ST5484E

ANS VIETNAM - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI METRIX VIETNAM

Metrix Vietnam Seismic: ST 5484E-152-432-00
IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered device: Select Transmitter or Switch 
Metrix Vietnam Seismic: ST 5484E-151-432-00
IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered device: Select Transmitter or Switch 
Metrix Vietnam Prox/DPS: MX 2030-05-002-012-05-05
Reverse Mount Prox. Probe, 3/8"-24 threads, 0.5 or 1.0 m length
Agency Approved For Hazardous Locations
Metrix Vietnam Prox/DPS: MX 2031-045-00-05
Extension Cable - 4.0 or 4.5 m length (5 m system), no armor
ADD - Agency Approved For Hazardous Locations
Metrix Vietnam Prox/DPS: MX 2033-01-02-05-00
DPS, 3-Wire Proximity Driver, Material Calibration AISI-SAE 4140 CrMo Steel
Metrix Vietnam Seismic: MX 2034-06-01-05-05-01-05
DPS, 2-Wire Proximity 4-20 mA Transmitter -Configurable

Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới:

Hot line: 0916551124 
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ans
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress