ANS VIETNAM XIN HÂN HẠNH GIỚI THIỆU LIST CODE MÀ CHÚNG TỐI LÀ NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC:

 

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES0068
BES M12MI-PSC40B-S04G

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCC00TY
BKS-S 32M-05

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL033H
BTL5-E10-M0700-P-S32

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BAM014M
BTL5-P-3800-2

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1J3W
BTL7-E501-M1500-PS32

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES0193
BES 516-3026-S4-C