ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng“Thiết bị điện, Điện công nghiệp, Điện tự động”

QUÍ KHÁCH CÓ NHU CẦU VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE: 0916551124
MAIL: NGOCDUYEN.ANS@ANSVIETNAM.COM
Web: tudonghoaans.com

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI LINMOT VIETNAM - ĐỘNG CƠ LINMOT VIETNAM

LIST CODE: Linmot vietnam - Động cơ Linmot

PS02-23Sx80-F
Stator w. flat cable connector 13pin
0150-1272
PS01-23x80-R20
Stator, 0.2m cable, IP67 con. M17/9(m)
0150-1241
PS01-23x80-R
Stator with IP67 connector M17/9(m)
0150-1233
PS01-23x80
Stator, cable 1m, connector D-Sub-9(m)
 0150-1201
PS02-23Sx80F-HP-K
stator HP, cable -90°, 0°, +90°
0150-1285
PS01-23x80F-HP-R20
Stator HP, 0.2m cable, IP67 con. M17/9(m)
0150-1260
PS01-23x80F-HP-R
Stator HP with IP67 connector M17/9(m)
0150-1259
PS01-23x160-R20
Stator, 0.2m cable, IP67 con. M17/9(m)
0150-1242
PS01-23x160-R Dau noi MC4
Stator with IP67 connector M17/9(m)
0150-1234
PS01-23x160F-R20
Stator, 0.2m cable, IP67 con. M17/9(m)
0150-1243
PS01-23x160F-R
Stator with IP67 connector M17/9(m)
 0150-1235
PS01-23x160
Stator, cable 1m, connector D-Sub-9(m)
 0150-1202
PS01-23x160H-HP-R20
Stator HP, 0.2m cable, IP67 con. M17/9(m)
 0150-1255
PS01-23x160H-HP-R
Stator HP with IP67 connector M17/9(m)
0150-1254