AnsVietnam – Nhà phân phối thiết bị tự động hóa-thiết bị công nghiệp-thiết bị đo lường của các hãng Towa seiden, Balluff, Vaisala, Valbia, RMF, EGE, Unitronics...

 Ngoài các hãng trên, ANS Vietnam còn phân phối các thiết bị khác như sau:

Dwyer Vietnam Model: CDT-2N40-LCD
  Carbon Dioxide/Temperature Transmitter
Dwyer Vietnam Model: RMA-26-SSV
  Flowmeter
Dukin Besko Viet Nam Correct Model: KS-G06-2CP-X
  Solenoid valve (KSO-G06-2CP-X is incorrect)
Dwyer Vietnam Model: 1950-02-2S
Dwyer Vietnam Model: 1950-0-2F
Dwyer Vietnam Model: 1950-1-2F
Dwyer Vietnam Model: 1950-5-2F
Dwyer Vietnam Model: 1950-20-2F
Dwyer Vietnam Model: ULSL-10
Dotech Vietnam Code: HTX73D-FPC-502
  HVAC RH,TEMP TRANSMITTER 
Dwyer Vietnam Model: 3000MR-0

Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thong tin bên dưới:

Hot line: 0916551124 
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ans
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress