ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng“Thiết bị điện, Điện công nghiệp, Điện tự động”

QUÍ KHÁCH CÓ NHU CẦU VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE: 0916551124
MAIL: NGOCDUYEN.ANS@ANSVIETNAM.COM
Web: tudonghoaans.com

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI BỘ ĐIỀU KHIỂN ERO ELECTRONIC | ERO ELECTRONIC VIETNAM

LIST CODE: Bộ điều khiển nhiệt độ Ero electronic-Ero electronic vietnam

ERO Electronics Vietnam Correct Code: LFS93A113000
  (LFS931113000) Temperature Controller
Ero Electronic Vietnam Code: LFS937133000
  Temperature Controller 100/240VAC
ERO Electronics Vietnam Ordering Code: LDS49615000
  Compact basic controllers  1/16 DIN
Eroelectronic Vietnam Ordering code: LFS832143000
  Temperature Controllers
Eroelectronic Vietnam Ordering code: TMS431113000
  Compact controller  1/8 DIN; TMS Model
Eroelectronic Vietnam Model: PKC611250300
  Temperature Control Model
Eroelectronic Vietnam Model: LDS491130000
  Temperature Control
Eroelectronic Vietnam Ordering code: LFS832143000
  Temperature Controllers
ERO ELectronics Vietnam Code: TMS431115000
  Temperature Controller
Ero Electronic Vietnam Model: TMS431105000s
  Compact controller1/8 DIN
Eroelectronic Vietnam Model: LDS491150000
  Temperature Controller
Eroelectronic Vietnam Replaced by: P108CCVHLRRRXCL (P108 CC VH LRR R XCL)
  (TKS931123000) Temperature Controller
Eroelectronic Vietnam Replaced by: P108CCVHRRRRXCL (P108 CC VH RRR R XCL)
  (TKS931123000) Temperature Controller
Eroelectronic Vietnam Code: PKC611251300
  Compact Controller1/8 DIN
ERO Electronics Vietnam Code: TKS932133000
  MODEL (TKSSV)
ERO Electronics Vietnam Code: LFS832143000
  Compact temperature controllers 1/16 DIN; Model: LFS SV
Eroelectronic Vietnam Code: PKC611250300
  Temperature Control Model
ERO Electronics Vietnam Replaced by: P108-CCVHRRCR4CL-XXXEU0990 (P108 CC VH RRC R 4CL XXX EU0990)
  (TFS937133000) Temperature Controller
ERO Electronics Vietnam Replaced by: P108-CCVHLRCR4CL-XXXEU0990 (P108 CC VH LRC R 4CL XXX EU0990)
  (TFS937133000) Temperature Controller
Eroelectronic Vietnam Code: 2132/CC/VH/ENG/F2739/XXXXX/LH/RH/K/0/1000/C/XX/XX
  2132 PID temperature controller