ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng“Thiết bị điện, Điện công nghiệp, Điện tự động”

QUÍ KHÁCH CÓ NHU CẦU VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE: 0916551124
MAIL: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Web: tudonghoaans.com

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI MTS SENSOR VIETNAM 

List Code: MTS Sensor Vietnam-Cảm biến vị trí MTS Sensor-Đại lý Ans Vietnam

MTS Sensor Vietnam Model: RHM1000MP151S1B8100
  Position sensor; Temposonics® R-Series; Stroke length: 1,000mm
   
MTS Sensor Vietnam Model: RHM2000MR041A01
  Temposonics® R-Series; Position Sensor; Stroke length: 2000mm
MTS Sensor Vietnam Part No.: 251447
  Float 50 mm
MTS Sensor Vietnam Part No.: 253134-1
  USB-Programmer R-Analog
   
MTS Sensor Vietnam Model: RPS0250MD601A11
  Position sensor; Temposonics® R-Series; Stroke length: 250mm
   
MTS Sensor Vietnam Model: RHM0145MK021S1G8100
  Position sensor; Temposonics® R-Series; Stroke length: 145mm
   
MTS Sensor Vietnam Code: RHM0100MT031A01
  Position sensor; Temposonics® R-Series; Stroke length: 100mm
   
MTS Sensor Vietnam Model: RPS0400MD601A01
  Position sensor; Temposonics® R-Series; Stroke length: 400mm
   
MTS Sensor Vietnam Model: RPS0200MD601A01
  Position sensor; Temposonics® R-Series; Stroke length: 200mm
   
MTS Sensor Vietnam Model: LPT1A1M11B0XXXXM10000S
  Liquid Level Transmitter; Stroke length: 10,000m
MTS Sensor Vietnam Model: LPT1A1M11B0XXXXM18000S
  Liquid Level Transmitter; Stroke length: 18,000m
MTS Sensor Vietnam Model: 252961-2
  FLOAT, 3.5" OD SST W/W .54 SG
   
MTS Sensor Vietnam Model: RPM0200MR081A01
  Position sensor; Temposonics® R-Series; Stroke length: 200mm
   
MTS Sensor Vietnam Model: RHM0110MD601A11
  20-4mA
MTS Sensor Vietnam Part no : 201542-2
  Magnet
MTS Sensor Vietnam Part no : 560778
  6 pin female connector M16, 90° (part no. 560 778)

#cảmbiếnvịtríMTSsensor #cambienvitriMTSsensor #dailyMTSsensor