ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”

 Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902 337 066 <(@^@)> Ms Diệu

email I           dieu.ans@ansvietnam.com
website 1I     http://thietbitudong.org/

website 2I     http://tudonghoaans.com/


Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

 

100% USA Origin

IET Labs Vietnam

Code: HARS-X-60.001
Decade Resistor

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Ultrasonic Flow Meter for Air
TRX80B-C/5P (Built-in Battery Type) without cable

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Ultrasonic Flow Meter for Air
TRX80B-C/5P (Built-in Battery Type) with 5m cable

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Ultrasonic Flow Meter for Air
TRX80B-C/5P (Built-in Battery Type) with 20m cable

100% Italy Origin

Gefran Vietnam

Model: 40B-96-5-10-RR-R0-0-0-1
Indicator (replaces 40B-96-4-10-RR-R-0-1-000)

100% Italy Origin

Gefran Vietnam

Model: PCIR A
Position sensors

100% Denmark  Origin

Scancon Vietnam

Ordering Code: 2REX-A-100-AL-N-10-20-66-00-EC01-K-00
Ex-proof-encoders

100% Italy Origin

FPZ Vietnam

SK05MS50+0194
SCL K05-MS MOR - IE3 - M.E. 3.0 - 3.5 kW - 2 POLI - 345-415/200-240V 50Hz - 380-480/220-280V 60Hz - WR - UR - IE3 - CL. F
TROP.-  PTO - IP55 - UNPAINTED

100% Italy Origin

FPZ Vietnam

SK06MS50+0160
OPTION:
SCL K06-MS - MOR - IE3 - M.E. 4.0 - 4.8kW - 2 POLI 345-415/200-240V 50Hz - 380-480/220-280V 60Hz - WR - cURus - IE3 -
CL. F - TROP. + PTO - IP55 - UNPAINTED

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

Model: FXAIM01
Analog output module (4~20mA : 8ch)

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

Model: FXAOM01A
Analog output module (4~20mA : 8ch)

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

CPCNT01
ControlNet Interface card

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

CPETH02
Ethernet Interface card

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

CPCPU31
CPU Card

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

FXDIM01
Digital input module (DC24V : 16ch)

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

FXDOM01
Digital output module (8ch

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

FXAIM02
Analog input module (4~20mA/DC24V Distribution : 8ch)

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

FXIRS01
Infrared flame detector module

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

FXAOM01AD-1
Analog output module (4~20mA : 8ch)

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

FXEOS01
Electrical over speed trip module

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

FXOPC01
Over speed protection module

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

FXTCL02
Turbine interlock

100% Canada Origin

GREYSTONE Vietnam

Model: UPB2AX
Ultra Low Pressure Transducer, Polycarbonate with hinged and gasketed cover, +/0.25 "C, +/-0.125 "WC, +/-60 Pa, +/-30 Pa, Analog, No Relay

100% Canada Origin

GREYSTONE Vietnam

Model: SPP6-K
 One 150 mm (6") Stainless steel static pressure probe c/w 900mm (36') pneumatic tubing

100% Canada Origin

GREYSTONE Vietnam

Model: SL-2000-P 
4-wire photoelectric duct smoke detector

100% Canada Origin

GREYSTONE Vietnam

Model: STN-2.5 
Metal sampling tube for SL-2000 ; 6" to 2.5'

100% UK Origin

Ex-heat Vietnam

Model: HBX3-36-A
Industrial Safe Area Removable Core Type Oil Immersion Heater

100% Germany Origin

Bauer Container Vietnam

Model: 1GU500L
Type GU 500 ; Tilting Container
0,50m3, 1440 x 780 x 680, 1000kg

100%  Korea Origin

Rotork YTC Vietnam

Smart Positioner YT-3300LSN5201S

100% Italy Origin

ODE Vietnam

21W5KV350_BDA08223DS
EV 2VIE NC 1 1/4 SERVOCOM  Valve

100% Germany Origin

Phoenix Contact Vietnam

Code: 2884208
Description: ILB BT ADIO MUX-OMNI Wireless set

100% Germany Origin

Phoenix Contact Vietnam

Code: 2708274
Description: PSI-MOS-PROFIB/FO 850E FO converters

100% Italy Origin

Nadi Vietnam

L65T18I1B/AP
220 VAC ; Two way Internal Pilot Valves

100% UK Origin

MEDC Vietnam

Model: HD1JI140NR
Heat Detector for use in Hazardous Areas

100% Australia Origin

University Paton Instruments/
UPI Vietnam

Model: CW-35-A5V35-A5-D3
Watt Transducer

100% US Origin

RAMSEY Vietnam

Model: SPS-2E-1-4-NPT
Ramsey™ Conveyor Protection Switches (142199)

100% Germany Origin

Rico Werk Vietnam

Analog signal divider (-A4)
stock no. 591 323

100% Italy Origin

Gefran Vietnam

Correct Model: IE1-S-8-M-B05C-1-4-F-P-E 2130B000S00
Pressure sensors (IE1-S-8-M-B05C-1-4-F-PEB 2130B000S00)

100% Italy Origin

Gefran Vietnam

Model:  LT-M-0300-S-XL0202
Position sensors

100% Italy Origin

Gefran Vietnam

Model:  LT-M-200-S-XL0202
Position sensors

100% Italy Origin

Gefran Vietnam

Model:  LT-M-0375-S-XL0202
Position sensors ; Stroke  375mm
(LT-M-0370-S-XL0202)

100% Italy Origin

Gefran Vietnam

Model:  LT-M-0450-S-XL0202
Position sensors

100% Germany Origin

Rico Werk Vietnam

Analog signal divider (-A4)
stock no. 591 323

100% Germany Origin

E+H  Vietnam

Code: FMR54-AAACCDBEA8KJJ+LA
Description: Radar measurement

100% Germany Origin

E+H  Vietnam

Code: FMU40-ANB2A4
Description: Ultrasonic Level Measurement

100% Germany Origin

E+H  Vietnam

Code: CM442-AAM1A2F410A
Description: Universal four-wire multichannel controller

100% Germany Origin

VEGA Vietnam

Code: WE61.XXANDRKNX
Description: Vibrating level switch for powders

100% USA Origin

Basscam Vietnam

Model: CF-24-100F-A-2-DXX
Camera, Furnace, Color lens probe

100% USA Origin

Basscam Vietnam

Model: CFPFLG-B
Mount, CF Series Furnace Camera Univ. Flange & Heat Shield,
5.5" dia

100% USA Origin

Basscam Vietnam

Model: F-CF-RC1-WI
Filtration & Regulation

100% USA Origin

Basscam Vietnam

Model: F-CF-RC1-WI
Filtration & Regulation