ps61 gems.png

AnsVietnam – Nhà phân phối thiết bị tự động hóa-thiết bị công nghiệp-thiết bị đo lường của các hãng Towa seiden, Balluff, Vaisala, Valbia, RMF, EGE, Unitronics...

 Ngoài các hãng trên, ANS Vietnam còn phân phối các thiết bị khác như sau:

Gems Sensor Vietnam Part No. W1018242
  Gems Sensors PS61 Pressure Switch; PS61-60-4MNZ-A-SP-FS1160PSIF; Factory Set to 80 Bar or 1160 psi Falling
Gems Sensor Vietnam Part No. W1018243
  Gems Sensors PS61 Pressure Switch; PS61-80-4MNZ-A-SP-FS1740PSIF; Factory Set to 120 Bar or 1740; psi Falling

Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thong tin bên dưới:

Hot line: 0916551124
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ans
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress