ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”

 Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902 337 066 <(@^@)> Ms Diệu

email I           dieu.ans@ansvietnam.com
website 1I     http://thietbitudong.org/

website 2I     http://tudonghoaans.com/


Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

 

AR ARM BRAKE SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
AR-250  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
AR-400  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
AR-500  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
AR-825  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
AP223(Holder)  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
AP223-1(Brush Wet)  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
AP223-2(Brush Dry)  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
AP45(Holder)  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
AP45-1(Brush Wet)  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
AP45-2(Brush Dry)  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
BB-3.5  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
BB-4  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
BB-4.8  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
BB-5  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
BB-6  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
BB-7  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
BB-9  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
BO-3.5  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
BO-4  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
BO-4.8  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
BO-5  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
BO-6  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
BO-7  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
BO-9  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
CLC-250  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
CLC-400  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
CLC-501  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
CLC-825  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
CLC-1000  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
CLC-1225  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
CLC-1525  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
EP-250  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
EP-400  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
EP-500S  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
EP-501  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
EPS-650  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
EP-825  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
EPS-1000  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
EPS-1225  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
EPS-1525  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
EPR UNIT SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
EPR-250A  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
EPR-400A  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
EPR-501A  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
EPR-650A  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
EPR-825A  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
ERS-175L/FMF  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
ERS-260A/FMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
ERS-260L/FMF  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
ERS-400A/FMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
ERS-501A/OMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
ERS-650A/IMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
ERS-825A/IMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
ERS-1225A/IMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JB BRAKE SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JB-0.6  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JB-1.2  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JB-2.5  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JB-5  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JB-10  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JB-20  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JB-40  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JC CLUTCH SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JC-0.6  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JC-1.2  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JC-2.5  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JC-5  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JC-10  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JC-20  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JC-40  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JCC Clutch  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JCC-0.6  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JCC-1.2  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JCC-2.5  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JCC-5  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JCC-10  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JCC-20  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JCC-40  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JEM CL/BR with MotoJEM-02  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JEM-05  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JEP CL/BR Unit SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JEP-0.6  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JEP-1.2  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JEP-2.5  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JEP-5  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JEP-10  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
JEP-20  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
MP Unit SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
MP-4  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
MP-5  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
MP-6  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
MP-9 SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NB Brake SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NB-0.3  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NB-0.6T  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NB-1.2T  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NB-2.5T  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NB-5T  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NB-10T  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NB-20T  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NB Brake with hub SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NB-0.6C  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NB-1.2C  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NB-2.5C  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NB-5C  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NB-10C  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NB-20C  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NC clutch  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NC-0.3T  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NC-0.6T  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NC-1.2T  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NC-2.5T  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NC-5T  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NC-10T  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NC-20T  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NC Clutch with througNC-0.6H  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NC-1.2H  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NC-2.5H  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NC-5H  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NC-10H  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NC-20H  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NC Clutch with couplingNC-0.6C  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NC-1.2C  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NC-2.5C  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NC-5C  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NC-10C  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
NC-20C  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PB brake SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PB-260/FMS-AG  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PB-400/FMS-AG  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PB-500/IMP  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PB-501/IMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PB-650/IMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PBS-825/IMP  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PBS-825/IMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PB-1000/IMP  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PB-1000/IMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PB-1225/IMP  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PB-1225/IMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PB-1525/IMP  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PB-1525/IMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PHB Heat Pipe coolingPHB-0.6  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PHB-1.2  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PHB-2.5  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PHB-5  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PHB-10  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PHB-20  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
Magnetic powder (P/N;SM-08Z-0434)  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PHC Hollow shaft  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PHC-0.6R  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PHC-1.2R  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PHC-2.5R  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PHC-5R  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PHC-10R  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PHC-20R  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
Magnetic powder (P/N: SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SM-08Z-0434) SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PMC Micro Particle ClutPMB-5  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PMB-10  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PMB-20  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PMC Micro Particle ClutPMC-20A3  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PMC-10A3 SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PMC-40A3  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
POB Brake SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
POB-0.3 SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
POB-0.6 SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
POB-1.2  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
POB-2.5  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
POB-5 SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
POB-10 SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
POB-20 SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
POB-40 SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
POC Clutch SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
POC-0.3 SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
POC-0.6 SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
POC-1.2 SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
POC-2.5 SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
POC-5 SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
POC-10 SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
POC-20 SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
POC-40 SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PRB Hollow Shift brake (b SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PRB-1.2H SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PRB-2.5H SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PRB-5H SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PRB-10H SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PRB-20H SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PTB Heat Pipe Cooling BrPTB-2.5BL3  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PTB-5BL3  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PTB-10BL3  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PTB-20BL3  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PTB-40BL3  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
Power Box and SwitchinCMPH-250/4HB SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
CSM-55DB SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
DMP-10/24  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
DMP-20/24A SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
DMP-63/24A SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
DMP-100/24 SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
DMP-200/24 SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
EMP-20DB SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
EMP-70DB SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
FMP-10DA  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
FMPR-70/24D  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TMP-40D  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
RP Rever pack SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
RP-250  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
RP-400  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SBR SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SBR-32-0003EZ  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SBR-42-0015EZ  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SBR-62-0030EZ  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SBR-82-0100EZ  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SBR-112-0160EZ  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SBR-152-0450EZ  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SBM  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SBM-90-02  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SBM-90-04  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SBM-115-07  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SBM-140-15  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SBM-160-22  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SBM-160-37  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF Clutch SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-250/BMG  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-250/BMS-AG  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-400/BMG  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-400/BMS-AG  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-500/BMP  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-501/BMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-650/BMP  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-650/BMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-650/IMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-825/BMP  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-825/BMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-825/IMP  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-825/IMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-1000/BMP  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-1000/BMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-1000/IMP  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-1000/IMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-1225/BMP  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-1225/BMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-1225/IMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-1525/BMP  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-1525/BMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-1525/IMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-1525HT/BMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-1525HT/IMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF Clutch with Flat SprinSF-650/BMF  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-825/BMF  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-1000/BMF  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-1225/BMF  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-1525/BMF  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SF-1525HT/BMF  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SFC Clutch  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SFC-250/BMS-AG  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SFC-400/BMS-AG  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SFC-500/BMP  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SFC-501/BMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SFC-650/BMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SFC-650/IMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SFC-825/BMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SFC-825/IMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SFC-1000/BMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SFC-1000/IMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SPO Clutch SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SPO-2  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SPO-5  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SPO-10  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SPO-15  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SPO-20  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SPO-40  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SPO-80  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
STZ Clutch SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
STZ-6.3  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
STZ-10  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
STZ-16  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
STZ-25  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
STZ-40  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TB Brake SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TB-260/FMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TB-400/FMS  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TB-500/IMP  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TO clutch SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TO-2  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TO-5  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TO-10  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TO-15  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TO-20  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TO-40  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TO-80  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TR Clutch  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TR-2  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TR-5  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TR-10  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TR-15  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TR-20  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TR-40  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TR-80  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TR-280  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TR-560  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TZ Clutch SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TZ-6.3  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TZ-10  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TZ-16  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TZ-25  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TZ-40  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
Tension Controller SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PCA-110A  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PCD-120B  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PCF-120A  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PCM-102  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PCM-202  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PCT-110  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PS-2.8  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
PS-6.0A  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
RD-5C1  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
RD-10D  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
RD-15C1  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
RD-25D  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
RD-50C1  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
RD-150C1  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
SNW-100S1  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam
TA-100  SINFONIA Vietnam ANS Vietnam