AnsVietnam – Nhà phân phối thiết bị tự động hóa-thiết bị công nghiệp-thiết bị đo lường của các hãng Metrix, Balluff, Vaisala, Valbia, RMF, EGE, Unitronics...

 Ngoài các hãng trên, ANS Vietnam còn phân phối các thiết bị khác như sau:

Tracy Tools/ TracyTools Vietnam TRACY TAPS TOOL SET 3 PCS UNC ¾” – 10 TPI
  Code: UNC ¾” – 10 TPI
Tracy Tools/ TracyTools Vietnam TRACY TAPS TOOL SET 3 PCS UNC 7/8" - 9 TPI
  Code: UNC 7/8" - 9 TPI
Tracy Tools/ TracyTools Vietnam TRACY TAPS TOOL SET 3 PCS 1" - 8UN
  Code: UNS 1" - 8UN
Tracy Tools/ TracyTools Vietnam TRACY TAPS TOOL SET 3 PCS 1 1/8" - 8UN
  Code: UNS 1 1/8" - 8UN
Tracy Tools/ TracyTools Vietnam TRACY TAPS TOOL SET 3 PCS 1 1/4" - 8UN
  Code: UNS 1 1/4" - 8UN
Tracy Tools/ TracyTools Vietnam TRACY TAPS TOOL SET 3 PCS 1 3/8" - 8UN
  Code: UNS 1 3/8" - 8UN
Tracy Tools/ TracyTools Vietnam TRACY TAPS TOOL SET 3 PCS 1 1/2" - 8UN
  Code: UNS 1 1/2" - 8UN
Tracy Tools/ TracyTools Vietnam TRACY TAPS TOOL SET 3 PCS 1 1/2" - 8UN
  Code: UNS 1 1/2" - 8UN
Tracy Tools/ TracyTools Vietnam 4" - 8UN
  Code: UNS 1 3/4" - 8UN
Tracy Tools/ TracyTools Vietnam TRACY TAPS TOOL SET 3 PCS 2" - 8UN
  Code: UNS 2" - 8UN
Tracy Tools/ TracyTools Vietnam TRACY TAPS TOOL SET 3 PCS 2 1/4" - 8UN
  Code: UNS 2 1/4" - 8UN
Tracy Tools/ TracyTools Vietnam TRACY TAPS TOOL SET 3 PCS 2 1/2" - 8UN
  Code: UNS 2 1/2" - 8UN
Tracy Tools/ TracyTools Vietnam TRACY TAPS TOOL SET 3 PCS 2 3/4" - 8UN
  Code: UNS 2 3/4" - 8UN

Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thong tin bên dưới:

Hot line: 0916551124
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ans
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress