AnsVietnam – Nhà phân phối thiết bị tự động hóa-thiết bị công nghiệp-thiết bị đo lường của các hãng Metrix, Balluff, Vaisala, Valbia, RMF, EGE, Unitronics...

 Ngoài các hãng trên, ANS Vietnam còn phân phối các thiết bị khác như sau:

Aichi Tokei Denki Vietnam Model: TBX100/L
Turbine Gas Meter ; Flow Direction: Left to Right
Connection type: Built-in battery
ATRAX  Vietnam Model: CCN-8-Rev
Conveyor Control Node, including
AS-i Inputs (2 PE, Contactor Auxiliary Contact, Motor
Overload Relay for 0.37kW motor, E-Stop Trip Detection)
AS-i Outputs (Motor Run, Auxiliary Output - 24VDC)
ATRAX  Vietnam Art number: AS-i Gen I/O Module
ATRAX  Vietnam Art number: Pepperl & Fuchs AS-i Splitter VAZ-T1-FK-G10-V1
ATRAX  Vietnam Art number: Atrax AS-i enabled Extended Operator Panel
Aquasol Vietnam ASWT-1
Water Soluble Tape ; Roll Size: 1 inch x 300 feet
ASCO CO2 CARBON DIOXIDE Vietnam O/Part number: 4046644  (914006)
Dome loaded pres. reducing valve C2-K32 
ASCO CO2 CARBON DIOXIDE Vietnam O/Part number: 4046831  (914343)
Line Safety 1" 25bar BW/BW
Aventics Order No.: R404064297
   
Aquasol Vietnam ABLD 28
I-Purge Modular Bladder
28" Double Purge Bag System with Quick Connect Fittings
ADFweb Vietnam Code: APW160
Description : POWER
ADFweb Vietnam Code: HD67056-B2-160
Description : Converter
Aventics Order No.: R404064297
Allen Bradley Vietnam Model: VPL-B1152F-PJ14AA
Motors
Autel Vietnam Model:RPBid-6 Pilot Box
(Anti Explosion: ATEX22)
ABB Vietnam Model Number: TSP121.Y0.S2.A3.S06.A1.U5.N5.S1.P3.B2.B2.Y1.1.M5
Temperature sensors

                                                                                      

Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thong tin bên dưới:

Hot line: 0916551124 
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ans
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress