AnsVietnam – Nhà phân phối thiết bị tự động hóa-thiết bị công nghiệp-thiết bị đo lường của các hãng Metrix, Balluff, Vaisala, Valbia, RMF, EGE, Unitronics...

 Ngoài các hãng trên, ANS Vietnam còn phân phối các thiết bị khác như sau:

Lumel Vietnam Code: N30U 112600E1
Progr. digital meter, temperat.,dc input
1: sup.85-253Vac/dc,
1: out: analog, RS485, 2 relays
26 :unit °C
00: standard vers ion
E: English vers ion
1: QI certificate
Lumel Vietnam Code: N30U 110000E1
Progr. digital meter, temperat.,dc input
1: sup.85-253Vac/dc,
1: out: analog, RS485, 2 relays
00: no unit
00: standard vers ion
E: Englis h vers ion
1: QI certificate
Lumel Vietnam Code: N30P 110100E1
Progr. digital meter, 1-phas e input
1: sup.85-253Vac/dc,
1: out:puls e,analog,RS485,2rel.
01: unit V
00: standard vers ion
E: Englis h vers ion,
1: QI certificate
Lumel Vietnam Code: P30U 101100E1
Progr. trans ducer, temper., dc input
1: output 0/4-20mA,
0 :no SD slot,
1: second relay
1: supply 85-253Vac/dc
00: standard vers ion
E: Englis h vers ion
1: QI certificate

Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thong tin bên dưới:

Hot line: 0916551124
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ansa
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress