ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”

 Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902 337 066 <(@^@)> Ms Diệu

email I           dieu.ans@ansvietnam.com
website 1I     http://thietbitudong.org/

website 2I     http://tudonghoaans.com/


Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

 

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Art number: 024312

Potentiometer LWH-0300

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Art number: 024307

Potentiometer LWH-0175

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Art number: 024320

Potentiometer LWH-0500

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Art number: 024310

Potentiometer LWH-0250

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Art number: 024306

Potentiometer LWH-0150

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Art number: 024330

Potentiometer LWH-0750

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Art number: 024311

Potentiometer LWH-0275

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Art number: 024336

Potentiometer LWH-0900

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Art number: 024309

Potentiometer LWH-0225

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Art number: 024314

Potentiometer LWH-0360

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Art number: 024316

Potentiometer LWH-0400

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Art number: 024318

Potentiometer LWH-0450

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Art number: 024324

Potentiometer LWH-0600

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Art number: 024303
Potentiometer LWH-0075

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Art number: 024305
Potentiometer LWH-0130

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Art number: 054153
Signal conditioner MUW 205-4
Correct Mode: MUW-250-4

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Model: RFC-4851-636-321-256
Rotary Sensor

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Model: TH1-0425-102-423-101
Transducer

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Art number: 023264
Potentiometer TS-0100

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Art number: 025336
Potentiometer TLH-0900

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Art number: 023274
Potentiometer TRS-0100

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Model: Z-G60
Part Number: 058100 Coupling

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Art number: TH1-1000-105-423-102
Linear Transducer

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Art number: 005697
Position marker Z-TH1-P18

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Art number: 054173
Signal Conditioner Module MUK350-4

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Modelr: Z301-M6/M6
Ball coupling

100% Germany Origin

Novotechnik  Vietnam

Art number: 005698
Ring position marker Z-TH1-P19

100% Germany Origin 

Braun Vietnam

Model: E1594-Rev1
Test Frequency Generator Module to E15 System, with 4 pre-programmed frequency levels

100% Germany Origin 

Braun Vietnam

Model: E1518-61438-Rev1
input module to E15 System 61438 (100% compatible)

100% Germany Origin 

Braun Vietnam

Model: E1553-Rev3
Alarm Module (Limit Switch) with 2 programmable setpoints
100% compatible successor model for module E1553 and module E1553 Rev2

100% Spanish  Origin

J+J

Code: J4CS-55
24V-240V 55NM Multi Voltage Actuator F05/07x17MM
(J3CL55 is obsolete)

100% Taiwan  Origin

Poundful  Vietnam

PF-MF-2H2
Microprocess Frequency Transmitter

100% USA Origin

Metrix Vietnam

Mech Switch 5550-411-341
Mechanical Vibration Switch

100% Taiwan Origin

Apex dynamic Vietnam

Code: AB090-050-S2-P2/ FANUC BETA is 0.5/6000
Drawing No. AB0902-P0401200402
(Based on S/N : 2112161941) Gear Box

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 9200-03-02-02-00
Two-Wire Seismoprobe Velocity Transducer

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 74712-06-12-04-04
High-temperature Two-wire Transducer

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330105-02-12-10-02-05
3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330130-080-00-00
3300 XL Standard Extension Cable

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330101-00-12-10-02-00
3300 XL 8 mm Proximity Probes

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330130-080-00-00
3300 XL Standard Extension Cable

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330180-90-00
3300 XL Proximitor Sensor

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330105-02-12-10-02-05
3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes