UX15-0DC_Thiết bị đo lư lượng_Aichi Vietnam_AnsVietnam

ux aichi

List tổng hợp các thiết bị (Part 2) mà chúng tôi -Cty Ans Vietnam là nhà phân phối:

Aichi Tokei Denki Vietnam Ultrasonic Flow Meter for Fuel Gas UX15-0DC
Actual Flow Type, Nominal Diameter: 15A
Aichi Tokei Denki Vietnam Ultrasonic Flow Meter for Fuel Gas UX25-0DC
Actual Flow Type, Nominal Diameter: 25A
Aichi Tokei Denki Vietnam Governor A13N-1NP
P1: 9.8 kPa, P2: 1-4.9 kPa, Qmax: AC, Gas type: Please let us know
Aichi Tokei Denki Vietnam Turbine Gas Meter TBZ60-3.5-N-L
Built-in battery type
with temperature and pressure correction 350kPa
Flow direction: Left to Right
Balluff Vietnam BCC06M4
BCC M434-0000-2A-000-41X475-000 Field-Attachable Connectors
E2S Vietnam Model: STExCP8-BGDASDL1A1R
Break Glass Call Point 1-27-120
E2S Vietnam Model: IS-mA1-R
IS-minialarm
E2S Vietnam Model: BExBG05DPDC024AS1A1R/R
Explosion Proof Xenon Beacon 5 Joule
Balluff Vietnam BOS00FA
BOS 15K-R-B2-P-S75  Photoelectric Sensors  
Balluff Vietnam BTL0LR3
BTL6-E500-M0600-PF-S115 Magnetostrictive Sensors 

Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới:

Hot line: 0916551124 
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ans
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress