ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”

 Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902 337 066 <(@^@)> Ms Diệu

I email I           dieu.ans@ansvietnam.com
website 1I     http://thietbitudong.org/

website 2I     http://tudonghoaans.com/


Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

 

100% France Origin

Automatic valve Vietnam

Set Actuator Posistioner
Valve type VPR 34102 HF DN200 PN6 & actuator 6225MK45
Accessories: air pressure reducer FRS02; positioner 4-20 mA Siemens SIPART PS100 (6DR7111-0NN01-0AA0);
2 x mechnical switch XCKP2121P16
Face to face dimension: 60 mm

100% France Origin

Automatic valve Vietnam

Set Actuator Posistioner
Valve type VPS 34102 HF DN150 PN6 & actuator 6225MK45
Accessories: air pressure reducer FRS02; valve Burket 6518 24VDC; limit switchbox Nutork NTS-C10
Face to face dimension: 56 mm

100% France Origin

Automatic valve Vietnam

Set Actuator Posistioner
Valve type VPS 34102 HF DN400 PN6 & actuator 6225MK45
Accessories: air pressure reducer FRS02; valve Burket 6518 24VDC; limit switchbox Nutork NTS-C10
Face to face dimension: 80 mm

100% France Origin

Automatic valve Vietnam

Set Actuator Posistioner
Valve type VPR 34102 HF DN300 PN6 & actuator 6225MK45
Accessories: air pressure reducer FRS02; positioner 4-20 mA Siemens SIPART PS100 (6DR7111-0NN01-0AA0)
Face to face dimension: 78 mm

100% France Origin

Automatic valve Vietnam

Set Actuator Posistioner
Valve type VPS 34102 HF DN350 PN6 & actuator 6225MK45
Accessories: air pressure reducer FRS02;  valve Burket 6518 24VDC; limit switchbox Nutork NTS-C10
Face to face dimension: 80 mm

100% France Origin

Automatic valve Vietnam

Set Actuator Posistioner
Valve type VPR 34102 HF DN250 PN6 & actuator 6225MK45
Accessories: air pressure reducer FRS02; positioner 4-20 mA Siemens SIPART PS100 (6DR7111-0NN01-0AA0)
Face to face dimension: 68 mm

100% France Origin

Automatic valve Vietnam

Set Actuator Posistioner
Valve type VPR 34102 HF DN65 PN6 & actuator 6225MK45
Accessories: air pressure reducer FRS02; positioner 4-20 mA Siemens SIPART PS100 (6DR7111-0NN01-0AA0)
Face to face dimension: 46 mm

100% France Origin

Automatic valve Vietnam

Set Actuator Posistioner
Valve type VPS 34102 HF DN150 PN6 & actuator 6225MK45
Accessories: air pressure reducer FRS02; valve Burket 6518 24VDC; limit switchbox Nutork NTS-C10
Face to face dimension: 56 mm