ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”

 Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902 337 066 <(@^@)> Ms Diệu

email I           dieu.ans@ansvietnam.com
website 1I     http://thietbitudong.org/

website 2I     http://tudonghoaans.com/


Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

 

NO Code hàng Tên hàng Tên hãng + Vietnam
Tên TA Tên TV
1 P 10 Pressure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
2 P 12 Pressure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
3 P 20 Pressure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
4 P 21 Pressure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
5 P 121 Pressure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
6 P 131 Pressure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
7 P 126 Pressure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
8 P 136 Pressure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
9 P 115 Pressure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
10 P 940 Pressure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
11 P 120 Pressure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
12 P 130 Pressure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
13 P 132 Pressure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
14 P 133 Level transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
15 P 135 Level transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
16 P 135K Level transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
17 P 137 Level transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
18 P 139 Level transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
19 P 142 Level transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
20 PR 10 Pressure switch Công tắc áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
21 PR 20 Pressure switch Công tắc áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
22 PM 82 Digital Pressure Gauge Đồng hồ đo áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
23 PM 82-3 Digital Pressure Gauge Đồng hồ đo áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
24 PM 82-4 Digital Pressure Gauge Đồng hồ đo áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
25 PTM 82 Digital Pressure Gauge Đồng hồ đo áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
26 PM 63 Digital Pressure Gauge Đồng hồ đo áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
27 PDM 80-1 Digital Pressure Gauge Đồng hồ đo áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
28 PD 40 Diff. preussure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
29 PD 41 Diff. preussure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
30 PD 81 Diff. preussure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
31 PDM 80-2 Diff. preussure transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
32 FM 1 Level switch Công tắc Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
33 FS 1 / ERK 1.4 Level switch Công tắc Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
34 EMW 63.4 Temperature transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
35 ERW 72.4 Temperature swicth Công tắc nhiệt độ Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
36 PTM 82 Digital Thermometer Nhiệt kế kĩ thuật số Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
37 TM 63 Digital Thermometer Nhiệt kế kĩ thuật số Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
38 ET / ETS 31 Isolation amplifier Bộ khuếch đại  Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
39 ET 32 Isolation amplifier Bộ khuếch đại  Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
40 P131-4B0-V17 Pressure Transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
PDM80 -2510 - 011 Differential pressure gauge Thiết bị đo áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
PM82-0110-330 Digital contact gauge Thiết bị đo kĩ thuật Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
P120.01-403-F3A Pressure Transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
P115-400-G161-1 OEM Pressure Transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
P121-400-G17 Pressure Transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
PM82-0110-330-0-10 Digital contact gauge Thiết bị đo kĩ thuật Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
PM82-3110-330 Digital contact gauge Thiết bị đo kĩ thuật Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
PM82-4-01-HD-330 Digital contact gauge Thiết bị đo kĩ thuật Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
P20-HB1-1111 Pressure Transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
PD41.01-4PY2-R1H-H0 Differential
 pressure transmitter 
Thiết bị đo áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
P136-401-F31 Pressure Transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam
P136-402-F31 Pressure Transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Đại lý phân phối Noeding tại Việt Nam