ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”

 Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902 337 066 <(@^@)> Ms Diệu

email I           dieu.ans@ansvietnam.com
website 1I     http://thietbitudong.org/

website 2I     http://tudonghoaans.com/


Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

 

Towa Seiden      
  http://www.towa-seiden.co.jp/en/products/
Model Product name Vietnamese name Brand name  
Rotary Paddle Type Level Switch      
PRL-100 Rotary Paddle Type Level Switch- Basic Type  Towa Seiden Công tắc mức/ cảm biến mức dạng xoay - Loại cơ bản Towa Seiden Towa Seiden Vietnam  
PRL-101 Rotary Paddle Type Level Switch - Protective Tube Type  Towa Seiden Công tắc mức/ cảm biến mức dạng xoay - Loại ống bảo vệ Towa Seiden Towa Seiden Vietnam  
PRL-100EB Rotary Paddle Type Level Switch - Extension-shaft Type  Towa Seiden Công tắc mức/ cảm biến mức dạng xoay - Loại trục mở rộng Towa Seiden Towa Seiden Vietnam  
PRL-100ED Rotary Paddle Type Level Switch - Extension-shaft Type  Towa Seiden Công tắc mức/ cảm biến mức dạng xoay - Loại trục mở rộng Towa Seiden Vietnam  
PRL-200 Rotary Paddle Type Level Switch - Heat-resistant Type Công tắc mức/ cảm biến mức dạng xoay - Loại chịu nhiệt Towa Seiden Towa Seiden Vietnam  
HL-400 Rotary Paddle Type Level Switch - Compact Type  Towa Seiden Công tắc mức/ cảm biến mức dạng xoay - Loại cầm tay Towa Seiden Towa Seiden Vietnam  
PRL-S7 Rotary Paddle Type Level Switch - Explosion-proof  Towa Seiden Công tắc mức/ cảm biến mức dạng xoay - Chống cháy nổ Towa Seiden Towa Seiden Vietnam  
TPE-100 Rotary Paddle Type Level Switch - Explosion-proof type  Towa Seiden Công tắc mức/ cảm biến mức dạng xoay - Loại chống cháy nổ Towa Seiden Towa Seiden Vietnam  
Capacitance Type Level Sensor   Towa Seiden Vietnam  
TSA-A1SA Capacitance Type Level Sensor - Standard Threaded Type  Towa Seiden Cảm biến mức loại điện dung - Loại ren tiêu chuẩn  Towa Seiden Towa Seiden Vietnam  
TSA-A4XA Capacitance Type Level Sensor - Flat Type  Towa Seiden Cảm biến mức loại điện dung - loại phẳng  Towa Seiden Towa Seiden Vietnam  
TSA-A8FA Capacitance Type Level Sensor - Electrode covered Type  Towa Seiden Cảm biến mức loại điện dung - Loại được phủ điện cực  Towa Seiden Towa Seiden Vietnam  
TSA-B1SA Capacitance Type Level Sensor - Heat-resistant Type  Towa Seiden Cảm biến mức loại điện dung - Loại chịu nhiệt  Towa Seiden Towa Seiden Vietnam  
TSS-A1SA Capacitance Type Level Sensor - Standard Separable Type  Towa Seiden Cảm biến mức loại điện dung - Loại có thể tách rời tiêu chuẩn  Towa Seiden Towa Seiden Vietnam  
TSE-A1SA Capacitance Type Level Sensor - Explosion-proof Type  Towa Seiden Cảm biến mức loại điện dung - Loại chống cháy nổ  Towa Seiden Towa Seiden Vietnam  
Vibration Type Level Switch   Towa Seiden Vietnam  
RKH-502-1 Vibration Type Level Switch - Rod Type for powder  Towa Seiden Công tắc mức loại rung - Loại thanh cho bột  Towa Seiden Towa Seiden Vietnam  
RFM-401-0 Vibration Type Level Switch - Fork Type for liquid  Towa Seiden Công tắc mức loại rung - Loại ngã ba cho chất lỏng  Towa Seiden Towa Seiden Vietnam  
RFM-301-0 Vibration Type Level Switch - Fork Type for powder  Towa Seiden Công tắc mức loại rung - Loại ngã ba cho bột  Towa Seiden Towa Seiden Vietnam  
RRH-301-0 Vibration Type Level Switch - Fork Type for powder  Towa Seiden Công tắc mức loại rung - Loại ngã ba cho bột  Towa Seiden Towa Seiden Vietnam  
Sounding Level Meter   Towa Seiden Vietnam  
TLX-120AP1 Sounding Level Meter  Towa Seiden Máy đo mức âm thanh  Towa Seiden Towa Seiden Vietnam  
TLX-200AP Sounding Level Meter  Towa Seiden Máy đo mức âm thanh  Towa Seiden Towa Seiden Vietnam  
Ultrasonic type level indicator   Towa Seiden Vietnam  
SGV-380  Ultrasonic type level indicator - 2-wire for Liquid  Towa Seiden Máy báo mức loại siêu âm - 2 dây cho chất lỏng  Towa Seiden Towa Seiden Vietnam  
SBA-480 Ultrasonic type level indicator - 4-wire for Liquid  Towa Seiden Máy báo mức loại siêu âm - 4 dây cho chất lỏng  Towa Seiden Towa Seiden Vietnam  
SBD-34J Ultrasonic type level indicator - 15m for solid  Towa Seiden Máy báo mức loại siêu âm - 15m cho chất rắn  Towa Seiden Towa Seiden Vietnam  
SBD-33J  Ultrasonic type level indicator - 30m for solid  Towa Seiden Máy báo mức loại siêu âm - 30m cho chất rắn  Towa Seiden Towa Seiden Vietnam  
SBD-31J  Ultrasonic type level indicator - 60m for solid  Towa Seiden Máy báo mức loại siêu âm - 60m cho chất rắn  Towa Seiden Towa Seiden Vietnam  
PRW/PEW type Ultrasonic type level indicator - Controller  Towa Seiden Máy báo mức loại siêu âm - điều khiển  Towa Seiden Towa Seiden Vietnam