AnsVietnam – Nhà phân phối thiết bị tự động hóa-thiết bị công nghiệp-thiết bị đo lường của các hãng Towa seiden, Balluff, Vaisala, Valbia, RMF, EGE, Unitronics...

E+H Vietnam Model: TMT80-AA+C1D3FA
  Temperature head transmitter
E+H Vietnam Model: TMT80-AA+C1D3
  Temperature head transmitter
E+H Vietnam Model: TMT 181-A31BA
  Temperature head transmitter
E+H Vietnam Model: 50W32-UAOA1AAOAAAW
  Electromagnetic flowmeter
E+H Vietnam Model: XPF0005-BCBCB3RGJ
  2000mm
E+H Vietnam Model: FTM51-AGG2L4A34AA
  Vibronic-soliphant 500mm
E+H Vietnam Model: FMP57-B3ACCDLCA4RGE+AM
  Guided wave radar 1000mm
E+H Vietnam Code: CAS40D-10F9/0   
  Description: Ion-selective sensor
E+H Vietnam Code: 71130358
E+H Vietnam Code: 52017198 
  Description : PMP71-7KRE5/125 (PMP71-ABC1PI1RDAAA)
E+H Vietnam Code: 71111056
  Description : Housing filter VA,EPDM,F15/31/T 14/J7,1pct
E+H Vietnam Code: 71386147
  Description : Elektronics HART Ex, v2.30
E+H Vietnam Code: 71191892
  Description : Tenminal 3-pole,Li=O,RFI.HART.Ex ia/Exd
E+H Vietnam Code: 71002865
  Description : Display module VU340,Cbar/Dbar/Dp1lot S
E+H Vietnam Code: 71331430
  Description : FMR67-1893/0 (FMR67-AAACCDGPA5AGJ2)
E+H Vietnam Code: 71088573
  Description : FMR52-1499/0 (FMR52-AAACCDBPAGK)
E+H Vietnam Code: 71339577
  Description : XPF0038-1014/0 (XPF0038-1)
E+H Vietnam Code: 71364026
  Description : IO mod.Level,2-wr.4-20mA, HART, Ex, LP, V3
E+H Vietnam Code: 71110280
  Description : Terminal set 2- wire, IO module
E+H Vietnam Code: 71187812
  Description : IO mod.Level, 2-wr4-20mA, HART, Ex, LP, V2
E+H Vietnam Code: 71323009
  Description : Kit pow, supply, I00-230VAC/24VDC. Non-haz
E+H Vietnam Code: 71323073
  Description : Kit conn.teninal option A, 300, Non-haz
E+H Vietnam Code: 52017192
  Description : PMD75-80RX5/125 (PMD75-ABC7FI1DAAA)
E+H Vietnam Code: 71111056
  Description : Housing filter VA, EPDM, F15/31fT14/17, 1 pc
E+H Vietnam Code: 71386147
  Description : Elektronics HART Ex, v2.30
E+H Vietnam Code: 71002865
  Description : Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S
E+H Vietnam Code: 71029347
  Description : Kit power s.b.Pmag55 all voltage
E+H Vietnam Code: 50098301
  Description : Kit com 53/55/83/93 curr/freq.out Ex
E+H Vietnam Code: 50096754
  Description : Kit display module
E+H Vietnam Code: 51517918
  Description : CPS41D-7BB5B1
E+H Vietnam Code: 71304189
  Description : XPD0024-1009/0 (XPD0024-AC00)
E+H Vietnam Code: 71162831
  Description : XPF0020-1654/0 (XPF0020-K1)
E+H Vietnam Code: 71320669
  Description : XPF0020-1654/0 (XPF0020-K1)
E+H Vietnam Code: 71328100
  Description : XPD0037-1009/0 (XPD0037-AAA100)
E+H Vietnam Code: 71328101
  Description : XPD0038-1014/0 (XPD0038-AA1A00)
E+H Vietnam Code: 71321332
  Description : XPD0031-1009/0 (XPD0031-AA0F00)
E+H Vietnam Code: 71320670
  Description : XPD0028-1056/0 (XPD0028-AA0FAAA00SA00)
E+H Vietnam Code: 71029343
  Description : Kit meas.amplifiter Pmag55 WEA
E+H Vietnam Order Code: 53W2F-SL0B1AA0BAAB
  Promag 
E+H Vietnam Order Code: MD55-AA21BD67FDDHAJA1A
  Deltabar M PMD55 differential pressure transmitter

Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thong tin bên dưới:

Hot line: 0916551124 
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ans
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress