tlx-200ap

Towa Seiden-Đại lý phân phối Towa Seiden-Đại lý Ans Vietnam

PRL Series Non - Explosion - proof Type
model type mounting
PRL-100 Standard flange type Flange(5K65A)
PRL-100EB Extension-shaft type Flange(5K65A)
PRL-100ED Flange(5K65A)
PRL-100F Double flange type Flange(5K65A)
PRL-101 Protective tube type Flange(5K65A)
(Required length 250-300)
Protective tube type
(Required length 350-1000)
PRL-170 Standard srew-in type Screw-in(M30 P2)
PRL-200 Heat-resistant type Flange(5K65A)
PRL-200EB Heat-resistant type Flange(5K65A)
PRL-200ED Flange(5K65A)
PRL-201 Heat-resistant protective tube type Flange(5K65A)
PRL-300 Pipe-mounted type Flange(5K65A)
PRL-500 Heavy duty type Flange(5K65A)
PRL-500N Heavy duty low-cost type Flange(5K65A)
PRL-500W Wire type Flange(5K65A)
DPL-100 DC24V type Flange(5K65A)
     
PRL Series Explosion - proof Type (d2G4)
model type mounting
PRL-S7 Standard flange type Flange(5K65A)
PRL-G7-25 Protective tube type Flange(5K65A)
PRL-G7-40 Heavy duty type Flange(5K65A)
PRL-F7 Double flange type Flange(5K65A)
PRL-F7EB Extension-shaft type Flange(5K65A)
PRL-F7ED Flange(5K65A)
     
HL-400 Series Non - Explosion - proof Type
model type mounting
HL-400 Standard screw-in type Screw-in(G3/4")
HL-400F Flange type Flange(Special)
HL-400G Protective tube type Screw-in(G3/4")
HL-400H Heat-resistant type Max100℃ Screw-in(G3/4")
HL-400HH Heat-resistant type Max150℃ Screw-in(G3/4")
HL-400HG Heat-resistant protective tube type Max100℃ Screw-in(G3/4")
HL-400S Stainless steel type Screw-in(G3/4")
HL-400N Detachable shaft type Screw-in(G3/4")
HL-400GS Stainless steel protection tube type Screw-in(G3/4")
HL-400HGS Stainless steel protection tube type Max100℃ Screw-in(G3/4")
     
PA Series Non - Explosion - proof Type
model type mounting
PA-1 Conveyor flow type Flange(5K65A)
     
PA Series Explosion - proof Type (d2G4)
model type mounting
PA-1E Conveyor flow type Flange(5K65A)
     
PAF Series Non -Explosion - proof Type
model type mounting
PAF-1 Chute type(Clockwise) Flange(5K65A)
PAF-1 Chute type(Counter Clockwise) Flange(5K65A)
R-500 Rod Type for powder
Model type
RKH-502-1 Standard Type
RKH-502-1 Standard Type
RHH-502-1 Heat resistant Type
RHH-502-1 Heat resistant Type
RKR-5□-1 Protective Tube Type
RKR-5□□-1 Protective Tube Type
RKK-5□-1 Wire Type
RKK-5□□-1 Wire Type
   
R-300 Fork Type for powder
Model type
RRH-301-0 Standard Type
RRH-301-0 Standard Type
RFM-301-0 Standard Type
RFM-301-0 Standard Type
RRH-3□□-0 Protective Tube Type
RRH-3□□-0 Protective Tube Type
RFM-3□□-0 Protective Tube Type
RFM-3□□-0 Protective Tube Type
   
R-400 Fork Type for liquid
Model type
RFM-401-0 Standard Type
RFM-401-0 Standard Type
RFM-4□□-0 Protective Tube Type
RFM-4□□-0 Protective Tube Type
   
Model Characteristics
TLX-120AP1 Range 12m
TLX-200AP Range 20m
   
   
Model Characteristics
SGV-380 2-wire for Liquid
SBA-480 4-wire for Liquid
SBD-34J 15m for solid
SBD-33J 30m for solid
SBD-31J 60m for solid
PRW/PEW type Controller
   
Model Characteristic
LG-100 Flange 5K80A

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt nhất!!!

Hot line: 0916551124  (@ Duyên)
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ans
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress

ANS VIETNAM là một trong những Công ty hàng đầu chuyên cung cấp máy móc, thiết bị cho ngành công nghiệp, điện công nghiệp và điều khiển tự động của các hãng nổi tiếng :Celduc Vietnamsterilair vietnamVaisala VietnamBalluff VietnamMetrix VietnamKofloc VietnamMeister VietnamAGR VietnamElectro Sensor VietnamMts Sensor VietnamHans Schmidt VietnamFMS VietnamIMO VietnamSanko Denshi VietnamTakuwa VietnamTowa Seiden VietnamPCB Vietnam,…

PRL-100, PRL-100EB, PRL-100ED, PRL-100F, PRL-101, PRL-170, PRL-200, PRL-200EB, PRL-200ED, PRL-201, PRL-300, PRL-500, PRL-500N,PRL-500W, DPL-100, PRL-S7, PRL-G7-25, PRL-G7-40, PRL-F7, PRL-F7EB, PRL-F7ED, HL-400, HL-400F, HL-400G, HL-400H, HL-400HH, HL-400HG, HL-400S, HL-400N, HL-400GS, HL-400HGS, PA-1, PA-1E, PAF-1, Towa seiden, Towa seiden vietnam, cong tac muc, phao quay, cong tac, công tắc, Rotary Paddle Type Level Switch, rotary, paddle, level, switch, TLX-200AP, TLX-120Ap1, RKH-502-1, RHH-502-1, RRH-301-0, RFM-301-0, RFM-401-0, SGV-380, SBA-480, SBD-34J, SBD-33J, SBD-31J, LG-100, TSA-A1SA, TSA-A2SA, TSA-A3SA, TSA-A4SA, TSA-A5SA, TSS-A1WA, TSS-A4WA, TSS-A4XA, TSS-B1SA, TSS-C1SA, TSS-RB1, TSS-RB2