ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”

 Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902 337 066 <(@^@)> Ms Diệu

email I           dieu.ans@ansvietnam.com
website 1I     http://thietbitudong.org/

website 2I     http://tudonghoaans.com/


Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

 

100% USA Origin

ABB Vietnam

V18345-1010551001
Valve Positioner

100% Sweden Origin

Anybus/HMS Vietnam

Order code: 017504
PROFIBUS-DP Master Simulator

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BMP0006
BMP 01-EL1PP21A-0064-00-P02 Magnetic Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BMP0006
BMP 01-EL1PP21A-0064-00-P02 Magnetic Sensors

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330130-085-01-05
3300 XL 8MM Proximity Sensor Probe

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330171-00-32-05-01-05
3300 XL 5 mm Proximity Probes

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330105-02-12-10-02-05
3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330130-040-01-05
3300 XL Extension Cable

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330130-080-03-05
3300 XL Standard Extension Cable

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330180-50-05
3300 XL Proximitor Sensor

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330130-040-00-05
3300 XL Standard Extension Cable

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330104-00-07-10-02-05
3300 XL 8 mm Proximity Probes

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330101-00-20-10-02-05
3300 XL 8 mm Probe

100% Netherlands Origin

BRONKHORST Vietnam

Model: F-203AV-M50-AGD-00-V
Mass Flow Controller

100% Netherlands Origin

BRONKHORST Vietnam

Model:  F-203AV-1M0-AGD-00-V
Mass Flow Controller

100% USA Origin

Corken Vietnam

Z2000-HGA6EEU
Bơm cánh gạt

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

Replaced by: DA-7041-153-9E
(DA-41-153-9E) Bourdon Tube Pressure Switch

100% Germany Origin

E+H Vietnam

Code: FTI56-AAB2RVJ43A1A
Description: Capacitive point level switch

100% Germany Origin

EGE Elektronik

ID No: P71019
Type: TN 552 GAPP Temperature controller compact model analog output, 1 switching point

100% Germany Origin

EGE Elektronik

ID No: P11116
Type: SN 450-A4-GRS Flow controller compact model G1/2 L=31 mm relay-normally open

100% Germany Origin

EGE Elektronik

ID No: P11116
Type: SN 450-A4-GRS Flow controller compact model G1/2 L=31 mm relay-normally open

100% Italy Origin

Euro Press Pack Vietnam

Model: PN16216
Bơm tay thủy lực

100% Germany Origin

FLENDER Vietnam

000.009.986.225
Gear Clutch unit ; P2KA size: 12 ; Same as S/N 4077410-50-1

100% China Origin

Fluke   Vietnam

FLUKE-725/APAC/EDC
MULTIFUNCTION PROCESS CALIBRATOR, APAC & EDC

100% Italy Origin

Gefran Vietnam

PCUR036
MK4 sensor accessories ; Sliding cursor, axial joint (high)

100% Germany Origin

HACH Vietnam

Code: PHC72501
Description: Refillable Glass pH Electrode

100% USA Origin

Honeywell Vietnam

Model : E3O2
Honeywell Analytics E3Point Oxygen (O2) Sensor Cartridge E3O2

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Code: LMT100
Description: Sensor for point level detection

100% Denmark Origin

Kamtrup Vietnam

Type Nbr: 403CD051931867
Config number: 3-3-436-510-00-24-24-1-0-95-10-3-0000
Flow sensor position

100% Denmark Origin

Kamtrup Vietnam

403CF05193186
Flow sensor position
MULTICAL® 403 Cooling

100% Denmark Origin

Kamtrup Vietnam

Type Nbr: 403CH051931867
Configure Number: 3-3-483-510-00-24-24-1-0-95-10-3-0000
Flow sensor position: Inlet ; Energy unit: kWh

100% Japan Origin

Matsui Vietnam

Regeneration Blower
Model: T-170MS (MJ code 18202)

100% Switzerland Origin

MC-monitoring Vietnam

Code: RTM-200 (330-470mm)
Rotor Temperature Monitor (330 - 470mm)

100% USA Origin

MTS Sensor

Code: RD4CD1S1250MD56N101Z02
Temposonics® R-Series

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Model: TH1-0425-102-423-101
Transducer

100% Germany Origin

Sauter Vietnam

SD 100N100 (100N/ 0.020N)
Máy đo lực đàn hồi lò xo

100% Japan Origin

Showa-Seiki Vietnam

Order code : NRJ2-TS-04X03R
Rotary Joint (replace for RJ-TS-04X03R  & NRJ-TS-04X03R)

100% Japan Origin

SR-ENGINEERING Vietnam

Order code : SR10012C-A2
"SR" Pump                            

100% Japan Origin

SR-ENGINEERING Vietnam

Order code : EF21-17.1F-A1
"SR" Pressure Switch                        

100% Germany Origin

Tival Vietnam

Model: FF 4-16 VdS DAI
Art No: 1020 067 Pressure switch

100% Germany Origin

Tival Vietnam

Model: FF 4-16 VdS DAI
Art No: 1020 067 Pressure switch

100%  Germany Origin

TR Electronic  Vietnam

Code: 5802-00134
Description: Encoder

100% Korea Origin

Woori Vietnam

Model: WRDT-2000
Auto Drain Trap