AnsVietnam – Đại lý phân phối MTS Sensor Vietnam

MTS Sensor Vietnam Code: ERM0400MD341A01
TEMPOSONICS E-Serie Gen II ER
MTS Sensor Vietnam Code: 370 678
M12 (5 pin) female, angled
MTS Sensor Vietnam Code: ERM0520MD341A01
TEMPOSONICS E-Serie Gen II ER
MTS Sensor Vietnam Code: RHM0080MP021S2G1100
0.005mm / 24 Bit gray ; Grd: 2793.47m/s; Temposonics R-Serie
MTS Sensor Vietnam Code: ERM0525MD341A01
TEMPOSONICS E-Serie Gen II ER