AnsVietnam – Nhà phân phối thiết bị tự động hóa-thiết bị công nghiệp-thiết bọ đo lường của các hãng Towa seiden, Balluff, Vaisala, Valbia, Pora, RMF, EGE, Unitronics...

Balluff Vietnam

BCC0HZL
BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-050, Double-Ended Cordsets

Balluff Vietnam

BCC0JCN
BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-050-C009 Single-Ended Cordsets

Balluff Vietnam

BAE00P0
BAE LX-VS-LW200-S26 Strip lights

Balluff Vietnam

BAE0103
BAE PD-VS-014-05 Industrial Controllers

Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thong tin bên dưới:

Hot line: 0916551124 
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ans
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress