ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng“Thiết bị điện, Điện công nghiệp, Điện tự động”

QUÍ KHÁCH CÓ NHU CẦU VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE: 0916551124
MAIL: NGOCDUYEN.ANS@ANSVIETNAM.COM
Web: tudonghoaans.com

 

ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC VAISALA | VAISALA VIETNAM | BỘ CHUYỂN ĐỔI NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM VAISALA

List code:

Vaisala Vietnam Part number: HUMICAP180RC
  HUMICAP®180RC Sensor
Vaisala Vietnam Part number: HUMICAP180R
  HUMICAP®180R Sensor
Vaisala Vietnam Code: HMT310 5A5A1BCX14BJDA1A2
  HMT310 Humidity and Temperature Transmitter
  Analog output signals for Ch2: Temperature Range Special => pls confirm before ordering
Vaisala Vietnam Code: DM70K0B0A0B1
  DM70 Hand-held Dewpoint Meter
Vaisala Vietnam Code: HMT360 4A22BCA1A2BE5A1K
  HMT360 Series Intrinsically Safe Transmitters
  Analog output signals for Ch2: Temperature Range -40...+60C
Vaisala Vietnam Model: HMT364D22HHK1A4BE2A30
  HMT360 Series Intrinsically Safe Transmitters
Vaisala Vietnam Model: HMD60Y
  Humidity and Temperature Transmitter, 2-wire
Vaisala Vietnam Model: HMD70Y
  Humidity and Temperature Transmitter, 3-wire
Vaisala Vietnam Code: HMT330 340B001DBAD100A0AAABAA1
  Humidity and Temperature Transmitter
Vaisala Vietnam Code: MI70B10
  MI70 Measurement Indicator
  Indicator with Euro AC-Adapter; Vaisala Brand label
  Indicator accessories: MI70LINK software with USB cable
Vaisala Vietnam Code: HMD60T
  Temperature Transmitter, 2-wire HMD60T
Vaisala Vietnam Model: MM70C1A1A5A0B0A2B
  MM70 Hand-Held Moisture in Oil Meter
Vaisalai Vietnam Code: HMT3301 A0A011BCAX100A01AABAA1
  HMT330  Humidity and Temperature Transmitter
  Calculations: Code RH+T, no display; Power supply: Standard with Galvanic Isolation Module; Transmitter installation: No Installation Kit
  Humidity sensor: General purpose HUMICAP180
  Analog output signals for Ch2: Temperature Range Special => pls make clear before ordering
Vaisala Vietnam Code: HMP360 4E2A3A4
  HMP360 Humidity and Temperature Transmitter series Probes
Vaisala Vietnam Code: HMT360 4D22HHK1A4BE2A3A
  HMT360 Series Intrinsically Safe Transmitters
Vaisala Vietnam Model: HM42
  Hand-Held Humidity and Temperature Meter with HM42PROBE
  HM40 Meter and Probe Combinations
Vaisala Vietnam Code: HMT140 11A1N1C2N1ANNN
  Humidity and Temperature Transmitter
Vaisala Vietnam Type: HMT330-1A0B101BCAB100A1AAABAA1
  Humidity and Temperature Transmitter
Vaisala Vietnam Model: DMT143 G1C1A1A5A2ASX
  Dewpoint Transmitter; Cable 10.0 m (32.8 ft)
  Accessories: Sampling cell with 1/4" male connectors DMT242SC2
  Standard package for DMT143
Vaisala Vietnam Code: HM40A1AB
  HM40 Hand-Held Humidity and Temperature Meter
Vaisala Vietnam Code: HMT330-7S1D011BXAA100A45CQBAA1
  HMT330  Humidity and Temperature Transmitter
  Installation kit for probe: Customer has to choose “Swagelok for 12mm Probe 1/2" NPT Thread” or“Swagelok for 6mm probe 1/8" NPT Thread”
Vaisala Vietnam Code: HMP3604E5A1A2
  HMP364 for pressurized processes with 2m cable
Vaisala Vietnam Code: HMP3604F5A1A2
  HMP364 for pressurized processes with 5m Cable
Vaisala Vietnam Code: HMP3604G5A1A2
  HMP364 for pressurized processes with 10m Cable
Vaisala Vietnam Model: HM70B4A1A0DB
  HM70 Hand-Held Humidity and Temperature Meter; Indicator with Euro AC-Adapter; MI70LINK software with USB cable (219687)
  Probe type: HMP75
Vaisala Vietnam Model: HM70B4B1A0EB
  HM70 Hand-Held Humidity and Temperature Meter; Indicator with Euro AC-Adapter; MI70LINK software with USB cable (219687)
  Probe: HMP76
Vaisala Vietnam Model: HM40B2AB
  HM40 Hand-Held Humidity and Temperature Meter; Probe: Remote probe with handle (HMP113+HM40HANDLE); Batteries: NiMH rechargeable batteries (4 pcs); Package: Standard
Vaisala Vietnam Model: DMT3408V0B1A1DEA1A102D1ACB4A0
  DMT340 Series Transmitters; Probe Cable Length : Probe 2m
Vaisala Vietnam Model: HMT3301A0B101BCAK110B0AAABDA1
  HMT330  Humidity and Temperature Transmitter
  Analog output signals for Ch2: Temperature Range 0...+60C
Vaisala Vietnam Model: HMT3308V0B101BCAX110B3AAMBBA1
  HMT330  Humidity and Temperature Transmitter
Vaisala Vietnam Part number: HUMICAP180RC
  HUMICAP®180RC Sensor
Vaisala Vietnam Part number: HUMICAP180R Sensor
  HMT120/130 Transmitters Spares and Accessories
Vaisala Vietnam Code: DM70A0B6A3B1
  DM70 Hand-held Dewpoint Meter; No Indicator, No Accessories
Vaisala Vietnam Code: 210801
  Filter for DSS70A (7 mm inline filter cartridge 1/4" Swagelok SS-4F-7)
Vaisalai Vietnam Code: HMT330 1A0B101BCAB100A1AAABAA1
  HMT330  Humidity and Temperature Transmitter
  Analog output signals for Ch2: Temperature Range -40...+60C
Vaisala Vietnam Model: DMT143 G1C1A1A5A2ASX
  Dewpoint Transmitter; Cable 10.0 m (32.8 ft)
  Accessories: Sampling cell with 1/4" male connectors DMT242SC2; Standard package for DMT143