ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”

 Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902 337 066 <(@^@)> Ms Diệu

email I           dieu.ans@ansvietnam.com
website 1I     http://thietbitudong.org/

website 2I     http://tudonghoaans.com/


Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

Article no. Type description Product name Tên sản phẩm      
6006101022 C74-U1Z (SW)           E     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006101026 C74-U1Z (GR)                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006101032 C74-GER-U1Z (SW)       E     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006101036 C74-EB-U1Z (SW)        E     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006101060 C74-EB-U1 Y-RAST (SW)        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006101090 C74-GER-U1Z NT1.1H (SW)      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006101108 C74-EB-U1Z (SW)              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006101135 C74-GER-U1Z (SW)             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006201044 C74-EB-U2Z (SW)        E     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006201058 C74-EB-U2ZD BLECH (SW) E     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006201059 C74-EB-U2ZD BLECH (SW)       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006201141 C74-GER-U2Z (SW)             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006351025 C74-SU1Z               E     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006351039 C74-EB-SU1Z            E     B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006351041 C74-ANR.SU1Z                 P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006351129 C74-EB-SU1Z                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006351142 C74-GER-SU1Z           E     A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006451040 C74-EB-SU2Z                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006801143 C74-A2Z                E     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008101001 C2-U1Z                       B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008101007 C2-U1Z O.M.                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008101036 C2-U1Z KURZ                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008104025 C2-U1Z ST                    B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008107019 C2-U1Z K                     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008116013 C2-U1Z R                     B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008116032 C2-U1Z R 90GR                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008351002 C2-SU1Z                      B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008351008 C2-SU1Z O.M.                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008351037 C2-SU1Z KURZ                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008354026 C2-SU1Z ST                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008357020 C2-SU1Z K                    B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008366014 C2-SU1Z R                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008366033 C2-SU1Z R O.M.               B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008801003 C2-A2Z                       B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008801005 C2-E2                        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008801009 C2-A2Z O.M.                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008804027 C2-A2Z ST                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008804029 C2-E2 ST                     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008807021 C2-A2Z K                     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008816015 C2-A2Z R                     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008816017 C2-E2 R                      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008816038 C2-A2Z R O.M.                B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008851004 C2-SA2Z                      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008851006 C2-SE2                       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008857022 C2-SA2Z K                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008866016 C2-SA2Z R                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6009001001 ZS-EB                        B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6009001002 ZS-EB-RAST LINKS             B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6009001003 ZS-EB-LP                     B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6009001004 ZS-EB-RAST LINKS LP          B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6010153027 SGS-SU1Z W F6 230V           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6010853001 SGS-SA2Z W F6 24V            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6010853002 SGS-SA2Z W F3 24V            A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6010853003 SGS-SA2Z W F6 230V           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6010853004 SGS-SA2Z W F3 230V           B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6010886021 SGS-SA2 AV F6 24V            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081100272 ENK-U1Z O.BETG.              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081100274 ENK-SU1Z O.BETG.             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081102001 ENK-U1Z IW                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081117002 ENK-U1Z RIW                  B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081121095 ENK-U1Z HW RO20              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081135003 ENK-U1Z AHS-V                B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081136012 ENK-U1 AV                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081137011 ENK-U1 AD                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081152007 ENK-SU1Z IW                  B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081167008 ENK-SU1Z RIW                 B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081167169 ENK-SU1 RIW                  B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081171096 ENK-SU1Z HW RO20             B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081171325 ENK-SU1Z HWT RO20            P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081173188 ENK-SU1Z HLIW RO13           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081180196 ENK-SU1Z KGW RO13            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081185009 ENK-SU1Z AHS-V               A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081186018 ENK-SU1 AV                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081187017 ENK-SU1 AD                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081190045 ENK-SU1 FF                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081317307 ENK-UV1Z RIW                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081335006 ENK-UV1Z AHS-V               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081800275 ENK-A2 O.BETG.               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081802327 ENK-A2Z IW                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081817281 ENK-A2Z RIW                  B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081835323 ENK-A2Z AHS-V                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081837329 ENK-A2 AD                    B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081871328 ENK-A2Z HW RO20              B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081900276 ENK-A3 O.BETG.               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081902313 ENK-A3Z IW                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081917324 ENK-A3Z RIW                  A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081935284 ENK-A3Z AHS-V                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085103100 BI2-U1Z W                    B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085117101 BI2-U1Z RIW                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085121103 BI2-U1Z HW 90GR RO11         C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085135104 BI2-U1Z AH                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085135105 BI2-U1Z AH 90GR              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085135120 BI2-U1Z AH 270GR             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085137106 BI2-U1 AD                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085153107 BI2-SU1Z W                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085167108 BI2-SU1Z RIW                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085171109 BI2-SU1Z HW RO13.5           B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085171118 BI2-SU1Z HW 180GR RO13.5     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085185111 BI2-SU1Z AH                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085186112 BI2-SU1 AV                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085187113 BI2-SU1 AD                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085190114 BI2-SU1 FF                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085303115 BI2-UV1Z W                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085317119 Bi2-UV1Z RiwT                B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085803116 BI2-A2Z W                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086103008 I88-U1Z W                    A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086117017 I88-U1Z RIWK                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086117050 I88-U1Z RIWL                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086117126 I88-U1Z RIWK 90GR            B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086121021 I88-U1Z HW RO11              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086121029 I88-U1Z DGHW RO22            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086127025 I88-U1Z DGKW RO22            B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086127052 I88-U1Z KNW RO22             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086127091 I88-U1Z DGKW 180GR RO22      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086135033 I88-U1Z AH                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086135142 I88-U1Z AH          B        B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086136037 I88-U1 AV                    B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086139054 I88-SU1 AF                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086153012 I88-SU1Z W                   A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086167018 I88-SU1Z RIWK                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086167051 I88-SU1Z RIWL                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086167102 I88-SU1Z RIWK 90GR           B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086167134 I88-SU1Z RIWKT               B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086171022 I88-SU1Z HW RO11             B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086171030 I88-SU1Z DGHW RO22           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086171085 I88-SU1Z HW 180GR RO11       B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086171112 I88-SU1Z HW 90GR RO11        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086177026 I88-SU1Z DGKW RO22           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086177053 I88-SU1Z KNW RO22            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086177121 I88-SU1Z KNW 270GR RO22      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086180049 I88-SU1Z KGW RO11            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086185034 I88-SU1Z AH                  B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086186038 I88-SU1 AV                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086187042 I88-SU1 AD                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086190078 I88-SU1 FF                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086303011 I88-UV1Z W                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086317135 I88-UV1Z RIWL 90GR           B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086321100 I88-UV1Z HW RO11             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086321113 I88-UV1Z HW RO13             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086321140 I88-UV1Z HW 180GR RO13       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086335080 I88-UV1Z AH                  P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086503009 I88-U15Z W                   P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086517073 I88-U15Z RIWK                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086521103 I88-U15Z HW RO11             P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086535083 I88-U15Z AH                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086603046 I88-UV15Z W                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086603047 I88-UV16Z W                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086617070 I88-UV15Z RIWK 90GR          C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086617118 I88-UV16Z RIWK               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086621062 I88-UV16Z DGHW 90GR RO22     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086803013 I88-A2Z W                    B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086803014 I88-E2 W                     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086817069 I88-E2 RIWL                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086817071 I88-E2 RIWK                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086817072 I88-A2Z RIWL                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086817087 I88-A2Z RIWK                 B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086817132 I88-E2 RIWL 90GR             B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086821068 I88-E2 HW RO11               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086821099 I88-A2Z HW RO11              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086821120 I88-A2Z DGHW RO22            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086827128 I88-A2Z KNW RO11             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086835059 I88-A2Z AH                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086836131 I88-A2 AV                    B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086836133 I88-E2 AV                    B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088103001 TI2-U1Z W                    A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088117007 TI2-U1Z RIW                  A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088117013 TI2-U1Z RIW 90GR             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088121015 TI2-U1Z HW RO13,5            B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088121045 TI2-U1Z HW 90GR RO13,5       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088121049 TI2-U1Z HW 180GR RO13,5      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088127042 TI2-U1Z KNW                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088135021 TI2-U1Z AH                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088136033 TI2-U1 AV                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088137027 TI2-U1 AD                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088153002 TI2-SU1Z W                   A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088159050 TI2-SU1Z KW                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088167008 TI2-SU1Z RIW                 B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088167014 TI2-SU1Z RIW 90GR            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088167053 TI2-SU1Z RIWK                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088171016 TI2-SU1Z HW RO13,5           A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088171043 TI2-SU1Z HW 180GR RO13,5     B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088171052 TI2-SU1Z HW 90GR RO13,5      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088171054 TI2-SU1Z HW RO13,5       A   A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088185022 TI2-SU1Z AH                  B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088186034 TI2-SU1 AV                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088187028 TI2-SU1 AD                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088190040 TI2-SU1 FF                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088803003 TI2-A2Z W                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088803005 TI2-E2 W                     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088806047 TI2-A2Z STW                  B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088817009 TI2-A2Z RIW                  B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088821017 TI2-A2Z HW RO13,5            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088835023 TI2-A2Z AH                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088836037 TI2-E2 AV                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088837029 TI2-A2 AD                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088853004 TI2-SA2Z W                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088867010 TI2-SA2Z RIW                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088867012 TI2-SE2 RIW                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088867056 Ti2-SA2Z Riw 90GR            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088871018 TI2-SA2Z HW RO13,5           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088871020 TI2-SE2 HW RO13,5            P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088885024 TI2-SA2Z AH                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088886036 TI2-SA2 AV                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088886038 TI2-SE2 AV                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088887030 TI2-SA2 AD                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088887032 TI2-SE2 AD                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089102049 I49-U1Z IW                   A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089102051 I49-U1Z IWF                  A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089102059 I49-U1Z IW Z                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089102063 I49-U1Z IWF Z                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089117053 I49-U1Z RIW                  A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089117055 I49-U1Z RIWF                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089117061 I49-U1Z RIW Z                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089117065 I49-U1Z RIWF Z               A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089135057 I49-U1Z AH                   A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089135067 I49-U1Z AH Z                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089152048 I49-SU1Z IW                  A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089152050 I49-SU1Z IWF                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089152058 I49-SU1Z IW Z                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089152062 I49-SU1Z IWF Z               A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089167052 I49-SU1Z RIW                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089167054 I49-SU1Z RIWF                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089167060 I49-SU1Z RIW Z               A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089167064 I49-SU1Z RIWF Z              A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089185056 I49-SU1Z AH                  A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089185066 I49-SU1Z AH Z                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089202075 I49-U2Z IW Z                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089217076 I49-U2Z RIW Z                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089217077 I49-U2Z RIWF Z               A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089235078 I49-U2Z AH Z                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089452074 I49-U2Z IWF Z                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089802070 I49-A2Z IW Z                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089817071 I49-A2Z RIW Z                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089817072 I49-A2Z RIWF Z               A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089835073 I49-A2Z AH Z                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089852069 I49-A2Z IWF Z                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106001081 C74-RAST-SU1Z/UV1Z           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106001121 C74-RAST-UV1Z/UV1Z VS        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106001152 C74-RAST-SU1Z/A2Z            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106001159 C74-RAST-UV1Z/UV1Z VS        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106050196 C74-RAST-SU1Z VS C2-A2Z      B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106101022 C74-U1Z HVG (SW)             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106101074 C74-EB-U1Z HVG (SW)          C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106101075 C74-GER-U1Z HVG (SW)         C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106101188 C74-GER-U1Z (SW)             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106201155 C74-EB-U2Z                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106301104 C74-RAST-UV1Z VS             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106301169 C74-RAST-UV1Z VS             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106351112 C74-EB-SU1Z VS               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106351190 C74-Anr.SU1Z -40Gr           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106351197 C74-SU1Z VS                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106451140 C74-GER-SU2Z                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106451149 C74-EB-SU2Z                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106651136 C74-GER-SU4Z                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106801150 C74-A2Z VS                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106801198 C74-EB-A2Z VS                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6108101036 C2-U1Z HvG                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6108101039 C2-U1Z FLACHST.              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6108116038 C2-U1Z R FLACHST.            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6108150041 C2-SU1Z                      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6108150042 C2-SU1Z                      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6108351008 C2-SU1Z BISTABIL O.M.        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6108357004 C2-SU1Z K O.M.               P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6108701003 C2-U1Z M. LÖTÖSEN O.M.       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6108851040 C2-SE2 HVG                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6110153011 SGS-SU1Z W F6 230V 1M        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6110853002 SGS-SA2Z W F6 230V 1M        B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6110853014 SGS-SA2Z W F6 230V 3M        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6110871003 SGS-SA2Z HW F6 230V          A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6110888013 SGS-SA2Z AK F3 24V           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6110888019 SGS-SA2Z AK F3 230V          B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181117077 ENK-U1Z RIW                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181118143 ENK-U1Z RW                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181124235 ENK-U1Z HLWT 180GR RO13      B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181126021 ENK-U1Z KNIW RO20            P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181126076 ENK-U1Z KNIW RO13            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181127305 ENK-U1Z DGKW RKZZ            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135046 ENK-U1Z AHSGU                B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135096 ENK-U1Z AHSG                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135139 ENK-U1Z AHS 90GR VS          P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135140 ENK-U1Z AHS 270GR VS         C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135167 ENK-U1Z AHS-V                P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135187 ENK-U1Z AHSGU 90GR RO50      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135200 ENK-U1Z AHS-V 180GR          C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135201 ENK-U1Z AHS-V                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135228 ENK-U1Z AHSGU-V RO40         C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135278 ENK-U1Z AHS 90GR VS          C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135309 ENK-U1Z AHS 90GR VS          C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135310 ENK-U1Z AHSGU-V RO50         B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181136022 ENK-U1Z AHSGU RO40           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181136090 ENK-U1 AVGU VS RO50          B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181152110 ENK-SU1Z IW                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181152213 ENK-SU1Z IW SW               P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181152306 ENK-SU1Z IW M12              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181167154 ENK-SU1 RIW -KL.HYST.-       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181171108 ENK-SU1Z DGHW 90GR RO20      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181171222 ENK-SU1Z HW SW RO13          C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181176304 ENK-SU1Z KNiw Ro20           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181176307 ENK-SU1Z KNiw RO20           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181185209 ENK-SU1Z AHS-V               B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181185296 ENK-SU1Z AHS-V M12           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181185300 ENK-SU1Z AHS-V               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181186183 ENK-SU1 AVGU VS              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181186223 ENK-SU1 AVGU VS RO50         C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181190165 ENK-SU1 FF                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181191204 ENK-SU1 DR                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181335094 ENK-UV1Z AHS-V               P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181335149 ENK-UV1Z AHS-V 90GR          P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181335150 ENK-UV1Z AHS-V 270GR         P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181335230 ENK-UV1Z AHSGU-V RO50        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181336192 ENK-UV1 AVGU VS RO50         B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181835135 ENK-A2Z AHS50                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181835244 ENK-A2Z AHSGU-V SW RO50      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181835314 ENK-U1Z AHS-V                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181902243 ENK-A3Z IW                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181903195 ENK-A3Z W V.GC               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181935210 ENK-A3Z AHS-V                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6185130018 BI-SU1Z W LED 6-24V ROT      B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6185135101 BI2-U1Z AHS (GER50)          C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6185135106 BI2-U1Z AH                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6185140104 BI2-U1 FF                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6185153102 BI2-SU1Z W LEDF 6-24V        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186103005 I88-U1Z W RAST               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186103181 I88-U1Z W NORM               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186103392 I88-U1Z W                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186103672 I88-U1Z W IP67               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186103786 I88-U1Z w LS                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186117417 I88-U1Z RIWK                 P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186117658 I88-U1Z Riwk                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186121077 I88-U1Z DGHW 270GR RO22      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186121120 I88-U1Z HW RO11              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186121122 I88-U1Z HW 180GR RO11        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186121418 I88-U1Z DGHW 270GR RO22      B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186121710 I88-U1Z HW 90GR NORM SW      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186121711 I88-U1Z DGHW RO22            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186121715 I88-U1Z HW 180Gr RO13,5      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186121759 I88-U1Z HW RO13,5            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186124183 I88-U1Z HLW RO20             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186127104 I88-A1Z DGKW SW RO11         P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186127112 I88-U1Z KNW RO22             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186127113 I88-U1Z KNW 180GR RO22       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186127450 I88-U1Z KNW 180GR RAST       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186127572 I88-U1Z DGKW RO22            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186127645 I88-U1Z DGKw Rast            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186127742 I88-U1Z DGKW                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186135007 I88-U1Z AHS                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186135009 I88-U1Z AHS                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186135060 I88-U1Z AHG 180GR RO25       B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186135114 I88-U1Z AH                   P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186135316 I88-U1Z AHSGU RO50           P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186135463 I88-U1Z AH 270GR             P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186135570 I88-U1Z AHG                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186135694 I88-U1Z AH RAST              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186135697 I88-U1Z AHS                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186136127 I88-U1 AV VS                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186136401 I88-U1 AVGU RO50             B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186136413 I88-U1Z AV VS                P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186136460 I88-U1 AV 90GR VS            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186139290 I88-U1 AFL V8                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186140217 I88-U1 FF                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186140677 I88-U1Z FF SW                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186153233 I88-SU1Z W IP67              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186153311 I88-SU1Z W HVG               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186153404 I88-SU1Z W                   A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186153466 I88-SU1Z W RIEGEL            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186153618 I88-SU1Z W IP67              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186153712 I88-SU1Z w IP66              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186167268 I88-SU1Z RIWT                P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186167273 I88-SU1Z RIWKT NORM SW       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186167439 I88-SU1Z RIWK 90GR           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186167671 I88-SU1Z RIWLT               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186167719 I88-SU1Z RIWK                B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186171293 I88-SU1Z HW HVG RO11         B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186171427 I88-SU1Z HW RO13,5           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186171453 I88-SU1Z HW RO17             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186171661 I88-SU1Z Hw Ro13             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185008 I88-SU1Z AHS                 B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185116 I88-SU1Z AH                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185231 I88-SU1Z AH                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185295 I88-SU1Z AHS 180GR NORM      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185627 I88-SU1Z AHS                 B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185629 I88-SU1Z AHS 180GR NORM      B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185651 I88-SU1Z AHS 180GR           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185660 I88-SU1Z AHG                 B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185745 I88-SU1Z AH M12              B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185746 I88-SU1Z AH 270GR            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185747 I88-SU1Z AH 90GR             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186186791 I88-SU1 AV HVG               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186187223 I88-SU1 ADK LS               B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186187717 I88-SU1 AD                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186189287 I88-SU1 AF NORM SW           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186190739 I88-SU1 FF M12               B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186317280 I88-UV1Z RIWK NORM SW       CC Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186321244 I88-UV1Z DGHW RO22           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186327528 I88-UV1Z DGKW 270GR RO22     P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186335253 I88-UV1Z AHS                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186335628 I88-UV1Z AH                  P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186336055 I88-UV1 AV 270GR VS          C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186617471 I88-UV15Z RIWK               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186627526 I88-UV15Z DGKW 270GR         B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186627527 I88-UV16Z DGKW 270GR         C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186703296 I88-A1Z W                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186803155 I88-A2Z W RAST               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186817075 I88-A2Z RIWL HVG             B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186817214 I88-A2Z RIWLT                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186817777 I88-A2Z RIWL HVG 90GR        B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186817784 I88-E2 RIWL M12              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186817808 I88-SA2Z RIWK                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186821111 I88-A2Z HW RO11              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186821260 I88-A2Z HW 90GR RO11         C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186821261 I88-A2Z HW 180GR RO11        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186821744 I88-SA2Z DGHw Ro22           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186827246 I88-A2Z KNW RO22             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186827266 I88-A2Z KNW 90GR RO22        P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186827778 I88-A2Z KNW 180GR HVG        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186835067 I88-E2 AHS28 270GR           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186835118 I88-A2Z AH                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186853785 I88-SA2Z w                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186899656 I88-SA2Z TASTER              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188100030 TI2-U1Z AHDB                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188103043 TI2-U1Z W HVG                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188103068 TI2-SU1Z W HVG M12           A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188117012 TI2-U1Z RIWT                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188117042 TI2-U1Z RIWT                 P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188117059 TI2-U1Z RIW M12              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188117064 Ti2-U1Z Riw 90GR HVG         C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188137004 TI2-U1 AD VS V8              B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188137005 TI2-U1 AD 90GR VS V8         C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188137071 TI2-U1 AD VS 90GR            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188137072 TI2-U1 AD VS 270GR           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188167021 TI2-SU1Z RIW VS              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188167034 TI2-SU1Z RIWT                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188168026 TI2-SU1Z RW 90GR             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188171048 TI2-SU1Z HW 180GR IP67       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188171052 Ti2-SU1Z Hw 180Gr Ro13       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188185018 TI2-SU1Z AHT                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188185066 TI2-SU1Z AH                  B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188186025 TI2-SU1 AV 90GR              P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188186044 TI2-SU1 AV 270GR RO15        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188186053 TI2-SU1 AV 90GR V8 IP67      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188186055 TI2-SU1 AV 90GR              B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188187062 TI2-SU1 AD HVG               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188189023 TI2-SU1 AFL                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188827060 Ti2-A2Z KNW RO11             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188827061 Ti2-A2Z KNW 180GR RO11       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6189752044 I49-SA1Z IW Z 2M             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6613299076 C74-ANALOG 0-5V              B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6613299077 C74-ANALOG 0-10V             B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6613299078 C74-ANALOG 0-20mA            B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6613299079 C74-ANALOG 4-20mA            B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6021100406 GC-U1Z O.BETG                C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021102001 GC-U1Z IW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021103008 GC-U1Z W                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021105015 GC-U1Z STIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021106018 GC-U1Z STW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021110050 GC-U1Z KU                    P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021117029 GC-U1Z RIW                   B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021117297 GC-U1Z RIW 90 GR             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021120057 GC-U1Z HIW                   B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021120294 GC-U1Z HIW 90GR              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021120295 GC-U1Z HIW 180GR             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021120381 GC-U1Z HTIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021121067 GC-U1Z HW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021130247 GC-U1Z KGW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021135102 GC-U1Z AH                    B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021135368 GC-U1Z AH 180GR              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021136104 GC-U1 AV                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021137103 GC-U1 AD                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021139106 GC-U1 AF                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021140476 GC-U1 FF                     B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021144293 GC-U1 LIW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021155017 GC-SU1Z STIW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021156020 GC-SU1Z STW                  B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021160052 GC-SU1Z KU                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021170309 GC-SU1Z HIW 90GR             B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021170382 GC-SU1Z HTIW                 B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021173087 GC-SU1Z HLIW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021173514 GC-SU1Z HLIW 180GR           B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021174353 GC-SU1Z HLW 180GR            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021176073 GC-SU1Z KNIW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021176509 GC-SU1Z KNIW 180GR           P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021177080 GC-SU1Z KNW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021180251 GC-SU1Z KGW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021186118 GC-SU1 AV                    B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021187119 GC-SU1 AD 270GR              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021187125 GC-SU1 AD                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021189128 GC-SU1 AF                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021190100 GC-SU1 FF                    A Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021190276 GC-SU1 FFL                   A Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021191099 GC-SU1Z DR                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021194379 GC-SU1 LIW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021300410 GC-SU1Z O.BETG               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021300411 GC-UV1Z O.BETG               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021305016 GC-UV1Z STIW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021317030 GC-UV1Z RIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021320058 GC-UV1Z HIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021335133 GC-UV1Z AH                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021352620 GC-SU1Z IW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021353621 GC-SU1Z W                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021367112 GC-SU1Z RIW 90GR             P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021367626 GC-SU1Z RIW                  B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021370629 GC-SU1Z HIW                  B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021371630 GC-SU1Z HW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021374632 GC-SU1Z HLW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021379640 GC-SU1Z KGIW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021385093 GC-SU1Z AHT                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021385634 GC-SU1Z AH                   A Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021836123 GC-A2 AV                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022200413 GC-SU2 O.BETG.               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022200418 GC-U2Z O.BETG.               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022217973 GC-U2Z RIW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022267934 GC-SU2 RIW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022270116 GC-SU2 HIW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022286962 GC-SU2 AV                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022294117 GC-SU2 LIW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022500416 GC-U15Z O.BETG.              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022517032 GC-U15Z RIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022535111 GC-U15Z AHSGU                C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022536121 GC-U16 AV                    B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033100008 SN2-SU1 O.BETG.              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033103023 SN2-U1Z W                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033117025 SN2-U1Z RIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033121005 SN2-U1Z DGHW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033121007 SN2-U1Z HW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033127010 SN2-U1Z DGKW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033135002 SN2-U1Z AHS                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033135012 SN2-U1 AH                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033190021 SN2-SU1 FF                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033191039 SN2-SU1Z DR 180GR            P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033194022 SN2-SU1 LIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033353016 SN2-SU1Z W                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033367017 SN2-SU1Z RIW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033367045 SN2-SU1Z RIW 90GR            B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033371004 SN2-SU1Z DGHW                B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033371006 SN2-SU1Z HW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033377011 SN2-SU1Z DGKW                C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033385003 SN2-SU1Z AHS-V               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033385018 SN2-SU1Z AHS                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033385019 SN2-SU1Z AHS                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033523034 SN2-U16Z HLTIW               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033800032 SN2-A2 O.BETG.               P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033821044 SN2-A2Z DGHW                 B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033821047 SN2-A2 AF                    B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041100983 D-U1Z C74 O.BET.             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041101001 D-U1                         C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041103002 D-U1 W                       B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041103223 D-U1Z W                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041106004 D-U1 STW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041113006 D-U1 PW                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041116007 D-U1 R                       C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041118008 D-U1 RW                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041118229 D-U1Z RW                     B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041118249 D-U11 RW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041118581 D-U1 RW 90GR                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041121010 D-U1 HW                      B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041121231 D-U1Z HW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041121251 D-U11 HW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041121997 D-U1 HTW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041132012 D-U1 WIW                     B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041135019 D-U1 AH                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041136020 D-U1 AV                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041153156 D-SU1 W                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041156158 D-SU1 STW                    B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041168162 D-SU1 RW                     B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041171164 D-SU1 HW                     B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041182166 D-SU1 WIW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041185173 D-SU1 AH                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041185508 D-SU1 AHG                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041185509 D-SU1 AHG/1                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041185510 D-SU1 AHG/2                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041186174 D-SU1 AV                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041300984 D-SU1Z C74 O.BET.            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041303134 D-UV1Z W                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041318140 D-UV1Z RW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041321142 D-UV1Z HW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041703692 D-A1Z W                      P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041706777 D-A1Z STW                    B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041718707 D-A1Z RW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041721682 D-A1Z HW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041803046 D-E2 W                       C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041803090 D-A2 W                       C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041806048 D-E2 STW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041813835 D-A2Z PW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041818052 D-E2 RW                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041818741 D-A2Z RW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041835107 D-A2 AH                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042203024 D-U2 W                       C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042218030 D-U2 RW                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042221032 D-U2 HW                      B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042256180 D-SU2 STW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042263182 D-SU2 PW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042268184 D-SU2 RW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042271186 D-SU2 HW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042282188 D-SU2 WIW                    B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042285195 D-SU2 AH                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042903068 D-E3 W                       C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042903112 D-A3Z W                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042906114 D-A3Z STW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042913072 D-E3 PW                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042913116 D-A3Z PW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042918074 D-E3 RW                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042918118 D-A3Z RW                     B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042921949 D-A3Z HW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042935129 D-A3 AH                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087100033 ENM2-U1Z O.BETG.             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087102001 ENM2-U1Z IW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087117004 ENM2-U1Z RIW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087121007 ENM2-U1Z DGHW RO20           C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087127010 ENM2-U1Z DGKW RO20           C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087135013 ENM2-U1Z AHS-V               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087135030 ENM2-U1Z AHZ                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087136016 ENM2-U1 AV                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087137018 ENM2-U1 AD                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087300034 ENM2-SU1Z O.BETG.            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087300047 ENM2-UV1Z O.BETG.            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087302027 ENM2-UV1Z IW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087352002 ENM2-SU1Z IW                 B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087367005 ENM2-SU1Z RIW                A Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087367041 ENM2-SU1Z RIW 90GR           P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087371008 ENM2-SU1Z DGHW RO20          C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087371035 ENM2-SU1Z HWT RO20           C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087371042 ENM2-SU1Z HW RO20            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087377011 ENM2-SU1Z DGKW RO20          C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087385014 ENM2-SU1Z AHS-V              B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087385031 ENM2-SU1Z AHST-V             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087386017 ENM2-SU1 AV                  B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087387019 ENM2-SU1 AD                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087390032 ENM2-SU1 FF                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087500037 ENM2-U15Z O.BETG.            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087602024 ENM2-UV15Z IW                C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087617049 ENM2-UV15Z RIW               B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087800045 ENM2-E2 O.BETG.              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087800053 ENM2-E2 RIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087802003 ENM2-A2Z IW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087817006 ENM2-A2Z RIW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087821009 ENM2-A2Z DGHW RO20           C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087835015 ENM2-A2Z AHS-V               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087867051 ENM2-SA2Z RIW                B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087890052 ENM2-SE2 FF                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121035986 GC-AI4-20 AH                 B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121120927 GC-U1Z HTIW 180GR            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121121139 GC-U1Z HW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121121771 GC-U1Z HW HVG                C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121123274 GC-U1Z HLIW 180GR            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121123917 GC-U1Z HLIW                  B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121137386 GC-U1 AD                     P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121137875 GC-U1 AD                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121139626 GC-U1 AF 270GR               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121140748 GC-U1 FF               C     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121140832 GC-U1 FF                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121140939 GC-U1 FF                     B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121144304 GC-U1Z W NIRO               CC Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121167862 GC-SU1Z RIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121170864 GC-SU1Z HIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121171727 GC-SU1Z HW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121174846 GC-SU1Z HLW                  P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121185616 GC-SU1Z AHT            C     B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121185706 GC-SU1Z AH HVG               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121187245 GC-SU1 AD LS                 P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121187567 GC-SU1 AD/2                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121190585 GC-SU1 FF LS                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121190918 GC-SU1 FFL                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121190922 GC-SU1 FFL-9M                C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121194814 GC-SU1 LIW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121194816 GC-SU1 L                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121317074 GC-UV1Z RIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121336607 GC-UV1 AV/2 90GR             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121367643 GC-SU1Z RIW 90GR             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121367804 GC-SU1Z RIW 90GR             P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121367890 GC-SU1Z RIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121367987 GC-SU1Z Riw Rd4,5            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121377849 GC-SU1Z KNW 180GR            P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121377850 GC-SU1Z KNW                  P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121385523 GC-SU1Z AH 90GR              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121385901 GC-SU1Z AHS RKZZ             B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121385972 GC-SU1Z AHS                  A Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121385973 GC-SU1Z AHS                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121385974 GC-SU1Z AHS                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121385988 GC-SU1Z AH Rd4,5             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121735499 GC-E1/E1 AH                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121890967 GC-SA2 FFL M12               B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6122267971 GC-SU2 RIW 90GR M12          C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6122286838 GC-SU2 AV                    B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6122467975 GC-SU2Z Riw 90GR             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6122473993 GC-SU2Z HLIW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6122523013 GC-U16Z HLTIW                C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6122785892 GC-PNP AHSRK /1              P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6122785893 GC-PNP AHSRK /2              P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6122785928 GC-PNP AHSRK 180GR           P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133003036 SN2-AI4-20 W                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133036038 SN2-AI4-20mA AV              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133103039 SN2-U1Z W HVG               CC Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133138034 SN2-U1Z AK                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133186033 SN2-SU1 AV HVG               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133368029 SN2-SU1Z RW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133368032 SN2-SU1Z RW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133385005 SN2-SU1Z AH 180GR            P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133817030 SN2-E2 RIW 90GR              B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133868035 SN2-SA2Z RW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133887022 SN2-SA2Z AD4K                C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141100759 D-SU1Z VKS 90 GR           C C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141103494 D-U1 W                       C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141103627 D-U11Z W                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141114078 D-U1 PA-RECHTS               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141114535 D-U1 PA-LINKS                P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141116735 D-U1 R 90GR HRAST            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141118175 D-U1Z RW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141118628 D-U11Z RW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141118637 D-U1Z RW P-RAST              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141121607 D-U11 HW HITZE               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141135653 D-U1Z AHS                    B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141138758 D-U1 AK 90GR                 B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141138792 D-U1 AK 90GR                 B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141185708 D-SU1 AH                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141318689 D-UV11Z RW HITZE             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141321773 D-UV11Z HTW 180GR HITZE      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141353734 D-SU1Z W               C     P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141817775 D-A2Z RIW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141818722 D-A2Z RW RAST                C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141818781 D-A2Z RW                     B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6142200765 D-SU2 VKS 90GR               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6142903616 D-A3Z W RAST                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6142913034 D-E3 PW                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6142935752 D-A3Z AHS GU                 P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6174285006 M-SU2 AH/651                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187017116 ENM2-AU0-10 RIW              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187037129 ENM2-AU0-10 AD               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187037134 ENM2-AI4- 20 AD              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187117039 ENM2-U1Z RW 90GR HITZE       C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187117055 ENM2-U1Z RIW 90GR HITZE      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187117058 ENM2-U1Z RIW HITZE           B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187118102 ENM2-U1Z RW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187135046 ENM2-U1Z AHZGU RO40          P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187135049 ENM2-U1Z AHSG VS             P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187135103 ENM2-U1Z AHSGU V8 90GR       C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187135107 ENM2-U1Z AHSG V8 VS M12      B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187335101 ENM2-UV1Z AHSG V8 VS         C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187352131 ENM2-SU1Z IW M12             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187367132 ENM2-SU1Z RIW M12            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187385031 ENM2-SU1Z AHSGU-V RO50       C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187385056 ENM2-SU1Z AHS-V              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187386041 ENM2-SU1 AV                  P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187390115 ENM2-SU1 FF                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187735038 ENM2-E1/E1 AHST              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187736053 ENM2-A1/A1 AVGU VS RO50      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187836060 ENM2-E2 AV                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6016119016 SK-U1Z M                     A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016119081 SK-U1Z MF                    C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016119084 SK-U1Z MRU                   C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016119159 SK-U1Z M                     B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016139034 SK-UV1Z M                    B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016169026 SK-UV15Z M                   B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016169036 SK-A2Z M                     B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016169039 SKC-A1Z M                    B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016169053 SK-A2Z F30 M                 B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016169054 SKC-A1Z P                    C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016169061 SK-UV15Z F30 M               B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016169063 SK-UV15Z MF                  C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016169085 SK-A2Z MRU                   C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016169086 SK-UV15Z MRU                 C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016169087 SKC-A1Z MRU                  B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016169158 SK-UV15Z M                   C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016169160 SKC-A1Z M                    C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016169161 SK-A2Z M                     C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016219100 ENM2-U1Z VTW                 B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016219101 ENM2-U1Z VTW 90GR            B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016219103 ENM2-U1Z VTWR                C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016219162 ENM2-U1Z VTW 270GR           C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016269102 ENM2-A2Z VTW 90GR            C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016269105 ENM2-A2Z VTW                 C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016269106 ENM2-A2Z VTWR                C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016369031 SEL2-A1Z PL0                 P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016369037 SEL1-A1Z PL                  P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016369038 SEL1-A1Z P                   P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016369045 SEL1-A1Z P                   P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016369049 SEL2-A1Z P                   P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016369125 SEL1-A1Z PL0                 C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016369164 SEL1-A1Z P                   B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016369173 SEL3-A1Z P-O                 P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016409060 SKT-SU1Z M3                  B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016409149 SKT-SU1Z FE M3               C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016409150 SKT-SU1Z FI50 M3             C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016419059 SKT-U1Z M3                   B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016469066 SKT-A2Z M3                   B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016469067 SKT-SA2Z M3                  C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016469147 SKT-A2Z FE M3                C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016469168 SKT-A2Z M                    B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016619132 ENK-U1Z VTU                  B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016669133 ENK-A2Z VTU                  C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016669154 ENK-UV15Z VTU                C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016809057 SKI-SU1Z M3                  C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016819005 SKI-U1Z M1                   C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016819052 SKI-U1Z M3                   A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016819089 SKI-U1Z M                    C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016819123 SKI-U1Z MRU                  C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016819139 SKI-U1Z FI50 M3              B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016869056 SKI-A2Z M3                   A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016869058 SKI-UV15Z M3                 B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016869091 SKI-UV15Z M                  C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016869122 SKI-A2Z MRU                  C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016869131 SKI-UV15Z MRU                C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016869145 SKI-UV15Z FI50 M3            B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016869166 SKI-A2Z                      C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016869169 SKI-A2Z                      C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6086100093 I88-U1Z VKS                  C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6086100094 I88-U1Z VKW RE               B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6086100095 I88-U1Z VKW LI               C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6086100098 I88-U15Z VKW LI              C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116119047 SK-U1Z F30 MX                C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116119109 SK-U1Z F30 M                 B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116119174 SK-U1Z F100 M                C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116169016 SKC-A1Z F30 M                P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116169197 SKC-A1Z F50 M                C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116169266 SK-A2Z F30 MF12 SW           C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116419142 SKT-U1Z M                    A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116469043 TI2-A1Z KS                   B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116469068 TI2-A1Z KS                   P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116819140 I88-U1Z KS                   C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116819757 I88-U1Z KS                   C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116869192 SKI-UV15Z M3                 C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116869248 SKI-UV15Z M3                 B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116869252 SKI-UV15Z                    C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6121100555 GC-U1Z VT 90GR               B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6121100622 GC-U1Z VKS                   C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6121100623 GC-U1Z VKW                   B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6121100677 GC-U1Z VKW             C     P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6121100772 GC-U1Z VT 270GR              C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6121100812 GC-U1Z VKW                   P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6121100882 GC-U1Z VKW                   A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6122100724 GC-U1Z VT 90GR K-RAST        P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6181100153 ENK-U1Z VT 90GR              C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6181100159 ENK-U1Z VT 270GR             C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6186100271 I88-U1Z AHDB 180GR           P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6186100387 I88-U1Z AHDB 270GR NORM      C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6186100408 I88-U1Z AHDB 180GR           C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6186800324 I88-A2Z AHDB                 C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6186800447 I88-A2Z VKS                  P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6186800468 I88-SA2Z VKW RE 90GR         P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
3911742390 ACS-1                        A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
3911742391 ACF-1                        A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
3911742392 ACC-1                        A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
3911742398 ACR-1                        N Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018119045 SLK-F-UC-55-R1-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018119046 SLK-F-NC-55-R1-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018119047 SLK-M-UC-55-R0-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018119048 SLK-M-NC-55-R0-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018119061 SLK-F-UC-55-R2-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018119065 SLK-M-NC-52-R0-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018119066 SLK-F-UC-55-R1-A0-L1-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018119067 SLK-F-NC-55-R1-A0-L1-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018119077 SLK-F-UC-55-R1-A0-L0-4       B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018119079 SLK-M-UC-55-R0-A0-L0-4       B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169050 SLK-F-UC-25-R1-A0-L0-0       C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169051 SLK-F-NC-25-R1-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169052 SLK-M-UC-25-R0-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169053 SLK-M-NC-25-R0-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169054 SLK-F-UC-22-R1-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169055 SLK-F-NC-22-R1-A0-L0-0       C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169056 SLK-M-UC-22-R0-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169057 SLK-M-NC-22-R0-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169059 SLK-F-UC-17-R1-A0-L0-0       C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169060 SLK-F-NC-22-R6-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169062 SLK-M-UC-81-R0-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169063 SLK-F-UC-71-R1-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169068 SLK-F-UC-25-R1-A0-L1-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169069 SLK-F-NC-25-R1-A0-L1-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169070 SLK-F-UC-81-R1-A0-L0-0       B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169072 SLK-M-UC-71-R0-A0-L0-0       B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169073 SLK-F-UC-22-R1-A0-L0-20      N Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169075 SLK-M-UC-22-R0-A0-L0-20      N Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169078 SLK-F-UC-22-R1-A0-L0-4       B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169080 SLK-M-UC-22-RO-A0-L0-4       B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200001 SLC-F-024-11/11-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200002 SLC-M-024-11/11-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200003 SLC-F-120-11/11-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200004 SLC-M-120-11/11-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200005 SLC-F-230-11/11-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200006 SLC-M-230-11/11-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200007 SLC-F-024-20/20-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200008 SLC-F-024-11/20-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200009 SLC-F-024-20/11-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200010 SLC-F-024-10/21-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200011 SLC-F-024-10/30-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200012 SLC-F-024-30/10-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200013 SLC-F-024-11/11-R6           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200014 SLC-F-024-20/20-R6           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200015 SLC-M-024-20/11-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200016 SLC-M-024-11/20-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200017 SLC-M-024-20/20-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200018 SLC-F-024-10/20-R4-01        A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200019 SLC-F-024-10/11-R4-01        A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200020 SLC-F-024-11/10-R4-01        A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200021 SLC-F-024-10/11-R6-01        A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200022 SLC-F-024-10/20-R4-11        A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6050101002 BF1-SLC                      A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6051101003 EMR-F-1                      A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6051101004 EMR-B-1                      A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6051201005 ESCR-B-1                     A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6051201006 ESCR-40-1                    A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6051201007 ESCR-20-1                    A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6051201008 BF1-SLC ES                   A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6051201009 ESCR-B-2 Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6075111009 SCR 4-W22-3.5-D              A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6075111010 SCR 4-W22-3.5-SD             B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6075111015 SCR 2-W22-2.5                B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6075111016 SCR 2-W22-2.5-S              C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6075111018 SCR 4-W22-2.6-D2H            C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6075111020 SCR ON4-W22-3.6-S            A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6075113139 SCR DI-1/0/3-T               N Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6075113140 SCR DI-1/8/3-T               N Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6075113141 SCR DI-1/0/1-T               N Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6075113147 SCR DI-1/8/1-T               N Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6075113149 SCR DI-2/8/1-T               N Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118119037 SLK-FVTU24UC-55-ARX          B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118119046 SLK-MVTU24UC-55-X            C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118119075 SLK-FVTU24UC-55-ERX          B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118119095 SLK-MVTU24UC-55-FX           B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118119154 SLK-F-UC-55-R1-A0-L0-21     CC Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118119155 SLK-M-UC-55-R0-A0-L0-21     CC Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118119157 SLK-FVTU24UC-55-ARX HVG      C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118119162 SLK-M-UC-55-R0-A1-L0-20      C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118119163 SLK-F-UC-55-R2-A1-L0-20      C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118119167 SLK-M-UC-55-R0-A4-L0-20      C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118119168 SLK-F-UC-55-R1-A4-L0-20      C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118119169 SLK-F-UC-55-R1-A1-L0-20      C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118169005 SLK-FVTU24-230MC-22ERRX      C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118169028 SLK-FVTU24-230MC-22ERX       C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118169048 SLK-MVTU24UC-22-X            C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118169053 SLK-FVTU24UC-73-ARX          C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118169102 SLK-FVTU24UC-81-ERX          C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118169117 SLK-F-UC-22-R2-A0-L0-0       B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118169118 SLK-F-NC-22-R6-A0-L0-0       B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
2600439090 SKT.MUTTER M6          H     V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2600439187 SKT.MUTTER M8          H     V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2600444076 AUG.SCHR.M10X50        E *   A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2600444185 AUG.SCHR.M6X50         E     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2600444186 AUG.SCHR.M8X50         E *   A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2600934092 SKT.MUTTER M10         E     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2601479188 SPS.MUTTER M6          E     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2601479189 SPS.MUTTER M8          E     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2650471033 SICHERUNGSRING Enable Footswitch     H     V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2690000004 DRAHTSEILKL.EI-FORM 2  E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2690000005 DRAHTSEILKL.EI-FORM 3  E *   C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2690000006 DRAHTSEILKL.EI-FORM 4  E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2690000007 SIMPLEX-KLEMME 2-2,5   E *   C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2690000008 SIMPLEX-KLEMME 3-3,5   E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2690000009 SIMPLEX-KLEMME 4-4,5   E *   B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2690000010 DUPLEX-KLEMME 2-2,5    E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2690000011 DUPLEX-KLEMME 3-3,5    E *   C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2690000012 DUPLEX-KLEMME 4-4,5    E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2690000022 BLOCKSEILR.STARR RD5   E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2690000023 BLOCKSEILR.DREHBAR RD5 E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2690000051 UMLENKROLLE F. SEIL D75      K Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2690741002 DRAHTSEILKLEMME N5     E     V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2691480016 SPANN.SCHL.M5X50       E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2691480017 SPANN.SCHL.M6X60       E *   B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2691480025 SPANN.SCHL.M6X110      E     K Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2696899001 SEIL-KAUSCHE RD5 OFF.  E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2696899013 SEIL-KAUSCHE RD2,5     E *   C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2696899014 SEIL-KAUSCHE RD3       E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2696899015 SEIL-KAUSCHE RD4       E     V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3112850340 SK-BETÄTIGER M3              V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3191871154 BEF.-AUFLAGE ENK             V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3191871157 BEF.-AUFLAGE I88             V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3515900209 I88-FÜHRUNGSSCHEIBE    E     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3595900060 FINGERSCHUTZ, U1             V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3595900087 MONTAGEPL. 40X40X17 KU       C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3652100198 ZUGFEDER 4X201         E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3652100211 ZUGFEDER 2,5X185       E     K Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3652100331 ZUGFEDER 3,2X188             B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3652100332 ZUGFEDER 3,2X180             B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3699100008 SEIL ID1,8/AD MAX5     E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3699100024 SEIL ID2/AD MAX3       E     K Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3699100025 SEIL ID3/AD MAX4       E     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3699100026 SEIL ID4/ADMAX5        E     V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3699100033 SEIL ID2/AD MAX3/L10M  E     K Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3699100040 SEIL ID3/AD MAX4/L50M  E     K Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3906010475 DECKEL KPL.F1          E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3906010719 F1-UN-HAUBE M.FKZ KOMP.E     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3906020501 DECKEL-F2              E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3906020720 F2-UN-HAUBE M.FKZ KOMP.E     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3906030721 F3-UN-HAUBE M.FKZ KPL. E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3910190259 HEBELEINR.-COMBI       E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3911042153 SEILZUGFEDER-SR 100/175E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3911042154 SEILZUGFEDER-SR 300    E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3911042307 QUICK-FIX BG M6              A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3911451914 SK-BET.KPL.M.KAP.            V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3911452058 SK-BETÄTIGER MRU KPL.        V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3911462082 P0-BET.                E     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3911462088 P1-BET.                E     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3911462094 PL1-BET.               E     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3911462155 P3-BET.                      P Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3911751437 SEILROLLENLG.F.SI      E     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912001275 VT-BETÄTIGER                 V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912001277 VKS-E-EINR.GC          E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912001278 VKW-E-EINR.GC          E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912002256 VKW-E-EINR.GC                C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912020520 SBIW-E-EINR.GC         E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912030546 SBW-E-EINR.GC          E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912031947 SBW-E-EINR. GC         E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912050523 STIW-E-EINR.GC         E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912100548 KUIW-E-EINR.GC         E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912170518 RIW-E-EINR.GC ST14     E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912200552 HIW-E-EINR.GC KU13     E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912200637 HTIW-E-EINR.GC ST13    E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912210563 HW-E-EINR.GC KU13      E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912211062 HWT-E-EINR.ENM ST13          C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912221919 HLTIW-E-EINR. GC       E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912230530 HLIW-E-EINR.GC KU13    E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912230635 HLIW-E-EINR.GC ST13          C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912230697 HLIW-E-EINR.GC KU20    E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912240564 HLW-E-EINR.GC KU13           C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912241060 HLW-E-EINR.GC ST13     E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912241186 HLW-E-EINR.GC NI13     E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912260559 KNIW-E-EINR.GC KU13    E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912260869 KNIW-E-EINR.GC ST13    E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912270565 KNW-E-EINR.GC KU13     E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912290532 KGIW-E-EINR.GC         E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912300533 KGW-E-EINR.GC KU13     E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912350722 AH-E-EINR.GC KU18            B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912350770 AHT-E-EINR.GC ST18     E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912350851 AH-E-EINR.GC           E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912351872 AH-E-EINR. GC          E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912360723 AV-E-EINR.GC 85/70KU25 E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912370724 AD-E-EINR.GC           E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912390725 AF-E-EINR.GC           E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912400510 FF-E-EINR.EN           E     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912400600 FFL-E-EINR.EN          E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912401819 FFL-E-EINR.-GC         E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912401971 FF-E-EINR.GC           E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912410593 DR-E-EINR.GC KU18      E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912440536 L-E-EINR.GC            E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912901573 FF-E-EINR.GC           E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3913030537 SBW-E-EINR.DX/SN             C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3913170590 RIW-E-EINR.DX/SN       E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3913210553 HW-E-EINR.DX/SN KU20   E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3913210579 HWT-E-EINR.ENM ST20 V.DX     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3913351687 AHS-V-E-EINR.ENM             C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3913351913 AHS-E-EINR. SN2              B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3913360727 AV-E-EINR.DX/SN        E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3913371712 AD4K-E-EINR. SN        E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3914191239 H-E-EINR.D ST22        E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3914211065 HW-E-EINR.D KU22       E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3914211280 HW-E-EINR.D ST22       E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3914321253 WIW-E-EINR.D KU22      E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3914361034 AV-E-EINR.D            E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916000863 SCHUTZH.KPL.F1-UK      E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916001254 F-DRUCKP.200N                V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916001403 F-DRUCKP. 140N               V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916001473 F-DRUCKP. 240N               V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916001494 F-DRUCKP. 460N               V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916001570 FUßSTÜTZE                    V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916001574 F-DRUCKP. 15N                V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916001813 F-DRUCKP. 30N                V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916001879 F-DRUCKP. 140N               V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916002071 F-DRUCKP. 200N IP65    E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916011317 F-ST-EINS.-AP 40N            V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916011319 F-ST-EINS.-Y 25N             V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916011320 F-ST-EINS. 25N         H     V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916011572 F-ST-EINS.-Y 40N             V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916011665 F-ST-EINS.-NIRO 78N          V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916011830 F-ST-EINS. 85N               K Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916012039 F-ST-EINS. 25N               V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916012189 F-ST-EINS. KURZ 25N          V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918020584 STIW-E-EINR.EN         E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918020660 SB-E-EINR.ENK                C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918101230 KUIW-E-EINR.ENK              C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918161672 R-E-EINR.K I88 KU10    E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918161673 R-E-EINR.L I88 KU14    E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918170587 RIW-E-EINR.ENM NI18    E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918170661 RIW-E-EINR.ENK NI18          C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918181725 R-E-EINR.ENM NI18      E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918190681 H-E-EINR.I KU13,5      E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918191547 H-E-EINR.I KU11        E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918191548 DGH-HEB.I KU22               V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918191931 H-HEB.I/I88 KU13,5           V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918200906 HW-E-EINR.ENK KU20 V.DX      C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918210902 H-E-EINR.I KU13        E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918211227 HW-E-EINR.ENK KU13 V.GC      C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918211529 DGH-E-EINR.I KU22      E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918211656 DGHW-E-EINR.EN KU20    E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918211669 DGHW-E-EINR.EN KU20    E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918211711 DGHW-E-EINR.EN KU20    E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918211847 DGHW-E-EINR. EN NI20   E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918220936 HL-E-EINR.I KU13       E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918240993 HLW-E-EINR.EN RKZZ     E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918250983 KN-E-EINR.I KU13       E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918252068 KN-E-EINR.I KU13,5     E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918252223 KN-E-EINR. I88 KU22          B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918252308 KN-E-EINR.I88 KU13.5         B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918260965 KN-E-EINR.EN KU20      E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918261032 KNIW-E-EINR.ENK KU13         C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918271528 DGK-E-EINR.I KU22      E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918271655 DGKW-E-EINR.EN KU20    E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918281551 KG-E-EINR.I KU11       E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918350729 AHS-V-E-EINR.ENM KU18  E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918350737 AHS-V-E-EINR.ENK KU18        C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918351166 AH-EINR.I/TI/BI KU18   E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918351303 AHS-V-E-EINR.EN O.H.   E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918352020 AHST-V-E-EINR.ENM ST18 E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918352165 AHS-V-E-EINR.ENM KU18  E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918360730 AV-E-EINR.ENM          E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918360738 AV-E-EINR.ENK                C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918360984 AV-E-EINR.I 55/35,5    E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918361690 AV-E-EINR.EN           E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918362224 AV-E-HEB. EN 85/70 GU50      C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918370986 AD-E-EINR.TI           E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918372325 AD-E-EINR.I88                C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918400662 FF-E-EINR.ENK                C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918410946 DR-E-EINR.ENK          E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918420676 WR-E-EINR.ENM          E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3996000025 TRANSPORTSTG.560             B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3996000229 TRANSPORTSTANGE-F1 KOMPL.    A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3996000230 TRANSPORTBÜGEL-F2 KOMPL.     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3998000115 RED.-RING M16/NPT-PA         C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3998000116 RED.-RING M20/NPT-PA         C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
6050100001 BF1-SLK                      A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
1910000005 BITHALTER 1/4" FLEX. SCHAFT  V Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251003221 AN-KAB.SHS 2M DC GERADEE     C Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251003222 AN-KAB.SHS 5M DC GERADEE     C Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251003223 AN-KAB.SHS 10M DC GERADE     C Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251003224 AN-KAB.SHS 2M DC WINKEL      C Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251003225 AN-KAB.SHS 5M DC WINKEL      C Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251003226 AN-KAB.SHS 10M DC WINKEL     C Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004219 AN-KAB.SHS 5M AC GERADE     BB Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004220 AN-KAB.SHS 5M AC WINKEL      C Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004310 AN-KAB.SHS3 4P 2M GERADE     A Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004311 AN-KAB.SHS3 4P 5M GERADE     A Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004312 AN-KAB.SHS3 4P 10M GERADE    A Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004313 AN-KAB.SHS3 4P 2M WINKEL     A Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004314 AN-KAB.SHS3 4P 5M WINKEL     A Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004315 AN-KAB.SHS3 4P 10M WINKEL    A Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004316 AN-KAB.SHS3 4P U.L. 2M GERADEA Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004317 AN-KAB.SHS3 4P U.L. 5M GERADEA Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004318 AN-KAB.SHS3 4P U.L. 10M GERADA Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004319 AN-KAB.SHS3 4P U.L. 2M WINKELA Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004320 AN-KAB.SHS3 4P U.L. 5M WINKELA Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004321 AN-KAB.SHS3 4P U.L. 10M WINKEA Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251006291 AN-KAB.SHS3 2M GERADE        V Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251006292 AN-KAB.SHS3 5M GERADE        V Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251006293 AN-KAB.SHS3 10M GERADE       V Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251006294 AN-KAB.SHS3 2M WINKEL        V Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251006295 AN-KAB.SHS3 5M WINKEL        V Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251006296 AN-KAB.SHS3 10M WINKEL       V Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251103234 AN-KAB.SHS 5M AC GERADE      B Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251103236 AN-KAB.SHS 5M AC WINKEL      C Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3991990161 SHS3-WECHSELKIT              A Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
6090145007 EEX-SU1Z FH -2M-             C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6090145010 EEX-SU1Z FH -9M-             C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6090148022 EEX-SU1Z RH -2M-             C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6090148024 EEX-SU1Z RH -5M-             C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6090148025 EEX-SU1Z RH -9M-             C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6090149027 EEX-SU1Z RHL -2M-            C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6090149029 EEX-SU1Z RHL -5M-            C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6090153002 EEX-SU1Z W -2M-              C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6090153005 EEX-SU1Z W -9M-              C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6091100002 SD-SU1 EX -2M-               C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6091100004 SD-SU1 EX -5M-               C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6091100005 SD-SU1 EX -9M-               C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6091288024 SI2-U2Z AK EXD               B Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6091295025 SI2-U2Z AW EXD               C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6092152002 GC-SU1Z EX IW -2M-           C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6092152004 GC-SU1Z EX IW -5M-           C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6092152005 GC-SU1Z EX IW -9M-           C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6092167012 GC-SU1Z EX RIW -2M-          C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6092167015 GC-SU1Z EX RIW -9M-          C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6092171024 GC-SU1Z EX HW -5M-           C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6092171025 GC-SU1Z EX HW -9M-           C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6092185032 GC-SU1Z EX AHT -2M-          C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6092185034 GC-SU1Z EX AHT -5M-          C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6092185035 GC-SU1Z EX AHT -9M-          C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6092186039 GC-SU1 EX AV -5M-            C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6092187042 GC-SU1 EX AD -2M-            C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6092190047 GC-SU1 EX FF -2M-            C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6096197017 F1-SU1Z EX UN -2M-           C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6096197019 F1-SU1Z EX UN -5M-           B Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6096197020 F1-SU1Z EX UN -9M-           C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6096197029 F2-SU1Z/SU1Z EX UN -5M-      C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6096197030 F2-SU1Z/SU1Z EX UN -9M-      C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6096198014 F1-SU1Z EX -5M-              C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6096198015 F1-SU1Z EX -9M-              C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6096198022 F2-SU1Z/SU1Z EX -2M-         C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6096198024 F2-SU1Z/SU1Z EX -5M-         C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097152052 ENM2-SU1Z EX IW -2M-         C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097152054 ENM2-SU1Z EX IW -5M-         C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097152055 ENM2-SU1Z EX IW -9M-         C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097167062 ENM2-SU1Z EX RIW -2M-        C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097167064 ENM2-SU1Z EX RIW -5M-        C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097167065 ENM2-SU1Z EX RIW -9M-        C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097167069 ENM2-SU1Z EX RIW -5M-        C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097171072 ENM2-SU1Z EX HW -2M-         C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097171074 ENM2-SU1Z EX HW -5M-         C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097171075 ENM2-SU1Z EX HW -9M-         C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097185082 ENM2-SU1Z EX AHT -2M-        B Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097185084 ENM2-SU1Z EX AHT -5M-        C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097185085 ENM2-SU1Z EX AHT -9M-        C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097186090 ENM2-SU1 EX AV -9M-          C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097187092 ENM2-SU1 EX AD -2M-         CC Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097187094 ENM2-SU1 EX AD -5M-          C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097187095 ENM2-SU1 EX AD -9M-          C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097190097 ENM2-SU1 EX FF -2M-          C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097190099 ENM2-SU1 EX FF -5M-          C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097190100 ENM2-SU1 EX FF -9M-          C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6193285001 SN2-SU1Z AH ExD 180Gr.       C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6197100010 ENM2-SU1Z EX VTW -5M-        C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6019261009 SHS-A1Z-SA                   B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019261010 SHS-A1Z-SR                   B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019261011 SHS-A1Z-KA 5                 B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019261014 SHS-A1Z-KR 5                 A safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019261015 SHS-A1Z-SA                   A safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019261016 SHS-A1Z-SR                   C safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019261017 SHS-A1Z-SA-BG                B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019261018 SHS-A1Z-SR-BG                B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019291013 SHS-0Z                       A safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390022 SHS3-U15Z-KA5-R             BB safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390023 SHS3-U15Z-KA5-L             BB safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390024 SHS3-U15Z-KR5-R             BB safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390025 SHS3-U15Z-KR5-L             BB safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390034 SHS3-U15Z-SA-R               B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390035 SHS3-U15Z-SA-L               B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390036 SHS3-U15Z-SR-R               C safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390037 SHS3-U15Z-SR-L               C safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390038 SHS3-SCHARNIER               B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390039 SHS3-7-SA/7-SA               C safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390040 SHS3-A2Z-SA-R                C safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390041 SHS3-A2Z-SA-L                B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390042 SHS3-U1Z-SA-R                B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390043 SHS3-U1Z-SA-L                B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390044 SHS3-A2Z-SR-R                B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390045 SHS3-U1Z-SR-R                B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390046 SHS3-2-SA/2-SA               B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390047 SHS3-5-SA/5-SA               B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390048 SHS3-7-KA5/7-KA5             B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390064 SHS3-U15Z-KA5-R-IPX          B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390065 SHS3-U15Z-KA5-L-IPX          B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390066 SHS3-U15Z-KR5-R-IPX          B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390067 SHS3-U15Z-KR5-L-IPX          B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390068 SHS3-7-KA5-IPX/7-KA5-IPX     B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490049 SHS3Z-SCHARNIER              B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490050 SHS3Z-U15Z-KA5-R             B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490051 SHS3Z-U15Z-KA5-L             B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490052 SHS3Z-U15Z-KR5-R             B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490053 SHS3Z-U15Z-KR5-L             B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490054 SHS3Z-U15Z-SA-R              B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490055 SHS3Z-U15Z-SA-L              B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490056 SHS3Z-U15Z-SR-R              B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490057 SHS3Z-U1Z-SA-R               B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490058 SHS3Z-U1Z-SA-L               B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490059 SHS3Z-U1Z-SR-R               B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490060 SHS3Z-A2Z-SA-R               B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490061 SHS3Z-A2Z-SA-L               B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490062 SHS3Z-A2Z-SR-R               B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490063 SHS3Z-U15Z-SR-L              B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6011211908 SGC-U1Z                      B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011231909 SIGC-UV1Z                    C Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011411854 SD-U1                        B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011411856 SD-U1                        B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011411868 SD-U1 P-RAST                 B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011431857 SID-UV1Z                     B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011431869 SID-UV1Z P-RAST              A Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011811133 SEK-U1Z                      B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011831134 SIEK-UV1Z                    A Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012431877 SID-UV1Z                    BB Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012431883 SID-UV1Z P-RAST              B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012441907 SID-UV2Z P-RAST              A Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012811029 SEM2-U1Z                     B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012831022 SIEM2-UV1Z                   B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012831023 SIEM2-UV1Z P-RAST            B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012921093 RM-U1Z/U1Z-LU-175            C Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6013531367 SIN-UV1Z P-RAST              B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6013811107 SI88-U1Z                     A Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6013831108 SI88-UV1Z                    A Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6014735001 SI1-U2Z AK R-RAST            B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6014735025 SI1-U1Z/U1Z AK R-RAST        C Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6015735002 SI2-U2Z AK R-RAST            C Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6015736003 SI2-U2Z AW R-RAST            B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6081000097 IN73-11 RP                   N Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6081000098 IN73-20 RP                   N Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6081000099 IN73-V11 RP                  N Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6081000100 IN73-22 RP                   N Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6081000101 IN73-31 RP                   N Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6087000097 MN78-11 RP                   N Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6087000098 MN78-20 RP                   N Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6087000099 MN78-V11 RP                  N Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6087000100 MN78-22 RP                   N Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6087000101 MN78-31 RP                   N Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6111211001 SGC-U1Z                      C Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6111211057 SGC-U1Z                      C Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6111336073 SISN2-UV1 AW                 B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6111411029 SD-U1                        B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6111411039 SD-U1 W                      C Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6111411075 SD-U1 W                      C Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6111411161 SD-U1                        C Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6111431022 SID-UV1Z                     C Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6111431060 SID-UV1Z P-RAST              B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6111431069 SID-UV1Z                     C Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6111811374 SEK-U1Z                      C Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6112431050 SID-UV1Z P-RAST              A Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6112441256 SID-UV2Z P-RAST              A Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6112801276 SEM2-SU1                     B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6112831334 SiEM2-UV1Z P-RAST 36V        B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6115725279 SI2-U2Z AK R-RAST HVG        C Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011621064 SR-U2Z-0-LU-100-L0-0-0       B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011621065 SR-U2Z-0-LU-175-L0-0-0       B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011621066 SR-U2Z-0-LU-300-L0-0-0       B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011629067 SR-U2Z-NA-QF-100-L0-0-0      B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011629068 SR-U2Z-NA-QF-175-L0-0-0      B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011629069 SR-U2Z-NA-QF-300-L0-0-0      B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011629070 SR-U2Z-0-QF-100-L0-0-0       B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011629071 SR-U2Z-0-QF-175-L0-0-0       B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011629072 SR-U2Z-0-QF-300-L0-0-0       B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011691074 SR-A4Z-0-LU-100-L0-0-0       B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011691075 SR-A4Z-0-LU-175-L0-0-0       B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011691076 SR-A4Z-0-LU-300-L0-0-0       B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011691077 SR-A4Z-NA-QF-100-L0-0-0      B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011691078 SR-A4Z-NA-QF-175-L0-0-0      B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011691079 SR-A4Z-NA-QF-300-L0-0-0      B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011691080 SR-A4Z-0-QF-100-L0-0-0       B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011691081 SR-A4Z-0-QF-175-L0-0-0       B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011691082 SR-A4Z-0-QF-300-L0-0-0       B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011691083 SR-A3Z/E1-0-LU-300-L0-0-0    B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011691084 SR-A3Z/E1-0-QF-300-L0-0-0    B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011811127 SRO-I73-11-VT30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011811131 SRO-I73-11-VT30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011821129 SRO-I73-22-VT30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011821133 SRO-I73-22-VT30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011861128 SRO-I73-20-VT30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011861132 SRO-I73-20-VT30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011891130 SRO-I73-31-VT30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011891135 SRO-I73-31-VT30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012811136 SRO-M78-11-VT30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012811140 SRO-M78-11-VT30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012811144 SRO-M78-11-HL30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012811148 SRO-M78-11-HL30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012811152 SRO-M78-11-HR30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012811156 SRO-M78-11-HR30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012821138 SRO-M78-22-VT30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012821142 SRO-M78-22-VT30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012821146 SRO-M78-22-HL30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012821150 SRO-M78-22-HL30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012821154 SRO-M78-22-HR30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012821158 SRO-M78-22-HR30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012861137 SRO-M78-20-VT30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012861141 SRO-M78-20-VT30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012861145 SRO-M78-20-HL30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012861149 SRO-M78-20-HL30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012861153 SRO-M78-20-HR30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012861157 SRO-M78-20-HR30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012891139 SRO-M78-31-VT30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012891143 SRO-M78-31-VT30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012891147 SRO-M78-31-HL30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012891151 SRO-M78-31-HL30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012891155 SRO-M78-31-HR30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012891159 SRO-M78-31-HR30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012921089 SRM-U1Z/U1Z-LU-175           B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012921090 SRM-U1Z/U1Z-LU-175-E         B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012921091 SRM-U1Z/U1Z-LU-300           B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012921092 SRM-U1Z/U1Z-LU-300-E         B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012929085 SRM-U1Z/U1Z-QF-175           B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012929086 SRM-U1Z/U1Z-QF-175-E         B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012929087 SRM-U1Z/U1Z-QF-300           B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012929088 SRM-U1Z/U1Z-QF-300-E         B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012961105 SRM-A2Z/A2Z-LU-175           B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012991098 SRM-A2Z/U1Z-LU-175           B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012991099 SRM-A2Z/U1Z-LU-175-E         A SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012991100 SRM-A2Z/U1Z-LU-300           A SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012991101 SRM-A2Z/U1Z-LU-300-E         A SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012999094 SRM-A2Z/U1Z-QF-175           B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012999095 SRM-A2Z/U1Z-QF-175-E         B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012999096 SRM-A2Z/U1Z-QF-300           B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012999097 SRM-A2Z/U1Z-QF-300-E         A SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6073100074 ASI Not Halt                 B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073100075 ASI Bedienelement 2 Fach     B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200006 ASI SKT                      B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200007 ASI SRM-QF-175               B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200008 ASI SRM-QF-300               B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200009 ASI SRM-LU-175               B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200010 ASI SRM-LU-300               B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200011 ASI SHS3 SA R                B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200013 ASI SHS3 SR R                B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200057 ASI SLK-M-R0-A0-0            B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200058 ASI SLK-F-R1-A0-0            B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200067 ASI MAK 42                   B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200068 ASI MAK 52                   B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200069 ASI SHS3 SA R ES-180         B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200071 ASI-CSMS-R-M-ST              B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200072 ASI-CSMS-R-S                 B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200077 ASI-CSMS-R-SET               A Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200081 ASI SHS3Z SA R               B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200082 ASI SHS3Z SR R               B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200091 ASI MAK 53                   A Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200092 ASI MAK 53 ST                A Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073205028 ASI SK M                     B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073205050 ASI SK F30 M                 B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073401018 ASI Ti2 w                    B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073402019 ASI Ti2 Riw                  B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073402102 ASI Ti2 Riw                  B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073403020 ASI Ti2 Hw                   C Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073700076 ASI F1 UN                    C Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073700085 F1-ASI-ZSD UN                B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073700086 F1-ASI-ZSDR UN               B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900040 ASI KABEL EPDM GELB          B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900041 ASI KABEL EPDM SCHWARZ       B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900042 ASI KOPPELMOD M12 SCHR.      B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900043 ASI KOPPELMOD 2M M12G        B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900044 ASI KOPPELMOD 2M M12W        B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900045 ASI 2FACH KOPPELMOD 0,3M M12GB Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900046 ASI 2FACH KOPPELMOD 2M M12W  B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900047 ASI KABELBRÜCKE              B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900048 ASI VERBINDUNGSL.M12 1M G/G  B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900049 ASI VERBINDUNGSL.M12 1M G/W  B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900070 CSMS DISTANZSTÜCK 8MM        A Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900087 ASI KOPPELMOD 0,3M M12G      A Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900088 ASI KOPPELMOD 1M M12W        A Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900090 CSMS-DISTANZSTÜCK-ITEM 8MM   B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900102 ASI KOPPELMOD 1M M12G        B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6173200002 ASI-SHS3-KA1-R-IPX           C Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
3911452116 SK-BET.M4 KPL. M.KAP.        V Separate Actuator Switch / Sensor Công tắc với bộ truyền động riêng biệt    
3911452161 SK-BET.M4 KPL. M.KAP.  E     C Separate Actuator Switch / Sensor Công tắc với bộ truyền động riêng biệt    
3911702070 VTW-BETÄTIGER KPL.HVRV E     C Separate Actuator Switch / Sensor Công tắc với bộ truyền động riêng biệt    
3911702135 VTU-BET.Q LGL                C Separate Actuator Switch / Sensor Công tắc với bộ truyền động riêng biệt    
3911702228 BETÄTIGER A1 KPL.            A Separate Actuator Switch / Sensor Công tắc với bộ truyền động riêng biệt    
3911702229 BETÄTIGER A2 KPL.            A Separate Actuator Switch / Sensor Công tắc với bộ truyền động riêng biệt    
3911702230 BETÄTIGER A3 KPL.            A Separate Actuator Switch / Sensor Công tắc với bộ truyền động riêng biệt    
3911702231 BETÄTIGER A4 KPL.            A Separate Actuator Switch / Sensor Công tắc với bộ truyền động riêng biệt    
3911702234 BETÄTIGER A7 KPL             A Separate Actuator Switch / Sensor Công tắc với bộ truyền động riêng biệt    
6060600026 FS1-500-UN-0                 B Footswitch Công tắc chân      
6060700028 FS2-500-500-UN-0             C Footswitch Công tắc chân      
6061100001 F1-U1Y                       B Footswitch Công tắc chân      
6061100005 F1-U1Z                       A Footswitch Công tắc chân      
6061200003 F1-U2Z                       B Footswitch Công tắc chân      
6061200007 F1-U2ZD                      B Footswitch Công tắc chân      
6061300011 F1-SU1Z                      B Footswitch Công tắc chân      
6061400061 F1-SU2Z                      C Footswitch Công tắc chân      
6061400572 F1-SU2ZPS                    C Footswitch Công tắc chân      
6061600002 F1-U1Y UN                    C Footswitch Công tắc chân      
6061600006 F1-U1Z UN                    A Footswitch Công tắc chân      
6061600010 F1-U1ZD UN                   C Footswitch Công tắc chân      
6061600435 F1-U1Z NA2 UN                B Footswitch Công tắc chân      
6061700004 F1-U2Z UN                    A Footswitch Công tắc chân      
6061700008 F1-U2ZD UN                   B Footswitch Công tắc chân      
6061800012 F1-SU1Z UN                   A Footswitch Công tắc chân      
6061800436 F1-SU1Z LS22 UN              C Footswitch Công tắc chân      
6061800439 F1-SU1Y LS22 UN              C Footswitch Công tắc chân      
6061900062 F1-SU2Z UN                   B Footswitch Công tắc chân      
6061900433 F1-SU2ZD UN                  C Footswitch Công tắc chân      
6062110013 F2-U1Z/U1Z                   B Footswitch Công tắc chân      
6062220015 F2-U2Z/U2Z                   C Footswitch Công tắc chân      
6062220019 F2-U2ZD/U2ZD                 C Footswitch Công tắc chân      
6062330021 F2-SU1Z/SU1Z                 C Footswitch Công tắc chân      
6062440065 F2-SU2Z/SU2Z                 B Footswitch Công tắc chân      
6062440573 F2-SU2ZPS/SU2ZPS             B Footswitch Công tắc chân      
6062440576 F2-SU2ZD/SU2ZD               B Footswitch Công tắc chân      
6062610014 F2-U1Z/U1Z UN                A Footswitch Công tắc chân      
6062610018 F2-U1Y/U1Y UN                C Footswitch Công tắc chân      
6062610047 F2-U1Y/U1Z UN                C Footswitch Công tắc chân      
6062620086 F2-U1Z/U2ZD UN               C Footswitch Công tắc chân      
6062620111 F2-U1Y/U2ZD UN              CC Footswitch Công tắc chân      
6062710376 F2-U2ZD/U1Z UN               C Footswitch Công tắc chân      
6062720016 F2-U2Z/U2Z UN                B Footswitch Công tắc chân      
6062720020 F2-U2ZD/U2ZD UN              A Footswitch Công tắc chân      
6062830022 F2-SU1Z/SU1Z UN              B Footswitch Công tắc chân      
6062830417 F2-SU1ZD/SU1ZD UN            C Footswitch Công tắc chân      
6062940066 F2-SU2Z/SU2Z UN              C Footswitch Công tắc chân      
6062940577 F2-SU2ZD/SU2ZD UN            B Footswitch Công tắc chân      
6063111025 F3-U1Z/U1Z/U1Z               C Footswitch Công tắc chân      
6063611026 F3-U1Z/U1Z/U1Z UN            B Footswitch Công tắc chân      
6063612423 F3-U1Z/U1Z/U2ZD UN           B Footswitch Công tắc chân      
6063711571 F3-U2ZD/U1Z/U1Z UN           B Footswitch Công tắc chân      
6063721262 F3-U2ZD/U2ZD/U1Z UN    C     P Footswitch Công tắc chân      
6063722171 F3-U2ZD/U2ZD/U2ZD UN         C Footswitch Công tắc chân      
6063833045 F3-SU1Z/SU1Z/SU1Z UN         C Footswitch Công tắc chân      
6065300002 F10-SU1Z                     C Footswitch Công tắc chân      
6068300557 F40-SU1Z                     P Footswitch Công tắc chân      
6069100004 KFM1-SU1 SW                  A Footswitch Công tắc chân      
6069100005 KFM1-SU2 SW                  A Footswitch Công tắc chân      
6069100008 KFM1-SU1 RT                  A Footswitch Công tắc chân      
6069100009 KFM1-SU1 BL                  A Footswitch Công tắc chân      
6069100010 KFM1-SU1 GE                  A Footswitch Công tắc chân      
6069100012 KFM1-SU1 GR                  A Footswitch Công tắc chân      
6069200006 KFM2-SU1/SU1 SW              A Footswitch Công tắc chân      
6069200007 KFM2-SU2/SU2 SW              A Footswitch Công tắc chân      
6069200011 KFM2-SU1/SU1 GEBL            A Footswitch Công tắc chân      
6161000487 F1-SU3 UN                    C Footswitch Công tắc chân      
6161000652 F1-U1ZA2Z R                 BP Footswitch Công tắc chân      
6161000676 F1-A2 Y                      C Footswitch Công tắc chân      
6161000697 F1-U1Z/A2ZD UN               C Footswitch Công tắc chân      
6161000727 F1-AU0-5V UN                 A Footswitch Công tắc chân      
6161000728 F1-AU0-10V UN                A Footswitch Công tắc chân      
6161000729 F1-AI0-20mA UN               A Footswitch Công tắc chân      
6161000730 F1-AI4-20mA UN               A Footswitch Công tắc chân      
6161000736 F1-U1Z/A2ZD UN               C Footswitch Công tắc chân      
6161100251 F1-U1Z (AP)                  C Footswitch Công tắc chân      
6161100424 F1-U1Z                       C Footswitch Công tắc chân      
6161100432 F1-U1Y                       B Footswitch Công tắc chân      
6161100469 F1-U1Z                       C Footswitch Công tắc chân      
6161100494 F1-U1Z                      CC Footswitch Công tắc chân      
6161100554 F1-U1Z AT                    C Footswitch Công tắc chân      
6161100734 F1-U1Z                       C Footswitch Công tắc chân      
6161200284 F1-U2ZD                      C Footswitch Công tắc chân      
6161200444 F1-U2ZD                      C Footswitch Công tắc chân      
6161200492 F1-U2ZD                      C Footswitch Công tắc chân      
6161200641 F1-U2Z                       C Footswitch Công tắc chân      
6161300327 F1-SU1 MI RG 10K2W           B Footswitch Công tắc chân      
6161300341 F1-SU1Z                      C Footswitch Công tắc chân      
6161500557 F1-SU1ZUV1ZDR                P Footswitch Công tắc chân      
6161500686 F1-SU1Z/UV1ZD                C Footswitch Công tắc chân      
6161500690 F1-SU1ZCA2ZDR                C Footswitch Công tắc chân      
6161500723 F1-AU0-5V                    A Footswitch Công tắc chân      
6161500724 F1-AU0-10V                   A Footswitch Công tắc chân      
6161500725 F1-AI0-20mA                  A Footswitch Công tắc chân      
6161500726 F1-AI4-20mA                  A Footswitch Công tắc chân      
6161600071 F1-U1Z UK                    C Footswitch Công tắc chân      
6161600295 F1-U1Y UN                    C Footswitch Công tắc chân      
6161600345 F1-U1Z UN 3XM20X1,5          P Footswitch Công tắc chân      
6161600400 F1-U1ZAT UN                  C Footswitch Công tắc chân      
6161600538 F1-U1Z UN                    C Footswitch Công tắc chân      
6161600584 F1-SU1Z HVG UN               C Footswitch Công tắc chân      
6161600657 F1-U1Z UN                    C Footswitch Công tắc chân      
6161600682 F1-U1Z NA2 UN                C Footswitch Công tắc chân      
6161600735 F1-U1ZHVG NA2 UN             C Footswitch Công tắc chân      
6161600738 F1-U1Z UK                    C Footswitch Công tắc chân      
6161700091 F1-U2Z FS UN                 C Footswitch Công tắc chân      
6161700213 F1-U2ZD UK                   C Footswitch Công tắc chân      
6161700453 F1-U2ZD UN                   C Footswitch Công tắc chân      
6161700483 F1-U2Z AT UN                 C Footswitch Công tắc chân      
6161700510 F1-U2Z UN                    C Footswitch Công tắc chân      
6161700587 F1-U2ZD UN                   C Footswitch Công tắc chân      
6161700660 F1-U2ZD AT UN                B Footswitch Công tắc chân      
6161700746 F1-U1Z/A2ZD UN               B Footswitch Công tắc chân      
6161800073 F1-SU1ZD UN                  C Footswitch Công tắc chân      
6161800247 F1-SU1Y UN                   C Footswitch Công tắc chân      
6161800328 F1-SU1 MI RG 10K2W UN        B Footswitch Công tắc chân      
6161800482 F1-SU1Z AT UN                C Footswitch Công tắc chân      
6161800575 F1-SU1Z UN                   C Footswitch Công tắc chân      
6161800645 F1-SU1MI RG 10K0,5W UN       P Footswitch Công tắc chân      
6161800649 F1-SU1Z UN                   C Footswitch Công tắc chân      
6161800653 F1-SU1Z UN                   C Footswitch Công tắc chân      
6161800662 F1-SU1 MI RG 5K0,5W UN       B Footswitch Công tắc chân      
6161800739 F1-SU1Z UN                   P Footswitch Công tắc chân      
6161900679 F1-SU2ZD UN                  C Footswitch Công tắc chân      
6162000627 F2-U1Z/SU1ZCA2ZD RAST UN     C Footswitch Công tắc chân      
6162000732 F2-U1Z/SU1ZCA2ZDR            C Footswitch Công tắc chân      
6162000733 F2-U1Z/SU1ZCA2ZDR UN         C Footswitch Công tắc chân      
6162220125 F2-U2Z/U2Z                   C Footswitch Công tắc chân      
6162440745 F2-SU2Z/SU2Z                 C Footswitch Công tắc chân      
6162440783 F2-SU2Z/SU2Z                 C Footswitch Công tắc chân      
6162610253 F2-U1ZD/U1Z UN               C Footswitch Công tắc chân      
6162610671 F2-U1Z/U1Z UN                C Footswitch Công tắc chân      
6162610693 F2-U1Z/U1Z UN                C Footswitch Công tắc chân      
6162610701 F2-U1Z/U1Z UN                C Footswitch Công tắc chân      
6162630452 F2-U2Z/SU1MIRG UN            C Footswitch Công tắc chân      
6162630751 F2-SU1MIRG/U2Z            C  C Footswitch Công tắc chân      
6162720435 F2-U2Z/U2Z NA2 UN            C Footswitch Công tắc chân      
6162720504 F2-U2ZAT/U2Z UN              C Footswitch Công tắc chân      
6162720566 F2-U2Z/U2Z UN                C Footswitch Công tắc chân      
6162720623 F2-U2ZAT/U2Z UN              C Footswitch Công tắc chân      
6162720675 F2-U2Z/U1Z UN                C Footswitch Công tắc chân      
6162720696 F2-U2Z/U2Z UN                C Footswitch Công tắc chân      
6162720700 F2-U2Z/U2Z NA2 UN            C Footswitch Công tắc chân      
6162720711 F2-U2Z/U2Z UN                C Footswitch Công tắc chân      
6162830197 F2-SU1Z/SU1Z UN              C Footswitch Công tắc chân      
6162830500 F2-SU1ZAT/SU1ZAT UN          B Footswitch Công tắc chân      
6162830531 F2-SU1Z/SU1Z UN              B Footswitch Công tắc chân      
6162830740 F2-SU1Z/SU1Z UN              P Footswitch Công tắc chân      
6162840655 F2-SU1Y/SU2Z UN              C Footswitch Công tắc chân      
6163000698 F3-U1ZA2ZD/U1ZA2ZD/U1Z UN    B Footswitch Công tắc chân      
6163000737 F3-U1ZA2ZD/U1ZA2ZD/U1Z  UN   B Footswitch Công tắc chân      
6163111670 F3-U1Z/U1Z/U1Z               B Footswitch Công tắc chân      
6163222647 F3-U2Z/U2Z/U2Z               C Footswitch Công tắc chân      
6163444577 F3-SU2Z/SU2Z/SU2Z            C Footswitch Công tắc chân      
6163833741 F3-SU1Z/SU1Z/SU1Z UN         P Footswitch Công tắc chân      
6166200411 F20-U2Z                      C Footswitch Công tắc chân      
6169200003 KFM2-SU1/SU1 RTGR            C Footswitch Công tắc chân      
6161000203 F1-SU1ZUV1ZDR UN             A Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000288 F1-SU1ZDA1Z UN               C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000306 F1-SU1ZDA1Z UN               C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000403 F1-SU1ZUV1ZDR UN             C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000443 F1-UV1Z/UV1ZD                C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000451 F1-UV1Z/UV1ZD UN             C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000513 F1-SU1ZUV1ZDR UN             C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000532 F1-UV1ZUV1ZDR UN             C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000559 F1-SU1ZA2ZDR UN              C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000560 F1-SU1ZUV1ZDR UN             P Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000571 F1-UV1ZUV1ZDR UN             C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000608 F1-SU1ZHVGA2ZDR UN           P Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000626 F1-SU1ZCA2ZDR UN             B Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000678 F1-SU1Z/UV1ZD UN             C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000694 F1-UV1Z/UV1ZD UN             P Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000316 F2-SU1Z/SU2ZDR UN            C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000338 F2-SU1ZUV1D/SU1ZUV1D UN      B Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000364 F2-SU1ZSU1ZDR/SU1Z UN        P Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000418 F2-SU1Z/SU2ZD UN             B Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000486 F2-SU1ZUV1ZDR/SU1Z UN        C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000503 F2-SU4ZD/SU4ZD UN            C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000553 F2-SU1ZUV1DR/SU1ZUV1DR UN    B Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000583 F2-UV1ZD/UV1ZD UN RAST       C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000600 F2-SU1ZA2ZD/SU1ZA2ZD UN      C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000651 F2-SU1ZA2ZD/SU1Z UN          B Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000663 F2-SU1ZUV1ZDx2/U2Z UN        C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000706 F2-SU1ZA2ZD/SU1ZA2ZD         C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000709 F2-SU1ZCA2ZDR/SU1ZCA2ZDR UN  C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000718 F2-SU1ZUV1D/SU1ZUV1D HVG UN  C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000753 F2-SU1ZCA2ZDR/SU1Z UN        C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162930689 F2-SU1ZAT/SU2ZDAT UN         C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6163015473 F3-SU1UV1ZDR/U1Z/SU1UV1ZDR UNC Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6163500703 F3-SU1ZA2ZDR/SU2ZD/SU1ZA2ZDR C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6061000558 F1-ZSD UN                    B Enable Footswitch Công tắc chân      
6061000560 F1-ZSDR UN                   B Enable Footswitch Công tắc chân      
6061000564 F1-ZSP1D UN                  B Enable Footswitch Công tắc chân      
6061500559 F1-ZSD                       B Enable Footswitch Công tắc chân      
6061500567 F1-ZSDR                      B Enable Footswitch Công tắc chân      
6061500569 F1-ZSP1D                     B Enable Footswitch Công tắc chân      
6061500570 F1-ZSP3D                     B Enable Footswitch Công tắc chân      
6062000562 F2-U1Z/ZSD UN                B Enable Footswitch Công tắc chân      
6062000563 F2-U1Z/ZSDR UN               B Enable Footswitch Công tắc chân      
6062000565 F2-ZSP1D/ZSP1D UN            B Enable Footswitch Công tắc chân      
6062000566 F2-ZSP3D/ZSP3D UN            A Enable Footswitch Công tắc chân      
6062000574 F2-ZSDR/ZSDR UN              B Enable Footswitch Công tắc chân      
6062000575 F2-ZSD/U1Z UN                B Enable Footswitch Công tắc chân      
6062500561 F2-U1Z/ZSD                   B Enable Footswitch Công tắc chân      
6062500568 F2-ZSDR/ZSDR                 B Enable Footswitch Công tắc chân      
6162000744 F2-ZSDR/ZSDR UN              C Enable Footswitch Công tắc chân      
6075685079 SRF-2/1/1-A2-H               A SRF / CSMS        
6075685080 SRF-5/2/1-E0,25-U            A SRF / CSMS        
6075685094 SRF-4/1/1-E0,25-U            A SRF / CSMS        
6075685095 SRF-4/1/1-E0,25-H            A SRF / CSMS        
6075685096 SRF-4/1/1-E0,25-L            A SRF / CSMS        
6075685097 SRF-4/2/1-E0,25-U            A SRF / CSMS        
6075685098 SRF-4/2/1-E0,25-H            A SRF / CSMS        
6075685099 SRF-4/2/1-E0,25-L            A SRF / CSMS        
6075685100 SRF-5/1/1-E0,25-U            A SRF / CSMS        
6075685101 SRF-5/1/1-E0,25-H            A SRF / CSMS        
6075685102 SRF-5/1/1-E0,25-L            A SRF / CSMS        
6075685103 SRF-5/2/1-E0,25-H            A SRF / CSMS        
6075685104 SRF-5/2/1-E0,25-L            A SRF / CSMS        
6075685117 SRF-2/1/1-A2-U               A SRF / CSMS        
6075685118 SRF-2/1/1-A2-L               A SRF / CSMS        
6075685119 SRF-2/1/1-E0,25-U            A SRF / CSMS        
6075685120 SRF-2/1/1-E0,25-H            A SRF / CSMS        
6075685121 SRF-2/1/1-E0,25-L            A SRF / CSMS        
6075687078 SRF-0                        A SRF / CSMS        
6075687144 SRF-0-R18                    N SRF / CSMS        
6075689138 SEU-2/0-P80-C                A SRF / CSMS        
6075619122 SRF DI-C-0/1-T               A Switches Accessories SRF/CSMS Linh kiện cho công tắc      
6075619123 SRF DI-C-8/1-T               A Switches Accessories SRF/CSMS Linh kiện cho công tắc      
6075619124 SRF DI-C-16/1-T              A Switches Accessories SRF/CSMS Linh kiện cho công tắc      
6075619125 SRF DI6-C-0/1-T              A Switches Accessories SRF/CSMS Linh kiện cho công tắc      
6075689084 AEP-M12/4                    A Switches Accessories SRF/CSMS Linh kiện cho công tắc      
6075689085 S1W-M12A8/BW-1PU             A Switches Accessories SRF/CSMS Linh kiện cho công tắc      
6075689086 S1W-M12A8/BW-2PU             A Switches Accessories SRF/CSMS Linh kiện cho công tắc      
6075689087 S1W-M12C4/AW-2PU             A Switches Accessories SRF/CSMS Linh kiện cho công tắc      
6075689088 S1W-M12C4/AW-5PU             A Switches Accessories SRF/CSMS Linh kiện cho công tắc      
6075689089 S1W-M12C4/AW-10PU            A Switches Accessories SRF/CSMS Linh kiện cho công tắc      
6075689090 SFW-M12C4/AW-0,5PU           A Switches Accessories SRF/CSMS Linh kiện cho công tắc      
6075689091 SFW-M12C4/AW-2PU             A Switches Accessories SRF/CSMS Linh kiện cho công tắc      
6075689092 SFW-M12B5/AW-2PU             A Switches Accessories SRF/CSMS Linh kiện cho công tắc      
6075689093 SFW-M12B5/AW-5PU             A Switches Accessories SRF/CSMS Linh kiện cho công tắc      
6075689126 SRF DI-F-0/2-E0,25           A Switches Accessories SRF/CSMS Linh kiện cho công tắc      
6075689127 AT-CLIP-M12                  A Switches Accessories SRF/CSMS Linh kiện cho công tắc      
6075689128 EINWEGSCHRAUBEN M4X16        A Switches Accessories SRF/CSMS Linh kiện cho công tắc      
6075689134 AT-CLIP-M08                  A Switches Accessories SRF/CSMS Linh kiện cho công tắc      
6075689137 SEU-1/0-M64-C                A Switches Accessories SRF/CSMS Linh kiện cho công tắc      
6075989082 ATS-M12/4-M12/8              A Switches Accessories SRF/CSMS Linh kiện cho công tắc      
6075989083 ATD-M12/8-M12/4              A Switches Accessories SRF/CSMS Linh kiện cho công tắc      
3918052341 SM-EINR.                     A          
3918172342 RK-EINR.                     A          
3918172362 RM-EINR.                     A          
3918202343 HK-EINR.                     A          
3918202344 DGHK-EINR.                   A          
3918202348 DGKK-EINR.                   A          
3918202375 HM-EINR.                     B          
3918262349 KNK-EINR.                    A          
3918352345 AHK-EINR.                    A          
3918352359 AHSGU RO50 EINR.             A          
3918352364 AHM-EINR.                    A          
3918362358 AVZK-EINR.                   A          
3918362365 AVZM-EINR.                   A          
6083000200 IN62-SU1Z SK                 A          
6083000201 IN62-U1Z SK                  A          
6083000202 IN62-SA2Z SK                 A          
6083000203 IN62-A2Z SK                  A          
6083000204 IN62-SE2 SK                  A          
6083000205 IN62-E2 SK                   A          
6083000206 IN62-UV1Z SK                 A          
6083000207 IN65-SU1Z SM                 A          
6083000208 IN65-U1Z SM                  A          
6083000209 IN65-SA2Z SM                 A          
6083000210 IN65-A2Z SM                  A          
6083000211 IN65-SE2 SM                  A          
6083000212 IN65-E2 SM                   A          
6083000213 IN65-UV1Z SM                 A          
6083000214 IN65-SU1Z RK                 A          
6083000215 IN65-U1Z RK                  A          
6083000216 IN65-SA2Z RK                 A          
6083000217 IN65-A2Z RK                  A          
6083000218 IN65-SE2 RK                  A          
6083000219 IN65-E2 RK                   A          
6083000220 IN65-UV1Z RK                 A          
6083000221 IN65-SU1Z HK                 A          
6083000222 IN65-U1Z HK                  A          
6083000223 IN65-SA2Z HK                 A          
6083000224 IN65-A2Z HK                  A          
6083000225 IN65-SE2 HK                  A          
6083000226 IN65-E2 HK                   A          
6083000227 IN65-UV1Z HK                 A          
6083000228 IN65-SU1Z DGHK               A          
6083000229 IN65-U1Z DGHK                A          
6083000230 IN65-SA2Z DGHK               A          
6083000231 IN65-A2Z DGHK                A          
6083000232 IN65-SE2 DGHK                A          
6083000233 IN65-E2 DGHK                 A          
6083000234 IN65-UV1Z DGHK               A          
6083000235 IN65-SU1Z AHK                A          
6083000236 IN65-U1Z AHK                 A          
6083000237 IN65-SA2Z AHK                A          
6083000238 IN65-A2Z AHK                 A          
6083000239 IN65-SE2 AHK                 A          
6083000240 IN65-E2 AHK                  A          
6083000241 IN65-UV1Z AHK                A          
6083000242 I81-U1Z SM                   A          
6083000243 I81-U1Z RK                   A          
6083000244 I81-U1Z HK                   A          
6083000245 I81-U1Z DGHK                 A          
6083000246 I81-U1Z AHK                  A          
6083000247 IN65-M16                     A          
6083000248 IN65-M20                     A          
6083000249 IN65-M16 NORM                A          
6083000250 IN65-M20 NORM                A          
6083000251 I81-M16                      A          
6083000252 I81-M20                      A          
6083000253 I81-M16 NORM                 A          
6083000254 IN65-SU1Z DGKK               A          
6083000255 IN65-U1Z DGKK                A          
6083000256 IN65-SA2Z DGKK               A          
6083000257 IN65-A2Z DGKK                A          
6083000258 IN65-SE2 DGKK                A          
6083000259 IN65-E2 DGKK                 A          
6083000260 IN65-UV1Z DGKK               A          
6083000261 IN65-SU1Z KNK                A          
6083000262 IN65-U1Z KNK                 A          
6083000263 IN65-SA2Z KNK                A          
6083000264 IN65-A2Z KNK                 A          
6083000265 IN65-SE2 KNK                 A          
6083000266 IN65-E2 KNK                  A          
6083000267 IN65-UV1Z KNK                A          
6083000268 I81-U1Z DGKK                 N          
6083000269 I81-U1Z KNK                  N          
6083000270 I81-M20 NORM                 A          
6083000271 IN65-SU1Z M20                A          
6083000272 IN65-U1Z M20                 A          
6083000273 IN65-SA2Z M20                A          
6083000274 IN65-A2Z M20                 A          
6083000275 IN65-SE2 M20                 A          
6083000276 IN65-E2 M20                  A          
6083000277 IN65-UV1Z M20                A          
6083000279 IN65-A2 AVK                  A          
6083000280 IN65-SU1 AVK                 A          
6083000284 IN65-U1 AVK                  A          
6083000285 IN65-UV1 AVK                 A          
6083000286 IN65-SA2 AVK                 A          
6083000287 IN65-E2 AVK                  A          
6083000288 IN65-SE2 AVK                 A          
6083000289 IN65-U1Z M12                 A          
6083000290 IN65-A2Z M12                 A          
6083000291 IN65-E2 M12                  A          
6083000292 IN65-UV1Z M12                A          
6083000293 IN65-SU1Z M12                A          
6083000294 IN65-SA2Z M12                A          
6083000295 IN65-SE2 M12                 A          
6083000296 IN65-U1Z AHSGU RO50          A          
6083000297 IN65-A2Z AHSGU RO50          A          
6083000298 IN65-E2 AHSGU RO50           A          
6083000299 IN65-UV1Z AHSGU RO50         A          
6083000300 IN65-SU1Z AHSGU RO50         A          
6083000301 IN65-SA2Z AHSGU RO50         A          
6083000302 IN65-SE2 AHSGU RO50          A          
6083000303 IN65-U1 AHDM                 A          
6083000304 IN65-A2 AHDM                 A          
6083000305 IN65-E2 AHDM                 A          
6083000306 IN65-UV1 AHDM                A          
6083000307 IN65-SU1 AHDM                A          
6083000308 IN65-SA2 AHDM                A          
6083000309 IN65-SE2 AHDM                A          
6083000314 I81-SU1Z M20                 A          
6083000315 I81-U1Z M20                  A          
6083000316 I81-SA2Z M20                 A          
6083000317 I81-A2Z M20                  A          
6083000318 I81-SE2 M20                  A          
6083000319 I81-E2 M20                   A          
6083000320 I81-UV1Z M20                 A          
6083000321 I81-SU1Z M12                 A          
6083000322 I81-U1Z M12                  A          
6083000323 I81-SA2Z M12                 A          
6083000324 I81-A2Z M12                  A          
6083000325 I81-SE2 M12                  A          
6083000326 I81-E2 M12                   A          
6083000327 I81-UV1Z M12                 A          
6083000330 IN65-SU1Z AHM                A          
6083000332 IN65-A2Z AHM                 A          
6083000337 IN65-SU1 AF                  A          
6083000338 IN65-U1 AF                   A          
6083000339 IN65-SA2 AF                  A          
6083000340 IN65-A2 AF                   A          
6083000341 IN65-SE2 AF                  A          
6083000342 IN65-E2 AF                   A          
6083000343 IN65-UV1 AF                  A          
6083000344 IN65-SU1Z AHDB               N          
6083000345 IN65-U1Z AHDB                N          
6083000346 IN65-SA2Z AHDB               N          
6083000347 IN65-A2Z AHDB                N          
6083000348 IN65-SE2 AHDB                N          
6083000349 IN65-E2 AHDB                 N          
6083000350 IN65-UV1Z AHDB               N          
6501306001 KIN-M18ZS/008-L2             C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502006001 KIN-M18PA/008-2              C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502008001 KIN-M30PA/015-2              C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502103003 KIB-M12NÖ/002-KL2V           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502104001 KIN-M12NÖ/004-KL2      E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502156058 KIN-E68NÖ/007-KL6            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502301003 KIB-M08NS/1,5-KL2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502302002 KIB-M08NS/003-KLSM8          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502303006 KIB-M12NS/002-KL7            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502304001 KIN-M12NS/004-KL2      E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502305003 KIB-M18NS/005-KL2V           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502305134 KIB-M18NS/005-KL2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502306003 KIN-M18NS/008-KL6            B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502306004 KIN-M18NS/008-KL2V           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502307135 KIB-M30NS/010-KL2            B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502308001 KIN-M30NS/015-KL2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502316003 KIN-M08NS/002-KL2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502344004 KIN-M12NS/004-KS12     E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502390001 KIB-E50NS/005-KL2      E     B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502399003 KIB-M05NS/001-KL2PU          B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502399004 KIB-D04NS/0,8-KL2PU          B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502399021 KIB-Q12NS/004-KLSM8E         C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502701001 KIB-M08PÖ/1,5-KL2            B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502703001 KIB-M12PÖ/002-KL2      E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502703002 KIB-M12PÖ/002-KL6            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502703005 KIB-M12PÖ/002-KL2V           B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502704001 KIN-M12PÖ/004-KL2      E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502704002 KIN-M12PÖ/004-KL6      E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502704005 KIN-M12PÖ/006-KL2E           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502705001 KIB-M18PÖ/005-KLSD     E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502705005 KIB-M18PÖ/005-KL6V           B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502705007 KIB-M18PÖ/005-KS12V          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502705009 KIB-M18PÖ/005-KL6      E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502705172 KIB-M18PÖ/005-KL3      E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502706001 KIN-M18PÖ/008-KL2      E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502706002 KIN-M18PÖ/008-KL2V           P Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502707001 KIB-M30PÖ/010-KL2V           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502708001 KIN-M30PÖ/015-KL2V           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502715002 KIN-R34PÖ/020-KL6            B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502722708 KIB-T30PÖ/010-KL2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502739001 KIB-M30PÖ/010-KLSD           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502741001 KIN-M18PÖ/008-KLSD           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502741002 KIN-M18PÖ/016-KLS12E         C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502742001 KIB-M08PÖ/1,5-KLSM8          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502743003 KIB-M12PÖ/002-KLS12          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502743005 KIB-M12PÖ/002-KS12V          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502744003 KIN-M12PÖ/004-KLS12          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502744006 KIN-M12PÖ/004-KLSM8V         C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502773001 KIB-E28PÖ/002-KLSM8          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502780001 KIB-Q08PÖ/1,5-K2             C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502780002 KIB-Q08PÖ/1,5-KLSM8          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502784006 KIB-E40PÖ/002-KL2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502784007 KIN-E40PÖ/004-KL2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502784008 KIN-E40PÖ/004-KLSM8          B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502790002 KIN-E50PÖ/008-KL2      E     B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502799001 KIB-M05PÖ/001-KL2PU          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502799002 KIB-D04PÖ/0,8-KL2PU          B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502799007 KIB-D03PÖ/0,6-KL2PU    E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502799010 KIB-Q05PÖ/001-K2PU           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502799011 KIB-D06PÖ/1,5-KL2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502799019 KIB-M05PÖ/001-KLSM8          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502808001 KIN-M30PU/015-KL2            B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502822862 KIB-T30PP/010-KLSD           B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502836860 KIN-T30PP/015-KLSD           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502840002 KIB-M18PU/005-KSDV           B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502901003 KIB-M08PS/1,5-KL2      E     B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502901004 KIB-M08PS/1,5-KL6            A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502901007 KIB-M08PS/1,5-KL3      E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502903003 KIB-M12PS/002-KL2      E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502903006 KIB-M12PS/002-KL6      E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502903011 KIB-M12PS/002-KL2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502903012 KIB-M12PS/002-KL2F           B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502903013 KIB-M12PS/002-KL2T           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502903014 KIB-M12PS/004-KL2E           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502903016 KIB-M12PS/002-KL2V           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502903017 KIB-M12PS/002-KL6V           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502903023 KIB-M12PS/004-KL2VE          B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502903025 KIB-M12PS/004-KL2E           B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502904002 KIN-M12PS/004-KL2      E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502904005 KIN-M12PS/004-KL6      E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502904007 KIN-M12PS/004-KL2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502904009 KIN-M12PS/006-KL2E           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502904014 KIN-M12PS/004-KL2V           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502904015 KIN-M12PS/004-KL6V           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502904021 KIN-M12PS/008-KL2E           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502905010 KIB-M18PS/008-KL2VE          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502905012 KIB-M18PS/005-KS12V          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502905013 KIB-M18PS/005-KL6V           B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502905021 KIB-M18PS/005-KL2I           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502905022 KIB-M18PS/008-KL2E           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502905023 KIB-M18PS/005-KL2PUT         C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502905024 KIB-M18PS/008-KL2VE          B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502905025 KIB-M18PS/008-KL6VE          B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502905850 KIB-M18PS/005-KL2      E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502906002 KIN-M18PS/008-KS12     E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502906006 KIN-M18PS/008-KL2V           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502906009 KIN-M18PS/008-KS12V          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502906011 KIN-M18PS/012-KL2VE          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502906018 KIN-M18PS/016-KL2E           B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502906020 KIN-M18PS/012-KL6VE          B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502906200 KIN-M18PS/008-KL2      E     B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502907003 KIB-M30PS/010-KL2V           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502907013 KIB-M30PS/010-KL2PUT         C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502907068 KIB-M30PS/010-KL2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502908002 KIN-M30PS/015-KL2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502908009 KIN-M30PS/040-KL2E           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502912069 KIN-R22PS/010-KL2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502915001 KIN-R34PP/020-KLSD           B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502915002 KIN-R34PS/020-KL2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502915003 KIN-R34PS/020-KL6            B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502915004 KIN-R34PS/020-KS12           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502916003 KIN-M08PS/002-KL2      E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502919001 KIN-T12PS/004-KL2      E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502920990 KIB-T18PS/005-KL2      E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502921975 KIN-T18PS/008-KL2      E     B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502922001 KIB-T30PS/010-KL3V           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502923002 KIN-T30PS/015-KS12           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502923981 KIN-T30PS/015-KL2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502935001 KIN-M30PS/015-KLSD           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502935005 KIN-M30PS/015-KLS12          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502939001 KIB-M30PS/010-KLSD           B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502939004 KIB-M30PS/010-KLS12          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502939006 KIB-M30PS/010-KLS12T         C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502940001 KIB-M18PS/005-KLSDV          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502940003 KIB-M18PS/005-KLS12          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502940005 KIB-M18PS/008-KLS12E         C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502940006 KIB-M18PS/005-KLS12T         C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502941001 KIN-M18PS/008-KLSD     E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502941003 KIN-M18PS/008-KLS12          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502941004 KIN-M18PS/016-KLS12E         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502942005 KIB-M08PS/1,5-KLSM8    E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502942006 KIN-M08PS/002-KLSM8    E     B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502942007 KIB-M08PS/1,5-KS12     E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502942008 KIN-M08PS/002-KS12     E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502943006 KIB-M12PS/002-KS12V          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502943007 KIB-M12PS/004-KS12E          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502943008 KIB-M12PS/002-KLSM8V         C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502943012 KIB-M12PS/002-KLS12    E     B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502943015 KIB-M12PS/004-KLS12E         B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502944006 KIN-M12PS/004-KS12V          B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502944012 KIN-M12PS/004-KLS12          B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502944013 KIN-M12PS/008-KLS12E         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502956076 KIN-E68PS/007-KL2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502956789 KIN-E68PS/007-KL6            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502973001 KIB-E28PS/002-KL2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502973002 KIB-E28PS/002-KLSM8          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502980002 KIB-Q08PS/1,5-KLSM8          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502980004 KIB-Q08PS/1,5-K2             C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502980005 KIB-Q08PS/1,5-K6             C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502982001 KIN-N40PP/015-KLSD           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502982003 KIN-N40PS/020-KLS12          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502984023 KIB-E40PS/002-KL2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502984024 KIN-E40PS/004-KL2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502984025 KIB-E40PS/002-KLSM8          B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502984026 KIN-E40PS/004-KLSM8          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502984027 KIN-E40PS/004-KL6            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502990001 KIB-E50PS/005-KL2      E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502990003 KIN-E50PS/008-KL2      E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502990005 KIB-E50PS/005-KLSM8    E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502990006 KIN-E50PS/008-KLSM8    E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502993001 KIB-E27PS/1,5-KL2PU          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502999003 KIB-M05PS/001-KL2PU          B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502999004 KIB-D04PS/0,8-KL2PU          B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502999007 KIB-M05PS/001-KL6PU          B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502999010 KIB-D06PS/1,5-KL2      E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502999012 KIB-D06PS/1,5-KLSM8    E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502999013 KIN-D06PS/002-KLSM8          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502999018 KIB-M05PS/001-KLSM8          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502999019 KIB-D03PS/0,6-KL2PU          B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502999020 KIB-M04PS/0,6-KL2PU          B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502999026 KIB-Q05PS/001-K2PU           B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502999028 KIB-Q12PS/004-KL2E           B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502999030 KIB-Q12PS/004-KLSM8E         C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502999034 KIB-D06PS/1,5-K2VPU          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502999036 KIR-N40PS/000-KL6            B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6502999040 KIB-D03PS/001-KL2PU          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6503404001 KIN-M12AÖ/004-L2             C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6503405001 KIB-M18AÖ/005-L2             C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6503406001 KIN-M18AÖ/008-L2             C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6503407240 KIB-M30AÖ/010-L2             C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6503421704 KIN-T18AÖ/008-L2             B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6503435959 KIB-M30AÖ/010-LSD            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6503438976 KIB-T18AÖ/005-LSD            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6503503001 KIB-M12AS/002-L2             C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6503504001 KIN-M12AS/004-L2             C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6503505004 KIB-M18AS/005-L2             C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6503505005 KIB-M18AS/005-L6             C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6503506002 KIN-M18AS/008-L2             C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6503507378 KIB-M30AS/010-L2             C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6503508246 KIN-M30AS/015-L2,5           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6503515001 KIN-R34AS/020-L2             C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6503515003 KIN-R34AS/020-L6             B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6503519001 KIN-T12AS/004-L2             C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6503520697 KIB-T18AS/005-L2             C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6503521705 KIN-T18AS/008-L2             C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6503522713 KIB-T30AS/010-L2             C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6503523956 KIN-T30AS/015-L2,5           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6503535960 KIB-M30AS/010-LSD            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6503536868 KIN-T30AP/015-LSD            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6503581002 KIN-N40AS/015-L3             B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6503584005 KIN-E40AS/004-L2             C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6504558026 KIN-E80TS/010-6              B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6506623001 KCN-T30ES/015-L2             B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507013001 KCN-T32DP/030-KLP2           B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507013004 KCN-T32DP/030-KLPS12         B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507013011 KCB-M32DP/015-KLP2           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507013012 KCB-M32GP/015-KLP2           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507013013 KCB-M32DP/015-KLP6           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507013015 KCB-M32DP/015-KLPS12         B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507119004 KCN-T12NÖ/004-KLSM8          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507303001 KCB-M12NS/002-KLP2           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507303004 KCB-M12NS/002-KLSM8          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507305001 KCB-M18NS/005-KLP2           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507308001 KCN-M30NS/020-KLP2           N Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507319001 KCN-T12NS/004-KLP2           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507319004 KCN-T12NS/004-KLSM8          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507321723 KCN-T18NS/008-KLP2           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507323001 KCN-T30NS/020-KLP2           P Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507390001 KCB-E50NS/008-KLP2           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507703001 KCB-M12PÖ/002-KLP2           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507703004 KCB-M12PÖ/002-KLSM8          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507707001 KCB-M30PÖ/010-KLP2           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507715004 KCN-R34PÖ/030-KLPS12         C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507723001 KCN-T30PÖ/020-KLP2           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507821001 KCN-T18PU/008-KLP2V          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507903001 KCB-M12PS/002-KLP2           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507903004 KCB-M12PS/002-KLSM8          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507905001 KCB-M18PS/005-KLP2           B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507905004 KCB-M18PS/005-KLPSM8         C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507907001 KCB-M30PS/010-KLP2           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507907004 KCB-M30PS/010-KLPS12         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507908001 KCN-M30PS/020-KLP2           B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507915001 KCN-R34PS/030-KLP2           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507915002 KCN-R34PP/030-KLPSD          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507915004 KCN-R34PS/030-KLPS12         C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507915006 KCB-D34PS/020-KLPS12         C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507919001 KCN-T12PS/004-KLP2           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507919004 KCN-T12PS/004-KLSM8          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507921002 KCN-T18PS/008-KLPSM8         C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507921004 KCN-T18PS/013-KLPS12V        B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507921724 KCN-T18PS/008-KLP2           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507923004 KCN-T30PS/020-KLPS12         C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507923006 KCN-T30PS/020-KLPS12V        C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507923727 KCN-T30PS/020-KLP2           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507956001 KCB-E68PS/010-KLP2           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6507990001 KCB-E50PS/008-KLP2           B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6508415001 KCN-R34AÖ/030-LP2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6508423001 KCN-T30AÖ/020-LP2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6508515001 KCN-R34AS/030-LP2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6508523001 KCN-T30AS/020-LP2            B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6508613001 KCN-T32RU/030-LP2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6509023001 KCN-T30RU/020-LP2            B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532101001 KIB-M08NÖ/001-KL2V           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532101002 KIN-M08NÖ/002-KL2V           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532102001 KIB-M08NÖ/001-KL2            A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532102002 KIN-M08NÖ/002-KL2            A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532103001 KIB-M12NÖ/002-KL2V           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532103002 KIB-M12NÖ/002-KL2            A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532104001 KIN-M12NÖ/004-KL2V           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532104002 KIN-M12NÖ/004-KL2            A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532105001 KIB-M18NÖ/005-KL2V           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532105002 KIB-M18NÖ/005-KL2            A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532105003 KIB-M18NÖ/005-KLS12V         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532105004 KIB-M18NÖ/005-KLS12          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532106001 KIN-M18NÖ/008-KL2V           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532106002 KIN-M18NÖ/008-KL2            A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532106003 KIN-M18NÖ/008-KLS12V         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532106004 KIN-M18NÖ/008-KLS12          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532107001 KIB-M30NÖ/010-KL2V           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532107002 KIB-M30NÖ/010-KL2            A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532107003 KIB-M30NÖ/010-KLS12V         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532107004 KIB-M30NÖ/010-KLS12          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532108001 KIN-M30NÖ/015-KL2V           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532108002 KIN-M30NÖ/015-KL2            A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532108003 KIN-M30NÖ/015-KLS12V         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532108004 KIN-M30NÖ/015-KLS12          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532142001 KIB-M08NÖ/001-KLSM8V         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532142002 KIN-M08NÖ/002-KLSM8V         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532142003 KIB-M08NÖ/001-KLSM8          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532142004 KIN-M08NÖ/002-KLSM8          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532143001 KIB-M12NÖ/002-KLS12V         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532143002 KIB-M12NÖ/002-KLS12          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532144001 KIN-M12NÖ/004-KLS12V         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532144002 KIN-M12NÖ/004-KLS12          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532301001 KIB-M08NS/001-KL2V           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532301002 KIN-M08NS/002-KL2V           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532302001 KIB-M08NS/001-KL2            A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532302002 KIN-M08NS/002-KL2            A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532303001 KIB-M12NS/002-KL2V           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532303002 KIB-M12NS/002-KL2            A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532304001 KIN-M12NS/004-KL2V           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532304002 KIN-M12NS/004-KL2            A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532305001 KIB-M18NS/005-KL2V           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532305002 KIB-M18NS/005-KL2            A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532305003 KIB-M18NS/005-KLS12V         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532305004 KIB-M18NS/005-KLS12          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532306001 KIN-M18NS/008-KL2V           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532306002 KIN-M18NS/008-KL2            A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532306003 KIN-M18NS/008-KLS12V         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532306004 KIN-M18NS/008-KLS12          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532307001 KIB-M30NS/010-KL2V           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532307002 KIB-M30NS/010-KL2            A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532307003 KIB-M30NS/010-KLS12V         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532307004 KIB-M30NS/010-KLS12          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532308001 KIN-M30NS/015-KL2V           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532308002 KIN-M30NS/015-KL2            A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532308003 KIN-M30NS/015-KLS12V         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532308004 KIN-M30NS/015-KLS12          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532342001 KIB-M08NS/001-KLSM8V         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532342002 KIN-M08NS/002-KLSM8V         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532342003 KIB-M08NS/001-KLSM8          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532342004 KIN-M08NS/002-KLSM8          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532343001 KIB-M12NS/002-KLS12V         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532343002 KIB-M12NS/002-KLS12          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532344001 KIN-M12NS/004-KLS12V         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532344002 KIN-M12NS/004-KLS12          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532701001 KIB-M08PÖ/001-KL2VI          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532701002 KIN-M08PÖ/002-KL2VI          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532702001 KIB-M08PÖ/001-KL2I           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532702002 KIN-M08PÖ/002-KL2I           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532703001 KIB-M12PÖ/002-KL2VI          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532703002 KIB-M12PÖ/002-KL2I           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532704001 KIN-M12PÖ/004-KL2VI          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532704002 KIN-M12PÖ/004-KL2I           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532705001 KIB-M18PÖ/005-KL2VI          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532705002 KIB-M18PÖ/005-KL2I           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532705003 KIB-M18PÖ/005-KLS12VI        A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532705004 KIB-M18PÖ/005-KLS12I         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532706001 KIN-M18PÖ/008-KL2VI          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532706002 KIN-M18PÖ/008-KL2I           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532706003 KIN-M18PÖ/008-KLS12VI        A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532706004 KIN-M18PÖ/008-KLS12I         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532707001 KIB-M30PÖ/010-KL2VI          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532707002 KIB-M30PÖ/010-KL2I           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532707003 KIB-M30PÖ/010-KLS12VI        A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532707004 KIB-M30PÖ/010-KLS12I         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532708001 KIN-M30PÖ/015-KL2VI          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532708002 KIN-M30PÖ/015-KL2I           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532708003 KIN-M30PÖ/015-KLS12VI        A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532708004 KIN-M30PÖ/015-KLS12I         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532742001 KIB-M08PÖ/001-KLSM8VI        A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532742002 KIN-M08PÖ/002-KLSM8VI        A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532742003 KIB-M08PÖ/001-KLSM8I         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532742004 KIN-M08PÖ/002-KLSM8I         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532743001 KIB-M12PÖ/002-KLS12VI        A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532743002 KIB-M12PÖ/002-KLS12I         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532744001 KIN-M12PÖ/004-KLS12VI        A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532744002 KIN-M12PÖ/004-KLS12I         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532901001 KIB-M08PS/001-KL2VI          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532901002 KIN-M08PS/002-KL2VI          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532902001 KIB-M08PS/001-KL2I           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532902002 KIN-M08PS/002-KL2I           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532903001 KIB-M12PS/002-KL2VI          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532903002 KIB-M12PS/002-KL2I           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532904001 KIN-M12PS/004-KL2VI          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532904002 KIN-M12PS/004-KL2I           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532905001 KIB-M18PS/005-KL2VI          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532905002 KIB-M18PS/005-KL2I           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532905003 KIB-M18PS/005-KLS12VI        A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532905004 KIB-M18PS/005-KLS12I         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532906001 KIN-M18PS/008-KL2VI          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532906002 KIN-M18PS/008-KL2I           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532906003 KIN-M18PS/008-KLS12VI        A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532906004 KIN-M18PS/008-KLS12I         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532907001 KIB-M30PS/010-KL2VI          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532907002 KIB-M30PS/010-KL2I           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532907003 KIB-M30PS/010-KLS12VI        A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532907004 KIB-M30PS/010-KLS12I         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532908001 KIN-M30PS/015-KL2VI          A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532908002 KIN-M30PS/015-KL2I           A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532908003 KIN-M30PS/015-KLS12VI        A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532908004 KIN-M30PS/015-KLS12I         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532942001 KIB-M08PS/001-KLSM8VI        A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532942002 KIN-M08PS/002-KLSM8VI        A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532942003 KIB-M08PS/001-KLSM8I         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532942004 KIN-M08PS/002-KLSM8I         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532943001 KIB-M12PS/002-KLS12VI        A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532943002 KIB-M12PS/002-KLS12I         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532944001 KIN-M12PS/004-KLS12VI        A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6532944002 KIN-M12PS/004-KLS12I         A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602006111 KIN-M18PA/008-S12            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602006141 KIN-M18PA/008-P2             C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602008332 KIN-M30PA/015-5V             C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602282734 KIN-N40NP/015-KLSD           B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602301603 KIB-M08NS/1,5-KL4            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602304212 KIN-M12NS/004-KL4      E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602308459 KIN-M30NS/015-KLS12          B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602343366 KIB-M12NS/004-KLSM8E         C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602343869 KIB-M12NS/004-KLES12         B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602344458 KIN-M12NS/008-KLS12E         C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602701866 KIB-M08PÖ/1,5-KL5            B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602701867 KIB-M08PÖ/1,5-KL10           B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602703356 KIB-M12PÖ/002-KL6V           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602719768 KIB-T12PÖ/002-KL0,1          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602743112 KIB-M12PÖ/002-KLS12    E     P Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602799048 KIN-E60PÖ/008-KLSM8          P Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602839222 KIB-M30PU/010-KLSDV          B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602840128 KIB-M18PU/008-KSDVE          P Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602901864 KIB-M08PS/1,5-KL5            B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602901865 KIB-M08PS/1,5-KL10           B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602903329 KIB-M12PS/002-KL10     E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602903371 KIB-M12PS/002-KL2I           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602905084 KIB-M18PS/008-KL6VE          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602905091 KIB-M18PS/005-KS12           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602905662 KIB-M18PS/005-KLSD     E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602906668 KIN-M18PS/008-KL6            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602980087 KIB-Q08PS/1,5-K2T            P Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602980315 KIB-Q08PS/1,5-K2PU           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6602999555 KIB-M05PS/001-KL0,11S8       C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6607905146 KCB-M18PS/005-KLP3           B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6607905916 KCB-M18PS/005-KL4P           B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6607919110 KCN-T12PS/006-KLP2E          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6607921461 KCN-T18PS/013-KLP3           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6607990311 KCB-E50PS/008-KLP3           C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6607990842 KCB-E50PS/008-KLPSM8         B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932104001 KIN-M12NÖ/004-KL2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932105001 KIB-M18NÖ/005-KL2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932301001 KIB-M08NS/1,5-KL2            A Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932303001 KIB-M12NS/002-KL2      E     B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932304001 KIN-M12NS/004-KL2      E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932305001 KIB-M18NS/005-KL2      E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932305004 KIB-M18NS/005-KLS12    E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932306001 KIN-M18NS/008-KL2      E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932306004 KIN-M18NS/008-KLS12    E     B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932342001 KIB-M08NS/1,5-KLSM8          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932343001 KIB-M12NS/002-KLS12    E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932344001 KIN-M12NS/004-KLS12    E     C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932704001 KIN-M12PÖ/004-KL2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932705001 KIB-M18PÖ/005-KL2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932706001 KIN-M18PÖ/008-KL2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932706002 KIN-M18PÖ/008-KLS12          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932901001 KIB-M08PS/1,5-KL2            B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932903001 KIB-M12PS/002-KL2      E     B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932904001 KIN-M12PS/004-KL2      E     B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932905001 KIB-M18PS/005-KL2      E     B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932905004 KIB-M18PS/005-KLS12    E     B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932906001 KIN-M18PS/008-KL2      E     B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932906004 KIN-M18PS/008-KLS12    E     B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932907001 KIB-M30PS/010-KL2            B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932907002 KIB-M30PS/010-KLS12          C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932908001 KIN-M30PS/015-KL2            C Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932908002 KIN-M30PS/015-KLS12          B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932942001 KIB-M08PS/1,5-KLSM8    E     B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932943001 KIB-M12PS/002-KLS12    E     B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6932944001 KIN-M12PS/004-KLS12    E     B Inductive + Capacitive Sensor Cảm biến cảm ứng tiệm cận/ Cảm biến điện dung  
6301106065 T-06 N/S                     C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6301162059 T-62 N(GN)/S(RT)             B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6301167054 T-67 N/S                     B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6301167079 T-67N/S                      B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6301175057 T-75                         P Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6301261035 T-61 N/S                     C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6301262039 T-62 N/S                     B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6301262074 T-62N/S                      B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6301268028 T-68 N                       C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6301269031 T-69 N/S                     C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6301368033 T-68 S                       C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6302100053 TK-50                        C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6302111047 TK-11-11                     C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6302111069 TK-11-11                     B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6302121030 TK-21-12                     B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6302121070 TK-21-12                     B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6302142049 TK-42                        C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6302142076 TK-42                        B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6302144050 TK-44                        C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6302144071 TK-44                        B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6302145048 TK-45                        P Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6302145077 TK-45                        B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6302257060 TK-57-N (GN)                 P Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6302357061 TK-57-S (RT)                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6303111001 TK-11-01                     C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6303111075 TK-11-01                     B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6303121002 TK-21-02                     B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6303131005 TA-31                        C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6303131073 TA-31                        B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6303133034 TA-33                        C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6303263016 TA-63 N                      C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6305121064 TA-21-02                     C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310108664 MAN-0811-Y-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310118626 MAM-1811-2                   C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310118727 MAM-1811-D-2                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310136616 MAK-3611-P-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310136711 MAK-3611-A-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310206049 MAA-0612-D-3                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310206680 MAA-0612-F-4                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310211667 MAK-1112-1                   B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310211668 MAK-1112-F-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310211670 MAK-1112-F-5                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310246500 MAK-4612-A-2                 A Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310246723 MAK-4612-F-2                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310281741 MAK-E22S/R20-2               B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310281742 MAK-E22S/R20-0,3S8           B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310281743 MAK-E22S/R20-2               B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310281744 MAK-E22S/R20-0,3S8           B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310299745 MAA-E30S/R20-2               B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310299746 MAA-E30S/R20-0,3S8           B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310301666 MAK-0113-3                   B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310302636 MAA-0213-STK                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310308595 MAN-0813-STK                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310308597 MAN-0813-Y-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310308637 MAN-0813-Y-3                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310308733 MAN-0813-D-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310311615 MAK-1113-1                   B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310311669 MAK-1113-D-5                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310311693 MAK-1113-D-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310330572 MAK-3013-X-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310330705 MAK-3013-D-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310344671 MAK-4413-D-6                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310406554 MAA-0614-P-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310406685 MAA-0614-A-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310412698 MAK-1214-A-2                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310431569 MAM-3114-2-LED               C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310432590 MAK-3214-P-STK4.8            A Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310432598 MAK-3214-P-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310432619 MAK-3214-P-2,5               B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310432707 MAK-3214-A-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310433710 MAK-3314-A-2                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310436553 MAK-3614-P-2                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310442534 MAK-4214-P-1                 P Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310442622 MAK-4214-P-3                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310442634 MAK-4214-P-3,5               C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310442715 MAK-4214-A-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310442716 MAK-4214-A-3                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310444537 MAK-4414-P-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310444562 MAK-4414-P-2                 A Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310444720 MAK-4414-A-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6310536617 MAK-3615-L-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6311111665 MAK-1111-10                  B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6311201095 MAK-0112-B-2                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6311201288 MAK-0112-B-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6311201632 MAK-0112-B-3                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6311201686 MAK-0112-F-2                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6311208596 MAN-0812-B-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6311208614 MAN-0812-B-2                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6311208651 MAN-0812-B-0,3               C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6311208732 MAN-0812-F-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6311211541 MAK-1112-B-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6311211548 MAK-1112-B-2                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6311211662 MAK-1112-B-8                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6311211692 MAK-1112-F-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6311218294 MAM-1812-B-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6311218610 MAM-1812-B-5                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6311218728 MAM-1812-F-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6311230571 MAK-3012-B-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6311230704 MAK-3012-F-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6311245539 MAK-4512-B-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6311245721 MAK-4512-F-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6311411603 MAK-1114-B-5                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6311411624 MAK-1114-B-2                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6312202316 MAK-0212-D-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6312202335 MAK-0212-D-3                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6312202687 MAK-0212-A-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6312206321 MAA-0612-D-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6312206678 MAA-0612-A-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314112214 MAK-1211-F-2                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314144542 MAK-4411-F-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314144717 MAK-4411-A-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314144738 MAK-4411-A-6                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314202002 MAK-0212-F-4                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314202204 MAK-0212-F-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314202382 MAK-0212-F-2                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314202522 MAA-0212-FT-5                C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314203232 MAA-0312-F                   C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314203675 MAA-0312-A                   B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314206246 MAA-0612-F-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314206464 MAA-0612-F-4                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314212217 MAK-1212-F-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314212439 MAK-1212-F-3                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314212695 MAK-1212-A-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314216476 MAN-1612-F-3                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314216585 MAN-1612-FT-8                C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314216734 MAN-1612-A-3                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314221250 MAK-2112-F-2                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314223268 MAM-2312-F-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314223730 MAM-2312-A-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314226423 MAK-2612-F-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314226563 MAK-2612-F-3                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314226700 MAK-2612-A-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314233002 MAK-3312-F-2                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314233708 MAK-3312-A-2                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314242533 MAK-4212-F-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314242601 MAK-4212-F-2                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314242713 MAK-4212-A-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314244536 MAK-4412-F-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314244613 MAK-4412-F-3                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314244655 MAK-4412-F-6                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314244718 MAK-4412-A-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314402566 MAA-0214-FT-3                C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314402633 MAA-0214-FT-5                C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314402674 MAA-0214-A-3                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314432609 MAK-3214-F-3                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314432612 MAK-3214-F-STK6.3            B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6314432706 MAK-3214-A-3                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6315302309 MAK-0213-K-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6315302340 MAK-0213-K-6                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6315302689 MAK-0213-D-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6315306045 MAA-0613-K-2                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6315306314 MAA-0613-K-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6315306452 MAA-0613-KT-3                C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6315312196 MAK-1213-K-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6315312696 MAK-1213-D-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6315326425 MAK-2613-K-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6315326701 MAK-2613-D-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316228703 MAK-2812-D-3                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316302060 MAA-0213-LT-8                C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316302206 MAK-0213-L-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316302285 MAK-0213-L-4                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316302389 MAA-0213-LT-1                B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316302604 MAA-0213-LT-3                C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316303235 MAA-0313-L                   C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316306004 MAA-0613-LT-1                C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316306248 MAA-0613-L-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316306358 MAA-0613-L-2                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316306385 MAA-0613-L-4                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316306446 MAA-0613-L-6                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316312220 MAK-1213-L-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316312503 MAK-1213-L-6                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316312512 MAK-1213-L-3                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316313004 MAK-1313-L-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316313699 MAK-1313-D-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316316259 MAN-1613-L-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316316491 MAN-1613-L-4                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316316628 MAN-1613-LT-10               B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316318002 MAM-1813-L-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316318584 MAM-1813-L-2                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316318653 MAM-1813-L-3                 P Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316318729 MAM-1813-D-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316326426 MAK-2613-L-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316326474 MAK-2613-L-3                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316333005 MAK-3313-L-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316333647 MAK-3313-L-2                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316333709 MAK-3313-D-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316343544 MAM-4313-L-2                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316343731 MAM-4313-D-2                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316345540 MAK-4513-L-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316345722 MAK-4513-D-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316544621 MAK-4415-L-2                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6316544641 MAK-4415-L-6                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6317303312 MAA-0313-M                   C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6317304313 MAK-0413-M-S                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6317306315 MAA-0613-M-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6317306524 MAA-0613-M-6                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6317342535 MAK-4213-M-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6317342714 MAK-4213-D-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6317342739 MAK-4213-M-6                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6317343607 MAM-4313-M-3                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6317344538 MAK-4413-M-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6317344577 MAK-4413-M-3                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6317344605 MAK-4413-M-6                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6317344719 MAK-4413-D-1                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6317512527 MAK-1215-M-5                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6319402691 MAK-0214-A-3                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6319403532 MAA-0314-P                   C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6319403677 MAA-0314-A                   B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6402100014 TK-50                        C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6402169038 T-69 N(KA)/S                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6404167017 T-67 N(GN)/S(RT)             C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6410202478 MAK-0212-F-5-SI-VDR          C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6410206073 MAA-0612-P-2                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6410206399 MAA-0612-NT-4                C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6410246365 MAK-4612-Y-4                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6410248411 MAK-4812-P-3                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6410311368 MAK-1113-1,5                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6410406324 MAA-0614-P-0,3               C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6410412143 MAK-1214-L-2                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6410432447 MAK-3214-P-3                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6410433350 MAK-3314-P-2                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6410499448 MAK-9914-STK                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6411201408 MAK-0112-B-5                 P Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6411201474 MAK-0112-B-5,75              C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6411208571 MAN-0812-B-4                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6411211384 MAK-1112-B-5                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6411299385 MAK-9912-Y-3                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6414206323 MAA-0612-F-0,3               C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6414212404 MAK-1212-F-5-VDR             B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6414216402 MAN-1612-F-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6414216525 MAN-1612-FT-8                B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6414226449 MAK-2612-F-3,0-STH6,3        C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6414233412 MAK-3312-F-5                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6415106001 MAA-0611                     C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6415123187 MAM-2311-L-1                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6415317431 MAK-1713-K-3                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6415318578 MAM-1813-K-2                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6415341265 MAK-4113-K-3,45              B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6415399434 MAM-9913-STK                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6416226286 MAK-2612-L-2                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6416228260 MAK-2812-L-3                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6416329362 MAK-2913-L-STK-WID           C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6416342600 MAK-4213-L-1-SK              C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6417312307 MAK-1213-M-2-VDR             C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6417343270 MAM-4313-M-2                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6419402397 MAK-0214-P-3                 B Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6419412313 MAK-1214-P-5                 C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6419499401 MAK-9914-P-3/1               C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6420202219 MAK-0222-L-0,9-STK           C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6420218189 MAM-1822-6                   C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6420242220 MAK-4222-5                   C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6420626216 MAK-2626-4                   C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6420626354 MAK-2626-2                   C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6420639205 MAK-3926/24-4,5              C Magnet Switches Reedcontact Sensor Cảm biến tiếp điểm cộng từ      
6362611008 MEK-E29NS/H10-K2             C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6362645009 MEK-E45NS/H10-K2             B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6362660002 MEM-M08NS/H10-K2             C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6362661003 MEM-M10NS/H10-K2             C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6362662004 MEM-M12NS/H10-K2             C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6362662005 MEK-M12NS/H10-K2             C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6362663006 MEM-M18NS/H10-K2             B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6362663007 MEK-M18NS/H10-K2             B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6362670001 MEN-D06NS/H10-K2             C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6362680012 MEM-Q08NS/H10-K2             B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6362690011 MEK-E50NS/H10-K2             B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6362693010 MEK-E27NS/H10-K2             C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6363811039 MEK-E29NB/H11-K2             B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6363845040 MEK-E45NB/H11-K2             B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6363860033 MEM-M08NB/H11-K2             B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6363861034 MEM-M10NB/H11-K2             B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6363862035 MEM-M12NB/H11-K2             B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6363862036 MEK-M12NB/H11-K2             B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6363863037 MEM-M18NB/H11-K2             B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6363863038 MEK-M18NB/H11-K2             B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6363870032 MEN-D06NB/H11-K2             B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6363880043 MEM-Q08NB/H11-K2             B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6363890042 MEK-E50NB/H11-K2             B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6363893031 MEK-E27NB/H02-K2             P Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6363893041 MEK-E27NB/H11-K2             B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6369662027 MEK-M12ND/H-K2               B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6369662028 MEM-M12ND/H-K2               C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6369663029 MEK-M18ND/H-K2               C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6369663030 MEM-M18ND/H-K2               C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6370099169 MEA-E30SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor/H50-KL0,3S8       B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6370099193 MEA-E30AIOL/H50-KL2          B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6370099196 MEA-E30AIOL/H50-KL0,3S12     B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6370281183 MEK-E22PS/HP2-KL2            B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6370281184 MEK-E22PS/HP2-KL0,3S8        B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6370281185 MEK-E22PS/HP2-KL2            B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6370281186 MEK-E22PS/HP2-KL0,3S8        B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6370299187 MEA-E30PS/HP2-KL2            B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6370299188 MEA-E30PS/HP2-KL0,3S8        B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6370401203 MEK-E45PB/M03-1              A Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6370442204 MEK-E90PB/M03-1              A Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6371161040 MEK-61NP1-10.2-2/KL          B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6372145080 MEK-E45PÖ/H10-KL2            B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6372161086 MEM-M10PÖ/H10-KL2            B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6372162091 MEK-M12PÖ/H10-KL2            C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6372162092 MEM-M12PÖ/H10-KL2            C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6372163099 MEK-M18PÖ/H10-KL2            C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6372163100 MEM-M18PÖ/H10-KL2            C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6372190082 MEK-E50PÖ/H10-KL2            B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6372245079 MEK-E45PS/H10-KL2            B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6372261085 MEM-M10PS/H10-KL2            C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6372262089 MEK-M12PS/H10-KL2            C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6372262090 MEM-M12PS/H10-KL2            C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6372262160 MEM-M12PS/H10-KLS12          B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6372263097 MEK-M18PS/H10-KL2            B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6372263098 MEM-M18PS/H10-KL2            C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6372281171 MEK-E22PS/H03-KL2            B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6372281172 MEK-E22PS/H03-KL0,3S8        B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6372281173 MEK-E22PS/H03-KL2            B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6372281174 MEK-E22PS/H03-KL0,3S8        B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6372281177 MEK-E22PS/HP1-KL2            B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6372281178 MEK-E22PS/HP1-KL0,3S8        B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6372281179 MEK-E22PS/HP1-KL2            B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6372281180 MEK-E22PS/HP1-KL0,3S8        B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6372290081 MEK-E50PS/H10-KL2            C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6372299175 MEA-E30PS/H03-KL2            B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6372299176 MEA-E30PS/H03-KL0,3S8        B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6372299181 MEA-E30PS/HP1-KL2            B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6372299182 MEA-E30PS/HP1-KL0,3S8        B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373160162 MEM-M08PÖ/M02-K2             B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373161088 MEM-M10PÖ/M01-KL2            B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373162095 MEK-M12PÖ/M01-KL2            B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373162096 MEM-M12PÖ/M01-KL2            C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373162161 MEM-M12PÖ/M01-KLS12T         B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373163103 MEK-M18PÖ/M01-KL2            B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373163104 MEM-M18PÖ/M01-KL2            B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373252068 MEK-52OP2-00.4-3/KL          C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373260107 MEM-M08PS/M02-K2             C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373261087 MEM-M10PS/M01-KL2            C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373262093 MEK-M12PS/M01-KL2            C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373262094 MEM-M12PS/M01-KL2            C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373262123 MEM-M12PS/M01-KL5            P Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373263101 MEK-M18PS/M01-KL2            C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373263102 MEM-M18PS/M01-KL2            C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373270105 MEN-D06PS/M02-K2             C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373280106 MEM-Q08PS/M02-K2             C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373299132 MEN-D04PS/M03-K2             B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373299133 MEM-M05PS/M03-K2             B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373299134 MEM-Q05PS/M03-K2             B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373445129 MEK-E45PB/H11-KL2            B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373461124 MEM-M10PB/H11-KL2            B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373462046 MEM-62SP4-03.4-2/KL          C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373462125 MEK-M12PB/H11-KL2            B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373462126 MEM-M12PB/H11-KL2            B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373463127 MEK-M18PB/H11-KL2            B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373463128 MEM-M18PB/H11-KL2            B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6373490130 MEK-E50PB/H11-KL2            B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6379228004 MHK-2812-2-PNP               C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6379262119 MEK-M12PD/H-KL2              B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6379262120 MEM-M12PD/H-KL2              C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6379263121 MEK-M18PD/H-KL2              B Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6379263122 MEM-M18PD/H-KL2              C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6470499018 MHM-9914-STK-NPN             C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6472261080 MEM-M10PS/H10-KL2T           C Magnet Switches electronic Sensor Cảm biến từ điện tử      
6392701306 MÜZ-102/D24-FL-DA-EXT        C Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6392702307 MÜZ-202/D24-FL               B Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6402042022 TK-42-CD                     C Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6402042053 TK-42-CD/2                   C Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6402042061 TK-42-CD/2-SN8               B Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6402042068 TK-42-CD/2                   B Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6402042082 TK-42-CD/2-SN8               B Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6402042301 TK-42-CD                     C Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6402042306 TK-42-CD-SN8                 C Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6402042310 TK-42-CD                     C Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6402043023 TK-43-CD                     C Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6402043064 TK-43-CD/2                   B Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6402043069 TK-43-CD/2                   B Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6402043312 TK-43-CD                     C Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6402052066 TK-52-CD/2 SN8               B Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6402052067 TK-52-CD/2                   B Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6402052305 TK-52-CD                     C Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6402052307 TK-52-CD/2                   C Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6402052311 TK-52-CD/2 TÜV               C Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6408043065 TN-43-CD/2                   B Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6408043070 TN-43-CD/2                   B Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490642006 MAK-4236-5                   C Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490642009 MAK-4236-10                  C Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490642032 MAK-4236-3                   C Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490642046 MAK-4256-3                   B Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490642047 MAK-4256-6                   B Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490642302 MAK-4236-6 TÜV               C Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490642303 MAK-4236-9 TÜV               C Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490642315 MAK-4236-3 TÜV               C Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490642318 MAK-4236-BCD-3               B Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490642319 MAK-4236-BCD-6               B Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490642320 MAK-4236-BCD-9               B Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490642321 MAK-4236-BCD-M8              B Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490652306 MAK-5236-3                   C Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490652307 MAK-5236-6 TÜV               P Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490652308 MAK-5236-9 TÜV               C Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490652316 MAK-5236-3 TÜV               C Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490652322 MAK-5236-BCD-M8              B Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490652327 MAK-5236-BCD-3               B Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490652328 MAK-5236-BCD-6               B Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490652329 MAK-5236-BCD-9               B Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490653311 MAK-5336-6                   C Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490653312 MAK-5336-9                   C Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490653313 MAK-5336-STK                 B Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490653317 MAK-5336-3                   C Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490653323 MAK-5336-BCD-3               B Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490653324 MAK-5336-BCD-6               B Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490653325 MAK-5336-BCD-9               B Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
6490653326 MAK-5336-BCD-M12             B Magnet Switches Safety Sensor Cảm biến từ an toàn      
5960223002 BKS-D32PA                    C Mounting brackets        
5960223041 BKS-D34PA                    K Mounting brackets        
5960223085 BKS-D20PA                    K Mounting brackets        
6316315001 MAK-1513-LEX-3               C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6316315308 MAK-1513-LEX-1               C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6316315344 MAK-1513-LEX-7               C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6316315654 MAK-1513-LEX-10              C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6370281189 MEK-E22PS/HP2-KL2-EX         C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6370281190 MEK-E22PS/HP2-KL0,3S-EX      C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6501601003 KIB-M08EA/1,5-2        E     C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6501601005 KIN-M08EA/002-2        E     C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6501601006 KIN-M08EA/002-6        E     C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6501601007 KIB-M08ES/002-L2             B ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6501624001 KIB-M12EA/002-6              B ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6501624004 KIB-M12ES/004-L2             B ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6501624760 KIB-M12EA/002-2              B ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6501625001 KIN-M12EA/004-6        E     C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6501625004 KIN-M12EÖ/004-KL2            B ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6501625761 KIN-M12EA/004-2        E     B ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6501626762 KIB-M18EA/005-2              C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6501638001 KIB-M18ES/008-L2             B ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6501699006 KIB-M04EA/0,6-2              C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6501699008 KIB-M05EA/001-2              C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6501699012 KIB-M30EA/010-2        E     C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6521601003 KIB-M08EA/1,5-2G             C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6521601007 KIN-M08EA/002-2G             C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6521624004 KIB-M12EA/002-2G             C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6521625008 KIN-M12EA/004-2G             C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6521626005 KIB-M18EA/005-2G             C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6521627001 KIN-M18EA/008-2G             C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6521699002 KIB-M05EA/001-2G             C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6521699006 KIB-M30EA/010-2G             C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6522903009 KIB-M12PS/002-KL2D           C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6522904010 KIN-M12PS/004-KL2D           C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6522905013 KIB-M18PS/005-KL2D           C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6522905015 KIB-M18PS/005-KLS12D         C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6522906014 KIN-M18PS/008-KL2D           C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6522906016 KIN-M18PS/008-KLS12D         C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6522907017 KIB-M30PS/010-KL2D           C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6522907019 KIB-M30PS/010-KLS12D         C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6522908018 KIN-M30PS/015-KL2D           C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6522908020 KIN-M30PS/015-KLS12D         C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6522943011 KIB-M12PS/002-KLS12D         C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6522944012 KIN-M12PS/004-KLS12D         C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6581631014 KIB-M08EA/1,5-2G             B ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6581638018 KIB-M18EA/005-2G             B ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6581645015 KIN-M08EA/002-2G             B ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6581699013 KIB-M05EA/001-2G             B ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6581699016 KIB-M12EA/002-2G             B ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6581699017 KIN-M12EA/004-2G             B ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6581699019 KIN-M18EA/008-2G             B ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6581699020 KIB-M30EA/010-2G             B ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6601625262 KIN-M12EA/006-L2SE           C ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6601625418 KIN-M12EA/006-L2E            P ATEX + Namur Sensor Cảm biến ATEX + Namur      
6551019001 OT18SE-DOOS-08.0-CCV         P Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6551021001 ON18SE-DOOS-08.0-SCV         B Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6551029001 OT12SE-DOOS-06.0-S           B Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6551055002 OR12SE-DOOS-06.0-SVC   E     B Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6551055003 OR12SE-DOOS-01.0-SVC   E     B Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6551086001 OR20SE-MOOS-20.0-AV          C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6551086002 OR20SE-MOOS-20.0-AV          C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6551355001 OR12EE-DHTN-06.0-SL    E     C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6551729001 OT12EE-DDTP-06.0-S           P Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6551755001 OR12EE-DDTP-06.0-SL    E     B Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6551819001 OT18EE-DPTP-08.0-CL          C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6551821001 ON18EE-DPTP-08.0-SL          B Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6551955001 OR12EE-DHTP-06.0-SL    E     B Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6554686001 OR20RS-MAR5-08.0-ALET        B Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6554686002 OR20RS-MAR5-08.0-ALET        C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6554755001 OR12RS-DDTP-04.0-SL          C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6554955001 OR12RS-DHTP-04.0-SL          C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6555686001 OR20PS-MAR5-06.0-ALET        C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6555686002 OR20PS-MAR5-06.0-ALET        B Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6555818001 OT18PS-DPTP-02.5-SLE         C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6555819003 OT18PS-DPTP-02.5-CLE         C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6555875001 OR05PS-DATP-04.0-3DE   E     C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6555886001 OR20PS-DPTP-06.0-ALET        C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6557000001 OZ20RT-DPAP-0200-SE          C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6557005006 OT30RT-DDAP-0500-CE          C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6557018002 OT18RT-DPAP-0200-SE          C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6557217002 OM18RT-DPTN-0300-CLE         C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6557686001 OR20RT-MAR5-0600-ALET        C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6557686003 OR20RT-MAR5-01.5-ALET        C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6557686004 OR20RT-MAR5-01.5-ALET        B Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6557816002 OM18RT-DPTP-0300-SLE         C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6557816006 OM18RT-DPTP-0500-SLE         C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6557817004 OM18RT-DPTP-0500-CLE         C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6557818002 OT18RT-DPTP-0100-SL          P Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6557818003 OT18RT-DPTP-0300-SLE         C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6557819004 OT18RT-DPTP-0100-CL          C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6557819005 OT18RT-DPTP-0300-CLE         C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6557819006 OT18RT-DPTP-0500-CLE         C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6557821002 ON18RT-DPTP-0300-SLE         P Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6557875003 OR05RT-DATP-01.2-3DE         C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6557886003 OR20RT-DPTP-01.5-ALET        P Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6557929002 OT12RT-DHTP-0060-S           C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6557930002 OT12RT-DHTP-0060-CL          C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6557955001 OR12RT-DHTP-0200-SLE         C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6557975003 OR05RT-DHTP-01.2-SLFE  E     C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6558686002 OR20RH-MAR5-0400-ALET        C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6558955001 OR12FF-DHTP-0050-SL    A     B Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6571200002 BWN-L20NI KPL                C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6571200007 BWN-L20NI KPL.               K Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6571300003 BWN-L05ST KPL                C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6571500006 BWN-L12AL KPL.               C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6572100007 RTS-60KK                     A Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6572107003 RTS-D83KK                    C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6572108008 RTS-D17KK                    C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6572110010 RTS-D33KK                    C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6572300001 RFS-100KK                    C Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
6657000001 OZ20RT-DPAP-0150-SE          B Photo-Electric Sensor Cảm biến quang điện      
4910007069 SCHALTMODUL VST (B)          A Float Switches Sensor Cảm biến công tắc nổi      
4916007075 SCHALTMODUL VST (BU)         A Float Switches Sensor Cảm biến công tắc nổi      
4942298042 SCHW-ZYL.RD90X148            B Float Switches Sensor Cảm biến công tắc nổi      
4102802001 BWN-M06NI/40X47              A Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4102802002 BWN-M06NI/27X38              A Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100101 WDA-M12UA/LO                 B Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100102 GDA-M12UA/LO                 C Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100213 WDK-M08PS/LL2-2              C Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100216 WDK-M08PS/LL2-5              C Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100219 GDK-R06US/SO0-2,5PU          B Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100220 GDK-R06US/SO0-5PU            B Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100221 WDK-R06US/SO0-2,5PU          C Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100222 WDK-R06US/SO0-5PU            C Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100244 WDK-M12PA/SL2-2PU            B Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100245 WDK-M12PA/SL2-5PU            C Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100254 WDK-M12PA/SL2-10PU           A Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100261 GDK-M08US/SO0-2,5PU          C Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100263 GDK-M08US/SO0-5PU            B Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100264 WDK-M08US/SO0-2.5PU          C Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100265 WDK-M08US/SO0-5PU            C Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100467 WDK-M12UA/WO0-10             C Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100468 WDK-M12US/WO0-5              A Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100553 WDK-M12PS/LL2-2              C Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100554 WDK-M12PS/LL2-6              B Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100795 GDK-M08US/WO0-2              C Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100796 GDK-M08US/WO0-5              C Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100797 GDK-M08US/WO0-10             B Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100798 WDK-M08US/WO0-2              C Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100799 WDK-M08US/WO0-5              C Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100800 WDK-M08US/W00-10             C Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100801 GDK-M12US/WO0-2              C Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100802 GDK-M12US/WO0-5              C Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100803 GDK-M12US/WO0-10             C Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100804 WDK-M12US/WO0-2              C Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100805 WDK-M12US/WO0-10             C Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100846 GDK-M12UN/WO0-3              C Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100847 GDK-M12UN/WO0-5              C Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100899 GDK-R12US/WO0-2              C Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100903 WDK-M12UA/WO0-5              B Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4139100906 WDK-R12US/WO0-2              C Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
4904700035 BWN-M36NI                    K Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
6510000048 SENSORTESTER       RT        C Sensors Accessories (plug in cables) Linh kiện cảm biến      
2500000000 GEH.CT-501                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2500001000 GEH.CT-501 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2501000000 GEH.CT-501 T                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2520000000 GEH.CT-521                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2520001000 GEH.CT-521 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2521000000 GEH.CT-521 T                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2540000000 GEH.CT-541                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2540001000 GEH.CT-541 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2540004000 GEH.CT-541 C_UL_US           B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2541000000 GEH.CT-541 T                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2560000000 GEH.CT-561                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2560001000 GEH.CT-561 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2561000000 GEH.KPL.CT-561 T             A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2580000000 GEH.CT-581                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2580001000 GEH.CT-581 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2580004000 GEH.CT-581 C_UL_US           B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2581000000 GEH.CT-581 T                 A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2600000000 GEH.CT-601                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2600001000 GEH.CT-601 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2601000000 GEH.CT-601 T                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2620000000 GEH.CT-621                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2620001000 GEH.CT-621 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2621000000 GEH.CT-621 T                 A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2640000000 GEH.CT-641                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2640001000 GEH.CT-641 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2641000000 GEH.CT-641 T                 A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2660000000 GEH.CT-661                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2660001000 GEH.CT-661 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2661000000 GEH.CT-661 T                 A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2680000000 GEH.CT-681                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2680001000 GEH.CT-681 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2680004000 GEH.CT-681 C_UL_US           B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2681000000 GEH.CT-681 T                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2720000000 GEH.CT-721                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2720001000 GEH.CT-721 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2720004000 GEH.CT-721 C_UL_US           B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2721000000 GEH.CT-721 T                 A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2760000000 GEH.CT-761                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2760001000 GEH.CT-761 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2761000000 GEH.KPL.CT-761 T             B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2780000000 GEH.CT-781                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2780001000 GEH.CT-781 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2781000000 GEH.CT-781 T                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2800000000 GEH.CT-801                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2800001000 GEH.CT-801 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2801000000 GEH.CT-801 T                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2820000000 GEH.CT-821                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2820001000 GEH.CT-821 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2820004000 GEH.CT-821 C_UL_US           B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2821000000 GEH.CT-821 T                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2840000000 GEH.CT-841                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2840001000 GEH.CT-841 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2841000000 GEH.CT-841 T                 A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2841001000 GEH.CT-841 T Z               B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2841004000 GEH.CT-841 T C_UL_US         B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2860000000 GEH.CT-861                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2860001000 GEH.CT-861 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2860004000 GEH.CT-861 C_UL_US           B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2861000000 GEH.CT-861 T                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2870000000 GEH.CT-871                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2870001000 GEH.CT-871 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2871000000 GEH.CT-871 T                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2880000000 GEH.CT-881                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2880001000 GEH.CT-881 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2880004000 GEH.CT-881 C_UL_US           B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2881000000 GEH.CT-881 T                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2890000000 GEH.CT-891                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2890001000 GEH.CT-891 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2891000000 GEH.CT-891 T                 A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2900000000 GEH.CT-901                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2900001000 GEH.CT-901 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2901000000 GEH.CT-901 T                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
2910000000 GEH.CT-911                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
2911000000 GEH.CT-911 T                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3500000000 GEH.CT-502                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3501000000 GEH.CT-502 T                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3520000000 GEH.CT-522                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3520001000 GEH.CT-522 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3521000000 GEH.CT-522 T                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3540000000 GEH.CT-542                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3540001000 GEH.CT-542 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3541000000 GEH.CT-542 T                 A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3560000000 GEH.CT-562                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3560001000 GEH.CT-562 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3561000000 GEH.KPL.CT-562 T             B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3580000000 GEH.CT-582                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3580001000 GEH.CT-582 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3581000000 GEH.CT-582 T                 A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3600000000 GEH.CT-602                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3600001000 GEH.CT-602 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3601000000 GEH.CT-602 T                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3620000000 GEH.CT-622                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3620001000 GEH.CT-622 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3621000000 GEH.CT-622 T                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3640000000 GEH.CT-642                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3640001000 GEH.CT-642 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3641000000 GEH.CT-642 T                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3660000000 GEH.CT-662                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3660001000 GEH.CT-662 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3661000000 GEH.CT-662 T                 A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3680000000 GEH.CT-682                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3680001000 GEH.CT-682 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3681000000 GEH.CT-682 T                 A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3720000000 GEH.CT-722                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3720001000 GEH.CT-722 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3721000000 GEH.CT-722 T                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3760000000 GEH.CT-762                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3760001000 GEH.CT-762 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3761000000 GEH.CT-762 T                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3780000000 GEH.CT-782                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3780001000 GEH.CT-782 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3781000000 GEH.CT-782 T                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3800000000 GEH.CT-802                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3800001000 GEH.CT-802 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3801000000 GEH.CT-802 T                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3820000000 GEH.CT-822                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3821000000 GEH.CT-822 T                 A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3840000000 GEH.CT-842                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3840001000 GEH.CT-842 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3841000000 GEH.CT-842 T                 A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3860000000 GEH.CT-862                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3860001000 GEH.CT-862 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3861000000 GEH.CT-862 T                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3870000000 GEH.CT-872                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3870001000 GEH.CT-872 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3871000000 GEH.CT-872 T                 A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3880000000 GEH.CT-882                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3880001000 GEH.CT-882 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3881000000 GEH.CT-882 T                 A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3890000000 GEH.CT-892                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3890001000 GEH.CT-892 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3891000000 GEH.CT-892 T                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3900000000 GEH.CT-902                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3900001000 GEH.CT-902 Z                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3901000000 GEH.CT-902 T                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
3910000000 GEH.CT-912                   A CT Enclosure Hộp thiết bị       
3911000000 GEH.CT-912 T                 B CT Enclosure Hộp thiết bị       
1020000000 GEH.CA-020                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1020034000 GEH.CA-020 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1060000000 GEH.CA-060                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1060038000 GEH.CA-060 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1060094000 GEH.CA-060 W                 B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1080000000 GEH.CA-080                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1080004000 GEH.CA-080 C_UL_US           B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1080042000 GEH.CA-080 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1100000000 GEH.CA-100                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1100053000 GEH.CA-100 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1130000000 GEH.CA-130                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1130004000 GEH.CA-130 C_UL_US           B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1130008000 GEH.CA-130 HF P              B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1130057000 GEH.CA-130 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1140000000 GEH.CA-140                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1140004000 GEH.CA-140 C_UL_US           B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1140080000 GEH.CA-140 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1150000000 GEH.CA-150                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1150004000 GEH.CA-150 C_UL_US           B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1150009000 GEH.CA-150 W                 B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1150019000 GEH.CA-150 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1160000000 GEH.CA-160                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1160004000 GEH.CA-160 C_UL_US           B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1160045000 GEH.CA-160 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1160138000 GEH.CA-160 W                 B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1170000000 GEH.CA-170                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1170004000 GEH.CA-170 C_UL_US           B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1170008000 GEH.CA-170 HF                B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1170016000 GEH.CA-170 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1180000000 GEH.CA-180                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1180004000 GEH.CA-180 C_UL_US           B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1180040000 GEH.CA-180 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1190000000 GEH.CA-190                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1190026000 GEH.CA-190 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1210000000 GEH.CA-210                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1210000050 GEH.CA-215                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1210004000 GEH.CA-210 C_UL_US           B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1210012050 GEH.CA-215 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1210016000 GEH.CA-210 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1220000000 GEH.CA-220                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1220061000 GEH.CA-220 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1230000000 GEH.CA-230                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1230000050 GEH.CA-235                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1230001050 GEH.CA-235 ISKT P            B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1230008000 GEH.CA-230 HF P              B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1230011050 GEH.CA-235 W                 B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1230012050 GEH.CA-235 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1230015000 GEH.CA-230 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1240000000 GEH.CA-240                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1240004000 GEH.CA-240 C_UL_US           B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1240082000 GEH.CA-240 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1250000000 GEH.CA-250                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1250011000 GEH.CA-250 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1270000000 GEH.CA-270                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1270004000 GEH.CA-270 C_UL_US           B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1270013000 GEH.CA-270 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1280000000 GEH.CA-280                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1280033000 GEH.CA-280 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1290000000 GEH.CA-290                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1290001000 GEH.CA-290 ISKT P            B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1290008000 GEH.CA-290 HF P              B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1290011000 GEH.CA-290 UNL.VKS-SET       B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1290047000 GEH.CA-290 W                 B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1300000000 GEH.CA-300                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1300041000 GEH.CA-300 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1300064000 GEH.CA-300 W                 B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1310000000 GEH.CA-310                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1310001000 GEH.CA-310 ISKT P            B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1310071000 GEH CA-310 UNL BEA           B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1330000000 GEH.CA-330                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1330022000 GEH.KPL.CA-330 U/U       KB  B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1350000000 GEH.CA-350                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1350001000 GEH.CA-350 ISKT P            B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1350004000 GEH.CA-350 C_UL_US           B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1350017000 GEH CA-350 UNL.              B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1360000000 GEH.CA-360                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1360043000 GEH.CA-360 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1360044000 GEH.CA-360 W                 B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1370000000 GEH.CA-370                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1370001000 GEH.CA-370 ISKT P            B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1370015000 GEH.CA-370 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1380000000 GEH.CA-380                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1380001000 GEH.CA-380 ISKT P            B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1380008000 GEH.CA-380 HF P              B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1380014000 GEH.CA-380 UNL.              B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1390000000 GEH.CA-390                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1390004000 GEH.CA-390 C_UL_US           B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1390012000 GEH.CA-390 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1400000000 GEH.CA-400                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1400013000 GEH.CA-400 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1420000000 GEH.CA-420                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1420008000 GEH.CA-420 HF P              B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1420011000 GEH.CA-420 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1450000000 GEH.CA-450                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1450025000 GEH.CA-450 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1460000000 GEH.CA-460                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1460049000 GEH.CA-460 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1470000000 GEH.CA-470                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1470008000 GEH.CA-470 HF P              B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1470062000 GEH.CA-470 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1480000000 GEH.CA-480                   A CA Enclosure Hộp thiết bị       
1480008000 GEH.CA-480 HF P              B CA Enclosure Hộp thiết bị       
1480017000 GEH.CA-480 UNL. VKS-SET      B CA Enclosure Hộp thiết bị       
2760004000 GEH.CT-761 C_UL_US           B CA Enclosure Hộp thiết bị       
2821004000 GEH.CT-821 T C_UL_US         B CA Enclosure Hộp thiết bị       
4140000000 GEH.CPG-140                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4140000050 GEH.CPG-145                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4150000000 GEH.CPG-150                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4150000050 GEH.CPG-155                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4150004000 GEH.CPG-150 C_UL_US          B CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4150025000 GEH.CPG-150 W                B CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4170000000 GEH.CPG-170                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4170000050 GEH.CPG-175                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4170004050 GEH.CPG-175 C_UL_US          B CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4170010050 GEH.CPG-175 W                B CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4190000000 GEH.CPG-190                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4190000050 GEH.CPG-195                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4220000000 GEH.CPG-220                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4220004000 GEH.CPG-220 C_UL_US          B CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4220018000 GEH.CPG-220 W                B CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4240000000 GEH.CPG-240                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4240004000 GEH.CPG-240 C_UL_US          B CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4280000000 GEH.CPG-280                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4280004000 GEH.CPG-280 C_UL_US          B CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4300000000 GEH.CPG-300                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4300001000 GEH.CPG-300 ISKT             B CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4300004000 GEH.CPG-300 C_UL_US          B CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4320000000 GEH.CPG-320                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4320004000 GEH.CPG-320 C_UL_US          B CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4330000000 GEH.CPG-330                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4330004000 GEH.CPG-330 C_UL_US          B CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4370000000 GEH.CPG-370                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4400000000 GEH.CPG-400                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4400001000 GEH.CPG-400 ISKT             B CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4400004000 GEH.CPG-400 C_UL_US          B CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4400077000 GEH.CPG-400 W                B CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4450000000 GEH.CPG-450                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4450001000 GEH.CPG-450 ISKT             B CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
4460000000 GEH.CPG-460                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
5140000000 GEH.CPS-140                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
5140000050 GEH.CPS-145                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
5140017000 GEH.CPS-140 W                B CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
5150000000 GEH.CPS-150                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
5150000050 GEH.CPS-155                  B CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
5150031000 GEH.CPS-150 W                B CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
5170000000 GEH.CPS-170                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
5170000050 GEH.CPS-175                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
5170010000 GEH.CPS-170 W                B CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
5190000000 GEH.CPS-190              A   A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
5190000050 GEH.CPS-195                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
5220000000 GEH.CPS-220                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
5220040000 GEH.CPS-220 W                B CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
5240000000 GEH.CPS-240                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
5280000000 GEH.CPS-280                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
5300000000 GEH.CPS-300                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
5300004000 GEH.CPS-300 C_UL_US          B CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
5320000000 GEH.CPS-320                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
5330000000 GEH.CPS-330                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
5370000000 GEH.CPS-370                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
5400000000 GEH.CPS-400                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
5400010000 GEH.CPS-400 W                B CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
5450000000 GEH.CPS-450                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
5460000000 GEH.CPS-460                  A CP/CPS Enclosure Hộp thiết bị       
1064000000 U-GEH.CA-060 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1064005000 U-GEH.CA-060 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1084000000 U-GEH.CA-080 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1084005000 U-GEH.CA-080 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1104000000 U-GEH.CA-100 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1104005000 U-GEH.CA-100 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1134000000 U-GEH.CA-130 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1134005000 U-GEH.CA-130 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1154000000 U-GEH.CA-150 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1154005000 U-GEH.CA-150 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1174000000 U-GEH.CA-170 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1174005000 U-GEH.CA-170 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1194000000 U-GEH.CA-190 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1194005000 U-GEH.CA-190 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1214000000 U-GEH.CA-210 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1214000050 U-GEH.CA-215 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1214005000 U-GEH.CA-210 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1214005050 U-GEH.CA-215 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1224000000 U-GEH.CA-220 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1224005000 U-GEH.CA-220 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1234000000 U-GEH.CA-230 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1234000050 U-GEH.CA-235 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1234005000 U-GEH.CA-230 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1234005050 U-GEH.CA-235 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1244000000 U-GEH.CA-240 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1244005000 U-GEH.CA-240 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1254000000 U-GEH.CA-250 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1254005000 U-GEH.CA-250 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1274000000 U-GEH.CA-270 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1274005000 U-GEH.CA-270 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1284000000 U-GEH.CA-280 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1284005000 U-GEH.CA-280 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1294000000 U-GEH.CA-290 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1294005000 U-GEH.CA-290 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1304000000 U-GEH.CA-300 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1304005000 U-GEH.CA-300 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1314000000 U-GEH.CA-310 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1314005000 U-GEH.CA-310 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1334000000 U-GEH.CA-330 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1334005000 U-GEH.CA-330 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1354000000 U-GEH.CA-350 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1354005000 U-GEH.CA-350 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1364000000 U-GEH.CA-360 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1364005000 U-GEH.CA-360 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1374000000 U-GEH.CA-370 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1374005000 U-GEH.CA-370 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1384000000 U-GEH.CA-380 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1384005000 U-GEH.CA-380 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1394000000 U-GEH.CA-390 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1394005000 U-GEH.CA-390 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1404000000 U-GEH.CA-400 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1404005000 U-GEH.CA-400 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1424000000 U-GEH.CA-420 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1424005000 U-GEH.CA-420 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1454000000 U-GEH.CA-450 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1454005000 U-GEH.CA-450 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1464000000 U-GEH.CA-460 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1464005000 U-GEH.CA-460 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1474000000 U-GEH.CA-470 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1474005000 U-GEH.CA-470 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1484000000 U-GEH.CA-480 EPDM P          B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1484005000 U-GEH.CA-480 SILIKON P       B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4144000000 U-GEH.CPG-140 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4144000050 U-GEH.CPG-145 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4144005000 U-GEH.CPG-140 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4144005050 U-GEH.CPG-145 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4154000000 U-GEH.CPG-150 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4154000050 U-GEH.CPG-155 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4154005000 U-GEH.CPG-150 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4154005050 U-GEH.CPG-155 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4174000000 U-GEH.CPG-170 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4174000050 U-GEH.CPG-175 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4174005000 U-GEH.CPG-170 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4174005050 U-GEH.CPG-175 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4194000000 U-GEH.CPG-190 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4194000050 U-GEH.CPG-195 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4194005000 U-GEH.CPG-190 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4194005050 U-GEH.CPG-195 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4224000000 U-GEH.CPG-220 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4224005000 U-GEH.CPG-220 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4244000000 U-GEH.CPG-240 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4244005000 U-GEH.CPG-240 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4284000000 U-GEH.CPG-280 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4284005000 U-GEH.CPG-280 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4304000000 U-GEH.CPG-300 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4304005000 U-GEH.CPG-300 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4324000000 U-GEH.CPG-320 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4324005000 U-GEH.CPG-320 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4334000000 U-GEH.CPG-330 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4334005000 U-GEH.CPG-330 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4374000000 U-GEH.CPG-370 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4374005000 U-GEH.CPG-370 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4404000000 U-GEH.CPG-400 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4404005000 U-GEH.CPG-400 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4454000000 U-GEH.CPG-450 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4454005000 U-GEH.CPG-450 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4464000000 U-GEH.CPG-460 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
4464005000 U-GEH.CPG-460 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5144000000 U-GEH.CPS-140 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5144000050 U-GEH.CPS-145 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5144005000 U-GEH.CPS-140 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5144005050 U-GEH.CPS-145 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5154000000 U-GEH.CPS-150 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5154000050 U-GEH.CPS-155 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5154005000 U-GEH.CPS-150 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5154005050 U-GEH.CPS-155 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5174000000 U-GEH.CPS-170 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5174000050 U-GEH.CPS-175 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5174005000 U-GEH.CPS-170 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5174005050 U-GEH.CPS-175 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5194000000 U-GEH.CPS-190 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5194000050 U-GEH.CPS-195 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5194005000 U-GEH.CPS-190 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5194005050 U-GEH.CPS-195 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5224000000 U-GEH.CPS-220 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5224005000 U-GEH.CPS-220 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5244000000 U-GEH.CPS-240 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5244005000 U-GEH.CPS-240 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5284000000 U-GEH.CPS-280 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5284005000 U-GEH.CPS-280 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5304000000 U-GEH.CPS-300 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5304005000 U-GEH.CPS-300 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5324000000 U-GEH.CPS-320 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5324005000 U-GEH.CPS-320 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5334000000 U-GEH.CPS-330 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5334005000 U-GEH.CPS-330 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5374000000 U-GEH.CPS-370 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5374005000 U-GEH.CPS-370 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5404000000 U-GEH.CPS-400 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5404005000 U-GEH.CPS-400 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5454000000 U-GEH.CPS-450 EPDM           B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
5454005000 U-GEH.CPS-450 SILIKON        B Atex Enclosure Hộp thiết bị       
1016896000  AUTOMOTIV ADAP. KPL.RAL9006 A Enclosures Accessories Linh kiện cho hộp thiết bị      
1016897000  AUTOMOTIV ADAP. KPL.RAL7016 A Enclosures Accessories Linh kiện cho hộp thiết bị      
1016898000  AUTOMOTIV ADAP. KPL.RAL7035 A Enclosures Accessories Linh kiện cho hộp thiết bị      
9231731000 KANTENSCHUTZ 40X40X1000      B Enclosures Accessories Linh kiện cho hộp thiết bị      
9263096000 GEW.STIFT M10X10 ISO4029 BescV Enclosures Accessories Linh kiện cho hộp thiết bị      
9286098000 INDUSTRIESCHUB.AUßE.IP65  C  V Enclosures Accessories Linh kiện cho hộp thiết bị      
9286112000 19" TASTATURSCHUBF.  O.  TASTK Enclosures Accessories Linh kiện cho hộp thiết bị      
9286117000 PC-TASTATUR US-ENGL. USB     V Enclosures Accessories Linh kiện cho hộp thiết bị      
9286159000 CHERRY PC-TASTATUR DE USB    B Enclosures Accessories Linh kiện cho hộp thiết bị      
9421276000 KÜHLGERÄT KG42670001         A Enclosures Accessories Linh kiện cho hộp thiết bị      
9421279000 KÜHLGERÄT KG4266 230V        V Enclosures Accessories Linh kiện cho hộp thiết bị      
9421283000 MSDD METALLRAHMEN 1-FACH     K Enclosures Accessories Linh kiện cho hộp thiết bị      
9421284000 DATENSTECKVER.EINS.2XUSB     K Enclosures Accessories Linh kiện cho hộp thiết bị      
9421300000 DATENSTECKVER.EINS.2XUSB**GESK Enclosures Accessories Linh kiện cho hộp thiết bị      
9421306000 MSDD METALLRAHMEN 2-FACH     K Enclosures Accessories Linh kiện cho hộp thiết bị      
9421307000 MURR SCHNITTST. SCHUKO 250V DK Enclosures Accessories Linh kiện cho hộp thiết bị      
9421308000 DATENSTECKVER.EINS.SUB-D9/15 K Enclosures Accessories Linh kiện cho hộp thiết bị      
9421311000 DATENSTECK.EINS.SUB-D9/RJ45/UK Enclosures Accessories Linh kiện cho hộp thiết bị      
9421312000 DATENSTECKVER.EINS.BLINDPL.  K Enclosures Accessories Linh kiện cho hộp thiết bị      
9421319000 USB-SCHNITTSTELLE            B Enclosures Accessories Linh kiện cho hộp thiết bị      
9431165000 MS-V-PERFECT PG7             K Enclosures Accessories Linh kiện cho hộp thiết bị      
9431166000 MS-V-PERFECT PG 9            K Enclosures Accessories Linh kiện cho hộp thiết bị      
9431167000 MS-V-PERFECT PG 11           K Enclosures Accessories Linh kiện cho hộp thiết bị      
9431168000 MS-V-PERFECT PG 13,5         K Enclosures Accessories Linh kiện cho hộp thiết bị      
9431169000 MS-V-PERFECT PG 16           K Enclosures Accessories Linh kiện cho hộp thiết bị      
9431170000 MS-V-PERFECT PG 21      &n