ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BALLUFF VIETNAM-ĐẠI LÝ ANSVIETNAM

list code: cảm biến quang balluff vietnam-cam bien quang balluff vietnam-cam bien quang balluff-photoelectric sensor balluff-balluff cam bien quang-balluff bos-balluff photoelectric sensor-đại lý chính thức balluff

Ordercode Balluff Code
BOS01K3 BOS 64K-AA-PR10-TG
BOS01K1 BOS 64K-AA-ID10-TG
BOS01K4 BOS 64K-AA-IE10-TG
BOS01K5 BOS 64K-AA-IS10-TG
BOS01K2 BOS 64K-AA-IH12-TG