ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC AGR VIETNAM-ĐẠI LÝ ANS VIETNAM

 

Thiết bị gợi ý cho nhà máy sản xuất chai PET
  SMALL_low capacity bottle manufacturer(about 5000bph)
Dùng cho nhà máy sản xuất chai công suất khoảng 5000 chai/giờ
   
1 2501232
Digital Balance-capacity 5100g, 0.1g, RS232 connection cable (2014270)
(Cân kỹ thuật số)
Dùng để cân đo trọng lượng từng phân của chai
(sau khi cắt chai) or đo trọng lượng chai
 
2 C528
Height Gauge, RS232 Connection Cable(2500467)
(Thiết bị đo chiều cao phôi chai, chai)
ĐO Kiểm tra chiều cao chai, phôi chai http://www.agrintl.com/products/view/48/Height-Gauge
3 C536
Fill height syringe 
  http://www.agrintl.com/products/view/46/Fill-Height-Syringe
4 2500474
Capilier with Digital Display 0-150mm, RS232
connection cable
(THước kẹp kỹ thuật số)
Dđo kích thước phôi chai dải đo 0-150mm http://www.agrintl.com/products/view/45/Digital-Calipers
5 2500085
PI Tape

(Thước đo)
Dđo đường kính chai http://www.agrintl.com/products/view/57/PI-Tape
6 C510
Hot Wire Cutter 2-4 wire

(Máy cắt chai)
Cắt chai thành nhiều phân để kiểm
tra trọng lượng từng phần của chai
http://www.agrintl.com/products/view/41/Hot-Wire-Bottle-Cutter
7 C508
Manual Base Clearance Guage

(Máy đo chiều sâu đáy chai)
Đo chiều cao vòm đáy chai http://www.agrintl.com/products/view/43/Base-Clearance-Gauge
8 C530
Manual Gate Centering gauge

(Máy đo điểm đồng tâm của đáy chai)
  http://www.agrintl.com/products/view/47/Gate-Center-Gauge
9 C504
MBT 7200-4 Thickness Gauge System

(Máy đo độ dày chai)
Kiểm tra độ dày chai, phôi chai http://www.agrintl.com/products/view/17/MBT-7200-7400
10 C506 Topload
TL2000

Top Load Tester
(Máy đo lực nén chai)
Kiểm tra khả năng chịu lực nén của chai http://www.agrintl.com/products/view/37/TopLoad-Tester-TL2000
       
  BASIC_low to medium capacity bottle manufactuer (5000-15000bph)
(Thiết bị cho nhà máy sản xuất chai công suất từ 5000-15000 chai/giờ
   
1 2501232
Digital Balance
-capacity 5100g, 0.1g, RS232 connection cable (2014270)
(Cân kỹ thuật số)
Dùng để cân đo trọng lượng từng phân của chai
(sau khi cắt chai) or đo trọng lượng chai
 
2 C528
Height Gauge
, RS232 Connection Cable(2500467)
(Thiết bị đo chiều cao phôi chai, chai)
ĐO Kiểm tra chiều cao chai, phôi chai http://www.agrintl.com/products/view/48/Height-Gauge
3 2500474
Capilier with Digital Display 0-150mm, RS232 connection cable
(THước kẹp kỹ thuật số)
Dđo kích thước phôi chai dải đo 0-150mm http://www.agrintl.com/products/view/45/Digital-Calipers
4 2500085
PI Tape
(Thước đo)
Dđo đường kính chai http://www.agrintl.com/products/view/57/PI-Tape
5 C508
Manual Base Clearance Guage
(Máy đo chiều sâu đáy chai)
Đo chiều cao vòm đáy chai http://www.agrintl.com/products/view/43/Base-Clearance-Gauge
6 C530
Manual Gate Centering gauge
(Máy đo điểm đồng tâm của đáy chai)
  http://www.agrintl.com/products/view/47/Gate-Center-Gauge
7 C502
Thickness Profiler (PG9800T)
(Máy kiểm tra độ dày chai)
Kiểm tra độ dày toàn bộ thành chai http://www.agrintl.com/products/view/32/PG9800T
8 C506_COMBI
COMBI_Combined Volume and topload tester
(Máy kiểm tra lực nén chai và dung tích của chai)
Kiểm tra khả năng chịu lực nén của chai
Kiểm tra dung tích chứa của chai
http://www.agrintl.com/products/view/36/Combi
9 C534
Vacuum Tester
VT1100

(Máy kiểm tra chân không)
Kiểm tra cường độ kháng chân không của chai nhựa cứng http://www.agrintl.com/products/view/40/VacTest-VT1100
  STANDARD_medium to large capacity bottle manufacturer (15,000-30,000 bph)
(Dùng cho nhà máy sản xuất chai nhựa/PET công suất 15,000-30000 chai/giờ)
   
1 2501232
Digital Balance-capacity 5100g, 0.1g, RS232 connection cable (2014270)
(Cân kỹ thuật số)
Dùng để cân đo trọng lượng từng phân của chai
(sau khi cắt chai) or đo trọng lượng chai
 
2 C528
Height Gauge, RS232 Connection Cable(2500467)
(Thiết bị đo chiều cao phôi chai, chai)
ĐO Kiểm tra chiều cao chai, phôi chai http://www.agrintl.com/products/view/48/Height-Gauge
3 C510
Hot Wire Cutter 2-4 wire

(Máy cắt chai)
Cắt chai thành nhiều phân để kiểm
tra trọng lượng từng phần của chai
http://www.agrintl.com/products/view/41/Hot-Wire-Bottle-Cutter
4 2500085
PI Tape
(Thước đo)
Dđo đường kính chai http://www.agrintl.com/products/view/57/PI-Tape
5 C508
Manual Base Clearance Guage
(Máy đo chiều sâu đáy chai)
Đo chiều cao vòm đáy chai http://www.agrintl.com/products/view/43/Base-Clearance-Gauge
6 C530
Manual Gate Centering gauge
(Máy đo điểm đồng tâm của đáy chai)
  http://www.agrintl.com/products/view/47/Gate-Center-Gauge
7 C504
MBT 7200-4 Thickness Gauge System
(Máy đo độ dày chai)
Kiểm tra độ dày chai, phôi chai http://www.agrintl.com/products/view/17/MBT-7200-7400
8 C506_COMBI
COMBI_Combined Volume and topload tester
(Máy kiểm tra lực nén chai và dung tích của chai)
Kiểm tra khả năng chịu lực nén của chai
Kiểm tra dung tích chứa của chai
http://www.agrintl.com/products/view/36/Combi
9 C502
Thickness Profiler (PG9800T)
(Máy kiểm tra độ dày chai)
Kiểm tra độ dày toàn bộ thành chai http://www.agrintl.com/products/view/32/PG9800T
10 CPPT3
PPT3000 Packing Pressure Tester

(Máy kiểm tra áp suất đóng chai)
Kiểm tra áp suất đóng chai http://www.agrintl.com/products/view/38/PPT3000
  PROFESSIONAL_large capacity bottble mfg, high frequency mold change operations and mold/machine mgf
(Dùng cho các nhà máy sản xuất chai công suất lớn, thay đổi mẫu khuôn chai thổi thường xuyên or các nhà máy sản xuất khuôn chai
   
1 2501232
Digital Balance-capacity 5100g, 0.1g, RS232 connection cable (2014270)
(Cân kỹ thuật số)
Dùng để cân đo trọng lượng từng phân của chai
(sau khi cắt chai) or đo trọng lượng chai
 
2 C504
MBT 7200-4 Thickness Gauge System
(Máy đo độ dày chai)
Kiểm tra độ dày chai, phôi chai http://www.agrintl.com/products/view/17/MBT-7200-7400
3 C530
Manual Gate Centering gauge

(Máy đo điểm đồng tâm của đáy chai)
  http://www.agrintl.com/products/view/47/Gate-Center-Gauge
4 C500
GAWIS OD9500

(Máy kiểm tra đa năng Gawis )
Đo Độ dày thành chai
Đo độ dày các góc ở đáy chai
Đo chiều cao chai
Đo chiều cao vòm đáy chai
http://www.agrintl.com/products/view/31/Gawis-Systems
5 C506_COMBI
COMBI_Combined Volume and topload tester

(Máy kiểm tra lực nén chai và dung tích của chai)
Kiểm tra khả năng chịu lực nén của chai
Kiểm tra dung tích chứa của chai
http://www.agrintl.com/products/view/36/Combi
6 CPPT3
PPT3000 Packing Pressure Tester

(Máy kiểm tra áp suất đóng chai)
Kiểm tra áp suất đóng chai http://www.agrintl.com/products/view/38/PPT3000
7 C534
Vacuum Tester
VT1100

(Máy kiểm tra chân không)
Kiểm tra cường độ kháng chân không của chai nhựa cứng http://www.agrintl.com/products/view/40/VacTest-VT1100