ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”

 Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902 337 066 <(@^@)> Ms Diệu

I email I           dieu.ans@ansvietnam.com
website 1I     http://thietbitudong.org/

website 2I     http://tudonghoaans.com/


Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

 

Canneed Vietnam

BCC-200
Digital Beverage CO2 Calculator

Canneed Vietnam

DGM-200
Digital Beverage CO2 Calculator

Canneed Vietnam

Seam Sight-B
Full Automatic Seam Monitor
* To test beverage cans

Canneed Vietnam

CSS-1000
Anti-noise Seam Saw

Canneed Vietnam

CSG-200
Countersink Gauge (Digital)
Suitable for end types from 113 to 307

Canneed Vietnam

STG-200-D
Seam thickness gauge(digital)
Applicable for can diameters of 50-190mm

Canneed Vietnam

TRC-200
Transporter of Computer
With two ports

Canneed Vietnam

CMDI
Cable for Mitutoyo Digital Indicator

Canneed Vietnam

CMD-200S
Can Measure Desk for Rear Stations

Canneed Vietnam

CAN-10774
Planer and Shaper Pin Height Gauge
CAN-10774-L77 , 77mm testing stick.
Range:10mm-106mm

Canneed Vietnam

CAN-1050-D
Digital Can Closing Force Gauges

Canneed Vietnam

Accessory
CAN-1050.A** 
Adapters of CAN-1050-D for END dia. 59.44mm and 57.4mm.

Canneed Vietnam

Accessory
CAN-1050.P**
Space blocks of CAN-1050-D
for can heights of 91.5 mm, 133 mm, 168 mm,
145.4 mm, 104.5 mm, 115.5 mm, 109.5 mm

Canneed Vietnam

Canneed-CSS-P3
Portable Seam Saw
with saw blade 63×0.5mm×120TX16 (CSS.488)

Canneed Vietnam

PDO-100
Portable Dissolved  Oxygen Meter

Canneed Vietnam

BPT-4000
Ramp Pressure Tester (two stations)

Canneed Vietnam

CND-BPT4-1.0
Software BPT-4000 glass?bottle?pressure
testing?machine

Canneed Vietnam

Replaced Model: DGM-200
Digital Beverage CO2 Calculator
Note: Canneed upgraded the battery and the program of DGM-200.
(DGM-100)

Canneed Vietnam

AS-300D
Digital AutoShaker Beverage CO2 Calculator

Canneed Vietnam

TLT-200
Top Load Tester

Canneed Vietnam

TLT-200-H**
Space block of TLT-200

Canneed Vietnam

TLT-CAL
Calibration Cell for TLT-200

Canneed Vietnam

CSM-208
Can Seam Micrometers (Fine tuning)

Canneed Vietnam

CVG-200
Canners Vacuum Gauge
Include Analog vacuum gauge(with pirecing
head),seal colloid,and rack plate

Canneed Vietnam

CanNeed-TDET-100
Data Transmitter

Canneed Vietnam

TDE-100-C**
Temperature probe

Canneed Vietnam

TDE-100-CD**
Can Fixture

Canneed Vietnam

Seam Sight-B
Full Automatic Seam Monitor

Canneed Vietnam

CSS-1000
Anti-noise seam saw

Canneed Vietnam

STG-200-D
Seam thickness gauge(digital)
Applicable for can diameters of 50-190mm

Canneed Vietnam

CSG-200
Countersink Gauge (Digital)
Suitable for end types from 113 to 307

Canneed Vietnam

TRC-200
Transporter of Computer
With two ports

Canneed Vietnam

CMDI
Cable for Mitutoyo Digital Indicator

Canneed Vietnam

CAN-SST-300
Secure seal tester,3 head

Canneed Vietnam

SST-C1
Concave piercing head

Canneed Vietnam

SST-S22X25X25
Rubber seal column, 21.7mm
Applicable for PET bottle with mouth inner diameter of 21.7, SST.056

Canneed Vietnam

ST-C25
Pressure fixture assembly, 25mm
Applicable for measuring the PET bottle neck diameter =26mm, including #25 fixture, 25/28 space plate and connecting pipe

Canneed Vietnam

SST-K28
28mm Cut-off tool
Applicable for cutting bottle neck =28mm

Canneed Vietnam

HWC-100
Hot Wire Bottle Cutter
Suitable for Max bottle dia 100mm,Max bottle
height 370mm

Canneed Vietnam

CanNeed-TDET-100
Data Transmitter

Canneed Vietnam

TDE-100-CD**
Can Fixture

Canneed Vietnam

TDE-100-C**
Temperature probe
Probe length is **mm

Canneed Vietnam

Seam Sight-B
Full Automatic Seam Monitor

Canneed Vietnam

CSS-1000
Anti-noise seam saw

Canneed Vietnam

STG-200-D
Seam thickness gauge(digital)
Applicable for can diameters of 50-190mm

Canneed Vietnam

CSG-200
Countersink Gauge (Digital)
Suitable for end types from 113 to 307

Canneed Vietnam

TRC-200
Transporter of Computer
With two ports

Canneed Vietnam

CMDI
Cable for Mitutoyo Digital Indicator

Canneed Vietnam

CAN-SST-300
Secure seal tester,3 head

Canneed Vietnam

SST-C1
Concave piercing head

Canneed Vietnam

SST-S22X25X25
Rubber seal column, 21.7mm
Applicable for PET bottle with mouth inner diameter of 21.7, SST.056

Canneed Vietnam

ST-C25
Pressure fixture assembly, 25mm
Applicable for measuring the PET bottle neck diameter =26mm, including #25 fixture, 25/28 space plate and connecting pipe

Canneed Vietnam

SST-K28
28mm Cut-off tool
Applicable for cutting bottle neck =28mm

Canneed Vietnam

HWC-100
Hot Wire Bottle Cutter
Suitable for Max bottle dia 100mm,Max bottle
height 370mm

Canneed Vietnam

CanNeed-TDET-100
Data Transmitter

Canneed Vietnam

TDE-100-C**
Temperature probe
Probe length is **mm

Canneed Vietnam

KZJ-106-0501
KZJ-SST-2 main unit (TO INCLUDE
106-0205-T,106-MAN):
Secure Seal Tester

Canneed Vietnam

SST-C1
Concave piercing head
Applicable for piercing crown caps and PET
bottle caps and so on.

Canneed Vietnam

SST-C25
Pressure fixture assembly, 25mm
Applicable for measuring the PET bottle neck
diameter =26mm, including #25 fixture, 25/28 space plate and connecting pipe

Canneed Vietnam

SST-S20.8X25X25
Rubber seal column, 20.3mm
Applicable for PET bottle with mouth inner
diameter of 20.3, SST.058

Canneed Vietnam

SST-K32
32mm Cut-off tool
Applicable for cutting bottle neck <=32mm

Canneed Vietnam

ND-SST-3
Secure Seal Tester

Canneed Vietnam

SST-C1
Concave piercing head
Applicable for piercing crown caps and PET
bottle caps and so on.

Canneed Vietnam

SST-C25
Pressure fixture assembly, 25mm
Applicable for measuring the PET bottle neck
diameter =26mm, including #25 fixture, 25/28 space plate and connecting pipe

Canneed Vietnam

SST-S20.8X25X20
Rubber seal column, 20.3mm (short)
Applicable for PET bottle (short cap) with
mouth inner diameter of 20.3, SST.030

Canneed Vietnam

SST-K32
32mm Cut-off tool
Applicable for cutting bottle neck =32mm

Canneed Vietnam

Seam Sight-B
Full Automatic Seam Monitor
* To test beverage cans

Canneed Vietnam

CSS-100B
Anti-noise seam saw
Suitable for cans with diameter 65mm

Canneed Vietnam

STG-200-D
Seam thickness gauge(digital)
Applicable for can diameters of 50-190mm

Canneed Vietnam

CSG-200
Countersink Gauge (Digital)
Suitable for end types from 113 to 307

Canneed Vietnam

CMDI
Cable for Mitutoyo Digital Indicator

Canneed Vietnam

TRC-200
Transporter of Computer
With two ports

Canneed Vietnam

MDER-10
Multi-station Digital Enamel Rater for Ends (10
Stations)

Canneed Vietnam

MDER-S202
202 Sealing element for MDER
10pcs/set, DER.114

Canneed Vietnam

DER.121
200 End Sealing Element for MDER
10pcs/set

Canneed Vietnam

DER-400-M
Digital Enamel Rater Mainframe

Canneed Vietnam

DER-CH-2P-N
Can Holder(for 2P cans)
For DER-400

Canneed Vietnam

CMD-200S
Can Measure Desk for Rear Stations
Can Measure Desk for Rear Stations
To test the flange width, can height, inner
Diameter.4 stations.
Equipped with digital Mituyoto dial indicator
With adapter and cable,data can be output to
PC or SPC

Canneed Vietnam

Seam-Xline-100
Seam-X®-Line-100 Automatic X-ray
Seam Scanner (Non-destructive &Auto Sampling)

Canneed Vietnam

Seam Sight-B
Full Automatic Seam Monitor

Canneed Vietnam

CSS-100B
Anti-noise seam saw
Suitable for cans with diameter 65mm

Canneed Vietnam

STG-200-D
Seam thickness gauge(digital)
Applicable for can diameters of 50-190mm

Canneed Vietnam

CSG-200
Countersink Gauge (Digital)
Suitable for end types from 113 to 307

Canneed Vietnam

CMDI
Cable for Mitutoyo Digital Indicator

Canneed Vietnam

PEPT-100
Perpendicularity Tester for PET Bottle (Digital)
Include Mitutoyo digital indicator, calibrationcolumn; applicable for measuring the max.height 340mm, diameter is less 115mm

Canneed Vietnam

HWC-100
Hot Wire Bottle Cutter
Suitable for Max bottle dia 100mm,Max bottle
height 370mm

Canneed Vietnam

 

Canneed Vietnam

CSS-1000
Anti-noise seam saw

Canneed Vietnam

KZJ-106-0501
KZJ-SST-2 main unit (TO INCLUDE
106-0205-T,106-MAN):
Secure Seal Tester

Canneed Vietnam

CAN-10774
Planer and Shaper Pin Height Gauge
CAN-10774-L77 , 77mm testing stick.
Range:10mm-106mm

Canneed Vietnam

SST-C1
Concave piercing head
Applicable for piercing crown caps and PET
bottle caps and so on.

Canneed Vietnam

SST-C25
Pressure fixture assembly, 25mm
Applicable for measuring the PET bottle neck
diameter =26mm, including #25 fixture, 25/28 space plate and connecting pipe

Canneed Vietnam

SST-S20.8X25X25
Rubber seal column, 20.3mm
Applicable for PET bottle with mouth inner
diameter of 20.3, SST.058

Canneed Vietnam

Model: SST-K32
32mm Cut-off tool
Applicable for cutting bottle neck <=32mm

Canneed Vietnam

CND-SST-3
Secure Seal Tester
* Main unit of CND-SST-3,blue panel & stand
column ,high quality pressure valve, includes
water tank
* Not include piercing head, rubber seal
column, PET bottle cap clamps, cut-off tool

Canneed Vietnam

BWTG-200
Bottle Wall Thickness Gauge (Digital)