ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC AGR VIETNAM-ANS VIETNAM

 

Thiết bị gợi ý cho nhà máy sản xuất phôi chai 
  SMALL_incoming inspection for bottle manufactuers
Dùng cho việc kiểm tra Preform(phôi chai) đầu vào Cho các nhà máy sản xuất Chai nhựa PET (chai dùng cho thực phẩm đồ uống)
Thông tin sản phẩm và ứng dụng hãng AGR   
1 Part No: 2501235
Digital Balance_capacity 4100g,0.01g,RS232 connection cable
(Cân điện tử)
Cân đo trọng lượng phôi chai  
2 Model C522
Light Polarizer
(Đèn quang phổ)
Kiểm tra khuyết tật phôi chai qua hình ảnh soi http://www.agrintl.com/products/view/42/Light-Polarizer
3 Model: C520
Manual Preform Thickness Gauge
(Máy đo độ dày phôi chai PET)
Kiểm tra độ dày phôi chai http://www.agrintl.com/products/view/52/Manual-Preform-Thickness-Gauge
4 Model: C526
Manual Preform Perpendicularity Gauge
(Máy đo độ vuông góc của phôi chai)
Kiểm tra  độ đồng trục (vuông góc) của phôi chai http://www.agrintl.com/products/view/53/Manual-Preform-Perpendicularity-Gauge
5 2500474
Capilier with Digital Display 0-150mm, RS232 connection cable
(THước kẹp kỹ thuật số)
Dđo kích thước phôi chai dải đo 0-150mm http://www.agrintl.com/products/view/45/Digital-Calipers
6 C538
Preform cutter
(Thiết bị cắt phôi chai)
Dùng để cắt phôi chai  http://www.agrintl.com/products/view/51/Preform-Cutter
7 6526002
Mangnifying Glass with light
(Kính lúp có đèn soi)
Dùng để phóng to  http://www.agrintl.com/products/view/49/Illuminated-Magnifying-Glass
  BASIC_low capacity preform manufacturer
(Dùng cho các công ty sản xuất phôi chai công suất thấp)
   
1 Part No: 2501235
Digital Balance_capacity 4100g,0.01g,RS232 connection cable
(Cân điện tử)
Cân đo trọng lượng phôi chai  
2 Model C522
Light Polarizer
(Đèn quang phổ)
Kiểm tra khuyết tật phôi chai qua hình ảnh soi http://www.agrintl.com/products/view/42/Light-Polarizer
3 C504
MBT 7200-4 Thickness Gauge System
(Máy đo độ dày chai)
Kiểm tra độ dày chai, phôi chai http://www.agrintl.com/products/view/17/MBT-7200-7400
4 Model: C526
Manual Preform Perpendicularity Gauge
(Máy đo độ vuông góc của phôi chai)
Kiểm tra  độ đồng trục (vuông góc) của phôi chai http://www.agrintl.com/products/view/53/Manual-Preform-Perpendicularity-Gauge
5 C528
Height Gauge, RS232 Connection Cable(2500467)
(Thiết bị đo chiều cao phôi chai, chai)
ĐO Kiểm tra chiều cao chai, phôi chai http://www.agrintl.com/products/view/48/Height-Gauge
6 2500967
Capilier with Digital Display 0-300mm, RS232 connection cable
(THước kẹp kỹ thuật số)
Dđo kích thước phôi chai dải đo 0-300mm http://www.agrintl.com/products/view/45/Digital-Calipers
7 C538
Preform cutter
(Thiết bị cắt phôi chai)
Dùng để cắt phôi chai  http://www.agrintl.com/products/view/51/Preform-Cutter
8 6526002
Mangnifying Glass with light
(Kính lúp có đèn soi)
Dùng để phóng to  http://www.agrintl.com/products/view/49/Illuminated-Magnifying-Glass
  STANDARD-Medium Capacity Preform Manufacturer
(Dùng cho các nhà máy sản xuất phôi chai công suất trung bình)
   
1 Part No: 2501235
Digital Balance_capacity 4100g,0.01g,RS232 connection cable
(Cân điện tử)
Cân đo trọng lượng phôi chai  
2 Model C522
Light Polarizer
(Đèn quang phổ)
Kiểm tra khuyết tật phôi chai qua hình ảnh soi http://www.agrintl.com/products/view/42/Light-Polarizer
3 C504
MBT 7200-4 Thickness Gauge System
(Máy đo độ dày chai)
Kiểm tra độ dày chai, phôi chai http://www.agrintl.com/products/view/17/MBT-7200-7400
4 C514
Preform Vision Gauge with Authofeed
(Hệ thống kiểm tra phôi chai bằng hình ảnh tích hợp tay gắp mẫu tự động)
Kiểm tra kích thước các chiều của thân phôi chai,
 đường kính trong của phôi chai, kính thước finish phôi chai
http://www.agrintl.com/products/view/35/Preform-Vision-Gauge-PVG4100
5 C538
Preform cutter
(Thiết bị cắt phôi chai)
Dùng để cắt phôi chai  http://www.agrintl.com/products/view/51/Preform-Cutter
6 6526002
Mangnifying Glass with light
(Kính lúp có đèn soi)
Dùng để phóng to  http://www.agrintl.com/products/view/49/Illuminated-Magnifying-Glass
  PROFESSIONAL_large capaciy preform  manufactuer
Nhà máy sản xuất phôi chai công suất lớn
   
1 Part No: 2501235
Digital Balance_capacity 4100g,0.01g,RS232 connection cable
(Cân điện tử)
Cân đo trọng lượng phôi chai  
2 Model C522
Light Polarizer
(Đèn quang phổ)
Kiểm tra khuyết tật phôi chai qua hình ảnh soi http://www.agrintl.com/products/view/42/Light-Polarizer
3 C518
Ultrasonic preform thickness Gauge
(Thiết bị đo độ dày phôi chai )
Đo độ dày phôi chai  
4 C514
Preform Vision Gauge with Authofeed
(Hệ thống kiểm tra phôi chai bằng hình ảnh tích hợp tay gắp mẫu tự động)
Kiểm tra kích thước các chiều của thân phôi chai,
 đường kính trong của phôi chai, kính thước finish phôi chai
http://www.agrintl.com/products/view/35/Preform-Vision-Gauge-PVG4100
5 C538
Preform cutter
(Thiết bị cắt phôi chai)
Dùng để cắt phôi chai  http://www.agrintl.com/products/view/51/Preform-Cutter
6 6526002
Mangnifying Glass with light
(Kính lúp có đèn soi)
Dùng để phóng to  http://www.agrintl.com/products/view/49/Illuminated-Magnifying-Glass