ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng“Thiết bị điện, Điện công nghiệp, Điện tự động”

QUÍ KHÁCH CÓ NHU CẦU VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE: 0916551124
MAIL: NGOCDUYEN.ANS@ANSVIETNAM.COM
Web: tudonghoaans.com

 

ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC VAISALA | VAISALA VIETNAM

List code:

Vaisala Vietnam Code: HMT330 5N0B021GCAF100A01CGCAA1
  Humidity and Temperature Transmitter
  Transmitter type: HMT335 for high temperatures; Probe cables: Probe 10m +180C,0-10MPa; No Additional temperature probe, No Display; Calculations: Cod RH+T+Td+a+Tw+x+h+pws; Power supply: Universal AC-Power (100...240VAC); Signal output: 4...20mA
  Analog output signals for Ch1: Tw (0...+100C); Analog output signals for Ch2: Temperature Range -20...+60C; No Analog output signals for Ch3; No Module option for module slot 1&2; Cable bushings: Sealed Cable Gland M20x1.5; No Installation Kit; Humidity sensor: General purpose HUMICAP180; Sensor protection: Sintered Filter AISI 316L  HM47280; Installation kit for probe: Mounting Flange for D13.5mm Probe; No Accessories; No Calibration Contract ISO9001 Calibration; No Maintenance Contract
   
Vaisala Vietnam Model: HMT330-7S1D011BXAA100A4LCQBAA1
  HMT330  Humidity and Temperature Transmitter
  Humidity sensor: Heated Composite sensor Humicap H2O2 Sensor with chemical purge default; Sensor protection: Sintered Filter AISI 316L  HM47280; Installation kit for probe: Customer has to choose “Swagelok for 12mm Probe 1/2" NPT Thread” or“Swagelok for 6mm probe 1/8" NPT Thread”
  No Accessories, No Calibration Contract ISO9001 Calibration
   
Vaisala Vietnam Model: HMD60T
  Temperature Transmitter, 2-wire
Vaisala Vietnam Model: HMD60U
  Humidity Transmitter, 2-wire
   
Vaisala Vietnam Model: HM41
  Hand-Held Humidity and Temperature meter Standard Probe HM41
   
Vaisala Vietnam Model: HMT310-3A5A1BCK14BBDA1B2
  Humidity and Temperature Transmitter HMT310-3A5A1BCK14BBDA1B2; Probe code: HMT313; Parameters: Code RH+T
  Mounting Plate: Wall Plate with Flange; Power supply: Standard (24 VDC); Signal output: Analog Output (CH1+CH2) Output 4...20mA
  Analog output signals for Ch1: Channel 1 RH (0...100%RH)
  Analog output signals for Ch2: Channel 2 T (Range See Below)
  Analog output range for temperature: Temperature Range 0...+100C
  Cable connector: Connection Cable 5m 8 pin M12 Female, Black
  Probe type: HMP303 Probe 2m; Humidity sensor type: composite sensor with chemical purge default HUMICAP180RC
  Sensor protection in probe: PPS Grid with Steel Netting
  Installation kit: Duct Installation Kit For HMT333 and HMT337
  Calibration Certificate At Room Temperature
   
Vaisala Vietnam Code: HMP360 4E2A302
  HMP360 Humidity and Temperature Transmitter series Probes; Probe type: HMP364 for pressurized processes; Probe length and probe cable length : Hmp364 2m Cable; Sensor type: Humicap 180l2; Reserved for future us; Sensor protection : Sintered Filter AISI 316L  HM47280; No Installation kit for probe; Ex Certification ATEX/VTT