ANS Vietnam - Đại lý phân phối Balluff Vietnam

Balluff Vietnam BES021W
  BES Q40KFU-PSC20B-S04G Inductive Sensors
Balluff Vietnam BES00AF
  BES M30MI-PSC15B-S04G Inductive Sensors
Balluff Vietnam BES05K9
  BES M18EG1-PSC80N-S04G-S Inductive Sensors
Balluff Vietnam Ordering code: BOD0013 (BOD 66M-LA04-S92-C) is obsoleted and replaced by BOD001E
  BOD 66M-LA14-S92 Photoelectric Sensors
Balluff Vietnam Ordering code: BCC0155 (BKS-S134-17-05) is obsoleted and replaced by BCC0AT7
  BCC M425-0000-1A-017-VX8534-050 Single-Ended Cordsets

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt nhất!!!

Hot line: 0916551124  (@ Duyên)
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ans
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress

https://sankovietnam.gianhangvn.com/

https://minarikdrivesvietnam.gianhangvn.com/

https://eurothermvietnam.gianhangvn.com/

https://egeelektronikvietnam.gianhangvn.com/