AnsVietnam – Nhà phân phối thiết bị tự động hóa-thiết bị công nghiệp-thiết bọ đo lường của các hãng Towa seiden, Balluff, Vaisala, Valbia, Pora, RMF, EGE, Unitronics...

Accessory Code: AC 8978-211-0002
Cable/Standard Connector Assembly - XXXX = XXX.X  m. (with teflon cable).
Metrix Vietnam
Shaker
Code: ST 6917-156-1-0
IPT low cost vibration transmitter (velocity) to 125° C operation
Full Scale: 0.8 ips (20.3mm/s), rms; Mounting: M6 x 1.0
Metrix Vietnam