ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”

 Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902 337 066 <(@^@)> Ms Diệu

email I           dieu.ans@ansvietnam.com
website 1I     http://thietbitudong.org/

website 2I     http://tudonghoaans.com/


Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

Article no. Type description Product name Tên sản phẩm      
6006101022 C74-U1Z (SW)           E     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006101026 C74-U1Z (GR)                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006101032 C74-GER-U1Z (SW)       E     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006101036 C74-EB-U1Z (SW)        E     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006101060 C74-EB-U1 Y-RAST (SW)        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006101090 C74-GER-U1Z NT1.1H (SW)      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006101108 C74-EB-U1Z (SW)              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006101135 C74-GER-U1Z (SW)             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006201044 C74-EB-U2Z (SW)        E     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006201058 C74-EB-U2ZD BLECH (SW) E     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006201059 C74-EB-U2ZD BLECH (SW)       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006201141 C74-GER-U2Z (SW)             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006351025 C74-SU1Z               E     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006351039 C74-EB-SU1Z            E     B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006351041 C74-ANR.SU1Z                 P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006351129 C74-EB-SU1Z                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006351142 C74-GER-SU1Z           E     A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006451040 C74-EB-SU2Z                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006801143 C74-A2Z                E     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008101001 C2-U1Z                       B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008101007 C2-U1Z O.M.                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008101036 C2-U1Z KURZ                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008104025 C2-U1Z ST                    B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008107019 C2-U1Z K                     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008116013 C2-U1Z R                     B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008116032 C2-U1Z R 90GR                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008351002 C2-SU1Z                      B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008351008 C2-SU1Z O.M.                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008351037 C2-SU1Z KURZ                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008354026 C2-SU1Z ST                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008357020 C2-SU1Z K                    B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008366014 C2-SU1Z R                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008366033 C2-SU1Z R O.M.               B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008801003 C2-A2Z                       B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008801005 C2-E2                        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008801009 C2-A2Z O.M.                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008804027 C2-A2Z ST                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008804029 C2-E2 ST                     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008807021 C2-A2Z K                     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008816015 C2-A2Z R                     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008816017 C2-E2 R                      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008816038 C2-A2Z R O.M.                B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008851004 C2-SA2Z                      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008851006 C2-SE2                       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008857022 C2-SA2Z K                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008866016 C2-SA2Z R                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6009001001 ZS-EB                        B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6009001002 ZS-EB-RAST LINKS             B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6009001003 ZS-EB-LP                     B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6009001004 ZS-EB-RAST LINKS LP          B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6010153027 SGS-SU1Z W F6 230V           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6010853001 SGS-SA2Z W F6 24V            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6010853002 SGS-SA2Z W F3 24V            A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6010853003 SGS-SA2Z W F6 230V           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6010853004 SGS-SA2Z W F3 230V           B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6010886021 SGS-SA2 AV F6 24V            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081100272 ENK-U1Z O.BETG.              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081100274 ENK-SU1Z O.BETG.             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081102001 ENK-U1Z IW                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081117002 ENK-U1Z RIW                  B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081121095 ENK-U1Z HW RO20              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081135003 ENK-U1Z AHS-V                B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081136012 ENK-U1 AV                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081137011 ENK-U1 AD                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081152007 ENK-SU1Z IW                  B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081167008 ENK-SU1Z RIW                 B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081167169 ENK-SU1 RIW                  B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081171096 ENK-SU1Z HW RO20             B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081171325 ENK-SU1Z HWT RO20            P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081173188 ENK-SU1Z HLIW RO13           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081180196 ENK-SU1Z KGW RO13            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081185009 ENK-SU1Z AHS-V               A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081186018 ENK-SU1 AV                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081187017 ENK-SU1 AD                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081190045 ENK-SU1 FF                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081317307 ENK-UV1Z RIW                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081335006 ENK-UV1Z AHS-V               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081800275 ENK-A2 O.BETG.               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081802327 ENK-A2Z IW                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081817281 ENK-A2Z RIW                  B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081835323 ENK-A2Z AHS-V                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081837329 ENK-A2 AD                    B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081871328 ENK-A2Z HW RO20              B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081900276 ENK-A3 O.BETG.               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081902313 ENK-A3Z IW                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081917324 ENK-A3Z RIW                  A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081935284 ENK-A3Z AHS-V                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085103100 BI2-U1Z W                    B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085117101 BI2-U1Z RIW                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085121103 BI2-U1Z HW 90GR RO11         C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085135104 BI2-U1Z AH                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085135105 BI2-U1Z AH 90GR              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085135120 BI2-U1Z AH 270GR             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085137106 BI2-U1 AD                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085153107 BI2-SU1Z W                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085167108 BI2-SU1Z RIW                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085171109 BI2-SU1Z HW RO13.5           B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085171118 BI2-SU1Z HW 180GR RO13.5     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085185111 BI2-SU1Z AH                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085186112 BI2-SU1 AV                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085187113 BI2-SU1 AD                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085190114 BI2-SU1 FF                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085303115 BI2-UV1Z W                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085317119 Bi2-UV1Z RiwT                B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085803116 BI2-A2Z W                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086103008 I88-U1Z W                    A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086117017 I88-U1Z RIWK                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086117050 I88-U1Z RIWL                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086117126 I88-U1Z RIWK 90GR            B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086121021 I88-U1Z HW RO11              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086121029 I88-U1Z DGHW RO22            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086127025 I88-U1Z DGKW RO22            B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086127052 I88-U1Z KNW RO22             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086127091 I88-U1Z DGKW 180GR RO22      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086135033 I88-U1Z AH                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086135142 I88-U1Z AH          B        B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086136037 I88-U1 AV                    B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086139054 I88-SU1 AF                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086153012 I88-SU1Z W                   A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086167018 I88-SU1Z RIWK                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086167051 I88-SU1Z RIWL                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086167102 I88-SU1Z RIWK 90GR           B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086167134 I88-SU1Z RIWKT               B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086171022 I88-SU1Z HW RO11             B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086171030 I88-SU1Z DGHW RO22           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086171085 I88-SU1Z HW 180GR RO11       B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086171112 I88-SU1Z HW 90GR RO11        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086177026 I88-SU1Z DGKW RO22           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086177053 I88-SU1Z KNW RO22            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086177121 I88-SU1Z KNW 270GR RO22      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086180049 I88-SU1Z KGW RO11            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086185034 I88-SU1Z AH                  B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086186038 I88-SU1 AV                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086187042 I88-SU1 AD                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086190078 I88-SU1 FF                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086303011 I88-UV1Z W                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086317135 I88-UV1Z RIWL 90GR           B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086321100 I88-UV1Z HW RO11             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086321113 I88-UV1Z HW RO13             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086321140 I88-UV1Z HW 180GR RO13       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086335080 I88-UV1Z AH                  P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086503009 I88-U15Z W                   P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086517073 I88-U15Z RIWK                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086521103 I88-U15Z HW RO11             P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086535083 I88-U15Z AH                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086603046 I88-UV15Z W                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086603047 I88-UV16Z W                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086617070 I88-UV15Z RIWK 90GR          C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086617118 I88-UV16Z RIWK               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086621062 I88-UV16Z DGHW 90GR RO22     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086803013 I88-A2Z W                    B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086803014 I88-E2 W                     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086817069 I88-E2 RIWL                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086817071 I88-E2 RIWK                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086817072 I88-A2Z RIWL                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086817087 I88-A2Z RIWK                 B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086817132 I88-E2 RIWL 90GR             B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086821068 I88-E2 HW RO11               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086821099 I88-A2Z HW RO11              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086821120 I88-A2Z DGHW RO22            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086827128 I88-A2Z KNW RO11             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086835059 I88-A2Z AH                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086836131 I88-A2 AV                    B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086836133 I88-E2 AV                    B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088103001 TI2-U1Z W                    A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088117007 TI2-U1Z RIW                  A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088117013 TI2-U1Z RIW 90GR             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088121015 TI2-U1Z HW RO13,5            B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088121045 TI2-U1Z HW 90GR RO13,5       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088121049 TI2-U1Z HW 180GR RO13,5      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088127042 TI2-U1Z KNW                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088135021 TI2-U1Z AH                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088136033 TI2-U1 AV                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088137027 TI2-U1 AD                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088153002 TI2-SU1Z W                   A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088159050 TI2-SU1Z KW                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088167008 TI2-SU1Z RIW                 B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088167014 TI2-SU1Z RIW 90GR            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088167053 TI2-SU1Z RIWK                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088171016 TI2-SU1Z HW RO13,5           A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088171043 TI2-SU1Z HW 180GR RO13,5     B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088171052 TI2-SU1Z HW 90GR RO13,5      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088171054 TI2-SU1Z HW RO13,5       A   A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088185022 TI2-SU1Z AH                  B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088186034 TI2-SU1 AV                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088187028 TI2-SU1 AD                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088190040 TI2-SU1 FF                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088803003 TI2-A2Z W                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088803005 TI2-E2 W                     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088806047 TI2-A2Z STW                  B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088817009 TI2-A2Z RIW                  B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088821017 TI2-A2Z HW RO13,5            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088835023 TI2-A2Z AH                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088836037 TI2-E2 AV                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088837029 TI2-A2 AD                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088853004 TI2-SA2Z W                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088867010 TI2-SA2Z RIW                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088867012 TI2-SE2 RIW                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088867056 Ti2-SA2Z Riw 90GR            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088871018 TI2-SA2Z HW RO13,5           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088871020 TI2-SE2 HW RO13,5            P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088885024 TI2-SA2Z AH                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088886036 TI2-SA2 AV                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088886038 TI2-SE2 AV                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088887030 TI2-SA2 AD                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088887032 TI2-SE2 AD                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089102049 I49-U1Z IW                   A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089102051 I49-U1Z IWF                  A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089102059 I49-U1Z IW Z                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089102063 I49-U1Z IWF Z                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089117053 I49-U1Z RIW                  A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089117055 I49-U1Z RIWF                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089117061 I49-U1Z RIW Z                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089117065 I49-U1Z RIWF Z               A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089135057 I49-U1Z AH                   A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089135067 I49-U1Z AH Z                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089152048 I49-SU1Z IW                  A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089152050 I49-SU1Z IWF                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089152058 I49-SU1Z IW Z                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089152062 I49-SU1Z IWF Z               A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089167052 I49-SU1Z RIW                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089167054 I49-SU1Z RIWF                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089167060 I49-SU1Z RIW Z               A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089167064 I49-SU1Z RIWF Z              A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089185056 I49-SU1Z AH                  A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089185066 I49-SU1Z AH Z                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089202075 I49-U2Z IW Z                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089217076 I49-U2Z RIW Z                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089217077 I49-U2Z RIWF Z               A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089235078 I49-U2Z AH Z                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089452074 I49-U2Z IWF Z                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089802070 I49-A2Z IW Z                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089817071 I49-A2Z RIW Z                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089817072 I49-A2Z RIWF Z               A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089835073 I49-A2Z AH Z                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089852069 I49-A2Z IWF Z                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106001081 C74-RAST-SU1Z/UV1Z           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106001121 C74-RAST-UV1Z/UV1Z VS        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106001152 C74-RAST-SU1Z/A2Z            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106001159 C74-RAST-UV1Z/UV1Z VS        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106050196 C74-RAST-SU1Z VS C2-A2Z      B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106101022 C74-U1Z HVG (SW)             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106101074 C74-EB-U1Z HVG (SW)          C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106101075 C74-GER-U1Z HVG (SW)         C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106101188 C74-GER-U1Z (SW)             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106201155 C74-EB-U2Z                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106301104 C74-RAST-UV1Z VS             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106301169 C74-RAST-UV1Z VS             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106351112 C74-EB-SU1Z VS               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106351190 C74-Anr.SU1Z -40Gr           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106351197 C74-SU1Z VS                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106451140 C74-GER-SU2Z                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106451149 C74-EB-SU2Z                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106651136 C74-GER-SU4Z                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106801150 C74-A2Z VS                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106801198 C74-EB-A2Z VS                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6108101036 C2-U1Z HvG                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6108101039 C2-U1Z FLACHST.              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6108116038 C2-U1Z R FLACHST.            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6108150041 C2-SU1Z                      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6108150042 C2-SU1Z                      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6108351008 C2-SU1Z BISTABIL O.M.        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6108357004 C2-SU1Z K O.M.               P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6108701003 C2-U1Z M. LÖTÖSEN O.M.       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6108851040 C2-SE2 HVG                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6110153011 SGS-SU1Z W F6 230V 1M        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6110853002 SGS-SA2Z W F6 230V 1M        B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6110853014 SGS-SA2Z W F6 230V 3M        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6110871003 SGS-SA2Z HW F6 230V          A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6110888013 SGS-SA2Z AK F3 24V           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6110888019 SGS-SA2Z AK F3 230V          B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181117077 ENK-U1Z RIW                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181118143 ENK-U1Z RW                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181124235 ENK-U1Z HLWT 180GR RO13      B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181126021 ENK-U1Z KNIW RO20            P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181126076 ENK-U1Z KNIW RO13            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181127305 ENK-U1Z DGKW RKZZ            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135046 ENK-U1Z AHSGU                B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135096 ENK-U1Z AHSG                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135139 ENK-U1Z AHS 90GR VS          P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135140 ENK-U1Z AHS 270GR VS         C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135167 ENK-U1Z AHS-V                P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135187 ENK-U1Z AHSGU 90GR RO50      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135200 ENK-U1Z AHS-V 180GR          C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135201 ENK-U1Z AHS-V                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135228 ENK-U1Z AHSGU-V RO40         C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135278 ENK-U1Z AHS 90GR VS          C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135309 ENK-U1Z AHS 90GR VS          C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135310 ENK-U1Z AHSGU-V RO50         B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181136022 ENK-U1Z AHSGU RO40           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181136090 ENK-U1 AVGU VS RO50          B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181152110 ENK-SU1Z IW                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181152213 ENK-SU1Z IW SW               P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181152306 ENK-SU1Z IW M12              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181167154 ENK-SU1 RIW -KL.HYST.-       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181171108 ENK-SU1Z DGHW 90GR RO20      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181171222 ENK-SU1Z HW SW RO13          C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181176304 ENK-SU1Z KNiw Ro20           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181176307 ENK-SU1Z KNiw RO20           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181185209 ENK-SU1Z AHS-V               B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181185296 ENK-SU1Z AHS-V M12           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181185300 ENK-SU1Z AHS-V               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181186183 ENK-SU1 AVGU VS              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181186223 ENK-SU1 AVGU VS RO50         C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181190165 ENK-SU1 FF                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181191204 ENK-SU1 DR                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181335094 ENK-UV1Z AHS-V               P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181335149 ENK-UV1Z AHS-V 90GR          P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181335150 ENK-UV1Z AHS-V 270GR         P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181335230 ENK-UV1Z AHSGU-V RO50        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181336192 ENK-UV1 AVGU VS RO50         B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181835135 ENK-A2Z AHS50                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181835244 ENK-A2Z AHSGU-V SW RO50      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181835314 ENK-U1Z AHS-V                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181902243 ENK-A3Z IW                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181903195 ENK-A3Z W V.GC               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181935210 ENK-A3Z AHS-V                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6185130018 BI-SU1Z W LED 6-24V ROT      B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6185135101 BI2-U1Z AHS (GER50)          C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6185135106 BI2-U1Z AH                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6185140104 BI2-U1 FF                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6185153102 BI2-SU1Z W LEDF 6-24V        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186103005 I88-U1Z W RAST               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186103181 I88-U1Z W NORM               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186103392 I88-U1Z W                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186103672 I88-U1Z W IP67               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186103786 I88-U1Z w LS                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186117417 I88-U1Z RIWK                 P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186117658 I88-U1Z Riwk                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186121077 I88-U1Z DGHW 270GR RO22      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186121120 I88-U1Z HW RO11              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186121122 I88-U1Z HW 180GR RO11        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186121418 I88-U1Z DGHW 270GR RO22      B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186121710 I88-U1Z HW 90GR NORM SW      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186121711 I88-U1Z DGHW RO22            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186121715 I88-U1Z HW 180Gr RO13,5      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186121759 I88-U1Z HW RO13,5            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186124183 I88-U1Z HLW RO20             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186127104 I88-A1Z DGKW SW RO11         P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186127112 I88-U1Z KNW RO22             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186127113 I88-U1Z KNW 180GR RO22       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186127450 I88-U1Z KNW 180GR RAST       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186127572 I88-U1Z DGKW RO22            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186127645 I88-U1Z DGKw Rast            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186127742 I88-U1Z DGKW                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186135007 I88-U1Z AHS                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186135009 I88-U1Z AHS                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186135060 I88-U1Z AHG 180GR RO25       B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186135114 I88-U1Z AH                   P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186135316 I88-U1Z AHSGU RO50           P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186135463 I88-U1Z AH 270GR             P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186135570 I88-U1Z AHG                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186135694 I88-U1Z AH RAST              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186135697 I88-U1Z AHS                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186136127 I88-U1 AV VS                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186136401 I88-U1 AVGU RO50             B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186136413 I88-U1Z AV VS                P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186136460 I88-U1 AV 90GR VS            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186139290 I88-U1 AFL V8                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186140217 I88-U1 FF                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186140677 I88-U1Z FF SW                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186153233 I88-SU1Z W IP67              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186153311 I88-SU1Z W HVG               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186153404 I88-SU1Z W                   A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186153466 I88-SU1Z W RIEGEL            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186153618 I88-SU1Z W IP67              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186153712 I88-SU1Z w IP66              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186167268 I88-SU1Z RIWT                P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186167273 I88-SU1Z RIWKT NORM SW       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186167439 I88-SU1Z RIWK 90GR           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186167671 I88-SU1Z RIWLT               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186167719 I88-SU1Z RIWK                B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186171293 I88-SU1Z HW HVG RO11         B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186171427 I88-SU1Z HW RO13,5           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186171453 I88-SU1Z HW RO17             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186171661 I88-SU1Z Hw Ro13             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185008 I88-SU1Z AHS                 B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185116 I88-SU1Z AH                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185231 I88-SU1Z AH                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185295 I88-SU1Z AHS 180GR NORM      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185627 I88-SU1Z AHS                 B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185629 I88-SU1Z AHS 180GR NORM      B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185651 I88-SU1Z AHS 180GR           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185660 I88-SU1Z AHG                 B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185745 I88-SU1Z AH M12              B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185746 I88-SU1Z AH 270GR            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185747 I88-SU1Z AH 90GR             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186186791 I88-SU1 AV HVG               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186187223 I88-SU1 ADK LS               B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186187717 I88-SU1 AD                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186189287 I88-SU1 AF NORM SW           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186190739 I88-SU1 FF M12               B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186317280 I88-UV1Z RIWK NORM SW       CC Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186321244 I88-UV1Z DGHW RO22           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186327528 I88-UV1Z DGKW 270GR RO22     P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186335253 I88-UV1Z AHS                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186335628 I88-UV1Z AH                  P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186336055 I88-UV1 AV 270GR VS          C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186617471 I88-UV15Z RIWK               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186627526 I88-UV15Z DGKW 270GR         B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186627527 I88-UV16Z DGKW 270GR         C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186703296 I88-A1Z W                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186803155 I88-A2Z W RAST               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186817075 I88-A2Z RIWL HVG             B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186817214 I88-A2Z RIWLT                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186817777 I88-A2Z RIWL HVG 90GR        B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186817784 I88-E2 RIWL M12              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186817808 I88-SA2Z RIWK                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186821111 I88-A2Z HW RO11              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186821260 I88-A2Z HW 90GR RO11         C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186821261 I88-A2Z HW 180GR RO11        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186821744 I88-SA2Z DGHw Ro22           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186827246 I88-A2Z KNW RO22             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186827266 I88-A2Z KNW 90GR RO22        P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186827778 I88-A2Z KNW 180GR HVG        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186835067 I88-E2 AHS28 270GR           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186835118 I88-A2Z AH                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186853785 I88-SA2Z w                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186899656 I88-SA2Z TASTER              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188100030 TI2-U1Z AHDB                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188103043 TI2-U1Z W HVG                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188103068 TI2-SU1Z W HVG M12           A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188117012 TI2-U1Z RIWT                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188117042 TI2-U1Z RIWT                 P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188117059 TI2-U1Z RIW M12              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188117064 Ti2-U1Z Riw 90GR HVG         C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188137004 TI2-U1 AD VS V8              B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188137005 TI2-U1 AD 90GR VS V8         C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188137071 TI2-U1 AD VS 90GR            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188137072 TI2-U1 AD VS 270GR           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188167021 TI2-SU1Z RIW VS              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188167034 TI2-SU1Z RIWT                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188168026 TI2-SU1Z RW 90GR             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188171048 TI2-SU1Z HW 180GR IP67       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188171052 Ti2-SU1Z Hw 180Gr Ro13       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188185018 TI2-SU1Z AHT                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188185066 TI2-SU1Z AH                  B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188186025 TI2-SU1 AV 90GR              P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188186044 TI2-SU1 AV 270GR RO15        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188186053 TI2-SU1 AV 90GR V8 IP67      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188186055 TI2-SU1 AV 90GR              B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188187062 TI2-SU1 AD HVG               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188189023 TI2-SU1 AFL                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188827060 Ti2-A2Z KNW RO11             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188827061 Ti2-A2Z KNW 180GR RO11       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6189752044 I49-SA1Z IW Z 2M             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6613299076 C74-ANALOG 0-5V              B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6613299077 C74-ANALOG 0-10V             B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6613299078 C74-ANALOG 0-20mA            B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6613299079 C74-ANALOG 4-20mA            B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6021100406 GC-U1Z O.BETG                C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021102001 GC-U1Z IW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021103008 GC-U1Z W                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021105015 GC-U1Z STIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021106018 GC-U1Z STW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021110050 GC-U1Z KU                    P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021117029 GC-U1Z RIW                   B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021117297 GC-U1Z RIW 90 GR             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021120057 GC-U1Z HIW                   B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021120294 GC-U1Z HIW 90GR              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021120295 GC-U1Z HIW 180GR             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021120381 GC-U1Z HTIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021121067 GC-U1Z HW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021130247 GC-U1Z KGW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021135102 GC-U1Z AH                    B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021135368 GC-U1Z AH 180GR              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021136104 GC-U1 AV                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021137103 GC-U1 AD                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021139106 GC-U1 AF                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021140476 GC-U1 FF                     B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021144293 GC-U1 LIW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021155017 GC-SU1Z STIW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021156020 GC-SU1Z STW                  B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021160052 GC-SU1Z KU                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021170309 GC-SU1Z HIW 90GR             B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021170382 GC-SU1Z HTIW                 B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021173087 GC-SU1Z HLIW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021173514 GC-SU1Z HLIW 180GR           B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021174353 GC-SU1Z HLW 180GR            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021176073 GC-SU1Z KNIW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021176509 GC-SU1Z KNIW 180GR           P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021177080 GC-SU1Z KNW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021180251 GC-SU1Z KGW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021186118 GC-SU1 AV                    B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021187119 GC-SU1 AD 270GR              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021187125 GC-SU1 AD                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021189128 GC-SU1 AF                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021190100 GC-SU1 FF                    A Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021190276 GC-SU1 FFL                   A Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021191099 GC-SU1Z DR                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021194379 GC-SU1 LIW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021300410 GC-SU1Z O.BETG               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021300411 GC-UV1Z O.BETG               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021305016 GC-UV1Z STIW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021317030 GC-UV1Z RIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021320058 GC-UV1Z HIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021335133 GC-UV1Z AH                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021352620 GC-SU1Z IW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021353621 GC-SU1Z W                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021367112 GC-SU1Z RIW 90GR             P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021367626 GC-SU1Z RIW                  B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021370629 GC-SU1Z HIW                  B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021371630 GC-SU1Z HW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021374632 GC-SU1Z HLW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021379640 GC-SU1Z KGIW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021385093 GC-SU1Z AHT                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021385634 GC-SU1Z AH                   A Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021836123 GC-A2 AV                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022200413 GC-SU2 O.BETG.               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022200418 GC-U2Z O.BETG.               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022217973 GC-U2Z RIW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022267934 GC-SU2 RIW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022270116 GC-SU2 HIW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022286962 GC-SU2 AV                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022294117 GC-SU2 LIW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022500416 GC-U15Z O.BETG.              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022517032 GC-U15Z RIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022535111 GC-U15Z AHSGU                C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022536121 GC-U16 AV                    B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033100008 SN2-SU1 O.BETG.              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033103023 SN2-U1Z W                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033117025 SN2-U1Z RIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033121005 SN2-U1Z DGHW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033121007 SN2-U1Z HW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033127010 SN2-U1Z DGKW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033135002 SN2-U1Z AHS                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033135012 SN2-U1 AH                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033190021 SN2-SU1 FF                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033191039 SN2-SU1Z DR 180GR            P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033194022 SN2-SU1 LIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033353016 SN2-SU1Z W                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033367017 SN2-SU1Z RIW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033367045 SN2-SU1Z RIW 90GR            B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033371004 SN2-SU1Z DGHW                B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033371006 SN2-SU1Z HW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033377011 SN2-SU1Z DGKW                C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033385003 SN2-SU1Z AHS-V               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033385018 SN2-SU1Z AHS                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033385019 SN2-SU1Z AHS                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033523034 SN2-U16Z HLTIW               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033800032 SN2-A2 O.BETG.               P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033821044 SN2-A2Z DGHW                 B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033821047 SN2-A2 AF                    B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041100983 D-U1Z C74 O.BET.             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041101001 D-U1                         C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041103002 D-U1 W                       B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041103223 D-U1Z W                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041106004 D-U1 STW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041113006 D-U1 PW                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041116007 D-U1 R                       C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041118008 D-U1 RW                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041118229 D-U1Z RW                     B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041118249 D-U11 RW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041118581 D-U1 RW 90GR                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041121010 D-U1 HW                      B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041121231 D-U1Z HW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041121251 D-U11 HW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041121997 D-U1 HTW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041132012 D-U1 WIW                     B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041135019 D-U1 AH                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041136020 D-U1 AV                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041153156 D-SU1 W                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041156158 D-SU1 STW                    B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041168162 D-SU1 RW                     B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041171164 D-SU1 HW                     B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041182166 D-SU1 WIW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041185173 D-SU1 AH                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041185508 D-SU1 AHG                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041185509 D-SU1 AHG/1                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041185510 D-SU1 AHG/2                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041186174 D-SU1 AV                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041300984 D-SU1Z C74 O.BET.            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041303134 D-UV1Z W                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041318140 D-UV1Z RW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041321142 D-UV1Z HW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041703692 D-A1Z W                      P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041706777 D-A1Z STW                    B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041718707 D-A1Z RW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041721682 D-A1Z HW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041803046 D-E2 W                       C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041803090 D-A2 W                       C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041806048 D-E2 STW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041813835 D-A2Z PW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041818052 D-E2 RW                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041818741 D-A2Z RW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041835107 D-A2 AH                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042203024 D-U2 W                       C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042218030 D-U2 RW                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042221032 D-U2 HW                      B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042256180 D-SU2 STW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042263182 D-SU2 PW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042268184 D-SU2 RW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042271186 D-SU2 HW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042282188 D-SU2 WIW                    B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042285195 D-SU2 AH                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042903068 D-E3 W                       C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042903112 D-A3Z W                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042906114 D-A3Z STW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042913072 D-E3 PW                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042913116 D-A3Z PW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042918074 D-E3 RW                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042918118 D-A3Z RW                     B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042921949 D-A3Z HW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042935129 D-A3 AH                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087100033 ENM2-U1Z O.BETG.             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087102001 ENM2-U1Z IW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087117004 ENM2-U1Z RIW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087121007 ENM2-U1Z DGHW RO20           C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087127010 ENM2-U1Z DGKW RO20           C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087135013 ENM2-U1Z AHS-V               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087135030 ENM2-U1Z AHZ                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087136016 ENM2-U1 AV                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087137018 ENM2-U1 AD                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087300034 ENM2-SU1Z O.BETG.            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087300047 ENM2-UV1Z O.BETG.            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087302027 ENM2-UV1Z IW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087352002 ENM2-SU1Z IW                 B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087367005 ENM2-SU1Z RIW                A Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087367041 ENM2-SU1Z RIW 90GR           P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087371008 ENM2-SU1Z DGHW RO20          C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087371035 ENM2-SU1Z HWT RO20           C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087371042 ENM2-SU1Z HW RO20            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087377011 ENM2-SU1Z DGKW RO20          C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087385014 ENM2-SU1Z AHS-V              B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087385031 ENM2-SU1Z AHST-V             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087386017 ENM2-SU1 AV                  B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087387019 ENM2-SU1 AD                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087390032 ENM2-SU1 FF                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087500037 ENM2-U15Z O.BETG.            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087602024 ENM2-UV15Z IW                C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087617049 ENM2-UV15Z RIW               B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087800045 ENM2-E2 O.BETG.              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087800053 ENM2-E2 RIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087802003 ENM2-A2Z IW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087817006 ENM2-A2Z RIW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087821009 ENM2-A2Z DGHW RO20           C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087835015 ENM2-A2Z AHS-V               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087867051 ENM2-SA2Z RIW                B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087890052 ENM2-SE2 FF                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121035986 GC-AI4-20 AH                 B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121120927 GC-U1Z HTIW 180GR            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121121139 GC-U1Z HW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121121771 GC-U1Z HW HVG                C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121123274 GC-U1Z HLIW 180GR            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121123917 GC-U1Z HLIW                  B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121137386 GC-U1 AD                     P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121137875 GC-U1 AD                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121139626 GC-U1 AF 270GR               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121140748 GC-U1 FF               C     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121140832 GC-U1 FF                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121140939 GC-U1 FF                     B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121144304 GC-U1Z W NIRO               CC Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121167862 GC-SU1Z RIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121170864 GC-SU1Z HIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121171727 GC-SU1Z HW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121174846 GC-SU1Z HLW                  P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121185616 GC-SU1Z AHT            C     B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121185706 GC-SU1Z AH HVG               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121187245 GC-SU1 AD LS                 P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121187567 GC-SU1 AD/2                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121190585 GC-SU1 FF LS                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121190918 GC-SU1 FFL                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121190922 GC-SU1 FFL-9M                C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121194814 GC-SU1 LIW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121194816 GC-SU1 L                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121317074 GC-UV1Z RIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121336607 GC-UV1 AV/2 90GR             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121367643 GC-SU1Z RIW 90GR             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121367804 GC-SU1Z RIW 90GR             P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121367890 GC-SU1Z RIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121367987 GC-SU1Z Riw Rd4,5            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121377849 GC-SU1Z KNW 180GR            P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121377850 GC-SU1Z KNW                  P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121385523 GC-SU1Z AH 90GR              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121385901 GC-SU1Z AHS RKZZ             B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121385972 GC-SU1Z AHS                  A Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121385973 GC-SU1Z AHS                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121385974 GC-SU1Z AHS                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121385988 GC-SU1Z AH Rd4,5             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121735499 GC-E1/E1 AH                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121890967 GC-SA2 FFL M12               B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6122267971 GC-SU2 RIW 90GR M12          C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6122286838 GC-SU2 AV                    B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6122467975 GC-SU2Z Riw 90GR             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6122473993 GC-SU2Z HLIW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6122523013 GC-U16Z HLTIW                C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6122785892 GC-PNP AHSRK /1              P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6122785893 GC-PNP AHSRK /2              P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6122785928 GC-PNP AHSRK 180GR           P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133003036 SN2-AI4-20 W                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133036038 SN2-AI4-20mA AV              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133103039 SN2-U1Z W HVG               CC Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133138034 SN2-U1Z AK                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133186033 SN2-SU1 AV HVG               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133368029 SN2-SU1Z RW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133368032 SN2-SU1Z RW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133385005 SN2-SU1Z AH 180GR            P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133817030 SN2-E2 RIW 90GR              B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133868035 SN2-SA2Z RW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133887022 SN2-SA2Z AD4K                C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141100759 D-SU1Z VKS 90 GR           C C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141103494 D-U1 W                       C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141103627 D-U11Z W                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141114078 D-U1 PA-RECHTS               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141114535 D-U1 PA-LINKS                P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141116735 D-U1 R 90GR HRAST            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141118175 D-U1Z RW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141118628 D-U11Z RW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141118637 D-U1Z RW P-RAST              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141121607 D-U11 HW HITZE               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141135653 D-U1Z AHS                    B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141138758 D-U1 AK 90GR                 B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141138792 D-U1 AK 90GR                 B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141185708 D-SU1 AH                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141318689 D-UV11Z RW HITZE             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141321773 D-UV11Z HTW 180GR HITZE      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141353734 D-SU1Z W               C     P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141817775 D-A2Z RIW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141818722 D-A2Z RW RAST                C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141818781 D-A2Z RW                     B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6142200765 D-SU2 VKS 90GR               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6142903616 D-A3Z W RAST                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6142913034 D-E3 PW                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6142935752 D-A3Z AHS GU                 P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6174285006 M-SU2 AH/651                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187017116 ENM2-AU0-10 RIW              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187037129 ENM2-AU0-10 AD               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187037134 ENM2-AI4- 20 AD              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187117039 ENM2-U1Z RW 90GR HITZE       C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187117055 ENM2-U1Z RIW 90GR HITZE      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187117058 ENM2-U1Z RIW HITZE           B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187118102 ENM2-U1Z RW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187135046 ENM2-U1Z AHZGU RO40          P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187135049 ENM2-U1Z AHSG VS             P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187135103 ENM2-U1Z AHSGU V8 90GR       C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187135107 ENM2-U1Z AHSG V8 VS M12      B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187335101 ENM2-UV1Z AHSG V8 VS         C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187352131 ENM2-SU1Z IW M12             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187367132 ENM2-SU1Z RIW M12            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187385031 ENM2-SU1Z AHSGU-V RO50       C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187385056 ENM2-SU1Z AHS-V              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187386041 ENM2-SU1 AV                  P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187390115 ENM2-SU1 FF                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187735038 ENM2-E1/E1 AHST              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187736053 ENM2-A1/A1 AVGU VS RO50      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187836060 ENM2-E2 AV                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6016119016 SK-U1Z M                     A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016119081 SK-U1Z MF                    C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016119084 SK-U1Z MRU                   C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016119159 SK-U1Z M                     B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016139034 SK-UV1Z M                    B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016169026 SK-UV15Z M                   B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016169036 SK-A2Z M                     B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016169039 SKC-A1Z M                    B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016169053 SK-A2Z F30 M                 B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016169054 SKC-A1Z P                    C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016169061 SK-UV15Z F30 M               B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016169063 SK-UV15Z MF                  C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016169085 SK-A2Z MRU                   C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016169086 SK-UV15Z MRU                 C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016169087 SKC-A1Z MRU                  B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016169158 SK-UV15Z M                   C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016169160 SKC-A1Z M                    C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016169161 SK-A2Z M                     C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016219100 ENM2-U1Z VTW                 B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016219101 ENM2-U1Z VTW 90GR            B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016219103 ENM2-U1Z VTWR                C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016219162 ENM2-U1Z VTW 270GR           C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016269102 ENM2-A2Z VTW 90GR            C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016269105 ENM2-A2Z VTW                 C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016269106 ENM2-A2Z VTWR                C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016369031 SEL2-A1Z PL0                 P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016369037 SEL1-A1Z PL                  P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016369038 SEL1-A1Z P                   P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016369045 SEL1-A1Z P                   P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016369049 SEL2-A1Z P                   P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016369125 SEL1-A1Z PL0                 C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016369164 SEL1-A1Z P                   B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016369173 SEL3-A1Z P-O                 P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016409060 SKT-SU1Z M3                  B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016409149 SKT-SU1Z FE M3               C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016409150 SKT-SU1Z FI50 M3             C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016419059 SKT-U1Z M3                   B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016469066 SKT-A2Z M3                   B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016469067 SKT-SA2Z M3                  C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016469147 SKT-A2Z FE M3                C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016469168 SKT-A2Z M                    B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016619132 ENK-U1Z VTU                  B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016669133 ENK-A2Z VTU                  C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016669154 ENK-UV15Z VTU                C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016809057 SKI-SU1Z M3                  C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016819005 SKI-U1Z M1                   C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016819052 SKI-U1Z M3                   A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016819089 SKI-U1Z M                    C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016819123 SKI-U1Z MRU                  C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016819139 SKI-U1Z FI50 M3              B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016869056 SKI-A2Z M3                   A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016869058 SKI-UV15Z M3                 B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016869091 SKI-UV15Z M                  C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016869122 SKI-A2Z MRU                  C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016869131 SKI-UV15Z MRU                C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016869145 SKI-UV15Z FI50 M3            B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016869166 SKI-A2Z                      C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6016869169 SKI-A2Z                      C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6086100093 I88-U1Z VKS                  C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6086100094 I88-U1Z VKW RE               B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6086100095 I88-U1Z VKW LI               C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6086100098 I88-U15Z VKW LI              C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116119047 SK-U1Z F30 MX                C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116119109 SK-U1Z F30 M                 B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116119174 SK-U1Z F100 M                C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116169016 SKC-A1Z F30 M                P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116169197 SKC-A1Z F50 M                C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116169266 SK-A2Z F30 MF12 SW           C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116419142 SKT-U1Z M                    A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116469043 TI2-A1Z KS                   B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116469068 TI2-A1Z KS                   P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116819140 I88-U1Z KS                   C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116819757 I88-U1Z KS                   C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116869192 SKI-UV15Z M3                 C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116869248 SKI-UV15Z M3                 B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6116869252 SKI-UV15Z                    C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6121100555 GC-U1Z VT 90GR               B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6121100622 GC-U1Z VKS                   C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6121100623 GC-U1Z VKW                   B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6121100677 GC-U1Z VKW             C     P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6121100772 GC-U1Z VT 270GR              C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6121100812 GC-U1Z VKW                   P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6121100882 GC-U1Z VKW                   A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6122100724 GC-U1Z VT 90GR K-RAST        P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6181100153 ENK-U1Z VT 90GR              C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6181100159 ENK-U1Z VT 270GR             C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6186100271 I88-U1Z AHDB 180GR           P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6186100387 I88-U1Z AHDB 270GR NORM      C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6186100408 I88-U1Z AHDB 180GR           C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6186800324 I88-A2Z AHDB                 C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6186800447 I88-A2Z VKS                  P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6186800468 I88-SA2Z VKW RE 90GR         P Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
3911742390 ACS-1                        A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
3911742391 ACF-1                        A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
3911742392 ACC-1                        A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
3911742398 ACR-1                        N Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018119045 SLK-F-UC-55-R1-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018119046 SLK-F-NC-55-R1-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018119047 SLK-M-UC-55-R0-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018119048 SLK-M-NC-55-R0-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018119061 SLK-F-UC-55-R2-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018119065 SLK-M-NC-52-R0-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018119066 SLK-F-UC-55-R1-A0-L1-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018119067 SLK-F-NC-55-R1-A0-L1-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018119077 SLK-F-UC-55-R1-A0-L0-4       B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018119079 SLK-M-UC-55-R0-A0-L0-4       B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169050 SLK-F-UC-25-R1-A0-L0-0       C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169051 SLK-F-NC-25-R1-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169052 SLK-M-UC-25-R0-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169053 SLK-M-NC-25-R0-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169054 SLK-F-UC-22-R1-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169055 SLK-F-NC-22-R1-A0-L0-0       C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169056 SLK-M-UC-22-R0-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169057 SLK-M-NC-22-R0-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169059 SLK-F-UC-17-R1-A0-L0-0       C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169060 SLK-F-NC-22-R6-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169062 SLK-M-UC-81-R0-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169063 SLK-F-UC-71-R1-A0-L0-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169068 SLK-F-UC-25-R1-A0-L1-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169069 SLK-F-NC-25-R1-A0-L1-0       A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169070 SLK-F-UC-81-R1-A0-L0-0       B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169072 SLK-M-UC-71-R0-A0-L0-0       B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169073 SLK-F-UC-22-R1-A0-L0-20      N Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169075 SLK-M-UC-22-R0-A0-L0-20      N Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169078 SLK-F-UC-22-R1-A0-L0-4       B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018169080 SLK-M-UC-22-RO-A0-L0-4       B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200001 SLC-F-024-11/11-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200002 SLC-M-024-11/11-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200003 SLC-F-120-11/11-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200004 SLC-M-120-11/11-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200005 SLC-F-230-11/11-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200006 SLC-M-230-11/11-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200007 SLC-F-024-20/20-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200008 SLC-F-024-11/20-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200009 SLC-F-024-20/11-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200010 SLC-F-024-10/21-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200011 SLC-F-024-10/30-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200012 SLC-F-024-30/10-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200013 SLC-F-024-11/11-R6           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200014 SLC-F-024-20/20-R6           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200015 SLC-M-024-20/11-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200016 SLC-M-024-11/20-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200017 SLC-M-024-20/20-R4           A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200018 SLC-F-024-10/20-R4-01        A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200019 SLC-F-024-10/11-R4-01        A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200020 SLC-F-024-11/10-R4-01        A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200021 SLC-F-024-10/11-R6-01        A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6018200022 SLC-F-024-10/20-R4-11        A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6050101002 BF1-SLC                      A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6051101003 EMR-F-1                      A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6051101004 EMR-B-1                      A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6051201005 ESCR-B-1                     A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6051201006 ESCR-40-1                    A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6051201007 ESCR-20-1                    A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6051201008 BF1-SLC ES                   A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6051201009 ESCR-B-2 Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6075111009 SCR 4-W22-3.5-D              A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6075111010 SCR 4-W22-3.5-SD             B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6075111015 SCR 2-W22-2.5                B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6075111016 SCR 2-W22-2.5-S              C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6075111018 SCR 4-W22-2.6-D2H            C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6075111020 SCR ON4-W22-3.6-S            A Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6075113139 SCR DI-1/0/3-T               N Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6075113140 SCR DI-1/8/3-T               N Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6075113141 SCR DI-1/0/1-T               N Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6075113147 SCR DI-1/8/1-T               N Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6075113149 SCR DI-2/8/1-T               N Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118119037 SLK-FVTU24UC-55-ARX          B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118119046 SLK-MVTU24UC-55-X            C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118119075 SLK-FVTU24UC-55-ERX          B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118119095 SLK-MVTU24UC-55-FX           B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118119154 SLK-F-UC-55-R1-A0-L0-21     CC Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118119155 SLK-M-UC-55-R0-A0-L0-21     CC Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118119157 SLK-FVTU24UC-55-ARX HVG      C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118119162 SLK-M-UC-55-R0-A1-L0-20      C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118119163 SLK-F-UC-55-R2-A1-L0-20      C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118119167 SLK-M-UC-55-R0-A4-L0-20      C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118119168 SLK-F-UC-55-R1-A4-L0-20      C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118119169 SLK-F-UC-55-R1-A1-L0-20      C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118169005 SLK-FVTU24-230MC-22ERRX      C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118169028 SLK-FVTU24-230MC-22ERX       C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118169048 SLK-MVTU24UC-22-X            C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118169053 SLK-FVTU24UC-73-ARX          C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118169102 SLK-FVTU24UC-81-ERX          C Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118169117 SLK-F-UC-22-R2-A0-L0-0       B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
6118169118 SLK-F-NC-22-R6-A0-L0-0       B Safety Switch / Sensor Công tắc an toàn      
2600439090 SKT.MUTTER M6          H     V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2600439187 SKT.MUTTER M8          H     V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2600444076 AUG.SCHR.M10X50        E *   A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2600444185 AUG.SCHR.M6X50         E     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2600444186 AUG.SCHR.M8X50         E *   A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2600934092 SKT.MUTTER M10         E     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2601479188 SPS.MUTTER M6          E     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2601479189 SPS.MUTTER M8          E     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2650471033 SICHERUNGSRING Enable Footswitch     H     V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2690000004 DRAHTSEILKL.EI-FORM 2  E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2690000005 DRAHTSEILKL.EI-FORM 3  E *   C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2690000006 DRAHTSEILKL.EI-FORM 4  E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2690000007 SIMPLEX-KLEMME 2-2,5   E *   C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2690000008 SIMPLEX-KLEMME 3-3,5   E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2690000009 SIMPLEX-KLEMME 4-4,5   E *   B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2690000010 DUPLEX-KLEMME 2-2,5    E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2690000011 DUPLEX-KLEMME 3-3,5    E *   C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2690000012 DUPLEX-KLEMME 4-4,5    E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2690000022 BLOCKSEILR.STARR RD5   E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2690000023 BLOCKSEILR.DREHBAR RD5 E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2690000051 UMLENKROLLE F. SEIL D75      K Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2690741002 DRAHTSEILKLEMME N5     E     V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2691480016 SPANN.SCHL.M5X50       E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2691480017 SPANN.SCHL.M6X60       E *   B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2691480025 SPANN.SCHL.M6X110      E     K Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2696899001 SEIL-KAUSCHE RD5 OFF.  E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2696899013 SEIL-KAUSCHE RD2,5     E *   C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2696899014 SEIL-KAUSCHE RD3       E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
2696899015 SEIL-KAUSCHE RD4       E     V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3112850340 SK-BETÄTIGER M3              V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3191871154 BEF.-AUFLAGE ENK             V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3191871157 BEF.-AUFLAGE I88             V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3515900209 I88-FÜHRUNGSSCHEIBE    E     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3595900060 FINGERSCHUTZ, U1             V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3595900087 MONTAGEPL. 40X40X17 KU       C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3652100198 ZUGFEDER 4X201         E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3652100211 ZUGFEDER 2,5X185       E     K Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3652100331 ZUGFEDER 3,2X188             B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3652100332 ZUGFEDER 3,2X180             B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3699100008 SEIL ID1,8/AD MAX5     E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3699100024 SEIL ID2/AD MAX3       E     K Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3699100025 SEIL ID3/AD MAX4       E     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3699100026 SEIL ID4/ADMAX5        E     V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3699100033 SEIL ID2/AD MAX3/L10M  E     K Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3699100040 SEIL ID3/AD MAX4/L50M  E     K Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3906010475 DECKEL KPL.F1          E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3906010719 F1-UN-HAUBE M.FKZ KOMP.E     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3906020501 DECKEL-F2              E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3906020720 F2-UN-HAUBE M.FKZ KOMP.E     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3906030721 F3-UN-HAUBE M.FKZ KPL. E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3910190259 HEBELEINR.-COMBI       E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3911042153 SEILZUGFEDER-SR 100/175E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3911042154 SEILZUGFEDER-SR 300    E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3911042307 QUICK-FIX BG M6              A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3911451914 SK-BET.KPL.M.KAP.            V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3911452058 SK-BETÄTIGER MRU KPL.        V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3911462082 P0-BET.                E     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3911462088 P1-BET.                E     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3911462094 PL1-BET.               E     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3911462155 P3-BET.                      P Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3911751437 SEILROLLENLG.F.SI      E     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912001275 VT-BETÄTIGER                 V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912001277 VKS-E-EINR.GC          E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912001278 VKW-E-EINR.GC          E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912002256 VKW-E-EINR.GC                C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912020520 SBIW-E-EINR.GC         E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912030546 SBW-E-EINR.GC          E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912031947 SBW-E-EINR. GC         E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912050523 STIW-E-EINR.GC         E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912100548 KUIW-E-EINR.GC         E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912170518 RIW-E-EINR.GC ST14     E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912200552 HIW-E-EINR.GC KU13     E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912200637 HTIW-E-EINR.GC ST13    E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912210563 HW-E-EINR.GC KU13      E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912211062 HWT-E-EINR.ENM ST13          C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912221919 HLTIW-E-EINR. GC       E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912230530 HLIW-E-EINR.GC KU13    E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912230635 HLIW-E-EINR.GC ST13          C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912230697 HLIW-E-EINR.GC KU20    E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912240564 HLW-E-EINR.GC KU13           C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912241060 HLW-E-EINR.GC ST13     E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912241186 HLW-E-EINR.GC NI13     E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912260559 KNIW-E-EINR.GC KU13    E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912260869 KNIW-E-EINR.GC ST13    E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912270565 KNW-E-EINR.GC KU13     E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912290532 KGIW-E-EINR.GC         E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912300533 KGW-E-EINR.GC KU13     E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912350722 AH-E-EINR.GC KU18            B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912350770 AHT-E-EINR.GC ST18     E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912350851 AH-E-EINR.GC           E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912351872 AH-E-EINR. GC          E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912360723 AV-E-EINR.GC 85/70KU25 E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912370724 AD-E-EINR.GC           E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912390725 AF-E-EINR.GC           E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912400510 FF-E-EINR.EN           E     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912400600 FFL-E-EINR.EN          E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912401819 FFL-E-EINR.-GC         E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912401971 FF-E-EINR.GC           E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912410593 DR-E-EINR.GC KU18      E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912440536 L-E-EINR.GC            E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3912901573 FF-E-EINR.GC           E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3913030537 SBW-E-EINR.DX/SN             C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3913170590 RIW-E-EINR.DX/SN       E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3913210553 HW-E-EINR.DX/SN KU20   E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3913210579 HWT-E-EINR.ENM ST20 V.DX     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3913351687 AHS-V-E-EINR.ENM             C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3913351913 AHS-E-EINR. SN2              B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3913360727 AV-E-EINR.DX/SN        E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3913371712 AD4K-E-EINR. SN        E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3914191239 H-E-EINR.D ST22        E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3914211065 HW-E-EINR.D KU22       E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3914211280 HW-E-EINR.D ST22       E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3914321253 WIW-E-EINR.D KU22      E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3914361034 AV-E-EINR.D            E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916000863 SCHUTZH.KPL.F1-UK      E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916001254 F-DRUCKP.200N                V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916001403 F-DRUCKP. 140N               V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916001473 F-DRUCKP. 240N               V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916001494 F-DRUCKP. 460N               V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916001570 FUßSTÜTZE                    V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916001574 F-DRUCKP. 15N                V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916001813 F-DRUCKP. 30N                V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916001879 F-DRUCKP. 140N               V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916002071 F-DRUCKP. 200N IP65    E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916011317 F-ST-EINS.-AP 40N            V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916011319 F-ST-EINS.-Y 25N             V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916011320 F-ST-EINS. 25N         H     V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916011572 F-ST-EINS.-Y 40N             V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916011665 F-ST-EINS.-NIRO 78N          V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916011830 F-ST-EINS. 85N               K Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916012039 F-ST-EINS. 25N               V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3916012189 F-ST-EINS. KURZ 25N          V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918020584 STIW-E-EINR.EN         E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918020660 SB-E-EINR.ENK                C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918101230 KUIW-E-EINR.ENK              C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918161672 R-E-EINR.K I88 KU10    E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918161673 R-E-EINR.L I88 KU14    E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918170587 RIW-E-EINR.ENM NI18    E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918170661 RIW-E-EINR.ENK NI18          C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918181725 R-E-EINR.ENM NI18      E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918190681 H-E-EINR.I KU13,5      E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918191547 H-E-EINR.I KU11        E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918191548 DGH-HEB.I KU22               V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918191931 H-HEB.I/I88 KU13,5           V Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918200906 HW-E-EINR.ENK KU20 V.DX      C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918210902 H-E-EINR.I KU13        E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918211227 HW-E-EINR.ENK KU13 V.GC      C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918211529 DGH-E-EINR.I KU22      E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918211656 DGHW-E-EINR.EN KU20    E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918211669 DGHW-E-EINR.EN KU20    E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918211711 DGHW-E-EINR.EN KU20    E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918211847 DGHW-E-EINR. EN NI20   E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918220936 HL-E-EINR.I KU13       E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918240993 HLW-E-EINR.EN RKZZ     E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918250983 KN-E-EINR.I KU13       E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918252068 KN-E-EINR.I KU13,5     E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918252223 KN-E-EINR. I88 KU22          B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918252308 KN-E-EINR.I88 KU13.5         B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918260965 KN-E-EINR.EN KU20      E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918261032 KNIW-E-EINR.ENK KU13         C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918271528 DGK-E-EINR.I KU22      E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918271655 DGKW-E-EINR.EN KU20    E     B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918281551 KG-E-EINR.I KU11       E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918350729 AHS-V-E-EINR.ENM KU18  E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918350737 AHS-V-E-EINR.ENK KU18        C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918351166 AH-EINR.I/TI/BI KU18   E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918351303 AHS-V-E-EINR.EN O.H.   E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918352020 AHST-V-E-EINR.ENM ST18 E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918352165 AHS-V-E-EINR.ENM KU18  E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918360730 AV-E-EINR.ENM          E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918360738 AV-E-EINR.ENK                C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918360984 AV-E-EINR.I 55/35,5    E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918361690 AV-E-EINR.EN           E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918362224 AV-E-HEB. EN 85/70 GU50      C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918370986 AD-E-EINR.TI           E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918372325 AD-E-EINR.I88                C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918400662 FF-E-EINR.ENK                C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918410946 DR-E-EINR.ENK          E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3918420676 WR-E-EINR.ENM          E     C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3996000025 TRANSPORTSTG.560             B Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3996000229 TRANSPORTSTANGE-F1 KOMPL.    A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3996000230 TRANSPORTBÜGEL-F2 KOMPL.     A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3998000115 RED.-RING M16/NPT-PA         C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
3998000116 RED.-RING M20/NPT-PA         C Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
6050100001 BF1-SLK                      A Switches Accessories  Linh kiện cho công tắc      
1910000005 BITHALTER 1/4" FLEX. SCHAFT  V Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251003221 AN-KAB.SHS 2M DC GERADEE     C Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251003222 AN-KAB.SHS 5M DC GERADEE     C Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251003223 AN-KAB.SHS 10M DC GERADE     C Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251003224 AN-KAB.SHS 2M DC WINKEL      C Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251003225 AN-KAB.SHS 5M DC WINKEL      C Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251003226 AN-KAB.SHS 10M DC WINKEL     C Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004219 AN-KAB.SHS 5M AC GERADE     BB Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004220 AN-KAB.SHS 5M AC WINKEL      C Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004310 AN-KAB.SHS3 4P 2M GERADE     A Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004311 AN-KAB.SHS3 4P 5M GERADE     A Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004312 AN-KAB.SHS3 4P 10M GERADE    A Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004313 AN-KAB.SHS3 4P 2M WINKEL     A Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004314 AN-KAB.SHS3 4P 5M WINKEL     A Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004315 AN-KAB.SHS3 4P 10M WINKEL    A Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004316 AN-KAB.SHS3 4P U.L. 2M GERADEA Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004317 AN-KAB.SHS3 4P U.L. 5M GERADEA Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004318 AN-KAB.SHS3 4P U.L. 10M GERADA Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004319 AN-KAB.SHS3 4P U.L. 2M WINKELA Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004320 AN-KAB.SHS3 4P U.L. 5M WINKELA Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251004321 AN-KAB.SHS3 4P U.L. 10M WINKEA Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251006291 AN-KAB.SHS3 2M GERADE        V Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251006292 AN-KAB.SHS3 5M GERADE        V Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251006293 AN-KAB.SHS3 10M GERADE       V Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251006294 AN-KAB.SHS3 2M WINKEL        V Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251006295 AN-KAB.SHS3 5M WINKEL        V Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251006296 AN-KAB.SHS3 10M WINKEL       V Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251103234 AN-KAB.SHS 5M AC GERADE      B Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3251103236 AN-KAB.SHS 5M AC WINKEL      C Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
3991990161 SHS3-WECHSELKIT              A Switches Accessories SHS, IF Linh kiện cho công tắc      
6090145007 EEX-SU1Z FH -2M-             C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6090145010 EEX-SU1Z FH -9M-             C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6090148022 EEX-SU1Z RH -2M-             C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6090148024 EEX-SU1Z RH -5M-             C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6090148025 EEX-SU1Z RH -9M-             C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6090149027 EEX-SU1Z RHL -2M-            C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6090149029 EEX-SU1Z RHL -5M-            C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6090153002 EEX-SU1Z W -2M-              C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6090153005 EEX-SU1Z W -9M-              C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6091100002 SD-SU1 EX -2M-               C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6091100004 SD-SU1 EX -5M-               C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6091100005 SD-SU1 EX -9M-               C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6091288024 SI2-U2Z AK EXD               B Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6091295025 SI2-U2Z AW EXD               C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6092152002 GC-SU1Z EX IW -2M-           C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6092152004 GC-SU1Z EX IW -5M-           C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6092152005 GC-SU1Z EX IW -9M-           C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6092167012 GC-SU1Z EX RIW -2M-          C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6092167015 GC-SU1Z EX RIW -9M-          C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6092171024 GC-SU1Z EX HW -5M-           C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6092171025 GC-SU1Z EX HW -9M-           C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6092185032 GC-SU1Z EX AHT -2M-          C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6092185034 GC-SU1Z EX AHT -5M-          C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6092185035 GC-SU1Z EX AHT -9M-          C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6092186039 GC-SU1 EX AV -5M-            C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6092187042 GC-SU1 EX AD -2M-            C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6092190047 GC-SU1 EX FF -2M-            C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6096197017 F1-SU1Z EX UN -2M-           C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6096197019 F1-SU1Z EX UN -5M-           B Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6096197020 F1-SU1Z EX UN -9M-           C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6096197029 F2-SU1Z/SU1Z EX UN -5M-      C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6096197030 F2-SU1Z/SU1Z EX UN -9M-      C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6096198014 F1-SU1Z EX -5M-              C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6096198015 F1-SU1Z EX -9M-              C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6096198022 F2-SU1Z/SU1Z EX -2M-         C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6096198024 F2-SU1Z/SU1Z EX -5M-         C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097152052 ENM2-SU1Z EX IW -2M-         C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097152054 ENM2-SU1Z EX IW -5M-         C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097152055 ENM2-SU1Z EX IW -9M-         C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097167062 ENM2-SU1Z EX RIW -2M-        C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097167064 ENM2-SU1Z EX RIW -5M-        C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097167065 ENM2-SU1Z EX RIW -9M-        C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097167069 ENM2-SU1Z EX RIW -5M-        C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097171072 ENM2-SU1Z EX HW -2M-         C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097171074 ENM2-SU1Z EX HW -5M-         C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097171075 ENM2-SU1Z EX HW -9M-         C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097185082 ENM2-SU1Z EX AHT -2M-        B Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097185084 ENM2-SU1Z EX AHT -5M-        C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097185085 ENM2-SU1Z EX AHT -9M-        C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097186090 ENM2-SU1 EX AV -9M-          C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097187092 ENM2-SU1 EX AD -2M-         CC Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097187094 ENM2-SU1 EX AD -5M-          C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097187095 ENM2-SU1 EX AD -9M-          C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097190097 ENM2-SU1 EX FF -2M-          C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097190099 ENM2-SU1 EX FF -5M-          C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6097190100 ENM2-SU1 EX FF -9M-          C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6193285001 SN2-SU1Z AH ExD 180Gr.       C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6197100010 ENM2-SU1Z EX VTW -5M-        C Atex Switch / Sensor Công tắc ATEX      
6019261009 SHS-A1Z-SA                   B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019261010 SHS-A1Z-SR                   B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019261011 SHS-A1Z-KA 5                 B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019261014 SHS-A1Z-KR 5                 A safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019261015 SHS-A1Z-SA                   A safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019261016 SHS-A1Z-SR                   C safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019261017 SHS-A1Z-SA-BG                B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019261018 SHS-A1Z-SR-BG                B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019291013 SHS-0Z                       A safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390022 SHS3-U15Z-KA5-R             BB safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390023 SHS3-U15Z-KA5-L             BB safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390024 SHS3-U15Z-KR5-R             BB safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390025 SHS3-U15Z-KR5-L             BB safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390034 SHS3-U15Z-SA-R               B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390035 SHS3-U15Z-SA-L               B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390036 SHS3-U15Z-SR-R               C safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390037 SHS3-U15Z-SR-L               C safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390038 SHS3-SCHARNIER               B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390039 SHS3-7-SA/7-SA               C safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390040 SHS3-A2Z-SA-R                C safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390041 SHS3-A2Z-SA-L                B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390042 SHS3-U1Z-SA-R                B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390043 SHS3-U1Z-SA-L                B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390044 SHS3-A2Z-SR-R                B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390045 SHS3-U1Z-SR-R                B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390046 SHS3-2-SA/2-SA               B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390047 SHS3-5-SA/5-SA               B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390048 SHS3-7-KA5/7-KA5             B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390064 SHS3-U15Z-KA5-R-IPX          B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390065 SHS3-U15Z-KA5-L-IPX          B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390066 SHS3-U15Z-KR5-R-IPX          B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390067 SHS3-U15Z-KR5-L-IPX          B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019390068 SHS3-7-KA5-IPX/7-KA5-IPX     B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490049 SHS3Z-SCHARNIER              B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490050 SHS3Z-U15Z-KA5-R             B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490051 SHS3Z-U15Z-KA5-L             B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490052 SHS3Z-U15Z-KR5-R             B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490053 SHS3Z-U15Z-KR5-L             B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490054 SHS3Z-U15Z-SA-R              B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490055 SHS3Z-U15Z-SA-L              B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490056 SHS3Z-U15Z-SR-R              B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490057 SHS3Z-U1Z-SA-R               B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490058 SHS3Z-U1Z-SA-L               B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490059 SHS3Z-U1Z-SR-R               B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490060 SHS3Z-A2Z-SA-R               B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490061 SHS3Z-A2Z-SA-L               B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490062 SHS3Z-A2Z-SR-R               B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6019490063 SHS3Z-U15Z-SR-L              B safety hinges SHS Switch / Sensor Công tắc an toàn cho các ứng dụng có bản lề    
6011211908 SGC-U1Z                      B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011231909 SIGC-UV1Z                    C Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011411854 SD-U1                        B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011411856 SD-U1                        B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011411868 SD-U1 P-RAST                 B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011431857 SID-UV1Z                     B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011431869 SID-UV1Z P-RAST              A Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011811133 SEK-U1Z                      B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011831134 SIEK-UV1Z                    A Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012431877 SID-UV1Z                    BB Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012431883 SID-UV1Z P-RAST              B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012441907 SID-UV2Z P-RAST              A Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012811029 SEM2-U1Z                     B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012831022 SIEM2-UV1Z                   B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012831023 SIEM2-UV1Z P-RAST            B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012921093 RM-U1Z/U1Z-LU-175            C Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6013531367 SIN-UV1Z P-RAST              B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6013811107 SI88-U1Z                     A Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6013831108 SI88-UV1Z                    A Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6014735001 SI1-U2Z AK R-RAST            B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6014735025 SI1-U1Z/U1Z AK R-RAST        C Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6015735002 SI2-U2Z AK R-RAST            C Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6015736003 SI2-U2Z AW R-RAST            B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6081000097 IN73-11 RP                   N Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6081000098 IN73-20 RP                   N Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6081000099 IN73-V11 RP                  N Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6081000100 IN73-22 RP                   N Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6081000101 IN73-31 RP                   N Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6087000097 MN78-11 RP                   N Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6087000098 MN78-20 RP                   N Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6087000099 MN78-V11 RP                  N Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6087000100 MN78-22 RP                   N Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6087000101 MN78-31 RP                   N Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6111211001 SGC-U1Z                      C Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6111211057 SGC-U1Z                      C Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6111336073 SISN2-UV1 AW                 B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6111411029 SD-U1                        B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6111411039 SD-U1 W                      C Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6111411075 SD-U1 W                      C Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6111411161 SD-U1                        C Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6111431022 SID-UV1Z                     C Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6111431060 SID-UV1Z P-RAST              B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6111431069 SID-UV1Z                     C Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6111811374 SEK-U1Z                      C Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6112431050 SID-UV1Z P-RAST              A Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6112441256 SID-UV2Z P-RAST              A Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6112801276 SEM2-SU1                     B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6112831334 SiEM2-UV1Z P-RAST 36V        B Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6115725279 SI2-U2Z AK R-RAST HVG        C Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011621064 SR-U2Z-0-LU-100-L0-0-0       B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011621065 SR-U2Z-0-LU-175-L0-0-0       B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011621066 SR-U2Z-0-LU-300-L0-0-0       B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011629067 SR-U2Z-NA-QF-100-L0-0-0      B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011629068 SR-U2Z-NA-QF-175-L0-0-0      B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011629069 SR-U2Z-NA-QF-300-L0-0-0      B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011629070 SR-U2Z-0-QF-100-L0-0-0       B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011629071 SR-U2Z-0-QF-175-L0-0-0       B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011629072 SR-U2Z-0-QF-300-L0-0-0       B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011691074 SR-A4Z-0-LU-100-L0-0-0       B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011691075 SR-A4Z-0-LU-175-L0-0-0       B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011691076 SR-A4Z-0-LU-300-L0-0-0       B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011691077 SR-A4Z-NA-QF-100-L0-0-0      B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011691078 SR-A4Z-NA-QF-175-L0-0-0      B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011691079 SR-A4Z-NA-QF-300-L0-0-0      B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011691080 SR-A4Z-0-QF-100-L0-0-0       B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011691081 SR-A4Z-0-QF-175-L0-0-0       B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011691082 SR-A4Z-0-QF-300-L0-0-0       B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011691083 SR-A3Z/E1-0-LU-300-L0-0-0    B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011691084 SR-A3Z/E1-0-QF-300-L0-0-0    B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011811127 SRO-I73-11-VT30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011811131 SRO-I73-11-VT30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011821129 SRO-I73-22-VT30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011821133 SRO-I73-22-VT30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011861128 SRO-I73-20-VT30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011861132 SRO-I73-20-VT30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011891130 SRO-I73-31-VT30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6011891135 SRO-I73-31-VT30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012811136 SRO-M78-11-VT30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012811140 SRO-M78-11-VT30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012811144 SRO-M78-11-HL30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012811148 SRO-M78-11-HL30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012811152 SRO-M78-11-HR30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012811156 SRO-M78-11-HR30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012821138 SRO-M78-22-VT30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012821142 SRO-M78-22-VT30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012821146 SRO-M78-22-HL30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012821150 SRO-M78-22-HL30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012821154 SRO-M78-22-HR30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012821158 SRO-M78-22-HR30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012861137 SRO-M78-20-VT30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012861141 SRO-M78-20-VT30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012861145 SRO-M78-20-HL30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012861149 SRO-M78-20-HL30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012861153 SRO-M78-20-HR30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012861157 SRO-M78-20-HR30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012891139 SRO-M78-31-VT30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012891143 SRO-M78-31-VT30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012891147 SRO-M78-31-HL30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012891151 SRO-M78-31-HL30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012891155 SRO-M78-31-HR30-1            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012891159 SRO-M78-31-HR30-2            N SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012921089 SRM-U1Z/U1Z-LU-175           B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012921090 SRM-U1Z/U1Z-LU-175-E         B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012921091 SRM-U1Z/U1Z-LU-300           B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012921092 SRM-U1Z/U1Z-LU-300-E         B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012929085 SRM-U1Z/U1Z-QF-175           B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012929086 SRM-U1Z/U1Z-QF-175-E         B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012929087 SRM-U1Z/U1Z-QF-300           B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012929088 SRM-U1Z/U1Z-QF-300-E         B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012961105 SRM-A2Z/A2Z-LU-175           B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012991098 SRM-A2Z/U1Z-LU-175           B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012991099 SRM-A2Z/U1Z-LU-175-E         A SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012991100 SRM-A2Z/U1Z-LU-300           A SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012991101 SRM-A2Z/U1Z-LU-300-E         A SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012999094 SRM-A2Z/U1Z-QF-175           B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012999095 SRM-A2Z/U1Z-QF-175-E         B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012999096 SRM-A2Z/U1Z-QF-300           B SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6012999097 SRM-A2Z/U1Z-QF-300-E         A SR/SRM Rope-Pull Switch / Sensor Công tắc kéo dây      
6073100074 ASI Not Halt                 B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073100075 ASI Bedienelement 2 Fach     B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200006 ASI SKT                      B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200007 ASI SRM-QF-175               B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200008 ASI SRM-QF-300               B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200009 ASI SRM-LU-175               B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200010 ASI SRM-LU-300               B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200011 ASI SHS3 SA R                B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200013 ASI SHS3 SR R                B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200057 ASI SLK-M-R0-A0-0            B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200058 ASI SLK-F-R1-A0-0            B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200067 ASI MAK 42                   B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200068 ASI MAK 52                   B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200069 ASI SHS3 SA R ES-180         B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200071 ASI-CSMS-R-M-ST              B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200072 ASI-CSMS-R-S                 B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200077 ASI-CSMS-R-SET               A Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200081 ASI SHS3Z SA R               B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200082 ASI SHS3Z SR R               B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200091 ASI MAK 53                   A Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073200092 ASI MAK 53 ST                A Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073205028 ASI SK M                     B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073205050 ASI SK F30 M                 B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073401018 ASI Ti2 w                    B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073402019 ASI Ti2 Riw                  B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073402102 ASI Ti2 Riw                  B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073403020 ASI Ti2 Hw                   C Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073700076 ASI F1 UN                    C Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073700085 F1-ASI-ZSD UN                B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073700086 F1-ASI-ZSDR UN               B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900040 ASI KABEL EPDM GELB          B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900041 ASI KABEL EPDM SCHWARZ       B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900042 ASI KOPPELMOD M12 SCHR.      B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900043 ASI KOPPELMOD 2M M12G        B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900044 ASI KOPPELMOD 2M M12W        B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900045 ASI 2FACH KOPPELMOD 0,3M M12GB Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900046 ASI 2FACH KOPPELMOD 2M M12W  B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900047 ASI KABELBRÜCKE              B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900048 ASI VERBINDUNGSL.M12 1M G/G  B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900049 ASI VERBINDUNGSL.M12 1M G/W  B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900070 CSMS DISTANZSTÜCK 8MM        A Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900087 ASI KOPPELMOD 0,3M M12G      A Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900088 ASI KOPPELMOD 1M M12W        A Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900090 CSMS-DISTANZSTÜCK-ITEM 8MM   B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6073900102 ASI KOPPELMOD 1M M12G        B Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
6173200002 ASI-SHS3-KA1-R-IPX           C Asi Switch / Sensor Công tắc Asi      
3911452116 SK-BET.M4 KPL. M.KAP.        V Separate Actuator Switch / Sensor Công tắc với bộ truyền động riêng biệt    
3911452161 SK-BET.M4 KPL. M.KAP.  E     C Separate Actuator Switch / Sensor Công tắc với bộ truyền động riêng biệt    
3911702070 VTW-BETÄTIGER KPL.HVRV E     C Separate Actuator Switch / Sensor Công tắc với bộ truyền động riêng biệt    
3911702135 VTU-BET.Q LGL                C Separate Actuator Switch / Sensor Công tắc với bộ truyền động riêng biệt    
3911702228 BETÄTIGER A1 KPL.            A Separate Actuator Switch / Sensor Công tắc với bộ truyền động riêng biệt    
3911702229 BETÄTIGER A2 KPL.            A Separate Actuator Switch / Sensor Công tắc với bộ truyền động riêng biệt    
3911702230 BETÄTIGER A3 KPL.            A Separate Actuator Switch / Sensor Công tắc với bộ truyền động riêng biệt    
3911702231 BETÄTIGER A4 KPL.            A Separate Actuator Switch / Sensor Công tắc với bộ truyền động riêng biệt    
3911702234 BETÄTIGER A7 KPL             A Separate Actuator Switch / Sensor Công tắc với bộ truyền động riêng biệt    
6060600026 FS1-500-UN-0                 B Footswitch Công tắc chân      
6060700028 FS2-500-500-UN-0             C Footswitch Công tắc chân      
6061100001 F1-U1Y                       B Footswitch Công tắc chân      
6061100005 F1-U1Z                       A Footswitch Công tắc chân      
6061200003 F1-U2Z                       B Footswitch Công tắc chân      
6061200007 F1-U2ZD                      B Footswitch Công tắc chân      
6061300011 F1-SU1Z                      B Footswitch Công tắc chân      
6061400061 F1-SU2Z                      C Footswitch Công tắc chân      
6061400572 F1-SU2ZPS                    C Footswitch Công tắc chân      
6061600002 F1-U1Y UN                    C Footswitch Công tắc chân      
6061600006 F1-U1Z UN                    A Footswitch Công tắc chân      
6061600010 F1-U1ZD UN                   C Footswitch Công tắc chân      
6061600435 F1-U1Z NA2 UN                B Footswitch Công tắc chân      
6061700004 F1-U2Z UN                    A Footswitch Công tắc chân      
6061700008 F1-U2ZD UN                   B Footswitch Công tắc chân      
6061800012 F1-SU1Z UN                   A Footswitch Công tắc chân      
6061800436 F1-SU1Z LS22 UN              C Footswitch Công tắc chân      
6061800439 F1-SU1Y LS22 UN              C Footswitch Công tắc chân      
6061900062 F1-SU2Z UN                   B Footswitch Công tắc chân      
6061900433 F1-SU2ZD UN                  C Footswitch Công tắc chân      
6062110013 F2-U1Z/U1Z                   B Footswitch Công tắc chân      
6062220015 F2-U2Z/U2Z                   C Footswitch Công tắc chân      
6062220019 F2-U2ZD/U2ZD                 C Footswitch Công tắc chân      
6062330021 F2-SU1Z/SU1Z                 C Footswitch Công tắc chân      
6062440065 F2-SU2Z/SU2Z                 B Footswitch Công tắc chân      
6062440573 F2-SU2ZPS/SU2ZPS             B Footswitch Công tắc chân      
6062440576 F2-SU2ZD/SU2ZD               B Footswitch Công tắc chân      
6062610014 F2-U1Z/U1Z UN                A Footswitch Công tắc chân      
6062610018 F2-U1Y/U1Y UN                C Footswitch Công tắc chân      
6062610047 F2-U1Y/U1Z UN                C Footswitch Công tắc chân      
6062620086 F2-U1Z/U2ZD UN               C Footswitch Công tắc chân      
6062620111 F2-U1Y/U2ZD UN              CC Footswitch Công tắc chân      
6062710376 F2-U2ZD/U1Z UN               C Footswitch Công tắc chân      
6062720016 F2-U2Z/U2Z UN                B Footswitch Công tắc chân      
6062720020 F2-U2ZD/U2ZD UN              A Footswitch Công tắc chân      
6062830022 F2-SU1Z/SU1Z UN              B Footswitch Công tắc chân      
6062830417 F2-SU1ZD/SU1ZD UN            C Footswitch Công tắc chân      
6062940066 F2-SU2Z/SU2Z UN              C Footswitch Công tắc chân      
6062940577 F2-SU2ZD/SU2ZD UN            B Footswitch Công tắc chân      
6063111025 F3-U1Z/U1Z/U1Z               C Footswitch Công tắc chân      
6063611026 F3-U1Z/U1Z/U1Z UN            B Footswitch Công tắc chân      
6063612423 F3-U1Z/U1Z/U2ZD UN           B Footswitch Công tắc chân      
6063711571 F3-U2ZD/U1Z/U1Z UN           B Footswitch Công tắc chân      
6063721262 F3-U2ZD/U2ZD/U1Z UN    C     P Footswitch Công tắc chân      
6063722171 F3-U2ZD/U2ZD/U2ZD UN         C Footswitch Công tắc chân      
6063833045 F3-SU1Z/SU1Z/SU1Z UN         C Footswitch Công tắc chân      
6065300002 F10-SU1Z                     C Footswitch Công tắc chân      
6068300557 F40-SU1Z                     P Footswitch Công tắc chân      
6069100004 KFM1-SU1 SW                  A Footswitch Công tắc chân      
6069100005 KFM1-SU2 SW                  A Footswitch Công tắc chân      
6069100008 KFM1-SU1 RT                  A Footswitch Công tắc chân      
6069100009 KFM1-SU1 BL                  A Footswitch Công tắc chân      
6069100010 KFM1-SU1 GE                  A Footswitch Công tắc chân      
6069100012 KFM1-SU1 GR                  A Footswitch Công tắc chân      
6069200006 KFM2-SU1/SU1 SW              A Footswitch Công tắc chân      
6069200007 KFM2-SU2/SU2 SW              A Footswitch Công tắc chân      
6069200011 KFM2-SU1/SU1 GEBL            A Footswitch Công tắc chân      
6161000487 F1-SU3 UN                    C Footswitch Công tắc chân      
6161000652 F1-U1ZA2Z R                 BP Footswitch Công tắc chân      
6161000676 F1-A2 Y                      C Footswitch Công tắc chân      
6161000697 F1-U1Z/A2ZD UN               C Footswitch Công tắc chân      
6161000727 F1-AU0-5V UN                 A Footswitch Công tắc chân      
6161000728 F1-AU0-10V UN                A Footswitch Công tắc chân      
6161000729 F1-AI0-20mA UN               A Footswitch Công tắc chân      
6161000730 F1-AI4-20mA UN               A Footswitch Công tắc chân      
6161000736 F1-U1Z/A2ZD UN               C Footswitch Công tắc chân      
6161100251 F1-U1Z (AP)                  C Footswitch Công tắc chân      
6161100424 F1-U1Z                       C Footswitch Công tắc chân      
6161100432 F1-U1Y                       B Footswitch Công tắc chân      
6161100469 F1-U1Z                       C Footswitch Công tắc chân      
6161100494 F1-U1Z                      CC Footswitch Công tắc chân      
6161100554 F1-U1Z AT                    C Footswitch Công tắc chân      
6161100734 F1-U1Z                       C Footswitch Công tắc chân      
6161200284 F1-U2ZD                      C Footswitch Công tắc chân      
6161200444 F1-U2ZD                      C Footswitch Công tắc chân      
6161200492 F1-U2ZD                      C Footswitch Công tắc chân      
6161200641 F1-U2Z                       C Footswitch Công tắc chân      
6161300327 F1-SU1 MI RG 10K2W           B Footswitch Công tắc chân      
6161300341 F1-SU1Z                      C Footswitch Công tắc chân      
6161500557 F1-SU1ZUV1ZDR                P Footswitch Công tắc chân      
6161500686 F1-SU1Z/UV1ZD                C Footswitch Công tắc chân      
6161500690 F1-SU1ZCA2ZDR                C Footswitch Công tắc chân      
6161500723 F1-AU0-5V                    A Footswitch Công tắc chân      
6161500724 F1-AU0-10V                   A Footswitch Công tắc chân      
6161500725 F1-AI0-20mA                  A Footswitch Công tắc chân      
6161500726 F1-AI4-20mA                  A Footswitch Công tắc chân      
6161600071 F1-U1Z UK                    C Footswitch Công tắc chân      
6161600295 F1-U1Y UN                    C Footswitch Công tắc chân      
6161600345 F1-U1Z UN 3XM20X1,5          P Footswitch Công tắc chân      
6161600400 F1-U1ZAT UN                  C Footswitch Công tắc chân      
6161600538 F1-U1Z UN                    C Footswitch Công tắc chân      
6161600584 F1-SU1Z HVG UN               C Footswitch Công tắc chân      
6161600657 F1-U1Z UN                    C Footswitch Công tắc chân      
6161600682 F1-U1Z NA2 UN                C Footswitch Công tắc chân      
6161600735 F1-U1ZHVG NA2 UN             C Footswitch Công tắc chân      
6161600738 F1-U1Z UK                    C Footswitch Công tắc chân      
6161700091 F1-U2Z FS UN                 C Footswitch Công tắc chân      
6161700213 F1-U2ZD UK                   C Footswitch Công tắc chân      
6161700453 F1-U2ZD UN                   C Footswitch Công tắc chân      
6161700483 F1-U2Z AT UN                 C Footswitch Công tắc chân      
6161700510 F1-U2Z UN                    C Footswitch Công tắc chân      
6161700587 F1-U2ZD UN                   C Footswitch Công tắc chân      
6161700660 F1-U2ZD AT UN                B Footswitch Công tắc chân      
6161700746 F1-U1Z/A2ZD UN               B Footswitch Công tắc chân      
6161800073 F1-SU1ZD UN                  C Footswitch Công tắc chân      
6161800247 F1-SU1Y UN                   C Footswitch Công tắc chân      
6161800328 F1-SU1 MI RG 10K2W UN        B Footswitch Công tắc chân      
6161800482 F1-SU1Z AT UN                C Footswitch Công tắc chân      
6161800575 F1-SU1Z UN                   C Footswitch Công tắc chân      
6161800645 F1-SU1MI RG 10K0,5W UN       P Footswitch Công tắc chân      
6161800649 F1-SU1Z UN                   C Footswitch Công tắc chân      
6161800653 F1-SU1Z UN                   C Footswitch Công tắc chân      
6161800662 F1-SU1 MI RG 5K0,5W UN       B Footswitch Công tắc chân      
6161800739 F1-SU1Z UN                   P Footswitch Công tắc chân      
6161900679 F1-SU2ZD UN                  C Footswitch Công tắc chân      
6162000627 F2-U1Z/SU1ZCA2ZD RAST UN     C Footswitch Công tắc chân      
6162000732 F2-U1Z/SU1ZCA2ZDR            C Footswitch Công tắc chân      
6162000733 F2-U1Z/SU1ZCA2ZDR UN         C Footswitch Công tắc chân      
6162220125 F2-U2Z/U2Z                   C Footswitch Công tắc chân      
6162440745 F2-SU2Z/SU2Z                 C Footswitch Công tắc chân      
6162440783 F2-SU2Z/SU2Z                 C Footswitch Công tắc chân      
6162610253 F2-U1ZD/U1Z UN               C Footswitch Công tắc chân      
6162610671 F2-U1Z/U1Z UN                C Footswitch Công tắc chân      
6162610693 F2-U1Z/U1Z UN                C Footswitch Công tắc chân      
6162610701 F2-U1Z/U1Z UN                C Footswitch Công tắc chân      
6162630452 F2-U2Z/SU1MIRG UN            C Footswitch Công tắc chân      
6162630751 F2-SU1MIRG/U2Z            C  C Footswitch Công tắc chân      
6162720435 F2-U2Z/U2Z NA2 UN            C Footswitch Công tắc chân      
6162720504 F2-U2ZAT/U2Z UN              C Footswitch Công tắc chân      
6162720566 F2-U2Z/U2Z UN                C Footswitch Công tắc chân      
6162720623 F2-U2ZAT/U2Z UN              C Footswitch Công tắc chân      
6162720675 F2-U2Z/U1Z UN                C Footswitch Công tắc chân      
6162720696 F2-U2Z/U2Z UN                C Footswitch Công tắc chân      
6162720700 F2-U2Z/U2Z NA2 UN            C Footswitch Công tắc chân      
6162720711 F2-U2Z/U2Z UN                C Footswitch Công tắc chân      
6162830197 F2-SU1Z/SU1Z UN              C Footswitch Công tắc chân      
6162830500 F2-SU1ZAT/SU1ZAT UN          B Footswitch Công tắc chân      
6162830531 F2-SU1Z/SU1Z UN              B Footswitch Công tắc chân      
6162830740 F2-SU1Z/SU1Z UN              P Footswitch Công tắc chân      
6162840655 F2-SU1Y/SU2Z UN              C Footswitch Công tắc chân      
6163000698 F3-U1ZA2ZD/U1ZA2ZD/U1Z UN    B Footswitch Công tắc chân      
6163000737 F3-U1ZA2ZD/U1ZA2ZD/U1Z  UN   B Footswitch Công tắc chân      
6163111670 F3-U1Z/U1Z/U1Z               B Footswitch Công tắc chân      
6163222647 F3-U2Z/U2Z/U2Z               C Footswitch Công tắc chân      
6163444577 F3-SU2Z/SU2Z/SU2Z            C Footswitch Công tắc chân      
6163833741 F3-SU1Z/SU1Z/SU1Z UN         P Footswitch Công tắc chân      
6166200411 F20-U2Z                      C Footswitch Công tắc chân      
6169200003 KFM2-SU1/SU1 RTGR            C Footswitch Công tắc chân      
6161000203 F1-SU1ZUV1ZDR UN             A Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000288 F1-SU1ZDA1Z UN               C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000306 F1-SU1ZDA1Z UN               C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000403 F1-SU1ZUV1ZDR UN             C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000443 F1-UV1Z/UV1ZD                C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000451 F1-UV1Z/UV1ZD UN             C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000513 F1-SU1ZUV1ZDR UN             C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000532 F1-UV1ZUV1ZDR UN             C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000559 F1-SU1ZA2ZDR UN              C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000560 F1-SU1ZUV1ZDR UN             P Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000571 F1-UV1ZUV1ZDR UN             C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000608 F1-SU1ZHVGA2ZDR UN           P Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000626 F1-SU1ZCA2ZDR UN             B Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000678 F1-SU1Z/UV1ZD UN             C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6161000694 F1-UV1Z/UV1ZD UN             P Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000316 F2-SU1Z/SU2ZDR UN            C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000338 F2-SU1ZUV1D/SU1ZUV1D UN      B Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000364 F2-SU1ZSU1ZDR/SU1Z UN        P Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000418 F2-SU1Z/SU2ZD UN             B Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000486 F2-SU1ZUV1ZDR/SU1Z UN        C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000503 F2-SU4ZD/SU4ZD UN            C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000553 F2-SU1ZUV1DR/SU1ZUV1DR UN    B Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000583 F2-UV1ZD/UV1ZD UN RAST       C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000600 F2-SU1ZA2ZD/SU1ZA2ZD UN      C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000651 F2-SU1ZA2ZD/SU1Z UN          B Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000663 F2-SU1ZUV1ZDx2/U2Z UN        C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000706 F2-SU1ZA2ZD/SU1ZA2ZD         C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000709 F2-SU1ZCA2ZDR/SU1ZCA2ZDR UN  C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000718 F2-SU1ZUV1D/SU1ZUV1D HVG UN  C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162000753 F2-SU1ZCA2ZDR/SU1Z UN        C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6162930689 F2-SU1ZAT/SU2ZDAT UN         C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6163015473 F3-SU1UV1ZDR/U1Z/SU1UV1ZDR UNC Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6163500703 F3-SU1ZA2ZDR/SU2ZD/SU1ZA2ZDR C Safety Footswitch Công tắc chân an toàn      
6061000558 F1-ZSD UN                    B Enable Footswitch Công tắc chân      
6061000560 F1-ZSDR UN                   B Enable Footswitch Công tắc chân      
6061000564 F1-ZSP1D UN                  B Enable Footswitch Công tắc chân      
6061500559 F1-ZSD                       B Enable Footswitch Công tắc chân      
6061500567 F1-ZSDR                      B Enable Footswitch Công tắc chân      
6061500569 F1-ZSP1D                     B Enable Footswitch Công tắc chân      
6061500570 F1-ZSP3D                     B Enable Footswitch Công tắc chân      
6062000562 F2-U1Z/ZSD UN                B Enable Footswitch Công tắc chân      
6062000563 F2-U1Z/ZSDR UN               B Enable Footswitch Công tắc chân      
6062000565 F2-ZSP1D/ZSP1D UN            B Enable Footswitch Công tắc chân      
6062000566 F2-ZSP3D/ZSP3D UN            A Enable Footswitch Công tắc chân      
6062000574 F2-ZSDR/ZSDR UN              B Enable Footswitch Công tắc chân      
6062000575 F2-ZSD/U1Z UN                B Enable Footswitch Công tắc chân      
6062500561 F2-U1Z/ZSD                   B Enable Footswitch Công tắc chân      
6062500568 F2-ZSDR/ZSDR                 B Enable Footswitch Công tắc chân      
6162000744 F2-ZSDR/ZSDR UN              C Enable Footswitch Công tắc chân