ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”

 Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902 337 066 <(@^@)> Ms Diệu

email I           dieu.ans@ansvietnam.com
website 1I     http://thietbitudong.org/

website 2I     http://tudonghoaans.com/


Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

 

No.  Code Brand Vietnam
1 ROTARY JOINT-Khớp nối xoay-KR1000 Rotary Joint-Khớp nối-Kwangjin Vietnam
2 ROTARY JOINT-Khớp nối xoay-KR2200 Rotary Joint-Khớp nối-Kwangjin Vietnam
3 ROTARY JOINT-Khớp nối xoay-KR3000 Rotary Joint-Khớp nối-Kwangjin Vietnam
4 ROTARY JOINT-Khớp nối xoay-KR3200 Rotary Joint-Khớp nối-Kwangjin Vietnam
5 ROTARY JOINT-Khớp nối xoay-KR3700 Rotary Joint-Khớp nối-Kwangjin Vietnam
6 ROTARY JOINT-Khớp nối xoay-KR4000 Rotary Joint-Khớp nối-Kwangjin Vietnam
7 ROTARY JOINT-Khớp nối xoay-BR6205-15A Rotary Joint-Khớp nối-Kwangjin Vietnam
8 ROTARY JOINT-Khớp nối xoay-OR6200 Rotary Joint-Khớp nối-Kwangjin Vietnam
9 ROTARY JOINT-Khớp nối xoay-KR6414-10 / KR6413-10 Rotary Joint-Khớp nối-Kwangjin Vietnam
10 ROTARY JOINT-Khớp nối xoay-KR6414-15 / KR6413-15 Rotary Joint-Khớp nối-Kwangjin Vietnam
11 ROTARY JOINT-Khớp nối xoay-KR6505-15Ax3P Rotary Joint-Khớp nối-Kwangjin Vietnam
12 ROTARY JOINT-Khớp nối xoay-KR6505-10Ax2P , KR6505-15Ax2P , KR6505-20Ax2P Rotary Joint-Khớp nối-Kwangjin Vietnam
13 ROTARY JOINT-Khớp nối xoay-OR8000 Rotary Joint-Khớp nối-Kwangjin Vietnam
14 SWIVEL JOINT-Khớp xoay-KJ100 Swivel Joint-Khớp xoay-Kwangjin Vietnam
15 SWIVEL JOINT-Khớp xoay-KJ200 Swivel Joint-Khớp xoay-Kwangjin Vietnam
16 SWIVEL JOINT-Khớp xoay-KJ300 Swivel Joint-Khớp xoay-Kwangjin Vietnam
17 SWIVEL JOINT-Khớp xoay-KJ400 Swivel Joint-Khớp xoay-Kwangjin Vietnam
18 SWIVEL JOINT-Khớp xoay-KJ500 Swivel Joint-Khớp xoay-Kwangjin Vietnam
19 SWIVEL JOINT-Khớp xoay-KJ600 Swivel Joint-Khớp xoay-Kwangjin Vietnam
20 SWIVEL JOINT-Khớp xoay-KJ610 Swivel Joint-Khớp xoay-Kwangjin Vietnam
21 SWIVEL JOINT-Khớp xoay-KJ410 Swivel Joint-Khớp xoay-Kwangjin Vietnam
22 SWIVEL JOINT-Khớp xoay-OJ700 Swivel Joint-Khớp xoay-Kwangjin Vietnam
23 Hydraulic Expand Shaft--KJC Hydraulic Expand Shaft Swivel Joint-Khớp xoay-Kwangjin Vietnam
24 Press Seat--KJC Press Seat Swivel Joint-Khớp xoay-Kwangjin Vietnam
25 ROTARY JOINT-Khớp nối xoay - BR6000 Swivel Joint-Khớp xoay-Kwangjin Vietnam
26 ROTARY JOINT-Khớp nối xoay - OR2415-25A Swivel Joint-Khớp xoay-Kwangjin Vietnam
27 ROTARY JOINT-Khớp nối xoay - OR8000  Swivel Joint-Khớp xoay-Kwangjin Vietnam
28 ROTARY JOINT-Khớp nối xoay - KR6700 Swivel Joint-Khớp xoay-Kwangjin Vietnam
29 ROTARY JOINT-Khớp nối xoay - KR6605-10A Swivel Joint-Khớp xoay-Kwangjin Vietnam
30 ROTARY JOINT-Khớp nối xoay - KR6100 Swivel Joint-Khớp xoay-Kwangjin Vietnam
31 ROTARY JOINT-Khớp nối xoay - KR6364-30 Swivel Joint-Khớp xoay-Kwangjin Vietnam