ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”

 Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902 337 066 <(@^@)> Ms Diệu

I email I           dieu.ans@ansvietnam.com
website 1I     http://thietbitudong.org/

website 2I     http://tudonghoaans.com/


Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

 

P30O 101100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

0:standard,

P30O 101100E1

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

0:standard,

P30O 101200E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

0:standard,

P30O 101202E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

0:standard,

P30O 102100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

0:standard,

P30O 102200E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

0:standard,

P30O 102202E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

0:standard,

P30O 112100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

1:SD slot,

P30O 112100E1

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

1:SD slot,

P30O 121100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

2:Ethernet

P30O 121200E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

2:Ethernet

P30O 122100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

2:Ethernet

P30O 122200E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

2:Ethernet

P30O 122200R2

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

2:Ethernet

P30O 201100E1

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

2:output 0-10V,

0:standard,

P30O 201200E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

2:output 0-10V,

0:standard,

P30O 202100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

2:output 0-10V,

0:standard,

P30O 202200E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

2:output 0-10V,

0:standard,

P30O 202200E1

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

2:output 0-10V,

0:standard,

P30O 222200E1

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

2:output 0-10V,

2:Ethernet

 

P30P 11011100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer of 1-phase param.

1:inputs 100V, 1/5A

1:OUT1 analog 0/4-20mA

P30P 11011103E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer of 1-phase param.

1:inputs 100V, 1/5A

1:OUT1 analog 0/4-20mA

P30P 21011100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer of 1-phase param.

2:inputs 230V, 1/5A

1:OUT1 analog 0/4-20mA

P30P 21011200E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer of 1-phase param.

2:inputs 230V, 1/5A

1:OUT1 analog 0/4-20mA

P30P 21011202E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer of 1-phase param.

2:inputs 230V, 1/5A

1:OUT1 analog 0/4-20mA

P30P 21021100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer of 1-phase param.

2:inputs 230V, 1/5A

1:OUT1 analog 0/4-20mA

P30P 21111100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer of 1-phase param.

2:inputs 230V, 1/5A

1:OUT1 analog 0/4-20mA

P30P 21211100E1

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer of 1-phase param.

2:inputs 230V, 1/5A

1:OUT1 analog 0/4-20mA

P30P 21211200E1

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer of 1-phase param.

2:inputs 230V, 1/5A

1:OUT1 analog 0/4-20mA

 

 

P10  2E55F000000M1

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

DC Transducer

2E:0...60 mV

55:4…20 mA

P10  2E55H000000M0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

DC Transducer

2E:0...60 mV

55:4…20 mA

P10  3255F000000M0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

DC Transducer

32:0...20 mA

55:4…20 mA

P10  5555H000000M0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

DC Transducer

55:4...20 mA

55:4…20 mA

P10  5H55F000000M0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

DC Transducer

5H:0...10 V

55:4…20 mA

P10  5H5HH000000M0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

DC Transducer

5H:0...10 V

5H:0…10 V

P10  6A32H000000M0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

DC Transducer

6A:0...150 V

32:0…20 mA

P10  6A3CH000000M0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

DC Transducer

6A:0...150 V

3C:2…10 V

P10  6A5HH000000M0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

DC Transducer

6A:0...150 V

5H:0…10 V

P10  6B55F000000M0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

DC Transducer

6B:0...300 V

55:4…20 mA

 

 

P10Z A62G5500000M0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer

A:ac current measurement

62:0…1 A

P10Z A69F5500000M0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer

A:ac current measurement

69:0…5 A

P10Z A69G3200000M0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer

A:ac current measurement

69:0…5 A

P10Z A69G5500000M0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer

A:ac current measurement

69:0…5 A

P10Z V6JG5500000M0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer

V:ac voltage measurement

6J:0…100 V

P10Z V6LG5500000M0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer

V:ac voltage measurement

6L:0...125 V

P10Z V7DG5500000M0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer

V:ac voltage measurement

7D:0…250 V

P10Z V7GF5500000M0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer

V:ac voltage measurement

7G:0…300 V

P10Z V7VG5500000M0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer

V:ac voltage measurement

7V:0...500 V

 

 

P15  323232F0000M0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

DC Transducer

32:input 0-20mA

32:output 1 0-20mA

P15  323232H0000M0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

DC Transducer

32:input 0-20mA

32:output 1 0-20mA

P15  325555H0000M0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

DC Transducer

32:input 0-20mA

55:output 1 4-20mA

P15  555555F0000M0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

DC Transducer

55:input 4-20mA

55:output 1 4-20mA

P15  555555F0000M1

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

DC Transducer

55:input 4-20mA

55:output 1 4-20mA

P15  555555H0000M0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

DC Transducer

55:input 4-20mA

55:output 1 4-20mA

 

P21Z 11100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

1:inp. 1-100Vac,

1:out. 0-20mA

P21Z 14100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

1:inp. 1-100Vac,

4:out. RS485

P21Z 21100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

2:inp. 2.5-250Vac,

1:out. 0-20mA

P21Z 21102E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

2:inp. 2.5-250Vac,

1:out. 0-20mA

P21Z 211NSE0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

2:inp. 2.5-250Vac,

1:out. 0-20mA

P21Z 21200E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

2:inp. 2.5-250Vac,

1:out. 0-20mA

P21Z 22100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

2:inp. 2.5-250Vac,

2:out. 4-20mA

P21Z 221NSE0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

2:inp. 2.5-250Vac,

2:out. 4-20mA

P21Z 222NSE0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

2:inp. 2.5-250Vac,

2:out. 4-20mA

P21Z 24100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

2:inp. 2.5-250Vac,

4:out. RS485

P21Z 32100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

3:inp. 4-400Vac,

2:out. 4-20mA

P21Z 321NSE0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

3:inp. 4-400Vac,

2:out. 4-20mA

P21Z 322NSE0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

3:inp. 4-400Vac,

2:out. 4-20mA

P21Z 33100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

3:inp. 4-400Vac,

3:out. 0-10V

P21Z 34200E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

3:inp. 4-400Vac,

4:out. RS485

P21Z 41103E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

4:inp. 0.01-1Aac,

1:out. 0-20mA

P21Z 42100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

4:inp. 0.01-1Aac,

2:out. 4-20mA

P21Z 51100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

5:inp. 0.05-5Aac,

1:out. 0-20mA

P21Z 51101E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

5:inp. 0.05-5Aac,

1:out. 0-20mA

P21Z 52100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

5:inp. 0.05-5Aac,

2:out. 4-20mA

P21Z 52100E1

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

5:inp. 0.05-5Aac,

2:out. 4-20mA

P21Z 52104E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

5:inp. 0.05-5Aac,

2:out. 4-20mA

P21Z 53100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

5:inp. 0.05-5Aac,

3:out. 0-10V

P21Z 53200E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

5:inp. 0.05-5Aac,

3:out. 0-10V

P21Z 54200E1

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

5:inp. 0.05-5Aac,

4:out. RS485

P21Z 61200E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

6:inp. 20-500Hz,

1:out. 0-20mA

P21Z 62100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

6:inp. 20-500Hz,

2:out. 4-20mA

P21Z 62100E1

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

6:inp. 20-500Hz,

2:out. 4-20mA

P21Z 621NSE0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

6:inp. 20-500Hz,

2:out. 4-20mA

P21Z 62200E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

6:inp. 20-500Hz,

2:out. 4-20mA

P21Z 622NSE0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

6:inp. 20-500Hz,

2:out. 4-20mA

P21Z 63100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

6:inp. 20-500Hz,

3:out. 0-10V

P21Z 63200E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, ac input

6:inp. 20-500Hz,

3:out. 0-10V

 

 

T23CT 1100M0

Transducer- Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

AC/DC transducer T23CT

1:current 50A

1:with rail mounting kit

T23CT 2100M0

Transducer- Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

AC/DC transducer T23CT

2:current 100A

1:with rail mounting kit

T23CT 3100M0

Transducer- Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

AC/DC transducer T23CT

3:current  150A

1:with rail mounting kit

T23CT 4000M0

Transducer- Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

AC/DC transducer T23CT

4:current 200A

0:without rail mounting kit

T23CT 4100M0

Transducer- Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

AC/DC transducer T23CT

4:current 200A

1:with rail mounting kit

T23CT 5000M1

Transducer- Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

AC/DC transducer T23CT

5:current 300A

0:without rail mounting kit

T23CT 5100M0

Transducer- Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

AC/DC transducer T23CT

5:current 300A

1:with rail mounting kit

 

 

P17 00008

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Current-loop transducer

00:input 0...10V

00:standard version

P17 01008

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Current-loop transducer

01:inp. Fe-CuNi -100-1200°C

00:standard version

P17 02007

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Current-loop transducer

02:inp.NiCr-NiAl-100-1370°C

00:standard version

P17 02008

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Current-loop transducer

02:inp.NiCr-NiAl-100-1370°C

00:standard version

P17 03008

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Current-loop transducer

03:NiCrSi-NiSi-100-1300°C

00:standard version

P17 05008

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Current-loop transducer

05:input Pt100 -50-100°C

00:standard version

P17 06008

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Current-loop transducer

06:input Pt100 -50-400°C

00:standard version

P17 06018

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Current-loop transducer

06:input Pt100 -50-400°C

01:v.S873,inp.Pt100 0-100°C

P17 06048

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Current-loop transducer

06:input Pt100 -50-400°C

04:v.S872, inp.Pt100 0-400°C

P17 09008

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Current-loop transducer

09:input 0...60mV

00:standard version

 

 

P17G 007

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Passive separator

P17G

00:standard version

7:Englsh version, QI certif.

P17G 008

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Passive separator

P17G

00:standard version

8:English version

 

 

P43 111300E0

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện 3 pha Lumel

3-phase progr. transducer

1:input 1A,

1:3 x 57.7/100V

P43 112200E0

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện 3 pha Lumel

3-phase progr. transducer

1:input 1A,

1:3 x 57.7/100V

P43 121200E0

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện 3 pha Lumel

3-phase progr. transducer

1:input 1A,

2:3 x 230/400V

P43 121200E2

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện 3 pha Lumel

3-phase progr. transducer

1:input 1A,

2:3 x 230/400V

P43 121300E0

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện 3 pha Lumel

3-phase progr. transducer

1:input 1A,

2:3 x 230/400V

P43 122300E0

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện 3 pha Lumel

3-phase progr. transducer

1:input 1A,

2:3 x 230/400V

P43 211200E0

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện 3 pha Lumel

3-phase progr. transducer

2:input 5A,

1:3 x 57.7/100V

P43 211300E0

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện 3 pha Lumel

3-phase progr. transducer

2:input 5A,

1:3 x 57.7/100V

P43 211300E1

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện 3 pha Lumel

3-phase progr. transducer

2:input 5A,

1:3 x 57.7/100V

P43 212100E0

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện 3 pha Lumel

3-phase progr. transducer

2:input 5A,

1:3 x 57.7/100V

P43 212200E0

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện 3 pha Lumel

3-phase progr. transducer

2:input 5A,

1:3 x 57.7/100V

P43 212200E1

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện 3 pha Lumel

3-phase progr. transducer

2:input 5A,

1:3 x 57.7/100V

P43 212300E1

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện 3 pha Lumel

3-phase progr. transducer

2:input 5A,

1:3 x 57.7/100V

P43 221100E0

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện 3 pha Lumel

3-phase progr. transducer

2:input 5A,

2:3 x 230/400V

P43 221200E0

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện 3 pha Lumel

3-phase progr. transducer

2:input 5A,

2:3 x 230/400V

P43 221200E1

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện 3 pha Lumel

3-phase progr. transducer

2:input 5A,

2:3 x 230/400V

P43 221300E0

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện 3 pha Lumel

3-phase progr. transducer

2:input 5A,

2:3 x 230/400V

P43 221300E1

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện 3 pha Lumel

3-phase progr. transducer

2:input 5A,

2:3 x 230/400V

P43 222100E0

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện 3 pha Lumel

3-phase progr. transducer

2:input 5A,

2:3 x 230/400V

P43 222200E0

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện 3 pha Lumel

3-phase progr. transducer

2:input 5A,

2:3 x 230/400V

P43 222200E1

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện 3 pha Lumel

3-phase progr. transducer

2:input 5A,

2:3 x 230/400V

P43 222300E0

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện 3 pha Lumel

3-phase progr. transducer

2:input 5A,

2:3 x 230/400V

 

 

P18L 007

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper., cur.loop

00:standard version

7:English version, QI certif.

P18L 008

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper., cur.loop

00:standard version

8:English version

P18L 027

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper., cur.loop

02:KWS G096 supply 26...50V d.c.

7:English version, QI certif.

 

 

P18 000E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper.

0:no analog out., fixed sensor

00:standard version

P18 000E1

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper.

0:no analog out., fixed sensor

00:standard version

P18 100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper.

1:2 out.4-20mA, fixed sensor

00:standard version

P18 100E1

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper.

1:2 out.4-20mA, fixed sensor

00:standard version

P18 100E2

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper.

1:2 out.4-20mA, fixed sensor

00:standard version

P18 100E3

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper.

1:2 out.4-20mA, fixed sensor

00:standard version

P18 107E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper.

1:2 out.4-20mA, fixed sensor

07:G396 extended sensor 200mm + flange

P18 200E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper.

2:2 out.0-10V, fixed sensor

00:standard version

P18 200E1

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper.

2:2 out.0-10V, fixed sensor

00:standard version

P18 300E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper.

3:no an.out.,sens.on cab. 0.5m

00:standard version

P18 400E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper.

4:2x4-20mA,sensor on cab. 0.5m

00:standard version

P18 400E1

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper.

4:2x4-20mA,sensor on cab. 0.5m

00:standard version

P18 500E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper.

5:2x0-10V,sensor on cable 0.5m

00:standard version

P18D 000E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper., LCD

0:no analog out., fixed sensor

00:standard version

P18D 000E1

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper., LCD

0:no analog out., fixed sensor

00:standard version

P18D 100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper., LCD

1:2 out.4-20mA, fixed sensor

00:standard version

P18D 100E1

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper., LCD

1:2 out.4-20mA, fixed sensor

00:standard version

P18D 100E2

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper., LCD

1:2 out.4-20mA, fixed sensor

00:standard version

P18D 100E3

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper., LCD

1:2 out.4-20mA, fixed sensor

00:standard version

P18D 200E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper., LCD

2:2 out.0-10V, fixed sensor

00:standard version

P18D 300E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper., LCD

3:no an.out.,sens.on cab. 0.5m

00:standard version

P18D 400E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper., LCD

4:2x4-20mA,sensor on cab. 0.5m

00:standard version

P18D 400E1

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper., LCD

4:2x4-20mA,sensor on cab. 0.5m

00:standard version

P18D 500E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper., LCD

5:2x0-10V,sensor on cable 0.5m

00:standard version

P18D 500E1

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper., LCD

5:2x0-10V,sensor on cable 0.5m

00:standard version

P18D 500E2

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Transducer, humidity, temper., LCD

5:2x0-10V,sensor on cable 0.5m

00:standard version