ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”

 Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902 337 066 <(@^@)> Ms Diệu

I email I           dieu.ans@ansvietnam.com
website 1I     http://thietbitudong.org/

website 2I     http://tudonghoaans.com/


Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

"Model: MRE-32SP101FKB2-G
Absocoder"
"Model: MRE-G256SP101FKB2-G
Absocoder"
"Model: MRE-G1280SP101FKB2-G
Absocoder"
"Model: 4P-S-0144-20
Extension cable"
"Model: VS-Q62B-V1PG-R3
Converter"
"Model: MRE-G256SP101FKB2-G
Absocoder"
"Model: MRE-G1280SP101FKB2-G
Absocoder"
"Model: 4P-RBT-0044-20
Extension cable"
"Model: SCAH-40x150-FB9.9-BT0B010.0A1-S11
Cylnuc"
"Model: SCAH-40x120-LB9.9-BT3B310.0A1C3-S52
Cylnuc"
"Replaced by: VS-5F
(VS-5E) Varicam"
"Model: VS-K-F
Mounting fixture"
"Replaced by: 3P-S-0102-20
(3P-S-FG-20) Extension cable"
"Model: VLS-1024PYB
Absocoder"
"Model: VLS-256PW128B
Absocoder"
"Model: GPS-C01-10
Sensor Extension cable"
"Model: VLS-8SM20-255-S485
Abdocoder of Rod Sensor"
"Model: IRS-51.2P30D1382P4PAR15-S279
InRodSensor"
"Model: IRS-51.2P30D1203P2PAR15-S280
Abdocoder of Rod Sensor"
"Model: IRS-51.2P30D1100P8PAR15-S281
Abdocoder of Rod Sensor"
HOIST
"Model: MRE-G64SP062FBC
Absocoder"
Test report MRE-G64SP062FBC
"Model: 4P-S-0103-30
Extension cable"
"Model: VM-2PR STYLE1
Profibus Converter (2CH)"
Test report VM-2PR STYLE1
BOOM
"Model: MRE-G128SP062FBC
Absocoder"
Test report MRE-G128SP062FBC
"Model: 4P-S-0103-30
Extension cable"
"Model: VM-2PR STYLE1
Profibus Converter (2CH)"
Test report VM-2PR STYLE1
TROLLEY
"Model: MRE-G128SP101LKB2-G
Absocoder"
Test report MRE-G128SP101LKB2-G
"Model: 4P-S-0144-30
Extension cable"
"Model: NCW-3DHPRM2R
Profibus Converter for MRE-P101"
Test report NCW-3DHPRM2R
GANTRY
"Model: MRE-G320SP101LKB2-G
Absocoder"
Test report MRE-G320SP101LKB2-G
"Model: 4P-S-0144-50
Extension cable"
"Model: NCW-3DHPRM2R
Profibus Converter for MRE-P101"
Test report NCW-3DHPRM2R
"Model: EZA-SADRA-04
ezABSO"
"Model: AB934N
Converter "
"Model: SCAH-40x200-CB0-NT0B 2.0A1A3
Cylnuc Cylinder"
"Model: 4P-S-9044-120
Extension cable"
"Model: VS-5FX-1
Varicam"
"Model: MRE-G320SP062FAC
Absocoder"
"Model: VM-2YE
Converter"
"Model: MRE-G64SP101LKB2-G
Absocoder"
"Model: MRE-G64SP062FAC
Absocoder"
"Replaced Model: VS-10G-D-MP
(VS-10B-UDNP-0-1.1) Converter"
"Model: VS-C10G-R01
Conversion cable"
"Model: VS-C10G-R02
Conversion cable"
"Model: VRE-P028SAC
Absocoder"
"Model: NCV-30HBPLC
Converter"
"Model: VS-5F-1
Varicam "
"Model: VS-K-F
Panel mounting fixture "
"Model: VLS-8SM20-235-S461
Absocoder"
"Model: GTR-E1
Touch roll"
"Model: VLS-1024PY800B
Absocoder"
"Model: VLS-256PW128B 
Absocoder"
"Model: NCW-3DNIPLW 
Ethernet IP Converter (2CH)"
"Model: 4P-RBT-0103-5 
Extension cable"
"Model: 4P-RBT-0103-6
Extension cable"
"Model: SCAH-63x1200-LB0-B-T0-B0-2.0-A1
Cylnuc Cylinder"
"Model: AB934N
Converter "
"Model: 4P-S-9044-150 
Extension cable"
"Model: 3S-S-9044-200 
Extension cable"
"Model: IRS-51.2P18D435P2PAR20
InRodSensor"
"Model: CSA-20x300-LS7-C2.0-A1
Cylinder"
"Model: VS-Q62B-C
Converter"
"Model: 3P-RBT-0102-5 
Extension cable"
"Model: GPS-2824M-0.5
Ezgap sensor "
"Model: VRE-P062SAC
Absocoder"
"Model: VRE-P062SAC
Absocoder"
"Model: EZA-SAPLE-04
ezABSO encoder"
"Model: M1A-15K/16K
Coupling"
"Model: 4P-S-9090-150 
Cable"
"Model: NCW-3DHPRM2R
Converter"
"Model: NCW-3DHPRM2R
Converter"
"Model: 4P-S-0144-300
Cable"
"Model: GTR-E1
Touch roll"
"Model: GPS-2824M-0.5
Ezgap sensor"
"Model: VS-5FX-1
VARICAM "
"Model: VS-5FX
VARICAM "
"Model: MRE-G64SP062FBC
Absocoder"
"Model: MRE-G128SP062FBC
Absocoder"
"Model: MRE-G128SP101LKB2-G
Absocoder"
"Model: MRE-G320SP101LKB2-G
Absocoder"
"Model: MRE-32SP062FBC
Absocoder"
"Model: MRE-32SP101LKB10-G
Absocoder"
"Model: NCW-3DHPRM2R 
Converter"
"Model: 4P-S-0144-300
Cable"
"Model: VS-Q62B-V1PG
Converter "
"Model: VRE-P062SAC
Absocoder"
"Model: GCS-5F1-1
Gun controller "
"Model: MRE-32SP061FKR
Absocoder"
"Model: VRE-P062SAC
Absocoder"
"Model: GCS-1
Gun controller "
"Model: VRE-P062SAC
Absocoder"
"Model: GCS-1
Gun Controller"
"Model: VS-C05-5
Cable"
"Model: 3P-S-0102-20
Extentiion Cable"
"Model: HPS-M30M-5
Sensor"
"Model: PXA-20HMG
Converter"
"Model: HPM-34
Magnet"
"Model: VS-10GH-D-M2R
Varilimit"
"Model: MRE-32SP062FAC
Absocoder"
"Model: MRE-32SP101LKB10-G
Absocoder"
"Model: VS-5FT-1
Varicam
VS-5F-T-1-R3 is obsolete"
"Model: VRE-P028SAC ENCODER
Absocoder"
"Model: AB933N
Converter"
"Model: VS-5F-1
Varicam
VS-5E-1 is discontinued"
"Model: VS-K-F
Panel Mounting Fixture"