ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng“Thiết bị điện, Điện công nghiệp, Điện tự động”

QUÍ KHÁCH CÓ NHU CẦU VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE: 0916551124
MAIL: NGOCDUYEN.ANS@ANSVIETNAM.COM
Web: tudonghoaans.com

LIST CODE: Cảm biến Balluff

Balluff Vietnam BHS002Y
  BES 516-300-S249-S4-D Inductive Sensors
Balluff Vietnam BCC02MJ
  BCC M323-0000-10-004-PX0334-050 Single-Ended Cordsets
Balluff Vietnam BAM01CF
  BOS R-40 Reflectors, Fibers, Optics
Balluff Vietnam BES001J
  BES M08EH-PSC40F-S49G Inductive Sensors
Balluff Vietnam BAM00T3
  BOS 18,0-KB-1 Fastening Technology
Balluff Vietnam BES0054
  BES M12MI-NSC20B-S04G Inductive Sensors
Balluff Vietnam BGL0016
  BGL 30A-001-S49 Photoelectric Sensors
Balluff Vietnam BCC081Y
  BCC M313-0000-10-001-VX8334-030 Single-Ended Cordsets
Balluff Vietnam BES011C
  Description: BES 516-383-E4-C-03 Inductive Sensors
Balluff Vietnam BES0161
  BES 516-113-S4-C Inductive Sensors
Balluff Vietnam BES017T
  BES 516-300-S166-03 Inductive Sensors
Balluff Vietnam BTL17NN
  Replaced by: BTL7-P511-M0100-B-S32
  (BTL0156 Code: BTL5-P1-M0100-B-S32)
Balluff Vietnam Replaced by: BOS01KY
  BOS 6K-PU-RH10-S75 Photoelectric Sensors
  (BOS009Y is no more valid)
Balluff Vietnam BES0356
  BES 516-324-SA56-E5-C-S49 Inductive Sensors
Balluff Vietnam BES007M
  BES M18MI-NSC80B-S04K Inductive Sensors
Balluff Vietnam Replaced by: BTL2456
  BTL7-P511-M0300-P0S32 (BTL5-P1-M0300-P-S32 is no more valid)
Balluff Vietnam BES04U9
  BES M08EF-PSC20B-BP01,25-526 Inductive Sensors
Balluff Vietnam BES005F
  BES M12MI-POC20B-S04G Inductive Sensors
Balluff Vietnam BES01M6
  BES 516-383-S49-C Inductive Sensors
Balluff Vietnam BTL0F64
  BTL5-C10-M3556-P-S32 Magnetostrictive Sensors
Balluff Vietnam BES00P7
  BES 516-324-G-E5-C-S49 Inductive Sensors
Balluff Vietnam BCC039M
  BCC M415-M414-3A-304-PX0434-020 Double-Ended Cordsets
Balluff Vietnam BCS011E
  BCS S04K501-PICFNG-S04G-T50 Capacitive Sensors
Balluff Vietnam BTL5-E10-M0100-HB-F05 is obsoleted and replaced by
  BTL7-E500-M0100-HB-F05
Balluff Vietnam BTL5-E10-M0200-HB-F02 is obsoleted and replaced by
  BTL7-E500-M0200-HB-F02
Balluff Vietnam BAM013L
  BTL-P-1013-4R Mechanical Accessories
Balluff Vietnam BTL06YC
  BTL5-C17-M0100-B-S32 is no more valid, the replacement is BTL7-C170-M0100-B-S32
Balluff Vietnam BAM013L
  BTL-P-1013-4R Mechanical Accessories