AnsVietnam – Nhà phân phối thiết bị tự động hóa-thiết bị công nghiệp-thiết bị đo lường của các hãng Towa seiden, Balluff, Vaisala, Valbia, Pora, RMF, EGE, Unitronics...

Balluff Vietnam BAM0365
BAM LS-VS-006-C2/3-1214-5 Objective lens
Balluff Vietnam BVS002L
BVS CA-C2064Z00-31-000 Industrial Cameras
SANKO Vietnam Model: SAMAC-F
Coating thickness meter
Puls Vietnam Model: ML30.241
AC/DC Power Supply
ADFweb Vietnam Model: HD67056-B2-160
BACnet Ethernet / M-Bus - Converter
ADFweb Vietnam Accessories: M-Bus Power Supply

Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thong tin bên dưới:

Hot line: 0916551124
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ans
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress