AnsVietnam – Nhà phân phối thiết bị tự động hóa-thiết bị công nghiệp-thiết bị đo lường của các hãng Towa seiden, Balluff, Vaisala, Valbia, RMF, EGE, Unitronics...

 Ngoài các hãng trên, ANS Vietnam còn phân phối các thiết bị khác như sau:

Greystone Energy Systems Vietnam Model: ULPA2
  ULPA2 - D/P TRANS. 8 SELECTABLE RANGES - BETWEEN ±0.25WC AND ±60Pa ; Pressure Sensor
Greystone Energy Systems Vietnam Model: SPP6-K
  SPP6-K - One 150mm (6")  stainless pitot tube for stac pressure applicaons with  900mm (36")  pneum - One 150mm (6")
  stainless pitot tube for stac pressure applicaons with  900mm (36")  pneumac tubing
Greystone Energy Systems Vietnam Model: SL-2000-P
  SL-2000-P - DETECTOR, DUCT - PHOTOELECTRIC
Greystone Energy Systems Vietnam Model: STN-2.5
  STN-2.5 - TUBE, METAL SAMPLING - 6" TO 2.5'
Greystone Energy Systems Vietnam Model: DPB12S15 
  DPB12S15 - Differenal Pressure Transmier  - Differenal Pressure Transmier, Polycarbonate with hinged and gasketed cover,  300, 600, 1500, and  3000 kPa, FT-6 Plenum Rated,  1.5 m (5)
  (Replaced for WP-P-112)
Greystone Energy Systems Vietnam Model: GPB12S15
  GPB12S15 - Gage Pressure Transmier  - Gage Pressure Transmier, Polycarbonate with hinged and gasketed cover,  300,
  600, 1500, and  3000 kPa, FT-6 Plenum Rated,  1.5 m (5)
  (5) (Replaced for WP-G-112)
GREYSTONE Vietnam Model: CDDTB1X00
  Duct CO2 Transmitter, Single Channel NDIR, diffusion sampling, 0-2000 ppm

Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thong tin bên dưới:

Hot line: 0916551124
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ans
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress