ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC HANS SCHMIDT VIETNAM-ANS VIETNAM

Máy đo độ ẩm vải Textil Moisture Meter TEM & DHT-1 Hans schmidt

Textil Moisture Meter TEM

Để xác định độ ẩm còn lại của bobbins sợi, cuộn vải, sợi, đàn gia cầm sợi, vv

Model Description
TEM-I moisture meter with standard accessories (complete)
TEM moisture meter without standard accessories (only display device)

Phụ kiện tiêu chuẩn:

Measuring Cable
 

Length 1 m
Order number: 50200M

 

Electrode Holder
 

To take up various electrodes, weight 100 g
Order number: 50204M

 

Needle Electrode
 

For measuring yarns, cross-wound bobbins and hanks 
needle length 25 mm, weight 40 g
Order number: 50205M

 

Needle Electrode 
 

for measuring yarns, cross-wound bobbins and hanks, etc., needle length 100  mm, 
weight 40 g
Order number: 50207

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Textil Moisture Meter DHT-1

Dụng cụ đa chức năng để xác định độ ẩm còn lại của bobbins sợi, cuộn vải, kiện bông, đàn gia cầm sợi vv, cũng như để đo nhiệt độ phòng và độ ẩm RH%

 

Model Description
DHT-1 moisture meter with standard accessories (complete)

Phụ kiện tiêu chuẩn:

Measuring Cable 
 

Length 1 m
Order number: 50400M

 

Electrode Holder 
 

To take up various electrodes, weight 100 g
Order number: 50404M

Click picture for more information

Needle Electrode 
 

For measuring yarns, cross-wound bobbins and hanks,
2 needles, needle length 100 mm, weight 40 g
Order number: 50414M

 

Needle Electrode 
 

For measuring yarns, cross-wound bobbins and hanks,
8 needles, needle length 60 mm, weight 60 g
Order number: 50418M