West Controls Solutions là công ty chuyên môn về kiểm soát nhiệt độ và quy trình| Đại lý West Control Solutions Vietnam

1/ Tổng quan về West Controls Solutions | West CS Vietnam

west cs vietnam logo

West Controls Solutions (West CS) là công ty chuyên môn về kiểm soát nhiệt độ và quy trình  bao gồm 4 công ty nhỏ :  PMA, West Instruments ,CAL Controls & Partlow. Với sự kết hợp nguồn lực và kiến ​​thức chuyên môn của 4 công ty ưu tú này , West-cs  tự hào cung cấp các sản phẩm hiệu quả, tiết kiệm chi phí và chất lượng cao mà thị trường tự động hóa ngày nay đang đòi hỏi.

2. Bộ điều khiển nhiệt độ cho Buồng đốt PMA KS 40-1 Burner Temperature Controller  | West CS Vietnam

Bộ điều khiển nhiệt độ đa năng dành cho buồng đốt KS 40-1 được thiết kế cho các nhiệm vụ điều khiển phổ quát, chính xác và tiết kiệm chi phí đối với các buồng đốt điều chế hai và ba giai đoạn. Nó có thể được chuyển đổi 1 cách đơn giản giữa điều khiển bật / tắt của buồng đốt 2 giai đoạn và điều khiển cơ giới để điều chỉnh buồng đốt trong quá trình hoạt động. Do đó các loại nhiên liệu khác nhau có thể áp dụng tối ưu.

Burner Temperature Controller PMA KS 40-1 West CS Vietnam

Datasheet KS 40-1
Đầu vào đa năng cho phép kết nối với  cặp nhiệt điện và Pt100 để kiểm soát nhiệt độ. Bộ truyền áp suất 2 dây, 3 dây hoặc 50/30/50 có thể được sử dụng để kiểm soát áp suất lò hơi. Có sẵn một đầu vào bổ sung có thể được sử dụng cho tín hiệu định chuẩn bên ngoài hoặc bù trừ thời tiết.

The universal temperature controller KS 40-1 burner is intended for universal, precise, and cost-effective control tasks of modulating, two- and three-stage burners. It can be switched between the simple on/off control of 2-stage burners and motorised control for modulating burners during operation. Thus different fuels are optimally applicable.

The process value signal is connected via a universal input allowing thermocouples and Pt100 to be used for temperature control. 2-wire, 3-wire or 50/30/50 pressure transmitters can be used for boiler pressure control. An additional input is available which can be used for external setpoint or weather-compensation.

Xem thêm datasheet PMA KS 40-1 ​tại đây

Benefits & Features :

 • BluePort® interface and BlueControl® software
 • Modulating, two or three stage regulation
 • Automatic/manual and function key
 • External setpoint and external correction
 • Typetested to  EN 14597
 • 100 ms cycle time, i.e. also suitable for fast control loops
 • Customer-specific linearization for all sensors
 • Settings can be blocked via password and internal switch for high security
 • Extended temperature range up to 60 °C allows mounting close to the process
 • Easy 2-point or offset measurement correction
 • Logical combination of digital outputs, e.g. for general alarm
 • Built-in transmitter power supply
 • Splash-water proof front (IP 65)

Specification:

 • Product Category:           Single Loop Controller
 • Dimensions and size:      96m x 48mm x 118mm (HxWxD), 1/8 DIN
 • Connectors:       Pin or screw terminals
 • Primary Input Type:        Thermocouple, Resistance thermometer, Current, Voltage
 • Other Inputs:     External setpoint
 • Output Type:     3 Relays
 • Max. Number of Outputs:           3
 • Scan Time:          100 ms
 • Control Type:     ON/OFF, PID, Dual PID, 3-Point Stepping
 • Number of Programmer Segments:        4
 • Power Supply:   90-260 VAC, 20,4-26,4 VAC: Frequency 48-62 Hz,
 • 18-31 V DC
 • Communications:            
 • Panel Sealing:    IP65
 • Certifications:    CE, Tested to EN14597 (replaces DIN 3440), cULus
 • Software Tools:                BlueControl

  Xem thêm sản phẩm West Controls Solutions tại đây