ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng“Thiết bị điện, Điện công nghiệp, Điện tự động”

QUÍ KHÁCH CÓ NHU CẦU VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE: 0916551124
MAIL: NGOCDUYEN.ANS@ANSVIETNAM.COM
Web: tudonghoaans.com

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI UNITRONIC VIETNAM - HMI UNITRONIC

LIST CODE: Unitronic Vietnam 

Unitronics Vietnam M91-2-R2C 
12/24VDC, 10 Digial Inputs, 6 Relay Outputs, 2 Analog Inputs, RS232/485, CANbus
 
Unitronics Vietnam V120-22-UN2
12/24VDC, 10 Digial Inputs, 12 Transistor Outputs, 2 PT100/TC/Analog/Digital Inputs, RS232/485 x 2
Weight: 500-700 g/pc
Unitronics Vietnam V200 Series PLC/Graphic HMI
Part no.: V1040-T20B
10.4" Color Touchscreen,  TFT (800X600), CAN, 2 RS232/485
Weight: 2-3 KG/pc
Unitronics Vietnam Code: EX-RC1
Remote expansion adapter via CANbus, 12/24VDC
Weight: 200-300g
Unitronics Vietnam 8 Analog Inputs
IO-AI8
Weight: 200-300g
Unitronics Vietnam Code: IO-D16A3-RO16
16 Digital Inputs / 3 Analog Inputs / 16 Relay Outputs, 24VDC
Weight: 300 g
Unitronics Vietnam V200-18-E1B
16 Digital Inputs, 10 Relay Outputs, 4 Transistor Outputs, 3 Analog Inputs
Weight: 200-300g
Unitronics Vietnam Code: IO-D16A3-RO16
16 Digital Inputs / 3 Analog Inputs / 16 Relay Outputs, 24VDC
Weight: 300 g
Unitronics Vietnam V200-18-E1B
16 Digital Inputs, 10 Relay Outputs, 4 Transistor Outputs, 3 Analog Inputs
Weight: 200-300g
Unitronics Vietnam Replaced by: V1040-T20B
10.4" Color Touchscreen,  TFT (800X600), CAN, 2 RS232/485
Weight: 3-4KG/pc
(Vision OPLC - UTX.V1240)
Unitronics Vietnam Replaced by: V1210-T20BJ
V1210 COLOR OPLC,12.1",TOUCH,NoB
Weight: 3-4KG/pc
(Vision OPLC - UTX.V1240)
Unitronics Vietnam Correct: EX-D16A3-RO8
16 Digital Inputs / 3 Analog Inputs / 8 Relay Outputs, includes IO adapter, 24VDC
Weight: 300g/pc
(EX-IO-D16A3-RO8)
Unitronics Vietnam IO-DI8-RO8
8 Digital Inputs / 8 Relay Outputs, 24VDC
Weight: 300g/pc
Unitronics Vietnam IO-AI4-AO2
4 Analog Inputs / 2 Analog Outputs
Weight: 300g/pc
Unitronics Vietnam Code: V200-18-E46B 
IO MODULE,ISO 18/17I/O,9ANA,2AO
 
Unitronics Vietnam Code: V1210-T20BJ 
V1210 COLOR OPLC,12.1",TOUCH,NoB
 
Unitronics Vietnam Model: V1040-T20B
10.4" Color Touchscreen,  TFT (800X600), CAN, 2 RS232/485
Unitronics Vietnam XL I/O Expansion Module (Built-in Adapter)
Model: EX-D16A3-RO8
16 Digital Inputs / 3 Analog Inputs / 8 Relay Outputs, includes IO adapter, 24VDC
Unitronics Vietnam Ethernet COM Port
Correct: V200-19-ET1
1 Ethernet port
(Model: V200-19-ET2)
Unitronics Vietnam Correct: GSM-KIT-16J
KIT,MODEM GPRS,CINTERION ,BGS2T
GPRS/GSM Modem Kit - Cinterion BGS2T
(Model: GSM-16J) 
Unitronics Vietnam V430-J-TA24
Flat Front
24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 10 Transistor Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/RS485
Weight: 1.5-2 KG/pc
Unitronics Vietnam V130-33-T38
24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 16 Transistor Outputs, RS232/485
Weight: 500-700 g/pc
Unitronics Vietnam Code: V1040-T20B
10.4" Color Touchscreen,  TFT (800X600), CAN, 2 RS232/485
Weight: 3-4 kg/pc
Unitronics Vietnam Code: V350-JS-TA24 
Unitronics Vietnam Model: V1040-T20B
10.4" Color Touchscreen,  TFT (800X600), CAN, 2 RS232/485
Unitronics Vietnam XL I/O Expansion Module (Built-in Adapter)
Model: EX-D16A3-RO8
16 Digital Inputs / 3 Analog Inputs / 8 Relay Outputs, includes IO adapter, 24VDC
Unitronics Vietnam Ethernet COM Port
Correct: V200-19-ET1
1 Ethernet port
(Model: V200-19-ET2)
Unitronics Vietnam Correct: GSM-KIT-16J
KIT,MODEM GPRS,CINTERION ,BGS2T
GPRS/GSM Modem Kit - Cinterion BGS2T
(Model: GSM-16J) 
Unitronics Vietnam V130-33-R34
24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Relay Outputs, RS232/485
 
Unitronics Vietnam V130-33-TR34
24VDC, 17 Digital inputs, 3 HSC with up to 200kHz ,2 Analog/ Digital inputs, 8 Relay outputs, 4 npn- HSO- 5Hz-200kHz ( 3 PTO),RS232/RS485.
Unitronics Vietnam V130-33-TRA22
24VDC, 5 Digital inputs, 1 Digital/ HSC, 2 Analog/ Digital inputs, 2 PT100/ Thermocouple or 4 Digital inputs, 4 Relay outputs, 4 npn- HSO- 5Hz-200kHz ( 2 PTO),2 Analog outputs, RS232/RS485
Unitronics Vietnam V130-33-RA22
24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 8 Relay Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/485
Unitronics Vietnam V350-35-TR20
24VDC, 10 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 6 Relay Outputs, RS232/RS485, 2 high-speed npn Transistor Outputs
Unitronics Vietnam V350-35-TR6
24VDC, 6 Digital Inputs, 2 Digital/Analog (current/voltage) Inputs, 4 Analog (current), 6 Relay Outputs, RS232/485, 2 high-speed npn Transistor Outputs
Unitronics Vietnam V350-35-R34
24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Relay Outputs, RS232/RS485
Unitronics Vietnam V570-57-T20B/
5.7" Color Touchscreen, TFT (320X240), CAN, 2 RS232/484
Weight: 1.2 kg/pc
Unitronics Vietnam V570-57-T20B/
5.7" Color Touchscreen, TFT (320X240), CAN, 2 RS232/484
Unitronics Vietnam V200-18-E1B
Snap-in I/O Module
16 Digital Inputs, 10 Relay Outputs, 4 Transistor Outputs, 3 Analog Inputs
Weight: 0.5 kg/pc
Unitronics Vietnam V200-18-E1B
Snap-in I/O Module
Unitronics Vietnam V200-19-ET1
Ethernet COM Port
Weight: 0.3-0.5 kg/pc
Unitronics Vietnam V200-19-ET1
Ethernet COM Port
Unitronics Vietnam Model: V120-22-UA2
24VDC, 10 Digial Inputs, 10 Transistor Outputs, 2 TC/Analog/Digital Inputs, 2 Analog Outputs, RS232/485 x 2
 
Unitronics Vietnam Code: V130-33-TR20
12 Digital Inputs, configurable via wiring to include 2 Analog, and 3 HSC/Shaft-encoder Inputs, 6 Relay Outputs, 2 high-speed npn Transistor Outputs
 
Unitronics Vietnam UniStream™ 10.4” HMI PANEL
Code: USP-104-B10
Unitronics Vietnam V130-33-T2
24VDC, 10 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Transistor Outputs, RS232/485
(V130-33-T2 = plc)
Unitronics Vietnam V100-17-ET2 
1 Ethernet port
Unitronics Vietnam V100-17-RS4 (X)
1 RS232/RS485 port (Isolated)
Unitronics Vietnam V100-17-PB1 
MODULE,PROFIBUS FOR V130/350
Unitronics Vietnam V430-J-TA24
Flat Front
24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 10 Transistor Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/RS485
Weight: 1.5-2 KG/pc
Unitronics Vietnam V130-33-T38
24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 16 Transistor Outputs, RS232/485
Weight: 500-700 g/pc
Unitronics Vietnam Code: V1040-T20B
10.4" Color Touchscreen,  TFT (800X600), CAN, 2 RS232/485
Weight: 3-4 kg/pc
Unitronics Vietnam Code: V350-JS-TA24 
Unitronics Vietnam Code: M91-2-R6C
24VDC, 6 Digial Inputs, 6 Relay Outputs, 6 Analog Inputs, RS232/485, CANbus
Weight: 0.5-1KG
Unitronics Vietnam Replaced by: M91-2-R1
12/24VDC, 10 Digial Inputs, 6 Relay Outputs, 1 Analog Inputs, RS232/485
Weight: 0.5-1KG
(Code: M90-T)
Unitronics Vietnam Replaced by: M91-2-RA22
24VDC, 12 Digital Inputs including 2 Analog inputs and 2 temperature measurement inputs, high speed counter/ shaft encoder input, 8 relay outputs, 2 Analog outputs, RS232/ RS485.
Weight: 0.5-1KG
(Code: M90-T)
Unitronics Vietnam Model: IO-AI4-AO2
  4 Analog Inputs / 2 Analog Outputs
Unitronics Vietnam Model: IO-LC1
  1 Loadcell/Strain gauge Input, 1 Digital Input / 1 Setpoint Digital Output
Unitronics Vietnam Model: IO-D16A3-RO16
  16 Digital Inputs / 3 Analog Inputs / 16 Relay Outputs, 24VDC
Unitronics Vietnam Model: V230-13-B20B
  PLC controller with embedded HMI panel- Vision230
  GRAPHIC 128X64, CAN, 2 RS232
Unitronics Vietnam Model: SM35-J-TA22
  SM35-J-TA22,3.5",12/8 I/O,2A,3HS PLC +HMI all in one unit
Unitronics Vietnam Model: SM35-J-RA22
  SM35-J-RA22,3.5",12/8 IO PLC +HMI all in one unit
Unitronics Vietnam Model: US5-B5-T24
  UniStream, 5" touch, 10DI, 12TO, 2AI
  Powerful programmable logic controller with high quality HMI touch screen
Unitronics Vietnam Model: US5-B10-T24
  UniStream Pro, 5" touch, 10DI, 12TO, 2AI.
  Powerful programmable logic controller with high quality HMI touch screen
Unitronics Vietnam Code: IO-AI4-AO2
  4 Analog Inputs / 2 Analog Outputs
Unitronics Vietnam Model: V120-22-T2C
  Module; 12/24VDC, 10 Digial Inputs, 12 Transistor Outputs, 2 Digital/Analog Inputs, RS232/485 x 2
Unitronics Vietnam Model: V230-13-B20B
  GRAPHIC 128X64, CAN, 2 RS232
Unitronics Vietnam Model: V200-18-E1B
  16 Digital Inputs, 10 Relay Outputs, 4 Transistor Outputs, 3 Analog Inputs
Unitronics Vietnam Model: V700-T20BJ
  7" Color Touchscreen, Built in Ethernet port, and rich I/O configuration options – meet Unitronics’ Vision700™ - PLC+HMI all in one
Unitronics Vietnam Model: V570-57-T20BJ
  5.7" Color Touchscreen, TFT (320X240), CAN, 2 RS232/484
Unitronics Vietnam Model: V100-17-ET2
  1PORT ETHERNET
Unitronics Vietnam Model: EX-A2X
  Expansion adapter, Isolated; EXA2 MODULO DE EXPANSION
Unitronics Vietnam Model: IO-AI4-AO2
  4 Analog Inputs / 2 Analog Outputs
Unitronics Vietnam Correct Model: IO-DI8-TO8
  (IO-ID-OT8) 8 Digital Inputs / 8 Transistor Outputs, 24VDC
Unitronics Vietnam Correct Code: IO-ATC8
  (IO-ACT8) 8 Thermocouple/Analog Inputs
Unitronics Vietnam Code: EX-A2X
  Expansion adapter, Isolated; EXA2 MODULO DE EXPANSION
Unitronics Vietnam Model: M91-2-R1
  12/24VDC, 10 Digial Inputs, 6 Relay Outputs, 1 Analog Inputs, RS232/485
Unitronics Vietnam Model: V350-J-TA24
  (VISION 350 J TA24)
  Flat Front 24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 10 Transistor Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/RS485
Unitronics Vietnam Model: V130-J-TA24
  (VISION 130 J TA24)
  24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 10 Transistor Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/485
Unitronics Vietnam Correct Model: IO-DI8-TO8
  (IO-ID-OT8) 8 Digital Inputs / 8 Transistor Outputs, 24VDC