qm150.png

AnsVietnam – Nhà phân phối thiết bị tự động hóa-thiết bị công nghiệp-thiết bị đo lường của các hãng Metrix, Balluff, Vaisala, Valbia, RMF, EGE, Unitronics...

 Ngoài các hãng trên, ANS Vietnam còn phân phối các thiết bị khác như sau:

Diesel Fuel Flow Meters  
Flomec Vietnam  01A Series Digital Diesel Flow Meter
Flomec Vietnam  QM150 Series Mechanical Diesel Flow Meter
Flomec Vietnam  A1 Series Flow Meter - Aluminium
Flomec Vietnam  OM Series Flow Meter
Water Flow Meters  
Flomec Vietnam  01N Series Water Flow Meter
Flomec Vietnam  TM Series Water Flow Meter
Flomec Vietnam  A1 Series Flow Meter - Nylon
Flomec Vietnam  G2 Series Turbine Flow Meter
Flomec Vietnam  G2 Series Brewery Meters (Sanitary Fittings)
Chemical/Adblue Flow Meters
Flomec Vietnam  OM Series Chemical Flow Meter
Flomec Vietnam  A1 Series Flow Meter - Nylon
Oil Flow Meters  
Flomec Vietnam  OM Series Flow Meter
   
Brewery Flow Meters  
Flomec Vietnam  G2 Series Brewery Meters (Sanitary Fittings)
Flomec Vietnam  RT40 Flow Rate Totaliser
Flomec Vietnam  RT14 Series Flow Rate Totaliser

Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thong tin bên dưới:

Hot line: 0916551124
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ans
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress