ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng“Thiết bị điện, Điện công nghiệp, Điện tự động”

QUÍ KHÁCH CÓ NHU CẦU VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE: 0916551124
MAIL: NGOCDUYEN.ANS@ANSVIETNAM.COM
Web: tudonghoaans.com

LIST CODE:

GF Vietnam Model: 3-2725-60
GF Vietnam Model: 3-2724-10
GF Vietnam Code: 3-2750-2
  Part No.: 159000745
GF Vietnam Code: 790105087
  *251.V00AR; Metal case kit T MSE 110 230V
GF Vietnam Model: T6-5-4-100ZP
GF Vietnam Model: T6-5-4-300ZP
GFG Vietnam Model: CC28D (CC 28 D)
  Calibrated to CH4, Range 0 to 100 % LEL CH4; Output: 4 to 20mA
GF Vietnam Code: 3-8900.401-6
GF Vietnam Code: 3-8900.402-2
GF Vietnam Code: 3-2724-00
GF Vietnam Code: 3-2850-51-39V
GF Vietnam Code: P51530-P0
GF Vietnam Replaced by: 3-2751-1
  93-2750-1)
GF Vietnam Model: 3-2725-60
GF Vietnam Model: 3-2724-10
GF Vietnam Code: 3-2750-2
  Part No.: 159000745
GF Vietnam Model: 3-2724-10
  PH Electrode
GF Vietnam Code: 198350676
  Scale HCL
GF Vietnam Code: 198350671
  Scale HCL
GF Vietnam Part No.: 161546006
  Pressure Ball Valve
GF Vietnam Part No.: 198150132
  Pneumatic Actuator
GF Vietnam Part No.: PV8S020
  SIGNET FLOW TRANSMITTER
GF Vietnam Part No.: 161654614
  TYP 10DA DN 25 PVC-U EPDM DOUBLE ACTING PMAC 5A
  Diaphragm valve
GF Vietnam Part No.: 198150087
  1/2 Type 025 FAIL CLOSED-PNEUMATIC ACTUATOR
GF Vietnam Part No.: 161654615
  Diaphragm valve; DOUBLE ACTING PMAX 5 BAR
  TYP 10DA DN 32 PVC-U
GF Vietnam Replaced by: 161684612
  (199025751) Diaphragm Valve; Note: recheck code khi order
GF Vietnam Replaced by: 161684632
  (199 025 771) Diaphragm Valve; Note: recheck code khi order
GF Vietnam Part No.: 161546007
  Typ 546 Ball Valve Typ 546 DN50; PVC-U EPT PN16; Ball Valves
GF Vietnam Replaced by: 161654614
  (199025765) Diaphragm Valve
GF Vietnam Model: P525-2S
  Flow Sensors
GF Vietnam Replaced by: 199335030
  (198 335 030)
GF Vietnam Replaced by: 199335029
  (198 801 910)