ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng“Thiết bị điện, Điện công nghiệp, Điện tự động”

QUÍ KHÁCH CÓ NHU CẦU VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE: 0916551124
MAIL: NGOCDUYEN.ANS@ANSVIETNAM.COM
Web: tudonghoaans.com

LIST CODE: 

Vaisala Vietnam Code: HM70B4B1A0EB
  HM70 Hand-Held Humidity and Temperature Meter; Indicator with Euro AC-Adapter; MI70LINK software with USB cable (219687)
  Probe: HMP76; Calibration Certificate At Room Temperature
  Carry case: weather proof carrying case for MI70 and long probe (HMP76/76B) (MI70CASE4)
Vaisala Vietnam Code: HM70K0C1A0EB
  HM70 Hand-Held Humidity and Temperature Meter; Indicator with Batteries; No Indicator accessories; Probe type: HMP76B (chemical purge and sensor preheating); Calibration Certificate At Room Temperature; No Probe accessories; No Transmitter connection cable; Weather proof carrying case for MI70 and long probe (HMP76/76B) (MI70CASE4)
Vaisala Vietnam Code: HM70F0E1A0FB
  Hand-held humidity and Temperature meter; Indicator with All Plugs to AC-Adapter; No Indicator accessories; Probe type: HMP77B (chemical purge and sensor preheating); Calibration Certificate At Room Temperature; No Probe accessories; No Transmitter connection cable; Soft carrying case for MI70 and short probe (HMP75/77) (MI70SOFTCASE)
Vaisala Vietnam Model: HM70-K4E1A0DB
  Hand-held humidity and Temperature meter; Indicator with Batteries; MI70LINK software with USB cable (219687)
  Probe type: HMP77B (chemical purge and sensor preheating)
  Calibration Certificate At Room Temperature
  No probe Accessories, no Transmitter connection cable
  Carrying case: weatherproof carrying case for MI70 and probe (HMP75/77/77B) (MI70CASE3)