ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng“Thiết bị điện, Điện công nghiệp, Điện tự động”

QUÍ KHÁCH CÓ NHU CẦU VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE: 0916551124
MAIL: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Web: tudonghoaans.com

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI BALLUFF VIETNAM 

LIST CODE: Cảm biến Balluff-BLT cảm biến Balluff-Cảm biến vị trí BLT Balluff-

Balluff Vietnam Ordering code: BTL03T2
  BTL5-S173-M0200-P-S32 is obsoleted and replaced by BTL2ACU
  BTL7-S573-M0200-P-S32 Magnetostrictive Sensors
Balluff Vietnam BES027P
  BES 516-207-BO-E-PU-05 Inductive Sensors
Balluff Vietnam BES0292
  BES 516-213-E4-E-03 Inductive Sensors
Balluff Vietnam BES02W9
  BES M08MH1-PSC30B-S04G Inductive Sensors
Balluff Vietnam BES02FK
  BES 515-360-E5-T-S4 Inductive Sensors
Balluff Vietnam BES00R6
  BES 516-326-E5-C-S4 Inductive Sensors
Balluff Vietnam BHS004N
  BES 516-300-S321-S4-D Inductive Sensors
Balluff Vietnam BCC0JYR
  BCC M414-0000-1T-003-PX04A5-050
Balluff Vietnam BAW0019
  BAW M12MG2-IAC20B-BP00,2-GS04 Inductive Sensors
Balluff Vietnam BAE0002
  BAE PS-XA-1W-24-100-004 Switching Power Supplies
Balluff Vietnam BAE0002
  BAE PS-XA-1W-24-100-004 Switching Power Supplies
Balluff Vietnam BOS00AJ (BOS 6K-PU-1QA-S75-C) is not more valid.
  Replacement is BOS01L8
  BOS 6K-PU-PT10-S75 Photoelectric Sensors
Balluff Vietnam BES0060
  BES M12MI-PSC20B-S04G Inductive Sensors
Balluff Vietnam BAM00TK
  BOS 26-HW-1 Fastening Technology
Balluff Vietnam BCC0JLT
  BCC M418-M418-3A-351-PS0825-050 Fastening Technology
Balluff Vietnam BCC032J
  BCC M415-0000-1A-003-PX0434-100 Single-Ended Cordsets
Balluff Vietnam BIS003Y
  BIS M-101-01/L ; HF (13,56 MHz)
Balluff Vietnam BES00P8
  BES 516-325-E4-C-02 Inductive Sensors
Balluff Vietnam BTL12EP
  BTL7-A510-M0750-B-S32
Balluff Vietnam BES00EW
  BES M18ME-POC80B-S04G-003 Inductive Sensors
Balluff Vietnam BES02EU.
  BES 515-326-S4-C Inductive Sensors
Balluff Vietnam BHS001F
  BES 516-300-S135-D-PU-05 Inductive Sensors
Balluff Vietnam BHS001P
  BES 516-300-S149-D-PU-05Inductive Sensors

#Cambienballuff #Cambienvitriballuffvietnam#BalluffVietnam # dailyballuff #cảmbiếnballuff