#Balluff #sensor #cambienBalluff #BTL #BES #BNS #BOS #BIS #BCC

 

AnsVietnam – Nhà phân phối thiết bị tự động hóa-thiết bị công nghiệp-thiết bị đo lường của các hãng Towa seiden, Balluff, Vaisala, Valbia, RMF, EGE, Unitronics...

Balluff BTL0Z8T
  BTL7-A510-M0340-B-S32 Magnetostrictive sensor
Balluff Vietnam BES003L
  BES M08MI-PSC20B-BV03 Inductive sensors
Balluff Vietnam BTL5-E17-M0150-J-DEXB-K02 has been obsoleted and replaced by  BTL208Z  (BTL7-E570-M0150-J-DEXB-K02)
Balluff Vietnam BTL0M75
  BTL5-C10-M0457-P-S32 Magnetostrictive Sensors
Balluff Vietnam BAM014H
  BTL5-F-2814-1S Mechanical Accessories
Balluff Vietnam BCC00TT
  BKS-S 32M-00 Field-Attachable Connectors
Balluff Vietnam BTL04N9
  BTL5-E17-M0075-B-NEX-S32 Magnetostrictive sensors
Balluff Vietnam BCC00UP
  BKS-S 33M-00 Field-Attachable Connectors
Balluff Vietnam BTL04P4
  BTL5-E10-M0150-K-NEX-SA267-K05 Micropulse transducer
Balluff Vietnam BTL17R8
  BTL7-E500-M0150-K-SR32 Magnetostrictive sensors
  BTL025C (BTL5-E10-M0150-K-K02) was obsoleted
Balluff Vietnam BIS016W
  BIS U-180-A0/C1M UHF data carriers (860/960 MHz)
Balluff Vietnam BIS012R
  BIS U-6027-060-124-06-ST27 UHF processor units (860/960 MHz)
Balluff Vietnam BIS018Z
  BIS VU-320-C2-S4; UHF Short-Range Read/Write Head BIS VU-320
Balluff Vietnam BTL1H22
  BTL7-E501-M0050-P-S32 Micropulse transducer
  (BTL027W (BTL5-E10-M0050-P-S32 was obsoleted)
Balluff Vietnam BTL0F9A
  BTL5-E17-M0175-R-S32 Magnetostrictive Sensors
Balluff Vietnam Model: BTL7-S561B-M0100-P-SA450-KA05
  Micropulse Transducer 991974
Balluff Vietnam Model: BTL7-S561B-M0750-P-SA450-KA05
  Micropulse Transducer 991975
Balluff Vietnam BAE0103
  BAE PD-VS-014-05 Industrial Controllers
Balluff Vietnam BAI000Z
  BAI BVS-CA-EPC-001 BVS Cockpit software
Balluff Vietnam BTL00NW
  BTL5-E10-M0050-B-DEXA-K10 Micropulse transducer
Balluff Vietnam BTL0W5Y
  BTL5-E10-M0125-B-DEXA-K10 Micropulse transducer
Balluff Vietnam BES00FU
  BES 516-3005-E4-C-PU-05 Mechanical cam switches
Balluff Vietnam BCW0004
  BCW F03EA85-XXSFNC-EP00,3-GZ01 Capacitive Sensors
Balluff Vietnam BAE00LA
  BAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04
  Amplifiers for capacitive sensor heads
Balluff Vietnam BTL5-S172B-M0150-P-SA244-S32 is no more valid replacement is BTL2CNA BTL7-S572B-M0150-P-S32
Balluff Vietnam BTL5-S172B-M0200-P-S32 is no more valid replacement is BTL2M13 BTL7-S572B-M0200-P-S32
Balluff Vietnam Order code: BES02JW 
  BES M12MD1-PSC80E-S04G-W Inductive Sensors
Balluff Vietnam Order code: BCS0062 
  BCS M12T4D2-PSM80G-S04G Capacitive Sensors
Balluff Vietnam Order code: BES00P7
  BES 516-324-G-E5-C-S49 Inductive Sensors
Balluff Vietnam BCS M18KM3-PSC80G-S04G is no more valid and replaced by BCS00LM BCS M18BBG2-PSC15H-S04K Capacitive Sensors
Balluff  510004
  Function board BM4-F-ENC-03 ; Producer no: 00350430
  BIL0003 is no more valid and replaced by ordering code: BIL0006
  BIL EMD0-T060A-01-S75 Magnetoinductive Sensors
Balluff Vietnam BTL1RM7
  BTL7-E501-M0180-B-KA10
  Micropulse Linear Displacement Transducer
Balluff Vietnam BOH004N
  BOH DR-Q06V-001-TF-03 Photoelectric Sensor Accessory
Balluff Vietnam BOH004P
  BOH DR-Q06V-001-TF-05 Photoelectric Sensor Accessory
Balluff Vietnam BNI0082
  BNI IOL-802-102-Z036 Signalling and Display Units
Balluff Vietnam BNI005L
  BNI IOL-302-000-K006 I/O Modules
Balluff Vietnam BNI006A
  BNI EIP-508-105-Z015 Network Modules
Balluff Vietnam BNI0082
  BNI IOL-802-102-Z036 Signalling and Display Units
Balluff Vietnam BNI005L
  BNI IOL-302-000-K006 I/O Modules
Balluff Vietnam BNI006A
  BNI EIP-508-105-Z015 Network Modules
Balluff Vietnam BDG00HH
  BDG 6310-2-10-30-W135-4096-67 Linear Positioning and Measuring
Balluff Vietnam BES03TL
  BES M08MI-PSC20B-BP10 Mechanical cam switches
Balluff Vietnam BCC006A
  BKS-S 48-15-CP-05
   
Balluff Vietnam BAE00P0
  BAE LX-VS-LW200-S26 Strip lights

Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thong tin bên dưới:

Hot line: 0916551124
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ans
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress