PU-2000.png

AnsVietnam – Nhà phân phối thiết bị tự động hóa-thiết bị công nghiệp-thiết bị đo lường của các hãng Metrix, Balluff, Vaisala, Valbia, RMF, EGE, Unitronics...

 Ngoài các hãng trên, ANS Vietnam còn phân phối các thiết bị khác như sau:

Canneed Vietnam Model: PU-2000
Pasteurization Temperature Monitor (PU Monitor)
Canneed Vietnam Model: PU-2000-C110
110mm Temperature probe of PU-2000 ;  EBI.021
   
   
   
Canneed Vietnam Model: CND-TT-200
(CNDTT200) Digital Torque Tester
Note: There is a Li battery inside the machine
Canneed Vietnam Model: CND-TT-CAL
Calibration Cell for CND-TT-200
Pls buy 2 pcs of 2kg weights at your local market
   
   
   
Canneed Vietnam Code: AS-300D
Digital AutoShaker Beverage CO2 Calculator
Canneed Vietnam Code: AS-C**
Bottle holder
   
   
   
Canneed Vietnam Seam Sight-B
Full Automatic Seam Monitor; * To test beverage cans
   
   
   
Canneed Vietnam Seam Sight-B
Full Automatic Seam Monitor
Canneed Vietnam Model: CSS-1000
Anti-noise Seam Saw
Canneed Vietnam Model: CSG-200
Countersink Gauge (Digital); Suitable for end types from 113 to 307
Canneed Vietnam Model: STG-200-D
Seam thickness gauge(digital)
Applicable for can diameters of 50-190mm
Canneed Vietnam Model: TRC-200
Transporter of Computer ; With two ports
Canneed Vietnam Model: CMDI
Cable for Mitutoyo Digital Indicator
Canneed Vietnam Model: CMD-200S
Can Measure Desk for Rear Stations
   
   
   
Canneed Vietnam Seam Sight-B
Full Automatic Seam Monitor
Canneed Vietnam Model: CSS-1000
Anti-noise Seam Saw
Canneed Vietnam Model: STG-200-D
Seam thickness gauge(digital)
Applicable for can diameters of 50-190mm
Canneed Vietnam Model: CSG-200
Countersink Gauge (Digital)
Suitable for end types from 113 to 307
Canneed Vietnam Model: TRC-200
Transporter of Computer
With two ports
Canneed Vietnam Model: CMDI
Cable for Mitutoyo Digital Indicator
Canneed Vietnam Model: DGM-200
Digital Beverage CO2 Calculator
Canneed Vietnam Model: AS-300D
Digital Auto Shaker Beverage CO2 Calculator
Canneed Vietnam Model: AS-C**
Bottle holder
Canneed Vietnam Model: BCC-7001
Digital Beverage CO2 Calculator
Canneed Vietnam Model: DO-100
On-line Oxygen Dissolving Meter
Canneed Vietnam Model: DO-100.T1
Dissolved Oxygen Meter (on-line)
Canneed Vietnam Model: DO-100.T2
Dissolved Oxygen Meter (on-line) Set-up Case
Canneed Vietnam Model: PDO-100
Portable Dissolved
   
   
   
Canneed Vietnam Code: FST-200TPH
Foam Stability Tester
Canneed Vietnam Code: SD-3000
Sampling Device
Canneed Vietnam Code: SDF-100
Sampling Device Filler For bright beer sampling
Canneed Vietnam Code: EBC
EBC Colorimeter, Type EBC
   
   
   
Canneed Vietnam Model: BT-100
Bottle Turner
   
   
   
Canneed Vietnam Seam Sight-C
Full Automatic Seam Monitor
Canneed Vietnam Model: CSS-1000
Anti-noise Seam Saw
Canneed Vietnam Model: STG-200-D
Seam thickness gauge(digital)
Canneed Vietnam Model: CSG-200
Countersink Gauge (Digital); Suitable for end types from 113 to 307
Canneed Vietnam Model: TRC-200
Transporter of Computer With two ports
Canneed Vietnam Model: CMDI
Cable for Mitutoyo Digital Indicator
   
   
   
Canneed Vietnam Model: GMT-100
Beverage CO2 Meter
Canneed Vietnam Model: DGM-200
Digital Beverage CO2 Calculator
   
   
   
Canneed Vietnam Model: ISD-3000
Sampling Device
Canneed Vietnam Model: BCT-100
CO2 Tester and Pressure Tester
Canneed Vietnam Model: Inpack 3000
CO2 Meter
   
   
   
Canneed Vietnam Model: BLT-100
Bottle lid tester
   
   
   
Canneed Vietnam Model: MBT-300
Magnetic Bottle Thickness Gauge
   
   
   
Canneed Vietnam Code: DGM-200
Digital Beverage CO2 Calculator
   
   
   
Canneed Vietnam Model: PDO-100
Portable Dissolved  Oxygen Meter

Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thong tin bên dưới:

Hot line: 0916551124
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ans
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress