TSA-A1SA , TSA-A2SA , TSA-A3SA , TSA-A4SA , TSA-A5SA , TSA-A1FA , TSA-A8FA , TSA-A1WA , TSA-A4WA , TSA-A4XA, TSA-B1SA, TSA-C1SA, TSS-A1SA , ,TSS-A2SA , TSS-A3SA , TSS-A4SA, TSS-A5SA , TSS-A1FA , TSS-A8FA , TSS-A1WA , TSS-A4WA , TSS-A4XA , TSS-B1SA , TSS-C1SA, TSS-RB1 , TSS-RB2 , TSE-A1SA , TSE-A2SA , TSE-A3SA , TSE-A4SA , TSE-A5SA , TSE-A1FA , TSE-A8FA , TSE-A1WA , TSE-A4WA , TSE-A8XZ , TSE-B1SA , TSE-C1SA , TSE-RBE, Capacitance Type Level Sensor, cảm biến mức, cam bien muc , cam bien muc dien dung, cảm biến mức điện dung Towa seiden Vietnam, Ans Vietnam

 

 

Towa seiden Vietnam-Đại lý phân phối Towa seiden- Đại lý ANS Vietnam 

TSA Series (Integrated Type) Non-Explosion-proof Type
Model type mounting
TSA-A1SA Standard Threaded Type Screw-in(R1")
TSA-A2SA Screw-in(R3/4")
TSA-A3SA Sliding Mounting Screw Type Screw-in(R1")
TSA-A4SA Flange Type Flange(5K65A)
TSA-A5SA Sanitary Type Sanitary(2S)
TSA-A1FA Electrode covered Type Screw-in(R1")
TSA-A8FA Flange(5K65A)
TSA-A1WA Wire Type Screw-in(R1")
TSA-A4WA Flange(5K65A)
TSA-A4XA Flat Type Flange(5K65A)
TSA-B1SA Heat-resistant Type 150℃ Screw-in(R1")
TSA-C1SA Heat-resistant Type 200℃ Screw-in(R1")
     
TSS Series (Separated Type) Non-Explosion-proof Type
Model type mounting
TSS-A1SA Standard Threaded Type Screw-in(R1")
TSS-A2SA Screw-in(R3/4")
TSS-A3SA Sliding Mounting Screw Type Screw-in(R1")
TSS-A4SA Flange Type Flange(5K65A)
TSS-A5SA Sanitary Type (2S)
TSS-A1FA Electrode covered Type Screw-in(R1")
TSS-A8FA Flange(5K65A)
TSS-A1WA Wire Type Screw-in(R1")
TSS-A4WA Flange(5K65A)
TSS-A4XA Flat Type Flange(5K65A)
TSS-B1SA Heat-resistant Type 150℃ Screw-in(R1")
TSS-C1SA Heat-resistant Type 200℃ Screw-in(R1")
TSS-RB1 AC Power Amplifier -
TSS-RB2 DC Power Amplifier -
     
TSE Series (Explosion-proof Type i3nG3)
Model type mounting
TSE-A1SA Standard Threaded Type Screw-in(R1")
TSE-A2SA Screw-in(R3/4")
TSE-A3SA Sliding Mounting Screw Type Screw-in(R1")
TSE-A4SA Flange Type Flange(5K65A)
TSE-A5SA Sanitary Type (2S)
TSE-A1FA Electrode covered Type Screw-in(R1")
TSE-A8FA Flange(5K65A)
TSE-A1WA Wire Type Screw-in(R1")
TSE-A4WA Flange(5K65A)
TSE-A8XZ Flat Type Flange(5K65A)
TSE-B1SA Heat-resistant Type 150℃ Screw-in(R1")
TSE-C1SA Heat-resistant Type 200℃ Screw-in(R1")
TSE-RBE AC Power Amplifier -

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt nhất!!!

Hot line: 0916551124  (@ Duyên)
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ans
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress

ANS VIETNAM là một trong những Công ty hàng đầu chuyên cung cấp máy móc, thiết bị cho ngành công nghiệp, điện công nghiệp và điều khiển tự động của các hãng nổi tiếng :Celduc Vietnamsterilair vietnamVaisala VietnamBalluff VietnamMetrix VietnamKofloc VietnamMeister VietnamAGR VietnamElectro Sensor VietnamMts Sensor VietnamHans Schmidt VietnamFMS VietnamIMO VietnamSanko Denshi VietnamTakuwa VietnamTowa Seiden VietnamPCB Vietnam,…