BNS balluff

 

AnsVietnam – Nhà phân phối thiết bị tự động hóa-thiết bị công nghiệp-thiết bị đo lường của các hãng Metrix, Balluff, Vaisala, Valbia, RMF, EGE, Unitronics...

Balluff Vietnam BTL15NH
Balluff Vietnam BNS02JP
Balluff Vietnam BTL5-E17-M0100-K-SR32 is obsolete, replaced by BTL156W
BTL7-E570-M0100-K-SR32 Magnetostrictive Sensors 
Balluff Vietnam BTL208Z
BTL7-E570-M0150-J-DEXB-K02 Magnetostrictive Sensors 
Balluff Vietnam BTL15NH
BTL7-E501-M0150-P-S32 Magnetostrictive Sensors 
Balluff Vietnam BES0192
BES 516-3026-BO-C-12
Balluff Vietnam BIC007T 
BIC 1I22-P2A02-M18MN2-EPX07-050 Inductive Couplers  
Balluff Vietnam BIC007U 
BIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050 Inductive Couplers
Balluff Vietnam BMF005H
BMF 305K-PS-C-2-S49-00,2
Balluff Vietnam BCC099A
BCC M454-0000-2A-RM020-005 Receptacles
Balluff Vietnam BES0292
BES 516-213-E4-E-03 Inductive sensors
Balluff Vietnam BES028L
BES 516-211-E4-E-03 Inductive Sensors

Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thong tin bên dưới:

Hot line: 0916551124 
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ans
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress