ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”

 Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902 337 066 <(@^@)> Ms Diệu

email I           dieu.ans@ansvietnam.com
website 1I     http://thietbitudong.org/

website 2I     http://tudonghoaans.com/


Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

 

100% Singapore/ Japan Origin

Fukuda Vietnam

Model: MF200
12V Wet Cell M/F Battery (CLASS A)

100% UAE Origin

Naffco Vietnam

Model: NDR 106
Description : 2-1/2" Right Angle landing valve, flange type, out let female. Instantaneous to BS 336 coupling with plank Cap and chain, Brass Painted Red RAL3000 with Big Black painted C.l Hanle

100% Denmark Origin

PR Electronics Vietnam

PR Universal Uni/bipolar Transmitter Model: 4104

100% Denmark Origin

PR Electronics Vietnam

PR Front Programming Display Model: 4501

100% Taiwan Origin

Tung Tsuon Vietnam

Ring Blower Model : TS-220
Capacity : 5 m3/min ; Preesure : 2000 mmH2O
Connect :  2" inch ; Motor : 2.2 kw
(3 Phase , 220/380V , 50Hz, 2 Pole)

100% Germany Origin

Vega Vietnam

Code: CP65.XXKGSRKMX
Description: Capacitive cable probe

100% Germany Origin

Vega Vietnam

Code: PSSR68.XXEGD2BRMXX
Description: Radar sensor

100% Germany Origin

Vega Vietnam

Code: PS69.AXCFBABXDMXXX
Description: Radar sensor

100% Germany Origin

KRIWAN Vietnam

Code: 22A620S80
Description: INT69 KF2 Diagnose

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Code: LDSBRPT02M05602A4L1
Temposonics LD Sensor

100% Germany Origin

Sick  Vietnam

Code: 1023668
Description: DME5000-112

100% USA Origin

JAQUET Vietnam

Part number: 385Z-05322
GreenLine F12A - Hall Effect Sensor M12x1 with integral Connector71.00

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: HD67056-B2-250
Description : Converter

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code:  HD67056-B2-40
Description : Converter

100% Lithuania Origin

Ados-tech  Vietnam

Model: NIBI-PRO 8Х (replace NIBI-PRO 5X)
Digital night vision binoculars
LRF and Illuminator for this device is detachable and not included

100% UAE Origin

Naffco Vietnam

Model: NDR 106
Description : 2-1/2" Right Angle landing valve, flange type, out let female. Instantaneous to BS 336 coupling with plank Cap and chain, Brass Painted Red RAL3000 with Big Black painted C.l Hanle

100% Taiwan Origin

PCE  Vietnam

Model: PCE-228P
pH-Meter PCE-228P inclusive pH-Electrode IJ-44C and temperature Probe TP-07

100% China Origin

Matsui Vietnam

Dehumidifying Dryer
Model: MJ3-50A

100% China Origin

Matsui Vietnam

Dehumidifying Dryer
Model: MJ3-100A

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HMT360 5A22BCH1B2BJ5A30
Transmitter Unit for HMP360 Series Probes
Transmitter type: HMT365 for high temperatures

100% USA Origin

Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI310LTS
-40 to 600°C (-40 to 1112°F), 8 - 14 µm, 10:1, 130 msec, 1m cable

100% USA Origin

Metrix Vietnam

Seismic ST6917-156-1-0
IPT low cost vibration transmitter (velocity) to 125° C operation Standard  0.8 ips (20.3mm/s), rms ; Mounting:  M6 x 1.0

100% USA Origin

Nidec Industrial Vietnam

Code: M6C-4S8HX51-W003
Encoder

100% Taiwan Origin

Tougu Denki Vietnam

Model : DS-7
Sensor

100% EU Origin

ASCON TECNOLOGIC Vietnam

Code: M5-3105-0200
Description:Controller (M5-3105-0100)
(-0100 = french/english manual; -0200 = german/english manual)

100% UK Origin

Picotech Vietnam

ADC-24
High Resolution Datalogger w/ Terminal Board

100% China Origin

QUANGZHOU XIANGLI INSTRUMENT  Vietnam

HC-SL
Vertical manual testing machine

100% Taiwan Origin

Rontai Vietnam

Side Channel Blower
Model: RT-7063 50/60Hz 3PHASE 220/380V

100% Taiwan Origin

Rontai Vietnam

Side Channel Blower
Model: RT-4019 50/60Hz 3PHASE 220/380V

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: HD67056-B2-250
Description : Converter

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code:  HD67032-B2-40
Description : Converter

100% Korean Origin

Amseco/ Potter Signal Vietnam

Mechanical Surface Mount Contact White
Model: AMS-38B-W

100% Japan Origin

Kofloc Vietnam

Model: 3660 series
Code: 3660-1/4SWL-N2-100SCCM-20℃-0
Standard mass flow controller

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 779211
Description: PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 773731
Description: PNOZ mc9p Profinet IO

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 773103
Description: PNOZ m1p ETH

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 773713
Description: PNOZ mc2.1p EtherCAT 2

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 773602
Description: PNOZ ml2p safe link PDP

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 773810
Description: PNOZ ms2p standstill / speed monitor

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 773810
Description: PNOZ ms2p standstill / speed monitor

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 773810
Description: PNOZ ms2p standstill / speed monitor

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 773812
Description: PNOZ ma1p 2 Analog Input

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 751102
Description: PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 777302
Description: PNOZ X2.8P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 750030
Description: PNOZsigma Chip Card-manager set

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 773732
Description: PNOZ mc3p Profibus 2

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 504222
Description: PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 541009
Description: PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 541003
Description: PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 541010
Description: PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1   1unit

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 506335
Description: PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 570500
Description: PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 570640
Description: PSEN sl-1.0p 1.1 VA 1switch

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 570630
Description: PSEN sl-1.0p 1.1 VA/PSEN sl-1.0 1unit

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 570630
Description: PSEN sl-1.0p 1.1 VA/PSEN sl-1.0 1unit

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 773540
Description: PNOZ ml1p safe link

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 773400
Description: PNOZ mi1p 8 input

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 773536
Description: PNOZ mo4p 4n/o

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 773500
Description: PNOZ mo1p 4 so

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 751124
Description: PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 751111
Description: PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 751103
Description: PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 751104
Description: PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 750124
Description: PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 750105
Description: PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 751105
Description: PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 751107
Description: PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 751167
Description: PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 750177
Description: PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 751177
Description: PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 773100
Description: PNOZ m1p base unit

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 541053
Description: PSEN cs3.1n   1switch

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 774790
Description: PNOZ V 30s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o t

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 774790
Description: PNOZ V 30s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o t

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 774306
Description: PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 751109
Description: PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 783100
Description: Set spring terminals PNOZ m0p/m1p/m2p

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 783400
Description: Set spring term mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 773860
Description: PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  2,5m

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 750111
Description: PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 773730
Description: PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

Code: 774086
Description: PNOZ 11 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c

100% Korea Origin

Sejin Hydraulics Vietnam

Model: SHC-150-S
Oil cooler